LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

25. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00, Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

4. april:

Fredsmarkering foran Stortinget kl. 17:00.

5. april:

Faglig EØS-konferanse på Kulturhuset kl. 09:00 – 15:30.

6. april:

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme - en kursrekke for unge tillitsvalgte, dag 2: Klasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø. Mat fra kl. 13:00 og kursstart kl. 14:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

Plakat for internasjonalt forum om Hellas 15. oktober.

Internasjonalt forum mandag 15. oktober:

Hellas – er krisa over?

Møtestart kl. 17:00, matservering fra kl. 16:30.

Sted: LO i Oslo, Møllergata 24, Oslo.


Internasjonalt forum er nå fullt og vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger.


Internasjonalt forum handler denne gang om forholdene i Hellas, arbeidslivet, fagbevegelsen og den politiske situasjonen. Det blir sang ved medlemmer av Sosialistisk kor. Innledninger ved Helene Bank: Hellas som et markedsliberalistisk eksperiment, Kjetil Grønvold: Syriza, den rådende tilstanden, venstresida og den sosiale bevegelsen, inkludert Solidaritetsprosjektet for Hellas, og Yiorgos Archontopoulos, årets 1. mai-appellant og fagforeningsleder i Thessaloniki: Fagbevegelsen, faglige rettigheter og forholdene i arbeidslivet i Hellas.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding på grunn av matservering innen fredag 12. oktober.

Last ned plakat for internasjonalt forum her.