LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

18. desember:

Jernbaneaksjonen: Infomøte kl. 15:00 i Møllergata 10 og løpeseddelutdeling på Oslo S kl. 17:00.

18. desember:

Fagorganisering og tariffavtaler i utelivsbransjen. Debattmøte kl. 18:30 på Café Mono ved Youngstorget.

28. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Si opp kontraktene med Aleris

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 4. september 2018


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Aleris Omsorg ble ved årsskiftet enige med byråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) om å avslutte sitt engasjement innen hjemmetjenestene. Når har Fagforbundet Oslo med rette krevd at kommunen sier opp øvrige kontrakter med selskapet.


Dette ikke uten grunn da selskapet Aleris Ungplan & BOI as er stevnet av Fagforbundet for grove brudd på arbeidsmiljøloven. I ettertid kommer meldinger om at ansatte som gikk til sak har fått sparken. Og en tidligere ansatt har stått fram og fortalt om en skitten bransje der det foregår både sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet. På toppen av dette fikk Aleris-sjefen over 6 millioner i lønn, bonus og andre godtgjørelser i fjor. Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten påpeker med rette at dette ikke er enkelthendelser, men en systemfeil og henviser til de tidligere skandalene med Adecco og Orange Helse.


Det er store penger å håve inn på å være velferdsprofitør. Eierne i private barnehager har ifølge Dagbladet en samlet fortjeneste på 4 milliarder. Konsulentselskapet BDO hevder at avkastningen er på rundt 28 prosent, rundt tre og en halv ganger større enn gjennomsnittet på børsen.


Likevel, velferdsprofitørene blir forsvart, spesielt av NHO Service og Handel samt representanter fra høyresida. NHO-leder Kristin Skogen Lund uttalte for en tid siden at ordet profitør kun passer på krigsprofitører. Venstres Trine Skei Grande har uttalt at motstanden mot profitt i barnehagene er et angrep på kvinnelige gründere.


Vi er for folkevalgt kontroll, fellesskapsløsninger og at ansatte skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår uansett hvor de jobber. Nylig vedtok vi en plattform for valget neste år. Et av kravene er at kommunen må ta tilbake tjenestene innen barnehager, sykehjem samt helse- og omsorgstjenester når kontraktene med de kommersielle utløper. Det er ikke nok at Tone Tellevik Dahl (AP) sier til Dagsavisen at innholdet i kontraktene skal skjerpes. Hun kan og må si opp Aleris.


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg