LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.


Møtet blir ikke gjennomført som planlagt på grunn av smittesituasjonen i Oslo:

Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser?

På grunn av smittesituasjonen avholdes ikke dette møtet som planlagt. Vi kommer tilbake til mer informasjon senere.