LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

5. juli

Fanemarkering kl. 12 ved NHO/Abelia på Majorstua til støtte for de streikende på IKT-overenskomsten.

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

Ta makta over krafta

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 11. februar 2022


Liberaliseringa av kraftmarkedet går ut over både privatpersoner og næringsliv. Staten må ta grep.


Når fagorganiserte i by og land står samla med småbrukere, er vi et folk i opprør. Vår viktigste ressurs, kraft, har blitt så dyr at det går på helsa løs, og skaper trøbbel for næringsliv og jordbruk.


Vi vil utvikle, ikke avvikle, fastlandsindustrien, og i mange næringer er forutsigbare kraftpriser alfa og omega. Pandemien har vist oss hvor viktig sjølberging og forsyningsgrad er, men strømprisene er nok en stein til byrden for småbrukere som allerede sliter. Og folk skal slippe å fryse i stuene sine!


Vi har det mest liberale markedsbaserte kraftregimet i verden, som nærmest får styre seg selv. At stat og kommune dekker deler av de økte strømutgiftene holder ikke i lengden, det er å pisse i buksa for å holde varmen. Vi må til rota, vi må stappe tannkremen tilbake på tuben, og det er mulig! Det har kampen mot bemanningsbransjen vist oss.


Før de første hundre dagene med ny regjering var gått, kom nyheten om at regjeringa vil forby bemanningsbransjen i Oslo-området – 25 års kamp for fast arbeid har båret frukter! Liberaliseringa av kraftmarkedet og arbeidskraftmarkedet er to sider av samme sak i den nyliberale æraen vi har levd i noen tiår. Men vi kan hente oss inn igjen!


Krafta vår ga starten til norsk fastlandsindustri og er viktig i det grønne skiftet framover. Politikerne som skal representere oss må ta grep om strømpriskrisa: Instruere våre statlige verktøy, som Statnett. Satse på havvind, sol og jordvarme. Sikre bærekraftig fyllingsgrad i magasinene og ruste opp vannkraftverk. Legge til rette for energieffektivisering for næringsliv og husstander. Ny energimelding må bidra til å gjenvinne politisk kontroll!


Tirsdag 15. februar står vi igjen samla. Over hele landet blir det fakkeltog for politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene. Strøm er livsviktig infrastruktur i dette lange, kalde landet. Vi kan ikke overlate krafta til markedet – vi må ta makta tilbake!


Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg