POLITISK PUB OG LUNSJ


Rødgrønt 2021: Er det plass til industri i Oslo?

Se opptaket av politisk pub 31. august 2021 om industri i Oslo

Hva må til for å omstille industrinasjonen Norge? Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i Oslo? Er det plass til industri i hovedstaden? Og har hovedstaden kompetansen og utdanninga vi trenger?

LO i Oslo inviterte til diskusjon om hvordan vi i Oslo og Norge kan bli enda bedre på en aktiv nærings- og industripolitikk som ivaretar bærekraftige arbeidsplasser. Debatten ble ledet av Idar Helle fra De Facto. I panelet kan du høre Knut Øygard fra Fellesforbundet, Erik Hagen, leder i NNN Oslo og Akershus og medlem i Industriaksjonen, Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, og Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.


Still spørsmål og send inn kommentarer under sendingen!

Når det er politisk lunsj legger vi ut et skjema her hvor du enkelt kan sende inn spørsmål og innspill til paneldeltakerne.


Se opptak av tidligere politiske puber og lunsjer her:

Rødgrønt 2021: Boligpolitikk, eierlinja og leieboeres kår

Se opptak av politisk lunsj 27. august 2021

Rødgrønt 2021: Om innleie av arbeidskraft

Se opptak av politisk lunsj 18. juni 2021


Rødgrønt 2021: Myten om landet med de små forskjellene

Se opptak av politisk lunsj 28. mai 2021

Rødgrønt 2021: Miljøbevegelsen og fagbevegelsen: Kan vi forene oss om industri og klima?

Se opptak av politisk lunsj 7. mai 2021


Rødgrønt 2021: Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige

Se opptak av politisk lunsj 9. arpril 2021

Rødgrønt 2021: Sekstimersdagen – et umulig prosjekt?

Hør opptak av politisk lunsj 5. mars 2021


Rødgrønt 2021: Hva gjør fagbevegelsen i krevende tider?

Se opptak av politisk lunsj 19. februar 2021

Rødgrønt 2021: Hva kan vektere og heismontører lære oss om faglig kamp?

Se opptak av politisk lunsj 5. februar 2021 om faglig kamp


Rødgrønt 2021: Politisk lunsj om arbeidslivet etter sju år med blå regjering

Hør opptak av politisk lunsj fredag 22. januar 2021

Rødgrønt 2021: De rødgrønne partienes stortingsprogrammer

Se opptak av politisk pub mandag 7. desmber 2020


Rødgrønt 2021: Korona og makt i arbeidslivet

Se opptak av politisk pub onsdag 21. oktober 2020

Rødgrønt 2021: NAV – fra mistillitsstyring til velferd og arbeid

Se opptak av politisk pub tirsdag 15. september 2020