LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

24. oktober:

Politisk pub om sosial dumping i regi av offentlig sektor, kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

27. oktober:

Demonstrasjon imot NATO-øvelsen Trident Juncture. Demonstrasjonstog fra Jernbanetorget kl. 13:00.

29. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

30. oktober:

Sannheten om statsbudsjettet. Kurs om statsbudsjettet 2019 i samarbeid med De Facto. Hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 10:00 - 15:00.

8. november:

LO-markering: Pensjon fra første krone. Kl. 14:30 foran Stortinget.

8. - 9. november:

Konferanse EU strammer grepet. Kulturhuset, Youngs gate 6.

21. november:

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

Hva LO i Oslo gjør


Organisasjonsmessig struktur

Alle avdelinger i Oslo tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge skal være medlemmer i LO i Oslo. Medlemstallet er ca. 105.000.

Det overordnede organet er representantskapet som er sammensatt av representanter fra alle LOs forbundsområder forholdsvis etter forbundenes størrelse i Oslo. Representantskapet velger styre som iverksetter representantskapets vedtak og selv tar initiativ og fatter og iverksetter vedtak innenfor vedtektenes rammer.

LO i Oslo er landets eneste LO-avdeling, vedtatt opprettet på LO-kongressen i 1997. Det er LOs sekretariat som, etter fullmakt fra kongressen, fastsetter vedtektene.


Arbeidsoppgaver

I henhold til vedtektene og vedtak i representantskapet og styret skal LO i Oslo: