LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Hvor vil de borgerlige kutte?

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 11. oktober 2017


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

To år med rødgrønt styre viser at et annet Oslo er mulig. Madserud sykehjem drives igjen med kommunens egne ansatte og avfallshandteringen er igjen på kommunale hender. Hafslund er kommunalt eid. Oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv er vedtatt. Velferdsprofitører begrenses. En tillitsreform som et alternativ til stoppeklokkeomsorg er på gang og bemanningsnormen for kommunale barnehager er gjeninnført. Ingen av disse reformene ville blitt innført med et borgerlig flertall, med et mulig unntak for enkelttiltak mot arbeidslivskriminalitet.


I tillegg kommer innføring av en moderat eiendomsskatt. I følge en artikkel i Aftenposten kommer rundt 80 prosent av denne skatten fra bydeler på vestkanten, mens andelen som kommer fra bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand utgjør fra 0,8 til 1,6 prosent. Tallene kan endres dersom boligprisene fortsetter å stige. Uansett viser dette at eiendomsskatten bidrar til omfordeling rett vei. Men framfor alt bidrar skatten neste år med rundt 1,6 milliarder i økte inntekter som brukes til økt velferd for Oslos befolkning.


Bystyrets borgerlige partier er alle imot eiendomsskatt. De er samtidig skeptiske til økt låneopptak. Med det mangler de borgerlige en haug med penger for å få oslobudsjettet til å gå i hop. Spørsmålet blir da: Hvilke velferdsordninger skal kuttes?


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg