LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

28. august

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

25. september

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Kontakt LO i Oslo

Telefon: 22 96 01 00

Telefaks: 22 96 01 01

Postadresse: Møllergata 24, 0179 Oslo

E-post: post@lo-oslo.no

E-post til Ungdomsutvalget: ung@lo-oslo.noTa gjerne kontakt med oss: