LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

19. februar

Politisk lunsj kl. 12:00 om arbeidstilknytning, arbeidstid, utdanning og læring. Se politisk lunsj her på direkten hvor du også kan sende inn spørsmål og kommentarer i løpet av sendingen.

1. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

16. mars

Webinar kl. 18:00 om EUs arbeidslivspolitikk – trenger vi EØS-avtalen? Se webinaret her.

22. mars

Årsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Opprop for likelønn

Oppropet for likelønn blir overlevert til forbundene på likelønnsdagen 14. november 2019. Frist for å undertegne oppropet er torsdag 14. november kl. 11:00.


Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Vi har ikke reell likestilling før vi er økonomisk likestilte!

Kvinner tjener ca. 87 prosent av det menn tjener. I 1988 tjente kvinner ca. 85 prosent av menn. Vi kan ikke vente i 195 år på likelønn mellom kjønnene.

På Island gikk kvinnene fra jobb for å markere denne urettferdigheten. Du kan lese mer om aksjonene på Island som førte til en lovfesta rett til lik lønn her: kvennafri.is/en/history.

Fagbevegelsen kan gjøre en forskjell. Fagbevegelsens viktigste historiske rolle har vært å begrense og å regulere markedskreftenes nedslagsfelt. På den måten har vi kunnet skape rom for fordeling, utjevning, humanisering og folkestyre. De beste i vår bevegelse har kjempet for en verden hvor menneskets verdi ikke er noe instrumentelt, hvor arbeidskraften ikke bare er en vare og hvor arbeidslivet er et sted vi skal leve livene våre.

Jeg er opptatt av at denne urettferdigheten i lønn mellom kjønn opphører, og skriver under på at likelønn må være et sentralt krav til tariffoppgjøret i 2020!

Navnet blir synlig i underskriftslista, men ikke e-postadresse eller forbund eller fagforening.
Navn: Må fylles ut
E-post: Må fylles ut
Forbund:
Fagforening:

Etter undertegning får du bekreftelse på e-post.

Du kan også støtte oppropet ved å sende e-post til post@lo-oslo.no i stedet for å bruke skjemaet.


Opprop for likelønn