LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. oktober:

Demonstrasjon fra Jernbanetorget kl. 15:00 imot Tyrkias overgrep mot det Kurdiske folk i Syria.

21. oktober:

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. På Kulturhuset kl. 18:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

28. oktober:

Representantskapsmøte kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter.

Innføring av eiendomsskatt sikrer velferden

For å kunne stanse framtidige budsjettkutt i Oslo og sikre velferdstilbud som barnehage, skole og eldreomsorg mener LO i Oslo at det må innføres eiendomsskatt med et bunnfradrag på tre millioner kroner. Eiendomsskatt må fases inn over tid og kan maksimalt være sju promille.


Bruk kalkulatoren under for å finne ut om du må betale eiendomsskatt eller ikke med LO i Oslos forslag, og eventuelt hvor mye.


Eiendomsskattkalkulator

Denne kalkulatoren viser LO i Oslos forslag med tre millioner kroner i bunnfradrag og en skattesats på sju promille som er den høyeste satsen.


Boligens likningsverdi:

Tast inn boligens likningsverdi i hele kroner uten mellomrom eller punktum. Likningsverdien finner du i selvangivelsen post 4.3.2. Du kan også finne likningsverdien ved hjelp av Skatteetatens boligkalkulator.

Partiene foreslår forskjellige bunnfradrag og skattesatser

Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Rødt Oslo og Miljøpartiet De Grønne Oslo foreslår å innføre eiendomsskatt for å finansiere bedre offentlige tjenestetilbud i byen, men har forskjellige bunnfradrag og promillesatser:

Oslo Arbeiderparti foreslår et bunnfradrag på fire millioner kroner og en skattesats på tre promille.

Oslo SV foreslår et bunnfradrag på tre millioner kroner og en skattesats på sju promille.

Rødt Oslo foreslår et bunnfradrag på fire millioner kroner, men har ikke sagt noe om skattesatsen (maksimal sats er uansett sju promille).

Miljøpartiet De Grønne Oslo foreslår et bunnfradrag på tre millioner kroner, men har ikke sagt noe om skattesatsen (maksimal sats er uansett sju promille).

For mer informasjon om partienes forslag kontakt partiene.


Faktanotat om eiendomsskatt i Oslo

LO i Oslo har engasjert De Facto til å lage et notat om eiendomsskatt. Last ned notatet Eiendomsskatt i Oslo?