LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Velg side for nytt flertall

Innlegget sto på trykk i Bygningsarbeideren september 2017


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Det går an å bli litt lei av valgkamp. Det går an å gå trøtt av politikerkrangel. Likevel, ingen kommer unna politikken. Arbeid, bolig, helse og utdanning reguleres av politikerne. Sett med fagbevegelsesbriller har mye gått i feil retning med Siv, Erna og det borgerlige flertallet.


Arbeidsmiljøloven er reversert. Flere kan ansettes midlertidig. Det er enklere å få ansatte til å jobbe lengre dager og uker og uten overtidsbetaling. Ti timers dag er bl.a. konsekvensen for ungdom i sommerjobb. Innleid arbeidskraft har fått enda mindre de skulle ha sagt.


Noen har fått det bedre. De rikeste promillen har fått skattelette i hundretusenkronersklassen. Mens de på arbeidsløshetstrygd er fratatt feriepenger og uføre har fått redusert trygd og mista bostøtte. Pappapermen ved fødsel er redusert og likestillingen er satt i revers. Regjeringa kan ikke ta skylda for lavere oljepris, men har gjort altfor lite for å redusere arbeidsløsheten. Forskjellene mellom folk øker.


Et nytt flertall på Stortinget vil bidra til forandring. Derfor oppfordrer vi til å stemme på enten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.


Hvis dissa får flertall, hva skjer da? Vi får en bedre arbeidsmiljølov. Den økte adgangen til midlertidig ansettelser blir det slutt på. Vi må stå på for å gjenoppbygge hele den borgerlige reverseringen. Et nytt flertall vil stramme inn på bemanningsbransjen. Frisleppet av leiefirma var en stor feil, med sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet som resultat. Oslos byggebransje er overmodent for et forbud.


Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra Høyre har foreslått å fjerne leiefirmaenes praksis uten lønn mellom oppdrag. Det hjelper ikke når hun samtidig går inn for at de innleide kan være midlertidig ansatt. Hauglie bidrar til flere lausarbeidere, gir med den ene handa og tar desto mer med den andre. Anne Cecilie Kaltenborn fra NHO Service mener leiefirma er et uunnværlig mellomledd. Hun sier ingenting om at 85% av all innleie på Oslos byggeplasser er ulovlig!


Et nytt flertall vil rette opp forverringen av ledighetstrygden og skattefradraget for fagforeningskontingent blir fordoblet.


Visste dere at de sju største velferdsprofitørene innen barnevern hadde et overskudd på 550 millioner i perioden 2009-2013? Flere milliarder av skattefinansiert velferd havner i private lommer. Ofte på bekostning av de ansattes lønn og pensjon og med eiere registret i skatteparadis. LO går inn for å fjerne profitt på velferdstjenester. Et nytt flertall endrer dagens praksis.


Erna Solberg lovet å svekke LOs makt hvis hun ble statsminister. Det har hun klart, godt hjulpet av aggressive arbeidsgivere, arbeidsgiverforeninger og EØS-avtalen. Uten en oppgående fagbevegelse og tariffavtaler får vi uansett økte forskjeller og redusert velferd.


En stemme til ett nytt flertall bidrar til en tryggere hverdag for oss som lever av lønna. Derfor: Velg side, la ikke valgdagen bli en ny blåmandag.


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg