LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Osloungdommen fortjener en bedre arbeidsmiljølov

Innlegget ble publisert i nettavisen Vårt Oslo 19. juli 2017


Bilde av Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

LOs sommerpatrulje har rapportert at ungdommer må jobbe ti timers arbeidsdag. Hovedårsaken er at ungdom står i kø for å få sommerjobb og at Frp, Høyre, Venstre og KrF har reversert arbeidsmiljøloven. De har gjort lovlig det som tidligere var ulovlig. Arbeidsgivere kan ansette unge og andre med krav om lengre dager og uten overtidsbetaling. LO i Oslo synes det er viktig at unge får sommerjobb, men ikke at de utnyttes. Høyres statssekretær Christl Kvam sier i en kommentar at dagens ordning er ønsket.


LO i Oslo mener unge og alle andre ansatte fortjener noe bedre. Faste og hele stillinger med oversiktlig daglig, ukentlig og månedlig arbeidstid må igjen bli et mål for arbeidslivspolitikken. Vi må ikke bare rette opp økt adgang til midlertidige ansettelser, men også forverringer av arbeidstidsordninger og den økte adgangen til å forskjellsbehandle de innleide.


Derfor oppfordrer vi til å velge side ved høstens stortingsvalg. Vi trenger et nytt flertall og oppfordrer til å stemme på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.


Selv om det ikke hjelper unge i midlertidige sommerjobber, er det verd å notere at Oslos rødgrønne byråd har vedtatt å praktiske faste ansettelser i kommunen og i tråd med tidligere arbeidsmiljølov. Dette viser at det går an.


Roy Pedersen,

leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg