LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Høyre lar bemanningsbransjen fortsette

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 30. august 2017


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

Høyrestatsråd Anniken Hauglie har på vegne av arbeids- og sosialdepartementet lagt fram forslag til tiltak mot bemanningsbransjen. Det legges opp til å gi med den ene handa og ta desto mer med den andre. Djevelen ligger som vanlig i detaljene.


Departementet foreslår å forby 0-timers kontrakter og at ordningen med ikke å betale lønn mellom oppdrag opphører. Bra. Haken er at arbeidstid ikke kreves presisert ved ansettelser og at Hauglie vil tillate leiefirma å bruke midlertidige ansettelser. Med sistnevnte blir lønn mellom oppdrag uansett borte. I tillegg vil manglende klarhet om arbeidstid kunne utnyttes. En arbeidskontrakt må ikke kun inneholde daglig arbeidstid, men også ha en forutsigbar ukentlig og månedlig arbeidstid.


Fra før har det borgerlige stortingsflertallet både fjernet retten til kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og krav til likebehandling mellom innleide og de fast ansatte.


NHO Service sier likevel at Høyrestatsråden ikke gir dem en gavepakke. Dette fordi at innleie foreslås innsnevret til kun «å utføre arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)». På papiret begrenser dette leievirksomheten. Men Hauglie vil ikke gjøre noe med misbruk av arbeidsmiljølovens adgang til å avtale innleie. Styrkeforholdet på bakken er nå sånn at innleie i økende grad skjer uten avtale i det hele tatt. 85 prosent av innleievirksomheten i Oslos byggebransje er ulovlig ifølge bygningsarbeiderforeningenes rapport fra i vår.


Departementet foreslår også en kvote på 10-15% innleide innen bestemte bransjer. Forslaget må ses i sammenheng med de øvrige og er uklart i forhold til hvordan det er tenkt gjennomført. Dette kan beregnes som en del av hele virksomheten, for et geografiske område eller ut fra den enkeltes arbeidsplass. Erfaring med likende kvotebegrensninger er at det er mer enn vanskelig å kontrollere.


Hauglies forslag er et røykteppe for videreføring av leievirksomheten. Sosial dumping og annen arbeidslivkriminalitet vil fortsette dersom ikke dagens bemanningsbransje forbys. Vi kan starte med byggebransjen.


Et nytt stortingsflertall kan ikke leve med at det organiserte arbeidslivet forfaller. LO i Oslos oppfordrer til å stemme på enten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg