POLITISK PUB

Politisk pub om pensjonsreformen: Hvordan «haikjeften» ble avgjørende for pensjonsreformen

Se opptak av politisk pub 8. desember 2021 om pensjonsreformen og «haikjeften» med Ebba Wergeland