LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg oss på Facebook.


Støtt oppropet:

Oslo kommune må ikke kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten

Oslo kommune kjøper årlig varer og tjenester for rundt 27 milliarder kroner, og er en av landets største innkjøpere. Kommunen stiller en rekke krav til forhandlerne og til det som kjøpes.

Undertegnede faglige tillitsvalgte i Oslo-regionen er opptatt av at Oslo kommune bruker sin innkjøpsmakt både til å skape et seriøst og trygt arbeidsliv, til å fremme et bedre miljø, og til å sikre at varer og tjenester som anskaffes skal være i samsvar med internasjonal folkerett. Det siste kravet burde være en selvfølge, men er ikke nevnt i kommunens anskaffelses policy.

I sin tiltredelseserklæring slår byrådspartiene fast at de vil:

Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.

Vi ber om at det blir fortgang i dette arbeidet, og krever at Oslo kommune vedtar at de ikke skal ha økonomiske forbindelser med firma som har produksjon eller andre økonomiske aktiviteter i områder som i henhold til FN-resolusjoner og internasjonale konvensjoner, som Genève-konvensjonene, er ulovlig okkupert.

Det har vært reist spørsmål om en kommune kan vedta en slik generell boikott. Både Utenriksdepartementet og Kommuneadvokaten i Oslo har slått entydig fast at en kommune kan praktisere en slik generell anskaffelsesboikott. Den siden av saken skulle dermed være kvittert ut.

Avslutningsvis vil vi minne om at 9 kommuner og 5 fylkeskommuner allerede har gjort slike boikottvedtak. Byer som Tromsø, Trondheim og Hamar, og nå sist fylkeskommunen Viken, er blant disse.


Støtt oppropet:


Navn:
Tillitsverv:
Fagforening:
Postnummer:

Vi støtter oppropet om at Oslo kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten:

Nr.

Navn:

Verv:

Fagforening:

Postnummer:

134 Berit Aaker Medlem HK i Norge 0475
133 Christopher Beckham Forbundsleder HK i Norge 0181
132 Trine Lise Sundnes medlem Handel og Kontor Oslo/Akershus 0175
131 Eva-Lill Bekkevad Rep. i LO i Oslo Oslo grafiske fagforening 0654
130 Eva-Lill Bekkevad Rep. i LO i Oslo Oslo grafiske fagforening 0654
129 Eva-Lill Bekkevad Rep. i LO i Oslo Oslo grafiske fagforening 0654
128 Tor-André Isene Medlem Oslo Grafisk 1053
127 Torbjørn Eng Kasserer Dagbladets grafiske klubb 0591
126 Øystein Simensen Pensjonist 850 OGF 1405
125 Emil Aftret Tillitsvalgt Oslo grafiske fagforening 0362
124 Ina Susanne Karlsen Org.arb. Fellesforbundet avd 850, Oslo grafiske fagforening 0482
123 Torbjørn Lundby Tillitsvalgt Oslo grafiske fagforening 0572
122 Eva-Lill Bekkevad Rep. i LO i Oslo Oslo grafiske fagforening 0654
121 Mikkel Sibe Styremedlem Skolenes landsforbund 1914
120 Mink Chan Sekretær SL Oslo 0563
119 Juni Bjerkestrand 2. vara Skolenes landsforbund 0650
118 Roger Vinje Fylkesleder Skolenes landsforening 0693
117 Jeanine Norstad Forbundssekretær Skolenes landsforbund 1580
116 martin christoffer høy landsstyre representant skolenes landsforbund 2150
115 martin christoffer høy landsstyre representant skolenes landsforbund 2150
114 Eva Brodersen Styremedlem i fylkeslaget Skolenes landsforbund 0657
113 Lasse Opthun Tillitsvalgt Fagforbundet 0963
112 Odd Mikkelborg Pensjonert sekretær. Fagforbundet Post og finans Oslo med omegn 1176
111 Magnus Andersen Tillitsvalgt Fagforbundet 1481
110 Ole Fjereide Tillitsvalgt SL 0482
109 Ola Floberg Leder i OSA Oslo
108 Oddbjørn Snekkerbakken Leder Bransjeråd HK Forlag, bok og admin, Handel og Kontor i Oslo - Akershus 0560 Oslo
107 Ellen Møller Styremedlem i Oslo Skolenes Landsforbund 0678
106 Kateryna Leder nasjonalt arbeidsutvalg HK IKEA AS Norge Handel og Kontor 2214
105 Bjørn Brander Representant i Representant skapet region øst. Handel og kontor 1353
104 Bjørn Sæthre Medlem Handel og Kontor 3475
103 Li-Mei Berglid Varamedlem i avdelingsstyret HK avd. Oslo-Akershus 1068
102 Dalwinder Singh Styret medelem i HK Oslo Akershus HK og region øst rep. og LO oslo Rep 1266
101 Unni Garcia Klubbleder 0958 Oslo
100 Rozina Nazar Klubbleder HK 2054
99 Daniel Walter Varamedlem i avdelingsstyret HK avd. Oslo-Akershus 1344
98 Vegard Finnes Styremedlem Østfold handel og kontor 1747
97 Kan Min Lin Representant HK 0190
96 Kim Emil Halvorsen Bransjegruppen i hk Handel og kontor 1263
95 Elisabeth Andreassen Styremedlem Handel og kontor 1743
94 Andreas Olsen Representantskapsmedlem Handel og kontor Oslo og Akershus 0187
93 Siri Leithe Bransjeråds sekretær Handel og kontor 2067
92 Stanley johannessen Medlem HK 0964
91 Lisa Wensberg Klubbleder Handel og kontor 1283
90 Mona Jeanette Hystad Representant HK 1661
89 Nina Landmark Tillitsvalgt HK 1812
88 Mikael Kristoffersen Styremedlem i lokalavdeling og region Handel og Kontor Oslo/Akershus 0670
87 Ellen Merete Thollefsen Reprensentantskapet, Landsmøtedelegat HK 2040
86 Hilde Moshølen Styremedlem/repskap HK og LO Oslo/AKershus Handel og kontor 0553
85 Atle Teigen Representantskap Region Handel og Kontor 3410
84 Jon Sigmund Løken Næringspolitisk utvalg, LO i Oslo Fagforbundet 0982
83 Madelen tujak Tillitsvalgt Nnn 1482
82 John Christian Hanssen Klubbleder EL og IT Klubb TietoEVRY 3036
81 Corazon V. Bråthen Hovedtillitsvalgt Fellesforbundet 2032
80 Mikael Persson Kasserer i avdelingen NNN Oslo Akershus 0190
79 Andreas Tharaldsen Ungdomsleder Fellesforbundet avdeling 10 0192
78 Mette Klouman Medlem av internasjoalt utvalg, LO i Oslo Fagforbundet 1450
77 Ola Laskemoen Sekretær Fagforbundet Oslo 0657
76 Morten Svendsen Leder EL og IT Oslo og Akershus 0598
75 Vidar Evje Nestleder Fagforbundet Oslo 0680
74 Bjørn Tore Egeberg Ingen HK 0271
73 Tolleiv Berg Representant i Solidaritetsutvalget i LO I Oslo NNN Oslo og Akershus. 1388
72 Brit Riise Fredheim LO i Oslo, leder Int. utvalg Industri Energi 3475
71 therese nordhus lien medlem handel og kontor 0556
70 Ellinor Lønnå Yrkesseksjonsleder SHS Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo 0188
69 Konstantin Alther Representant i Internasjonalt utvalg Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund 0678
68 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 0179
67 Henrik Drivenes 5. Vara HK avd. Oslo og Akershus 0352
66 Ingvild Nordang Leder NTL ved OsloMet 0661
65 Monika Ustad Nestleder klubb Fagforbundet 1084
64 Anniken Bakke Landsstyremedlem NTL 0595
63 Stig Berntsen Nestleder Fagforbundet Helse, sosial og Velferd,Oslo 0658
62 Stine Westrum Leder Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo 0576
61 Helene Bank Medlem HK 0654
60 Helene Bank Medlem HK 0654
59 Karl Reksten Tellefsen Klubbstyret Parat 0596
58 Anders Borg Nestleder Fagforbundet barn og oppvekst Oslo 0563
57 Guillaume Durandal Styremedlem Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo 0183
56 Fredrik Lothe Vara hovedtillitsvalgt Fagforbundet Pleie og Omsorg 0195
55 Vanessa Riviere Yrkesseksjonleder Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo 1532
54 Berit Tevik Leder Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo 2052
53 John Thomas Suhr Fagforeningsleder Oslo Akershus Handel og Kontor 0179
52 Linda Amundsen Leder studie og agitasjonutvalget Oslo Sporveiers arbeiderforening 0575
51 Trond Grande Styremedlem Yrkesseksjonen samferdsel og teknisk region Oslo Fagforbundet Region Oslo 0660
50 Mohammed Malik Hovedtillitsvalgt NNN Bedriftsklubben TINE Oslo 0950
49 Bård Bjerkeli Organisasjonsarbeider Bygningsarbeidernes Fsgforening 0657
48 Anna Lund Bjørnsen Leder Oslo Brannkorpsforening 0658
47 Brita Børresen Sekretær Vann-og avløpsetatens klubb, Fagforbundet 0660
46 Lasse Helland Organisasjonsarbeider FF avd. 600 0666
45 Jan Andersson Kasserer(nå pensjonist) EL&IT Forbundet, Klubb Relacom 1365
44 Jan Andersson Kasserer(nå pensjonist) EL&IT Forbundet, Klubb Relacom 1365
43 Petter Vellesen Nestleder LO i Oslo 0478
42 Joachim Espe Fagforeningsleder Bygningsarbeidernes fagforening 1430
41 Magnus Hellstrøm Organisasjonsarbeider FF avd 600 0657
40 Linda Amundsen Leder studie- og agitasjonsutvalget Oslo Sporveiers arbeiderforening 0575
39 Ylva Holm Torsteinson Plasstillitsvalgt Fagforbundet 0554
38 Siri Follerås leder Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 0571
37 Petter Thoresen Representant i LO i Oslo Fellesforbundet avd.300 0660
36 Svein Mortensen Tidl. forbundsstyret NGF OGF FF avd. 850 1178
35 Kristine Jensen Wendt Nestleder i klubb og styremedlem Elektromontørenes Forening 0192
34 Torkil Høeg Nestleder i LO sitt ungdomsutvalget i oslo El og it 1286
33 Sara Skogøy Tillitsvalgt OSA 0183
32 Odd Mikkelborg Pensjonert tillitsvalgt Fagforbundet Post og finans Oslo og Akershus 1176
31 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
30 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
29 Helge Munkås Andersen Leder NTL Ledere 3118
28 Turid Lilleheie Nestleder NTL Ledere 3051
27 Terje Andre Olsen Styremedlem NTL Ledere 0360
26 Astrid Toril Hagen Styremedlem NTL Ledere 0491
25 Geir Kuvås Styremedlem NTL Ledere 0360
24 Ola Floberg Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening 0575
23 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
22 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
21 Eva-Lill Bekkevad Representant i LO i Oslo Fellesforbundet avd. 850? Oslo grafiske fagforening 0654
20 Gudrun Høverstad Leder NTL NVE 0788
19 Lisbeth Norshus Fylkessekretær FO Oslo 1156
18 Anna Elisabeth Uran Nestleder Fagforbundet Oslo 0681
17 Ivar Gammelmo Styremedlem NTL Ledere 0485
16 Martin Takens-Fjeldsaa Sekretær i styret i foreningen Fagforbundet 149 ForSe 0691
15 Birgit Egrin Styremedlem Fsgforbundet ForSe 0670
14 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
13 Gry Bruland Larsen Styremedlem NTL UiO 0470
12 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
11 Joachim Nybakke Nestleder FO Oslo FO Oslo 1263
10 Magnus Ottesen Kasserer Fagforbundet Teater og Scene 0652
9 Eirik Holt Styremedlem NTL UDI 0596
8 Ola Floberg Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening 0575
7 Randi Færevik Yrkesseksjonsleder Fagforbundet Oslo 0554
6 Annar Bakken Styremedlem Handel og Kontor 1406
5 Axel Hjelme Styremedlem NTL UiO 0660
4 Anne Lise Bækholt Pound Lokal Tillitsvalgt NTL 0168
3 Glenn Noss Nestleder Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 0955
2 Esben Strøm Representant for avd 10. Til repskapet lo I oslo Fellesforbundet avd. 10 0598
1 Ingunn Gjerstad Leder LO i Oslo Oslo/Akershus HK 1056