LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

7. mai

Politisk lunsj kl. 12:00 Miljøbevegelsen og fagbevegelsen: Kan vi forene oss om industri og klima? Se politisk lunsj her.

8. mai

Motmarkering imot SIANs markering foran Stortinget kl. 13:00.

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Åpent brev til Norsk Transportarbeiderforbund og Landsorganisasjonen i Norge


Havnearbeiderne må få økt støtte!


Norsk fagbevegelse kan være stolte av å ha havnearbeiderne som medlemmer. I over to år har bryggesjauerne streiket og sympatistreiket, flere steder i landet, for tariffavtale i Risavika ved Stavanger. I flere måneder har havnearbeidere i Oslo slåss for tariffavtale med Yilport på Oslo havn. Samtidig foregår det kamper for å bevare inngåtte lønns- og arbeidsvilkår i andre havner, på tross av at motparten NHO Logistikk og Transport har undertegnet tariffavtale.


Tariffavtale og faste ansettelser er kjernepunktet i hele vår virksomhet. Dette er grunnlaget for et seriøst arbeidsliv, skatteinntekter og velferdsstat. Det er samtidig en menneskerettighet nedfelt i ILO-konvensjoner Norge har undertegnet.


En rekke fagforeninger og lokalorganisasjoner har støttet havnearbeiderne ved fanemarkeringer, arrangementer og lovlige blokader for både å vise solidarisk støtte og bidra til at motparten undertegner tariffavtale. Det vil vi fortsette med, selv om det må innrømmes at kampen så langt ikke har gitt det ønskede resultat.


Derfor må sterkere lut til. Vi oppfordrer ledelsen i Norsk Transportarbeiderforbund til å trappe opp støtten til havnearbeiderne og sammen med LO å ta ut medlemmer i sympatistreik, slik at krav om tariffavtaler undertegnes og øvrige havnekonflikter løses.Arild Johannessen, leder LO i Fredrikstad

John Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Raymond Marthinsen, leder LO i Larvik og Lardal

Rolf Bersås, leder LO i Stavanger

Ronny Johansen, leder LO i Tromsø

Roy Pedersen, leder LO i Oslo


19. februar 2016