LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

6. august: Aldri mer Hiroshima

Markeringer og konsert i løpet av dagen imot atomvåpen, se egen omtale på forsiden.

31. august: Årsmøte

Årsmøtet i LO i Oslo avholdes mandag 31. august kl. 17:00.

23. september: Byvandring

Bli med på byvandring i Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00.

Noen arangementer og møter er utsatt

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Rødgrønt budsjettforlik gir mer til bydelene

Innlegget sto på trykk i Lokalavisen Akers Avis Groruddalen 19. desember 2018


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Ved framleggelsen av oslobudsjettet i høst reagerte LO i Oslo på rammekuttet til bydelene på 44 millioner. I budsjettforliket mellom AP, MDG, SV og Rødt er dette fjernet. Det gir mer penger til alle bydeler. Grorud bydel får totalt over 3,4 millioner kroner mer å rutte med. Ungdomstilbudet i bydelen kan dermed opprettholdes slik BU-leder Mobashar Banaras har lovet.


Eksemplet viser at en aktiv fagbevegelse sammen med lokale ildsjeler kan bidra til viktige endringer for Oslos innbyggere, utover vår kjerneoppgave med å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Videre synliggjør dette at det er klokt å ha kontakt med alle de rødgrønne partiene som utgjør bystyreflertallet.


Oslos rødgrønne budsjettforlik står i kontrast til høyrepolitikken. Høyres budsjettforslag vil gi kutt til samtlige bydeler. Bydelspolitikere fra Høyre, Johnny Gran fra Grorud og Børge Ingvaldsen fra Alna, sier til Akers Avis at de tar ikke det så tungt. Det burde de gjøre. Nettoeffekten av Høyres kutt til henholdsvis Grorud og Alna utgjør over 4 og 7 millioner kroner, ifølge beregninger. Dette er slett ikke nytt. De siste årene høyresida hadde makta i Oslo var kutt i bydelsbudsjettene en villet politikk, nærmest et prinsipp.


Roy Pedersen, leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg