LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

31. august: Årsmøte

Årsmøtet i LO i Oslo avholdes mandag 31. august kl. 17:00.

23. september: Byvandring

Bli med på byvandring i Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

LO i Oslos styre 2019 – 2020:


Arbeidsutvalg:
 • Leder: Ingunn Gjerstad, medlem av Handel og Kontor
 • Nestleder: Natalia Zubillaga, medlem av NTL
 • Økonomiansvarlig: Thomas A. N. Jørgensen, medlem av Norsk Transportarbeiderforbund

 • Styremedlemmmer:
 • Anna Elisabeth Uran, medlem av Fagforbundet
 • Anita Lie, medlem av Norsk Jernbaneforbund
 • Kim Helene Olsen, medlem av Fellesorganisasjonen
 • Bjørn Halvorsen, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Erik Hagen, medlem av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Fawsi Adem, medlem av Handel og Kontor
 • Petter Vellesen, medlem av Fellesforbundet
 • Vidar Holm, medlem av EL og IT Forbundet

 • Varamedlemmer:
 • Charlott E. A. Pedersen, medlem av Handel og Kontor
 • Gudrun Høverstad, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Ellen Møller, medlem av Skolenes Landsforbund
 • Kashif Mir, medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
 • Ragnhild Nyeggen, medlem av Fellesforbundet

 • Tiltredende utvalgsledere og andre:
 • Internasjonalt utvalg: Brit Riise Fredheim
 • Kulturutvalget: Børg Spillum
 • LO i Oslos ungdomsutvalg: Maren Oddvang
 • LOs distriktskontor Oslo/Akershus: Torbjørn Ness, distriktssekretær
 • LOs ungdomssekretær i Oslo: Sarah Gaulin

 • Funksjonærer:
 • Alexander Kvedalen, sekretær
 • Lill Sæther, sekretær