LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Si opp kontraktene med Aleris

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 4. september 2018


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Aleris Omsorg ble ved årsskiftet enige med byråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) om å avslutte sitt engasjement innen hjemmetjenestene. Når har Fagforbundet Oslo med rette krevd at kommunen sier opp øvrige kontrakter med selskapet.


Dette ikke uten grunn da selskapet Aleris Ungplan & BOI as er stevnet av Fagforbundet for grove brudd på arbeidsmiljøloven. I ettertid kommer meldinger om at ansatte som gikk til sak har fått sparken. Og en tidligere ansatt har stått fram og fortalt om en skitten bransje der det foregår både sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet. På toppen av dette fikk Aleris-sjefen over 6 millioner i lønn, bonus og andre godtgjørelser i fjor. Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten påpeker med rette at dette ikke er enkelthendelser, men en systemfeil og henviser til de tidligere skandalene med Adecco og Orange Helse.


Det er store penger å håve inn på å være velferdsprofitør. Eierne i private barnehager har ifølge Dagbladet en samlet fortjeneste på 4 milliarder. Konsulentselskapet BDO hevder at avkastningen er på rundt 28 prosent, rundt tre og en halv ganger større enn gjennomsnittet på børsen.


Likevel, velferdsprofitørene blir forsvart, spesielt av NHO Service og Handel samt representanter fra høyresida. NHO-leder Kristin Skogen Lund uttalte for en tid siden at ordet profitør kun passer på krigsprofitører. Venstres Trine Skei Grande har uttalt at motstanden mot profitt i barnehagene er et angrep på kvinnelige gründere.


Vi er for folkevalgt kontroll, fellesskapsløsninger og at ansatte skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår uansett hvor de jobber. Nylig vedtok vi en plattform for valget neste år. Et av kravene er at kommunen må ta tilbake tjenestene innen barnehager, sykehjem samt helse- og omsorgstjenester når kontraktene med de kommersielle utløper. Det er ikke nok at Tone Tellevik Dahl (AP) sier til Dagsavisen at innholdet i kontraktene skal skjerpes. Hun kan og må si opp Aleris.


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg