LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg oss på Facebook.


Støtt oppropet:

Oslo kommune må ikke kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten

Oslo kommune kjøper årlig varer og tjenester for rundt 27 milliarder kroner, og er en av landets største innkjøpere. Kommunen stiller en rekke krav til forhandlerne og til det som kjøpes.

Undertegnede faglige tillitsvalgte i Oslo-regionen er opptatt av at Oslo kommune bruker sin innkjøpsmakt både til å skape et seriøst og trygt arbeidsliv, til å fremme et bedre miljø, og til å sikre at varer og tjenester som anskaffes skal være i samsvar med internasjonal folkerett. Det siste kravet burde være en selvfølge, men er ikke nevnt i kommunens anskaffelses policy.

I sin tiltredelseserklæring slår byrådspartiene fast at de vil:

Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.

Vi ber om at det blir fortgang i dette arbeidet, og krever at Oslo kommune vedtar at de ikke skal ha økonomiske forbindelser med firma som har produksjon eller andre økonomiske aktiviteter i områder som i henhold til FN-resolusjoner og internasjonale konvensjoner, som Genève-konvensjonene, er ulovlig okkupert.

Det har vært reist spørsmål om en kommune kan vedta en slik generell boikott. Både Utenriksdepartementet og Kommuneadvokaten i Oslo har slått entydig fast at en kommune kan praktisere en slik generell anskaffelsesboikott. Den siden av saken skulle dermed være kvittert ut.

Avslutningsvis vil vi minne om at 9 kommuner og 5 fylkeskommuner allerede har gjort slike boikottvedtak. Byer som Tromsø, Trondheim og Hamar, og nå sist fylkeskommunen Viken, er blant disse.


Støtt oppropet:


Navn:
Tillitsverv:
Fagforening:
Postnummer:

Vi støtter oppropet om at Oslo kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester som er produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten:

Nr.

Navn:

Verv:

Fagforening:

Postnummer:

36 Svein Mortensen Tidl. forbundsstyret NGF OGF FF avd. 850 1178
35 Kristine Jensen Wendt Nestleder i klubb og styremedlem Elektromontørenes Forening 0192
34 Torkil Høeg Nestleder i LO sitt ungdomsutvalget i oslo El og it 1286
33 Sara Skogøy Tillitsvalgt OSA 0183
32 Odd Mikkelborg Pensjonert tillitsvalgt Fagforbundet Post og finans Oslo og Akershus 1176
31 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
30 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
29 Helge Munkås Andersen Leder NTL Ledere 3118
28 Turid Lilleheie Nestleder NTL Ledere 3051
27 Terje Andre Olsen Styremedlem NTL Ledere 0360
26 Astrid Toril Hagen Styremedlem NTL Ledere 0491
25 Geir Kuvås Styremedlem NTL Ledere 0360
24 Ola Floberg Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening 0575
23 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
22 Kristin Mulleng Sezer Leder Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening 1266
21 Eva-Lill Bekkevad Representant i LO i Oslo Fellesforbundet avd. 850? Oslo grafiske fagforening 0654
20 Gudrun Høverstad Leder NTL NVE 0788
19 Lisbeth Norshus Fylkessekretær FO Oslo 1156
18 Anna Elisabeth Uran Nestleder Fagforbundet Oslo 0681
17 Ivar Gammelmo Styremedlem NTL Ledere 0485
16 Martin Takens-Fjeldsaa Sekretær i styret i foreningen Fagforbundet 149 ForSe 0691
15 Birgit Egrin Styremedlem Fsgforbundet ForSe 0670
14 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
13 Gry Bruland Larsen Styremedlem NTL UiO 0470
12 Håkon Henjum Nestleder NTL Bufdir og Bufetat 0169
11 Joachim Nybakke Nestleder FO Oslo FO Oslo 1263
10 Magnus Ottesen Kasserer Fagforbundet Teater og Scene 0652
9 Eirik Holt Styremedlem NTL UDI 0596
8 Ola Floberg Leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening 0575
7 Randi Færevik Yrkesseksjonsleder Fagforbundet Oslo 0554
6 Annar Bakken Styremedlem Handel og Kontor 1406
5 Axel Hjelme Styremedlem NTL UiO 0660
4 Anne Lise Bækholt Pound Lokal Tillitsvalgt NTL 0168
3 Glenn Noss Nestleder Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 0955
2 Esben Strøm Representant for avd 10. Til repskapet lo I oslo Fellesforbundet avd. 10 0598
1 Ingunn Gjerstad Leder LO i Oslo Oslo/Akershus HK 1056