LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

23. september: Streikemarkering

Markering onsdag 23. september kl. 15:00 på Youngstorget til støtte for vekterne som er i streik.

23. september: Byvandring

Bli med på byvandring i Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00. OBS! Byvandringen er fulltegnet.

5. oktober: Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i LO i Oslo avholdes mandag 5. oktober kl. 17:00.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Byvandring i arbeiderstrøk 23. september

Grunnet situasjonen med korona er det begrensning på antall deltakere og byvandringen er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste under.

Bli med Kulturutvalget i LO i Oslo på byvandring hvor Petter Vellesen guider oss gjennom noen av Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00. Oppmøtested er ved minigolfen sør for Torshovparken. Etter at du har sendt inn påmeldingen får du bekreftelse til e-postadressen du oppga. Hvis du ikke mottar noen bekreftelse kontakt oss for sikkerhets skyld på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 46 82 23 61 / 22 96 01 00.


Sett deg på venteliste her:

Blir noen av plassene ledig til deg tar vi kontakt.

Navn: Må fylles ut
E-post: Må fylles ut
Telefon:
Forbund:

Du kan også melde deg på via e-post til post@lo-oslo.no i stedet for å bruke skjemaet.