LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. april:

Allsangkveld ved Kulturutvalget i LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo på Kulturhuset kl. 18:30 til 20:30

1. mai:

Arrangementet på Youngstorget begynner med korpsmusikk og appeller kl. 11:20. Taler fra kl. 11:50. Demonstrasjonstoget går kl. 12:45.

2. mai:

Internasjonalt forum om Spania i dag sett i lys av arven etter Franco, kl. 16:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

23. mai:

Politisk pub om boligpolitikk på Kulturhuset kl. 18:00.

27. mai:

Representantskapsmøte i LO i Oslo.

Brukerne har krav på gode tjenester

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 14. september 2018


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Terje Thurmann-Moe har et berettiget krav om at debatten om velferdsprofitører ikke skal føre til at brukerne av omsorgtjenester glemmes. LO i Oslos engasjement mot velferdsprofitører dreier seg om at vi vil at pengene skal gå til velferd og bedre tjenester og ikke profitt. Aleris er et av flere eksempler.


Men vi har aldri ment eller sagt at de ansatte i kommersielle selskaper gjør dårligere innsats enn kommunalt ansatte. Tvert om. Gjentar fra tidligere artikkel at ansatte skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår uansett hvor de jobber. Ansatte i Aleris og andre kommersielle helseforetak skulle hatt like god lønn og pensjon som tilsvarende kommunalt ansatte. Det har de ikke i dag.


Dersom kommunen tar tilbake tjenestene blir ikke arbeidsplassene borte. Det er fortsatt behov for barnehager, omsorg og pleie. Kanskje blir det plass til flere ansatte siden kommunale lønns- og arbeidsvilkår skal følges.


I vår valgplattform krever vi f.eks. at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) forbedres og at praksis blir i samsvar med den individuelle rettigheten som nå er lovfestet.


Vi vil fjerne profitt i velferden samtidig som vi erkjenner at alt ikke er på stell i offentlig sektor heller. Derfor ivrer vi for å intensivere den kommunale tillitsreformen på flere områder. I stedet for at økt konkurranse skal bestemme over våre liv, må dialog og partsløsninger gjenreises. Økt kunnskap, læring, nye ideer og løsninger må utvikles og deles. Dette krever en aktivisering både av ansatte og ledere på bakken slik at brukernes behov både blir hørt og tatt hensyn til.


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg