LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. april:

Allsangkveld ved Kulturutvalget i LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo på Kulturhuset kl. 18:30 til 20:30

1. mai:

Arrangementet på Youngstorget begynner med korpsmusikk og appeller kl. 11:20. Taler fra kl. 11:50. Demonstrasjonstoget går kl. 12:45.

2. mai:

Internasjonalt forum om Spania i dag sett i lys av arven etter Franco, kl. 16:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

23. mai:

Politisk pub om boligpolitikk på Kulturhuset kl. 18:00.

27. mai:

Representantskapsmøte i LO i Oslo.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

LO i Oslos styre 2019 – 2020:


Arbeidsutvalg:
 • Leder: Ingunn Gjerstad, medlem av Handel og Kontor
 • Nestleder: Natalia Zubillaga, medlem av NTL
 • Økonomiansvarlig: Thomas A. N. Jørgensen, medlem av Norsk Transportarbeiderforbund

 • Styremedlemmmer:
 • Anna Elisabeth Uran, medlem av Fagforbundet
 • Anita Lie, medlem av Norsk Jernbaneforbund
 • Kim Helene Olsen, medlem av Fellesorganisasjonen
 • Bjørn Halvorsen, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Erik Hagen, medlem av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Fawsi Adem, medlem av Handel og Kontor
 • Petter Vellesen, medlem av Fellesforbundet
 • Vidar Holm, medlem av EL og IT Forbundet

 • Varamedlemmer:
 • Charlott E. A. Pedersen, medlem av Handel og Kontor
 • Gudrun Høverstad, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Ellen Møller, medlem av Skolenes Landsforbund
 • Kashif Mir, medlem av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
 • Ragnhild Nyeggen, medlem av Fellesforbundet

 • Tiltredende utvalgsledere og andre:
 • Internasjonalt utvalg: Arne Larsen
 • Kulturutvalget: Børg Spillum
 • Familie- og likestillingspolitisk utvalg: Linn Andersen
 • Ungdomsutvalget: Knut-Richard Slettebø
 • LOs distriktskontor Oslo/Akershus: Torbjørn Ness, distriktssekretær
 • LOs ungdomssekretær i Oslo: Sarah Gaulin
 • AOF Oslo: Ubesatt

 • Funksjonærer:
 • Alexander Kvedalen, sekretær
 • Lill Sæther, sekretær