LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Høyresida gir mer makt til arbeidsgiverne

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 8. august 2017


Bilde av Natalia Zubillaga, nestleder av LO i Oslo.

Et nytt flertall vil endre de borgerliges reversering av Arbeidsmiljøloven. I tillegg til å kjempe mot økt midlertidighet, må vi også sikre regulert og normal arbeidstid, sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, og kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Alle disse er avgjørende for faglig styrke og ordna lønns- og arbeidsvilkår.


Regjeringen svekket prinsippet om fast ansettelse, kollektiv styring av arbeidstiden til fordel for individuelle avtaler slik at arbeidsgiver fikk økt makt. Og de fikk flertall for dette med støtte fra KrF og Venstre.


Nylig vedtok det samme flertallet at vi skal jobbe mer kveldstid uten kompensasjon, et forslag som en samlet fagbevegelse gikk imot. Regjeringen hevder at det de holder på med er modernisering, og at færre reguleringer vil gi mer fleksibilitet og valgmuligheter for den enkelte. Men dette er fleksibilitet og mer styringsrett for arbeidsgiverne, og med valgmuligheter forbeholdt noen få. Det har i praksis vært et ideologisk drevet angrep på faglige rettigheter.


Regulert arbeidstid gjennom tariffavtaler og lovverk gir oss mulighet til å sikre et skille mellom jobb og fritid. Dagens arbeidsliv preges mer og mer av mangel på et slikt skille. Vi er alltid tilgjengelig og «på» - om kvelden, i helgene og i ferien – der konsekvensen er at vi jobber uten å få kompensasjon for det. Og står vi alene, er det vanskelig å si nei til ekstravakta eller kreve overtidsbetalt.


Arbeidervernreverseringen de borgerlige har gjort må tas tilbake. Til det trengs både en oppgående fagbevegelse og et nytt stortingsflertall. Vi oppfordrer til å velge side ved høstens stortingsvalg og stemme på enten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.


Natalia Zubillaga,

nestleder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg