LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

15. januar:

Markering av 100-årsdagen for mordet på Rosa Luxemburg. Foredrag og boklansering av biografien over Rosa Luxemburg. Kl. 19:00 på Internasjonalen, Youngstorget.

28. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

30. januar:

Politisk pub om kommunen som arbeidsgiver kl. 18:00 på Kultuhuset, Youngs gate 6.

5. februar:

Kulturutvalget i LO i Oslo arrangerer kurs i arkivering med Tor Are Johansen og Martin Ellingsrud, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kl. 16:30 - 18:30.

25. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

26. februar:

Politisk pub kl. 18:00 på Kultuhuset, Youngs gate 6.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

Hva LO i Oslo gjør


Organisasjonsmessig struktur

Alle avdelinger i Oslo tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge skal være medlemmer i LO i Oslo. Medlemstallet er ca. 105.000.

Det overordnede organet er representantskapet som er sammensatt av representanter fra alle LOs forbundsområder forholdsvis etter forbundenes størrelse i Oslo. Representantskapet velger styre som iverksetter representantskapets vedtak og selv tar initiativ og fatter og iverksetter vedtak innenfor vedtektenes rammer.

LO i Oslo er landets eneste LO-avdeling, vedtatt opprettet på LO-kongressen i 1997. Det er LOs sekretariat som, etter fullmakt fra kongressen, fastsetter vedtektene.


Arbeidsoppgaver

I henhold til vedtektene og vedtak i representantskapet og styret skal LO i Oslo: