LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

24. februar

Solidaritetsmarkering for Ukraina kl. 12 på Eidsvolls plass.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

1. mars

Fagforeningslunsj kl. 11 hos LO i Oslo i Møllergata 24 om hvordan det går med 6-timersdagen.

5. mars

Politisk pub kl. 17 på Kulturhuset om kvinners utdannings- og yrkesvalg, likelønn og likestilling.

7. mars

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse, på Rebel i Oslo.

8. mars

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 17:50 og demonstrasjonstoget går ca. kl. 18:30. Se program for 8. mars her.

8. mars

Konsert etter toget med Sliteneliten, Sosialistisk kor i Oslo og Halvsøstra i kulturkirken Jacob kl. 20.30. Se Facebook-arrangementet her.

11. mars

Boligseminar kl. 11:30 hos LO i Oslo i Møllergata 24 on ikke-kommersielle utleieboliger.

13. mars

Østkantstafetten og arbeideridretten - åpent møte på Sagene samfunnshus kl. 18 om Arbeidernes idrettsforbund (AIF) som ble stifta for hundre år siden.

14. mars

Aksjonsdag for pensjon: Det er arbeidslivet som må endres, ikke pensjonsalderen. Fanemarkering kl. 15:00 foran Stortinget.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Tidligere saker fra forsiden:

Stopp menneskerettsbruddet, gi Fosen-samene landet sitt tilbake

Foto av det samiske flagget.

Vi gratulerer med den samiske nasjonaldagen! Samtidig ber vi regjeringen rette seg etter Høyesteretts dom. Det pågår fortsatt menneskerettsbrudd på Fosen, 848 dager etter at Høyesterett avgjorde at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig.

Før jul kom det til en avtale mellom Sør-Fosen og Fosen Vind, men saka er langt fra løst. Den norske stat har overlatt til Fosen-samene selv å rette opp i menneskerettsbruddet de har blitt utsatt for, og Nord-Fosen sijte opplever at det er liten vilje til faktiske forhandlinger hos de som eier vindturbinene på Nord-Fosen.

Vi trenger en grønn omstilling som også tar naturkrisa på alvor, og som ivaretar menneskerettighetene, inkludert urfolks rettigheter. Staten må ta ansvar! Les LO i Oslos uttalelse Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene.

Hvordan bruke regnskapsinformasjon overfor arbeidsgiver

Kurs med Fanny Voldnes, statsautorisert revisor og spesialrådgiver i Fagforbundet, torsdag 15. februar kl. 16:30 til 20:30 hos LO i Oslo

Tall fra regnskapet blir ofte brukt av arbeidsgiver mot tillitsvalgte og ansatte ved lønnsforhandlinger, omstilling eller hvis hele eller deler av bedriften selges. Penger kan flyttes mellom avdelinger og mellom selskaper i samme konsern for at selskapets økonomi skal framstå som dårligere eller bedre enn den i virkeligheten er. Med litt kunnskap om hvordan regnskapet kan «trikses» med, kan du lage gode argumenter for å ivareta ansattes interesser på din arbeidsplass.

Målet med kurset er at du skal forstå regnskapet på din arbeidsplass, og kunne stille spørsmål om regnskapet til arbeidsgiver slik at du får gode argumenter i viktige situasjoner for ansatte.

Det er gratis å delta på kurset og vi serverer suppe og brødmat. Har du matallergier, eller ønsker vegetar eller vegansk mat, husk å skrive det i påmeldingen.

Les mer om kurset og meld deg på her.

Forslagsfrister første halvår 2024

Har du forslag til 1. mai-paroler, det politiske grunnlaget eller hvem som skal ha appeller på Youngstorget 1. mai? Send forslag senest torsdag 8. februar til post@lo-oslo.no.

Frist for å sende forslag til LO i Oslos årsmøte er mandag 1. april. Det kan for eksempel være forslag til uttalelser. Det er kun fagforeninger tilsluttet LO i Oslo som har forslagsrett. Forslag sendes til post@lo-oslo.no.

Fagforeningslunsj fredag 2. februar kl. 11 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Klimatiltak på arbeidsplassen

Hvordan kan tillitsvalgte medvirke til klimavennlige arbeidsplasser? Hva er grønne tariffavtaler og hvordan får vi det til?

Vi byr på lunsj og et par korte innledninger før ordet er fritt. Hva kan foreninga jobbe for på din arbeidsplass? Kan det være klimavennlige arbeidsreiser, reduksjon av avfall og matsvinn, grønne standarder ved innkjøp, enøk-tiltak eller lokale klimaregnskap? Kom med spørsmål, ideer eller erfaringer med klimatiltak på jobben!

Lik og del Facebook-arrangementet.

Fagforeningslunsj fredag 12. januar kl. 11 hos LO i Oslo:

Rasister på biblioteket – hvem bestemmer?

Fredag 12. januar inviterer vi til fagforeningslunsj i niende etasje i Møllergata 24, fra kl. 11 til 12:30. Vi byr på relativt enkel lunsj og har invitert Jenny Dellegård, leder av Fagforbundet Kultur Oslo, og Paal Bjelke Andersen, plasstillitsvalgt på Deichman Grünerløkka, til å innlede kort. Etter det er ordet fritt. Vi legger opp til et nokså uformelt forum.

De fleste Deichman-avdelingene i Oslo tilbyr utlån av lokaler til møter, både åpne og lukka. Ingen har innsigelser mot at historielaget, foreldregruppa eller lesesirkelen treffes på det lokale biblioteket, men hva når rasister og høyreekstreme vil ha et åpent møte på biblioteket?

Mange biblioteksjefer sier «JA» og viser til ytringsfriheten. De mener blant annet at Biblioteket ikke kan legge redaksjonelle vurderinger til grunn for utleie, og at de derfor ikke kan nekte for eksempel SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) å leie lokaler.

Mens mange ansatte på bibliotekene sier «NEI», blant annet fordi biblioteket ikke lenger kjennes som et trygt sted når man bokstavelig talt kan gå på rasister der. Både for ansatte og besøkende. Organiserte rasister og høyreekstreme vil gjerne ha innpass i etablerte samfunnsinstitusjoner og plass i det offentlige rom, det gir et skinn av aksept. Må vi la dem få det, i ytringsfrihetens navn? Og hvor mye vekt bør sjefen legge på de ansattes meninger?

Vi tar praten på årets første fagforeningslunsj! Som er skjøvet til andre fredag i måneden, for at folk skal få tid til å dra i gang etter nyttår. Lik og del Facebook-eventet.

Bli med i hele landet for fred i Gaza

Fredsmarkering lørdag 16. desember kl. 13:00 på Eidsvolls plass, foran Stortinget

LO i Oslo sender en oppfordring til solidaritetsaksjon. Vi ber våre foreninger og enkeltmedlemmer der om å delta, samt å dele arrangementet.

En rekke større medlemsorganisasjoner har gått sammen om å gjøre felles handling. LO, Kirken, Amnesty, Redd Barna og UNIO er med samt Fellesutvalget for Palestina med sine 33 medlemsorganisasjoner og mange flere er tilslutta.

Vi ber dere bli med i en nasjonal aksjon for folket på Gaza ved å arrangere samt å mobilisere flere til å delta! Vi ønsker å rope så det høres helt til Washington, der de som har makt til å gripe inn befinner seg. Vi kan ikke akseptere at folkeretten, som skal beskytte oss alle, settes til side. Vi kan ikke akseptere at barn og sivile drepes i tusentall. Det må finnes en politisk løsning. Vi krever umiddelbar slutt på bombingen og at barn og sivile skånes og får hjelp.


Parolene for dagen er:
• Stopp drapene på barn og sivile i Gaza!
• Forsvar folkeretten!
• Frigi sivile gisler og vilkårlige fengslede!


Det blir markering i flere norske byer og tettsteder 16. desember. I Oslo inviterer vi kl. 13.00 på Eidsvolls plass, foran Stortinget. Vi tenker at om alle gode lokale krefter går sammen kan vi klare å lage Norges største demonstrasjon!

Arrangementer med de nasjonale parolene kan sees på den nasjonale siden til aksjonen. På arrangementet som er i Oslo ser du også hvor mange som er tilslutta foreløpig.

Plakat for fredsmarkeringen.

.

Avtalefestet pensjon (AFP) og andre utfordringer

Konferanse mandag 4. desember kl. 10 i Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 5

AFP i privat sektor har vært et hett tema denne høsten. Fellesforbundets landsmøte har vedtatt at de ikke vil ha reformert AFP, og debatten går i flere andre forbund. AFP i offentlig sektor skal tilpasses AFP i privat sektor, men hvilken AFP blir det?

Pensjon for alle inviterer til dagskonferanse, se programmet og meld deg på her. Deltakelse, inkludert lunsj, er gratis.

Onsdag 29. november kl. 18 på Internasjonalen, i andre etasje, ved Youngstorget:

Åpent møte: Splittelse og strid i arbeiderbevegelsen

På begynnelsen av 1900-tallet var det store diskusjoner og uenighet i norsk og internasjonal arbeiderbevegelse om veivalg, om veien til sosialismen. I november 1923, for nøyaktig 100 år siden, førte det til splittelsen i Arbeiderpartiet, hvor en fraksjon gikk ut etter et ekstraordinært landsmøte og etablerte Norges Kommunistiske Parti.

Hva handlet denne uenigheten om? Hva førte den til? Det kan du høre mer om onsdag 29. november kl. 18, i andre etasje på Internasjonalen:

• Leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Ole Martin Rønning, vil fortelle om den historiske bakgrunnen for splittelsen og hva den inneholdt.

• Historiker Bernt Bølviken fra Oslo museum vil gi et tidsbilde om hva splittelsen betød for «Waldemar Carlsen», et menig medlem man «møter» i Arbeidermuseets faste utstilling.

• Jonas Bals, historiker og forfatter, vil trekke linjer til hvordan splittelsen slo ut i kampen mot fascismen på 1930- og 40-tallet.

Møtet blir ledet av Bjørg Spillum, leder av Kulturutvalget i LO i Oslo.

Alle er velkomne og det er gratis entré. Dersom du gjerne vil komme, men ikke takler trappa til andre etasje, kontakt barpersonalet – de viser deg heisen.

Lik og del arrangementet på Facebook.

Faner for fred

På FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket samles vi ved stortinget på Eidsvolls plass kl. 14:30 onsdag 29. november

Vi krever:
• Stans invasjon og bombing
• Krigsforbrytelser må straffes
• Avslutt okkupasjon og blokade
• Forby bosettervarer
• Ingen norske våpen til Israel
• Oljefondet ut av okkupasjonen


Fagbevegelsen er internasjonal og har lang tradisjon med å støtte og samarbeide med palestinsk fagbevegelse. Vi sørger dypt over det våre palestinske kamerater nå opplever både i Gaza og på Vestbredden. Situasjonen har utviklet seg til en humanitær katastrofe, og Gaza er blitt en gravplass for barn. Spesialrapportører for FN advarer om risiko for folkemord.

I den norske arbeiderbevegelsen har både fredstanken og solidariteten med det palestinske folk sterke tradisjoner. På FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket løfter vi våre faner til norske myndigheter og verden. Vi krever at det arbeides uten stans for en slutt på den ufattelige humanitære katastrofen.

Det skjer uakseptabel kollektiv avstraffelse av sivilbefolkningen. Det er alvorlige brudd på folkeretten. Denne krigen og volden må stanses. Norge må fortsatt bruke sine posisjoner aktivt. Vi må bidra til å få slutt på at et folk lever under okkupasjon og blokade. Kun en rettferdig fred kan stanse volden og bidra til forsoning.

Møt fram med og uten faner så vi blir mange. Arrangører: LO, LO i Oslo, Fellesutvalget for Palestina.

Lik og del arrangementet på Facebook.

Stor klimamarkering mandag 20. november kl. 17:00 foran Stortinget:

Hele Norge sammen for norsk klimahandling

Klimapolitikken i Norge må styrkes, vi trenger klimapolitikk som virker. En sommer med skogbranner over hele verden, tusenårs flom i Norge og andre land, rekordtemperaturer på flere kontinenter og rekordmange rekordstore tropiske stormer viser at klimakrisen er her, den er urettferdig og den kan bli verre.

FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået sier at alle land, inkludert Norge, må slutte med oljeleting, fase ut olje og gass og satse på storstilt energieffektivisering og skånsom fornybar energi hvis vi skal unngå enda mer katastrofale klimaendringer. Likevel fortsetter Norge å føre en aggressiv oljepolitikk.

Utfasing av all fossil energi blir hovedtemaet på årets klimatoppmøte COP28 i oljehovedstaden Dubai i desember. Presset øker mot fossilproduserende land som Norge for en reell, rettferdig omstilling. Norge må akseptere at bruk av fossil energi skal fases ut.

Folk flest vil ha klimahandling, også fra politikere i Norge. Derfor samles vi til Den store klimamarkeringen: Hele Norge sammen for norsk klimahandling på mandag 20. november kl. 17:00 på Eidsvolls plass. Det blir også markeringer flere andre steder i landet. Bli med du også for å markere at du ønsker rettferdig klimahandling nå!

Les mer om markeringen og se hvilke organisasjoner som har sluttet seg til, og lik og del arrangementet på Facebook.

Torsdag 9. november kl. 19 på Internasjonalen:

Åpent møte: Hva kan vi gjøre med den høyreekstreme bølgen?

Torsdag 9. november er det 85 år siden nazistene gikk til voldelige aksjoner mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland, i «Krystallnatten». Natten markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland.

Nå er høyreekstremismen er på fremmarsj igjen, også i Europa. Det som en gang var små, innvandringskritiske protestpartier, har blitt veletablerte i parlamenter og regjeringer rundt om på kontinentet. Her hjemme har en håndfull høyreekstreme partier sanket stemmer hos unge og sugd partistøtte ut av statskassa, samtidig som de samarbeider med rasistiske og erklært nazistiske organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen.

For å gi oss ny kunnskap om utviklingen av den høyreekstreme bølgen i Europa inviterer LO i Oslos Antirasistiske utvalg til en samtale mellom kloke folk. Vi er særlig interesserte i hva vi, som tillitsvalgte og fotfolk, kan gjøre for å snu utviklinga?

Det blir samtale mellom Hatem Ben Mansour, daglig leder i Antirasistisk senter, Cathrine Thorleifsson, leder av Ekstremismekommisjonen, og en representant for fagbevegelsen. Samtalen ledes av Harald Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter.

Lik og del arrangementet på Facebook.

Torsdag 9. november kl. 17.30 fra Youngstorget:

Krystallnatten: Fakkeltog og markering

Torsdag 9. november er det 85 år siden nazistene gikk til voldelige aksjoner mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland, i «Krystallnatten». Natten markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland.

Vi markerer 9. november først og fremst fordi historien fortsatt har mye å lære oss. Når vi som fellesskap tillater og aksepterer at fordommer, frykt, konspirasjonsteorier og hat får vokse, er det en fare for vårt samfunn.

Vi samles ved Youngstorget fra kvart over fem, deler ut fakler og går sammen til Eidsvolls plass. Appellene starter når vi er framme på Eidsvolls plass omtrent kvart på seks.

Lik og del Facebook-eventet.

Onsdag 8. november kl. 17 på Internasjonalen:

Åpent møte: Parterapi for klima og industri

Er klimaaktivister og fagforeningsgubber som kryptonitt for hverandre, eller har de egentlig felles interesser? Natur og Ungdom og Industriaksjonen har funnet hverandre, og i vår lanserte de ti bud for grønn industri. Denne onsdagen møtes de for mer parterapi:

Hvorfor er det viktig at disse aktørene finner sammen? Hva innebærer enigheten, mer konkret, og hvor er de mindre enige? Hvilke utfordringer kan et slikt samarbeid skape og hvilke muligheter?

Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo styrer ordet, og i panelet sitter Tuva Mjelde Refsum, Natur og Ungdom, Atle Tranøy, Industriaksjonen, og Isak Lekve, De Facto.

Bli med og diskuter disse og flere problemstillinger med oss! Lik og del Facebook-eventet. Her kan du lese de ti bud som er utviklet.

Fagforeningslunsj om AFP 3. november kl. 11:00 hos LO i Oslo

Fredag 3. november inviterer vi til lunsj med brød og pålegg hvor Eva Irene Holt fra NTL og Joachim Espe fra Bygningsarbeidernes fagforening innleder kort om avtalefestet pensjon (AFP). Etter det er ordet fritt.

Lunsjen starter klokka 11:00 og holder på fram til omkring 12:30, fredag 3. november hos LO i Oslo i Møllergata 24.

Vi tar praten om hva AFP er og hvordan den fungerer. Det er foreslått at AFP skal reformeres, og det er ulike meninger om hva som bør gjøres, blant annet om det skal forhandles om AFP i vårens tariffoppgjør forbundsvist gjennom Fellesforbundets frontfagsmodell eller om det skal gjøres i et samordnet oppgjør.

På Fellesforbundets landsmøte 20. til 24. oktober blir AFP en av de store sakene. Hva som vedtas på landsmøtet kan ha mye å si for hva som skjer med pensjonsordningen. Det er også noen forskjeller mellom privat og offentlig sektor, og det som skjer i privat kommer til å ha mye å si for hva slags pensjon man får i offentlig sektor.

Vi tar praten om avtalefestet pensjon på høstens første fagforeningslunsj. Kom og spis! OBS! Send gjerne e-post til marit.halse@lo-oslo.no og si ifra om du kommer, slik at vi ikke kjøper for mye mat. Hvis du har matallergier, intoleranser eller lignende si ifra om det.

Lik og del arrangementet på Facebook.

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo går til politisk streik for at kritiske togkomponenter fortsatt skal vedlikeholdes i Norge:

Møt opp på fanemarkeringen onsdag 18. oktober klokka 12:45 foran Stortinget

Jernbanereformens anbudspakker svekker den norske sikkerhets- og beredskapsevnen. Hittil har vedlikeholdet av kritiske togkomponenter vært gjort på verkstedet på Grorud i Oslo. Først av NSB og deretter av Mantena, det statlige selskapet som ble utskilt fra NSB. I dag er Mantena det eneste selskapet som vedlikeholder kritiske komponenter i Norge.

Men nå har Vy tildelt et utenlandsk selskap jobben med å vedlikeholde togene som går på Østlandet, uten at det foreligger krav om at kritiske komponenter skal vedlikeholdes i Norge. Det kan medføre at togenes understell blir sendt til lavkostnadsland, og i en krisesituasjon kan store deler av togene våre befinne seg langt utenfor Norge. Dette vil svekke Norges sikkerhets- og beredskapsevne betraktelig.

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo går til politisk streik hvor de ber om at regjeringen legger inn krav om at kritiske togkomponenter i Østlandspakke 1 og 2 skal vedlikeholdes i Norge. Les mer om saken her.

I forbindelse med Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslos politiske streik blir det fanemarkering og appeller på Eidsvolls plass onsdag 18. oktober kl. 12:45. Vi ber fagforeningene om å møte opp med sine faner.

Fanemarkering onsdag 20. september kl. 16:00 foran Stortinget:

Forsvar faste ansettelser

• Norsk sjølråderett over arbeidslivslovgivning og tariffavtaler

EUs overvåkingsorgan ESA vil overprøve regjeringas innleieforbud. Nå står kampen for at faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv. Bli med på nasjonal markeringsdag 20. september!

Møt opp på Eidsvolls plass (foran Stortinget) kl. 16:00 med faner. Det blir appeller ved Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, Geir Ove Kulseth, leder i EL og IT forbundet, Joachim Espe, leder i Fellesforbundet avd 600, og flere fra både offentlig og privat sektor. Det blir musikk ved Bygg Band.

Les mer om saken og arrangementet på Facebook. Se også fasteansettelser.no for oversikt over arrangementer andre steder i landet.

50 år siden kuppet i Chile

Mandag 11. september var det 50 år siden Chiles demokratisk valgte president – Salvador Allende – døde under et militært statskupp ledet av general Augusto Pinochet. I årene som fulgte, ble Chile gjenstand for et nyliberalistisk eksperiment. LO i Oslo er med i «Komiteen for markering av 50 år siden kuppet i Chile», som har flere arrangementer framover, med både politikk og kultur:


Lørdag 16. september kl. 18:00–19:45:

50 år siden kuppet i Chile i Universitetets aula

På åpningsarrangement blir det blant annet taler ved ordfører Marianne Borgen og Pablo Sepulveda Allende, aktivist og barnebarnet til president Allende, det blir sang med Sosialistisk kor i Oslo, musikk og dikt og appeller.

Les hele programmet og del gjerne hendingen på Facebook.

Billetter kan kjøpes i døra (Vipps) eller her på Ticketmaster.


Tirsdag 19. september kl. 17:00–18:30:

Møte: Hva kan vi lære av Chile?

Som del av markeringa arrangerer vi et møte om nyliberalismen fra Pinochet til i dag. Vi trekker linjene fra Chile til Europa og dagens Norge. Det blir innledninger ved:
Stefan de Vylder, svensk økonom og forfatter
Ivar Hippe, forfatter og tidligere journalist
Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo

Vegard Bye leder samtalen. Det blir så klart åpent for innlegg og spørsmål fra salen! Gratis inngang.

Sted: 2. etasje på Internasjonalen, ved Youngstorget. Dersom du vil delta, men ikke kan ta trappa, kontakt personalet i baren i 1. etasje, så viser de deg heisen.

Les mer og del gjerne hendingen på Facebook.


Hele programmet

Mer om programmet finner du på Facebook-sida til komiteen, hvor du også finner programmet for Bergen.

Lørdag 16. september kl. 18 i Universitetets aula:
Åpningsarrangement (se over)

Mandag 18. september kl. 18 på Internasjonalen:
Chile i dag – samtaler på spansk med gjester fra Chile, GRATIS

Tirsdag 19. september kl. 17 på Internasjonalen:
Hva kan vi lære av Chile – møte (se over), GRATIS

Lørdag 23. september kl. 13 på Internasjonalen:
Mapuche-folket og kampen for rettigheter – debattmøte med innledere fra Chile og Sametinget, GRATIS

Onsdag 27. september kl. 18 på Internasjonalen:
Solidaritetsarbeidet med Chile – samtaler med tidligere og nåværende solidaritetsarbeidere, GRATIS

Fredag 29. september kl. 18 på Majorstuen seniorarena:
Peña, chilensk musikkaften – levende musikk, mat og drikke, inngangsbillett kjøpes i døra

Søndag 1. oktober kl. 13 på Chateau Neuf:
Filmer om menneskerettigheter, urfolks kamp og Chile i dag, inngangsbillett kjøpes i døra

Politisk pub onsdag 6. september kl. 17 på Internasjonalen på Youngstorget:

Velferd – hva står kampen om?

Hva ligger bak ord som egenregi, velferdsprofitører og bendelormøkonomi? Er det riktig eller feil at kommersielle selskaper skal tjene penger på velferd? Er det bra eller dårlig når anbud blir dyrt og fører til dumping av ansatte?

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver og stor på kjøp av tjenester. Siden 2015 har det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre tatt flere tjenester tilbake til kommunal drift, som for eksempel skolevaktmestere, sykehjem og renovasjon. At tjenester og oppgaver gjøres av kommunen selv, i egenregi, er én viktig forutsetning for å kunne gjøre dem bedre.

Vi ser at en får best kontroll og tryggere tjenester med egenregi. I valgkampen har vi derfor reist krav om at renholderne i kommunen etter hvert skal ansettes i kommunen når anbudene går ut. I dette møtet vil vi gi eksempler på hvorfor vi i fagbevegelsen er for at kommunen drifter selv.

Tillitsvalgte i våre fagforeninger vil dele erfaringer, som at når Oslo kommune gjør det selv, er det lettere å få flere ansatte inn i hele faste stillinger. Ansatte i hele faste stillinger blir bedre kjent med arbeidet og arbeidsoppgavene, og med innbyggerne som bruker tjenestene.

Det er lettere å samarbeide med kolleger man kjenner godt, og det er enklere å få til tverrfaglig samarbeid. Brukerne av tjenestene blir også tryggere på ansatte de kjenner godt.

Se, lik og del Facebook-arrangementet her!

Mandag 4. september kl. 16 på Ullevål sykehus:

Slå ring rundt våre lokalsykehus og landets beredskapssykehus!

Foto av Ullevål sykehus.

Bli med mandag 4. september klokka 16:00 når vi slår ring rundt hele landets beredskapssykehus. Oslo Universitetssykehus som består av Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Gaustad sykehus, er avgjørende for beredskapen og helsesikkerheten i hele Norge.

Dagens planer for Nye Oslo Universitetssykehus truer også akutt- og lokalsykehuset til 700.000 innbyggere i Oslo.

Møt opp på plenen mellom Søsterhjemmet og Kirkeveien på Ullevål sykehus og bli med når vi sammen slår en fysisk ring rundt tårnbygget på Ullevål! Politikere lokalt og nasjonalt må lytte til befolkningen, de ansatte, fagmiljøene og fagbevegelsen!

Vi advarer mot den planlagte nedleggelsen av Ullevål Sykehus og Gaustad sykehus, og utbyggingsplanene på Rikshospitalet og Aker. På alle kanter av Rikshospitalet vil det bygges de neste ti år. Bare i første etappe vil dette gi svært krevende forhold for pasienter og ansatte og det vil svekke beredskapen vår. I tillegg er samling av psykisk helsevern og rusbehandling ved Sinsenkrysset sterkt frarådet av fagmiljøene.

De åtte politiske partiene i Oslo bystyre som støtter kampen mot dagens sykehusplaner, de såkalte «Ullevål-kameratene», er invitert til å holde appeller.

Fagforeninger, sykehusaksjoner og pasientforeninger står sammen. Bli med oss mandag 4. september klokka 16 og slå ring om sykehusene våre:

Ikke bygg Oslos sykehus for små - sikre kapasitet og trygg beredskap
Ja til utvikling av Ullevål sykehus
Nei til monstersykehus på Aker og Gaustad

Se, lik og del Facebook-arrangementet her!

Politisk pub onsdag 30. august kl. 17 på Internasjonalen på Youngstorget:

Hvordan påvirker politikken arbeidslivet?

Vi går bak overskriftene og valgflesket, og snakker om hvordan det er i arbeidslivet nå. Mange møter motgang og kjenner på dårligere tider. Da er det ekstra viktig å dele kunnskap om hvordan vi sammen kan stå sterkere. Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo og kveldens ordstyrer, har med seg:

• John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus Handel og Kontor. Han snakker om kampen mot søndagsåpne butikker og hvorfor det er så viktig. Høyre, Frp og Venstre går til valg på søndagsåpent. Han snakker også om maktbalansen og medbestemmelse i virksomhetene, illustrert ved den viktige rettsavgjørelsen i IKEA-saken som LO har kjørt for hovedverneombudet der.

• Alexander Hopland-Wøien, leder av Tømrer- og byggfagforeningen i Fellesforbundet. Han forteller om det faglige arbeidet for politiske vedtak som sikrer fast arbeid, framfor løsarbeid og innleie. Han snakker også om Oslomodellen som fagforeningene har kjempet fram gjennom det fagligpolitiske arbeidet.

• Kasim Shah, servitør, bartender og klubbleder ved Olivia i Hegdehaugsveien. Gjennom åtte uker med streik for tariffavtale samlet han bred støtte fra opinionen og fagbevegelsen. Han forteller hvordan det har gått siden midten av april da de fikk tariffavtale. Hva har endret seg og hvordan går samarbeidet mellom ledelsen og ansatte?

Det er ikke bare gjennom streik og klubbarbeid på arbeidsplassen man får medvirkning og en større andel av verdiene vi skaper, men også gjennom fagligpolitisk arbeid opp mot de politiske partiene. Ingunn Gjerstad går igjennom de arbeidslivsrelaterte kravene LO i Oslo har stilt til partiene i Oslo bystyre.

Det er åpent for spørsmål og kommentarer fra salen. Gratis inngang. Møt opp på Internasjonalen, i andre etasje, på Youngstorget onsdag 30. august kl. 17! Se, lik og del Facebook-eventet.

Politisk pub om boligpolitikk onsdag 23. august kl. 17 på Internasjonalen:

Tredje boligsektor – hvem, hva og hvorfor?

Bilde av LO i Oslos boligparole 1. mai 2023.

Leieprisene i Oslo har steget med tolv prosent det siste året, og stadig færre av de som arbeider i Oslo har mulighet til å etablere seg her.

De siste årene har det vært mye snakk om etablering av en tredje boligsektor og ikke-kommersielle leieboliger. Men begrepet har blitt kraftig utvanna, og brukes i dag om kjøpsordninger som leie-til-eie og andre tiltak i regi av Oslo kommunes nye boligselskap Oslobolig. LO i Oslo har stilt spørsmål til partiene foran kommunevalget bant annet om bolig.

På politisk pub får du vite hva den tredje boligsektoren er, og hva den ikke er. Du får høre hvorfor den trengs, og hvorfor det er viktig å skille mellom kommersielle kjøpsmodeller og ikke-kommersielle boligtiltak. Finnes det eksempler på en tredje boligsektor i Norge i dag, og finnes det modeller fra andre land som vi kan ta i bruk? Og hva kan fagbevegelsens rolle være hundre år etter at vi bidro til å starte de første boligbyggelagene?

I panelet treffer du folk med kunnskap om boligpolitikk: Anne-Rita Andal i Leieboerforeningen, Arild Eriksen i Fragment og Liv Anna Lindmann i LO. Ingunn Gjerstad i LO i Oslo er møteleder. Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Arrangører er LO i Oslo og Leieboerforeningen. Bli med og lær mer om tredje boligsektor onsdag 23. august kl. 17 til ca. 19 på Internasjonalen, i andre etasje, Youngstorget. Gratis inngang.

Fanemarkering på Youngstorget lørdag 22. juli kl. 13

Lørdag 22. juli er det tolv år siden 77 mennesker blei drept i terrorangrep på Utøya og i regjeringskvartalet. Det var ikke et angrep på alle. Det var et brutalt angrep direkte mot AUF. Og det var et angrep på arbeiderbevegelsen og venstresidas verdier og prinsipper.

LO i Oslo og vårt Antirasistisk utvalg inviterer til fanemarkering på Youngstorget kl. 13. Det blir appeller, sang og faner – følg med på Facebook for oppdateringer om programmet.

LO i Pride – stand og parade

Distriktskontoret for Oslo og Akershus organiserer LOs tilstedeværelse på stand og i paraden under Oslo Pride! Om du har lyst til å bidra på stand 28. juni til 1. juli er det bare å melde seg, men vel så viktig: Møt opp med flagg og faner i LOs seksjon i paraden! Les mer på Facebook.

Frokostmøte 7. juni på Kulturhuset om Oslo-modellen for rettferdig omstilling

Oslo kommune og LO har tidligere tatt initiativ til samarbeid for en klimaomstilling som ivaretar og fremmer anstendige, bærekraftige arbeidsplasser, og rettighetene til arbeidere og innbyggere. Modellen og samarbeidet står sentralt under satsingsområdet om klimaledelse, innovasjon og omstilling i Oslos klimastrategi mot 2030.

Onsdag 7. juni inviterer vi til frokostservering klokka 08:30 på Kulturhuset. Programmet starter klokka 09:00: Andreas Halse, Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, snakker om hva Oslo-modellen for rettferdig omstilling er og hva den betyr for kommunens klimastrategi. Ingunn Gjerstad, LO i Oslos leder, tar for seg hva som må til for å få til rettferdig omstilling i Oslo. Aled Dilwyn Fisher, Naturvernforbundet, snakker om rettferdig klima- og naturvennlig omstilling; er Oslo-modellen et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner? Torgeir Vestre, Naturvernforbundet Oslo Øst, er ordstyrer. Etter innledningene blir det åpnet for spørsmål fra salen. Avslutning omkring klokka 10:00.

Les mer om frokostmøtet om Oslo-modellen for rettferdig omstilling på Facebook.

600 dager: Markering og demonstrasjonstog for Fosen

Lørdag 3. juni kl. 14:00 på Eidsvolls plass

Sameflagget.

3. juni har det gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd. Reindriftssamene på Fosen har mistet essensielle beiteområder, men selv med Høyesterett i ryggen blir de ikke hørt.

LO i Oslo tar med fana til støttemarkeringen foran Stortinget kl. 14:00 lørdag 3. juni og oppfordrer andre fagforeninger til å stille opp med sine faner! Les mer om markeringen på Facebook.

Fanemarkering til støtte for avskjediget tillitsvalgt: Et angrep på en er et angrep på alle!

Møt opp utenfor Oslo tingrett i Oslo tinghus mandag 15. mai klokka 08:15 til 08:45

IKEA-ledelsen har gått til avskjed av en av HKs sentrale tillitsvalgte i bedriften. Dette skjedde etter at han først var blitt fratatt vervet som hovedverneombud. Denne saken handler om en bedriftsledelse kan straffe en tillitsvalgt fordi personen er tillitsvalgt. Den norske modellen er bygget opp rundt godt samarbeid, og gode tillitsvalgte. IKEA-klubben i Norge støtter sitt medlem, det samme gjør HK Norge, det samme gjør 1 million LO-medlemmer.

Klubben i IKEA ber om støtte - vi starter med fanemarkering første dag av rettsaken 15. mai utenfor Oslo tingrett i Oslo tinghus klokka 08:15 til 08:45.

Les mer om saken i HK-Nytt: Et verneombud i Ikea fikk sparken – nå går han til rettssak og i Dagsavisen: Verneombud fikk sparken av Ikea – nå går han til rettssak.

Solidaritetsfestivalen Visit Vestbredden lørdag 13. mai fra kl. 12 på Akerselvas vestbredde fra Eventyrbrua til Hausmania

Solidaritetsfestivalen Visit Vestbredden er en «kulturell okkupasjon» av Akerselvas vestbredde fra Eventyrbrua til Hausmania med feiring av palestinsk kultur. Det blir palestinsk musikk, dans, mat, film, kunstutstilling og aktiviteter for barn som ansiktsmaling, plakatverksted og drageflyvning.

Fra kl. 16:30 til 17:30 er det markering foran Stortinget med appeller og kulturinnslag med påfølgende demonstrasjonstog gjennom Torggata tilbake til festivalområdet hvor det blir aktiviteter til 19:00. Les mer om arrangementet og se programmet på hjemmesiden Visit Vestbredden og på Facebook-eventet.

Nei til slakt av Arcus

Fanemarkering onsdag 10. mai kl. 08:15 ved Arcus i Destilleriveien 11 på Gjelleråsen

Vi sier nei til at over halvparten av produksjonen og tappingen på Arcus flyttes ut. Konsekvensen er at rundt 40 ansatte blir overflødige innen tre år. Onsdag 10. mai blir det fanemarkering kl. 08:15 i forkant av konsernstyrets møte på Arcus på Gjelleråsen.

I dag produseres og tappes det omkring 19 millioner liter på Arcus. Den planlagte utflyttingen vil redusere produksjon og tapping til åtte millioner liter, hovedsakelig akevitt og bitter, med bare 23 NNN-arbeidere igjen ved anlegget.

Vin- og Brennevinarbeidernes fellesklubb (Vectura og Arcus) ber fagforeningskamerater møte opp med faner og si ifra til konsernledelsen at vi slår ring om lønnsomme norske arbeidsplasser, og 100 år med tradisjon og kompetanse i vin- og brennevinproduksjon.

Les mer om saken i NNN-arbeideren: – Vi er blitt lurt og sveket av eierne.

Hva skjer på Youngstorget 1. mai

1. mai-arrangementet på Youngstorget starter klokka 11:20 med korpsmusikk ved Oslo Janitsjar. Fra 11:25 blir det appeller ved Pionerstatuen på Youngstorget ved Jaime Manuel Fuentes, Oslo Rød Ungdom, Jack Schønberg, Oslo SU, og Emre Gjul-Jensrud, AUF i Oslo. Ved Fredsmonumentet blir det appell ved Tommy Vad Funderud, Oslo Nei til Atomvåpen.

Hovedtalene starter klokka 11:50 med appell ved Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Årets talere er Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap og fylkesleder i Oslo SV, Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, MDG Oslo, og Raymond Johansen, byrådsleder, Oslo Ap. Konferansier er Ingunn Gjerstad, LO i Oslo.

Allsangen Internasjonalen, akkompagnert av Sosialistisk kor og Oslo Janitsjar, avslutter programmet på Youngstorget før demonstrasjonstoget begynner å gå ut fra Youngstorget klokka 12:50.

Lik og del Facebook-eventet for 1. mai-arrangementet i Oslo! Velkommen til Youngstorget 1. mai 2023!

LO i Oslos paroler for 1. mai 2023:

Fortsatt kamp mot forskjells-Oslo – stem rødgrønt

Årets hovedparole for 1. mai i Oslo er Fortsatt kamp mot forskjells-Oslo – stem rødgrønt. De øvrige 1. mai-parolene er:

• Velferd, ikke straff – skrot arbeidslinja

• Forsvar streikeretten

• Styrk statsansatteloven og offentlig sektor

• Skap jobber som kutter utslipp – ja til grønn industri

• Oslo trenger hele faste stillinger, tariffavtaler og fagopplæring

• Bevar søndagen som felles fridag

• Bygg ikke-kommersielle leieboliger nå

• Fjern levealdersjustering – nei til heving av pensjonsalderen

• Kjerkol og Støre, nå MÅ dere høre, skrot sykehusplanene i Oslo NÅ

• Nasjonal kontroll med krafta – politisk styrte strømpriser nå

• Russland ut av Ukraina nå – stopp krigen

• Stopp de ulovlige bosettingene og drap på palestinere – still Israel til ansvar

• Kvinne, liv, frihet • Jin, Jîyan, Azadî • زن، زندگی، آزادی

• Vask for egen dør – få renholderne tilbake til Oslo kommune

• Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene

• Bekjemp barnefattigdom – styrk fritidstilbudene

samlesiden for 1. mai i Oslo kan du lese tekstene til hver parole.

Minnemarkeringer 1. mai 2023

Minnesmerket over Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll Kl. 09:00

Klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen var fagbevegelsens første ofre for nazistene under andre verdenskrig. Ved minnesmerket over Hansteen og Wickstrøm på Østerheim på Årvoll blir det tale ved Oskar Lindøe, leder av Fellesforbundet avd. 1 Oslo – Akershus. Årvoll skoles musikkorps spiller.


Spaniamonumentet i Birkelunden kl. 10:00:

Tale og blomsternedleggelse ved Mette Kloumann, leder Internasjonalt utvalg i LO i Oslo.


Monumentet over Osvaldgruppa og de falne i NSB på Jernbanetorget kl. 14:30:

Taler ved Liv Tørres, leder av Internasjonal avdeling i LO, Thomas Valås, Utdanningsforbundet Oslo, og Jane B. Sæthre, leder i NJF. Antifascistisk Kor synger og Jernbanemusikken spiller. Kransnedleggelse.


Minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge KL. 15:45:

Tale og blomsternedleggelse ved Verdiana Marianne Øhra Fagforbundet Teater og Scene , LO i Oslo.


1. mai i Oslo domkirke kl. 16:00

Raymond Johansen, appell, Christian Kringstad Kielland, liturg, Oslo Damekor, Marianne Husby Berg, dirigent, Marcus André Berg, orgel. Oslo domkirke i samarbeid med Kristne Arbeidere.

Ta sangen tilbake – allsang 30. april kl. 18:30 til 20:30 i kulturkirken Jakob

Tradisjonen tro inviterer LO i Oslo i samarbeid med Sosialistisk kor til allsang kvelden før 1. mai. Som tidligere år har vi funnet fram nye og gamle sanger, knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Sangene synger vi sammen, med de stemmene vi har! Til å lede allsangen har vi med oss forsangere fra Sosialistisk kor i Oslo med dirigent Per Arne Olsen, akkompagnert av pianist Trond Lindheim. Det blir en politisk appell og koret vil synge et eget innslag.

Allsangen starter kl. 18:30 og varer frem til kl. 20:30, med innlagt pause. Baren er åpen. Dørene åpner en time før. Kom i god tid, inviter med deg fagforeningkamerater, venner og familie og syng med! Gratis entré. Les mer om allsangen på Facebook. Velkommen!


Foto av Sosialistisk kor i Oslo under allsangkvelden 30. april 2022 i kulturkirken Jacob.

Sosialistisk kor i Oslo under allsangkvelden 30. april 2022 i kulturkirken Jakob. Det blir allsang også 30. april i år samme sted.

Åpent møte og samtale om den hvite fagbevegelsen

Torsdag 20. april kl. 18 på Deichman Tøyen

Fagbevegelsen i Norge har en mangfoldig medlemsmasse, allikevel ser vi at dette i liten grad gjenspeiles i fagbevegelsens ledelse.

Er det et problem at ledelsen i fagbevegelsen ikke speiler medlemsmassen? Eller er dette en del av den systematiske rasismen vi ser ellers i samfunnet, der arbeidstakere med minoritetsbakgrunn ofte opplever å bli forbigått eller ikke få samme muligheter som etnisk norske arbeidstakere. Selma Benmalek fra Fagforbundet leder praten, og i panelet sitter Una Pasovic (HK), Ola Floberg (OSA), Joakim Espe (Fellesforbundet) og Fawsi Adem (HK). Se mer om arrangementet på Facebook.

Lansering av boka Amazon. Bak fasaden torsdag 20. april kl. 18 på Deichman Grünerløkka

Velkommen til lansering av boka Amazon. Bak fasaden av Julia Lindblom. Det blir panelsamtale om Amazon og det nye arbeidslivet med forfatteren Julia Lindblom, Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo, og Tom Vaughan, klubbleder ved 360 Logistics, som nettopp har sikret seg tariffavtale etter nesten to måneder med streik. Samtalen ledes av Ingrid Wergeland, kommunikasjonssjef i Manifest. Det blir opplesning og selvfølgelig mulighet til å kjøpe boka! Les mer om boklanseringen på Facebook.

Streikemarkering ved NHO for storstreiken

Torsdag 20. april kl. 14:00 foran NHO i Middelthuns gate 27

Foto av streikevakter med plakater.

Flere og flere streiker for rettferdig lønn og økt kjøpekraft i tariffoppgjøret. Nå er det arbeidstakernes tur - ikke toppledernes. De lavest lønte rammes hardest av økte levekostnader. Vi krever mer til dem som har minst. LO og NHO er arbeidslivsparter i den norske lønnsdannelsen. NHO må få høre at vi sakker akterut. Møt fram hos NHO og la oss vise at vi er mange bak krava!

Møt opp med faner utenfor NHO i Middelthuns gate 27 torsdag 20. april kl. 14:00! Se og del Facebook-arrangementet.

Streikemarkering på Youngstorget tirsdag 18. april kl. 14:00

Foto av streikevakt.

Det blir appeller fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik, leder i Fellesforbundet Jørn Eggum og Arne Larsen fra NNN.

LO krever økt kjøpekraft for medlemmene, et ekstra løft for lavlønnsgruppene, hvor mange er kvinner, og at oppgjøret skal bidra til mindre forskjeller.

Streiken omfatter 185.000 LO-medlemmer i privat sektor i NHO-organiserte bedrifter. Fra morgenen 17. april gikk 22.947 LO-medlemmer ut i streik. Hvis det ikke blir noen snarlig løsning trappes streiken opp fredag 21. april klokka 06:00 med at ytterligere 16.561 medlemmer går ut i streik. Dermed vil 39.500 LO-medlemmer være i streik.

Kom og vis din støtte til streiken! Møt opp på Youngstorget i dag tirsdag 18. april kl. 14:00! Ta gjerne med faner. Du kan også følge markeringen digitalt på LO sin Facebookside.

Les mer om streiken på LOs hjemmeside.

Fanemarkering til støtte for de streikende ved Olivia

Torsdag 30. mars kl. 13:00 til 13:30 i Hegdehaugsveien 34

Streiken for tariffavtale ved restauranten Olivia har pågått i seks uker. Vi ber fagforeningene om å møte opp med faner torsdag 30. mars kl. 13:00 og vise solidaritet med de streikende i Hegdehaugsveien 34. Det blir appeller.

Bli med på Broen til framtiden 30. mars på Rebel

Vil du jobbe for rettferdig, grønn omstilling? Bli med på folkets klimakonferanse: Broen til framtiden torsdag 30. mars fra klokka 14:00 med klimafest fra klokka 19:30 på Rebel i Universitetsgata 2. Det er gratis å være med, meld deg på her.

Energikrise, matvarekrise, krig og konflikt, flyktningestrømmer og økende mistillit til myndigheter. I 2022 fikk vi en smakebit på det som kommer hvis vi ikke lykkes i klimakampen. En rask, rettferdig og solidarisk energiomstilling, over hele verden og særlig i Europa, har aldri vært mer aktuelt.


Program for konferansens del 1 fra kl. 14:00 til 15:10 Åpning – Broen til Framtiden ti år og veien videre:

• Videohilsen fra Leonor Canadas, koordinator for klimajobbkampanjen i Portugal
• Hva er klimajobber, og hva har vi fått til gjennom ti år? - Andreas Ytterstad, leder i Concerned Scientists Norway
• Kampen for jobbene som skal løse klimakrisen - Forbundsleder i EL og IT Forbundet
• Hovedtaler: Audun Lysbakken, SV
• Hvorfor Broen-samarbeidet stoppa Wisting - og hvordan vi skaper en rettferdig omstilling - Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Program for konferansens del 2 fra kl. 15:40 til 17:10 Broen til bærekraftige lokalsamfunn: Kommunevalg 23:

• Hva har kommunene og lokalvalget med omstilling å gjøre? Kommunenes rolle i klimaløsninger nedenfra - Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne
• Brobygging regionalt og lokalt: Alliansebygging og klimaengasjement der folk bor - Ole Midthun (Naturvernforbundet Innlandet), Helene Sofie Smit (NU), Gunnhild Hauge Bjørdal (Kirken), Helene Harsvik Skeibrok (Fagforbundet Innlandet). Ordstyrer Andrew Kroglund, Besteforeldrenes Klimaaksjon
• Er kommunene klare for klimaendringene? Mikkel Vindegg, CICERO
• Bærekraftige lokalsamfunn i hele landet: Hvordan får vi det til under og etter Kommunevalget? - Panelsamtale mellom Raymond Johansen (Ap), Alfred Bjørlo (V), Mette Nord (Fagforbundet) og Tor Jacob Solberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag). Ordstyrer - Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Program for konferansens del 3 fra kl. 17:40 til 19:30 (Arbeids)Kraft for omstilling:

• Hvor mange arbeidere trenger Norge i framtida, og hva slags jobber er dette? - Arvid Ellingsen, LO
• Står «utvikling, ikke avvikling» i veien for omstillingen alle vet kommer? - Camilla Houeland, forsker i Fafo
• Rettferdig omstilling krever etter- og videreutdanning - Tuva Refsum (Natur og Ungdom) og Sandra Åberg Kristiansen (EL og IT Forbundet)
• Hvordan skaffe nok fornybar kraft til en rettferdig grønn omstilling? - Panelsamtale mellom medlemmer av energikommisjonen: Silje Ask Lundberg (Oil Change International) og LO-sekretær Are Tomasgard. Ordstyrer - Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge
• Appell fra næringsminister Jan Christian Vestre
• Avsluttende appell fra Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom


Konferansen blir avholdt på Rebel i Oslo fra kl. 14:00 – 19:30 (dørene åpner 13:30), og fra 19:30 til 21:00 blir det klimafest. Det er gratis å være med, meld deg på her.

Bak konferansen står en allianse av fagforbund, miljøorganisasjoner, Kirken og trossamfunn, bondeorganisasjoner og forskere som sammen jobber for å bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet.

Se mer på Broen til framtidens hjemmeside og på Facebook.

Fanemarkering til støtte for de streikende i 360 Logistics-streiken

Tirsdag 28. mars kl. 15:45 i Haraldrudveien 11, gratis buss fra Sentrum Scene kl. 15:15

Fra Manifestkonferansen på Sentrum Scene settes det opp to busser til fanemarkeringen ved 360 Logistics hvor medlemmene streiker for tariffavtale. Det blir appeller fra flere fagforbund. Bli med og vis de streikende transportarbeiderne vår støtte og respekt for å holde ut i sin lange streik. Ta med faner! Les mer om solidaritetsmarkeringen på Facebook.

«Jeg er ikke polakken din»

Bokbad torsdag 16. mars kl. 18 i Bymuseet i Frognerparken

Hva kan vi gjøre for å se forbi merkelappene vi klistrer på hverandre? Forfatter Ewa Sapieżyńska har skrevet boka «Jeg er ikke polakken din». Hun bokbades av Ingrid Wergeland fra forlaget Manifest.

Boka «Jeg er ikke polakken din» kom ut i 2022, og nå skal forfatteren bokbades på Bymuseet. Gjennom sin egen historie, og i møter med andre polakker i Norge, lar Ewa Sapieżyńska oss få et sjeldent innblikk i Norges største innvandrergruppe. Det er både en personlig og politisk beretning om et Norge vi sjelden hører om; om fordommer, fremmedhet og utenforskap – men også om tilhørighet og om møter mellom mennesker. LO i Oslos tidligere leder Roy Pedersen kommenterer.

Bokbadet er et samarbeid mellom Oslo Museum og LO i Oslo. Bevertning fra museumskafeen. Gratis inngang.

Les mer på Bymuseets hjemmeside og på Facebook.

Aksjonsdag torsdag 16. mars mot høye strømpriser

I Oslo arrangerer Industriaksjonen og LO i Oslo konferanse kl. 12:00 på Melahuset i Mariboes gate 8 torsdag 16. mars:

Det blir innledninger ved Kjell Roland fra Energikommisjonen og Trygve Tamburstuen fra Alternativ Energikommisjon. Professor Finn Arnesen snakker om handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder styring av norsk strømpolitikk. De Facto legger fram rapport om strøm og industri. Under temaet strømprisekrise og hva som må gjøres blir det innledninger ved Tuva Mjelde Refsum, nestleder i Natur og Ungdom, Dag Endal om strømpriskrisas betydning for idretten og frivillighet i Oslo, og Astrid Rambøl, AEK og Manifest Analyse. Konferansen avsluttes kl. 15:00.


Fanemarkering foran Stortinget kl. 15:30 torsdag 16. mars:

LO i Oslo inviterer sammen med Industriaksjonen til demonstrasjon og fanemarkering ved Stortinget kl. 15:30 til 16:30. Her blir det appeller ved Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo, Jan Davidsen, tidligere leder av Fagforbundet, Tuva Mjelde Refsum, nestleder i Natur og Ungdom, Arne Larsen, NNN Oslo og Akershus, Dag Endal, Oslo Idretten, og Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Paroler for dagen er: • Nasjonal kontroll over krafta – politisk styrte strømpriser nå • Storsatsing på enøk og oppgradering av vannkraft • Reforhandling av utenlandskablene.

Foreløpig har Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening, avd. 601 Tømrer- og byggfagforeningen, avd. 4 Oslo Transportarbeiderforening, avd. 850 Oslo Grafiske Fagforening og Oslo Sporveiers Arbeiderforening fattet vedtak om politisk streik i Oslo.

Det blir aksjoner og politisk streik også andre steder i landet. Mer informasjon om det som skjer andre steder og grunnlaget for aksjonene kan du finne på https://www.industriaksjonen.no.

Fellesforbundets «kraftutvalg» slår fast forbundets prinsipper for en ny kraftpolitikk i sin ferske rapport: • Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk politisk kontroll. • Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa. • Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene, og skal omsettes uten å bidra til finansielle spekulasjoner og uakseptable profittmarginer til kraftprodusentene.


Fagforeninger bes slutte seg til arrangementene og bevilge penger da det trengs midler til både teknisk gjennomføring og annonsering. Vipps til 765170 eller sett inn penger til bankkonto 2280 44 69676.

Solidaritetsmarkering for de streikende i barnehagene onsdag 15. mars kl. 15:00 på Youngstorget

NHO nekter å gi pensjon som er livslang og kjønnsnøytral for Fagforbundets medlemmer. Noe som alle andre barnehageeiere har gått med på. Vi kan ikke tillate at NHO opprettholder et smutthull for barnehageeiere om å gi pensjonsavtaler som er dårligere enn andre barnehager.

Fagforbundet har nå streiket i snart en måned og står på for sier. Bli med på markeringen for de streikende i barnehagene onsdag 15. mars kl. 15:00 på Youngstorget.

Fagforeningene oppfordres til å ta med faner! Send støtteuttalelse til de streikende på e-post til Fagforbundet Barn- og oppvekst Oslo post@fagforbundet072.no.

Partene i Olivia-streiken til tvungen mekling i dag 14. mars:

Fanemarkering tirsdag 14. mars kl. 16:15 ved Riksmekleren i Grensen 3

Etter fire uker med streik for tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien møtes partene til tvungen mekling i dag tirsdag. Vi oppfordrer alle som kan til å møte opp og vise de streikende sin støtte kl. 16:15 ved Riksmekleren i Grensen 3. Vi ber fagforeningene om å ta med faner.

Åpent forum fredag 10. mars kl. 11:30 til 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24, niende etasje

Velkommen til lunsjtreff og åpent forum. Få saker debatteres mer enn kraft, natur, miljø og det grønne skiftet nå. Vi tar tempen på arbeidet for å ta vare på naturen, ivareta kraftbehovet og få politisk styring med krafta samtidig som vi vil innføre enøktiltak folk og næringsliv har råd til.

Nestleder i Natur og ungdom, Tuva Mjelde Refsum, rapporterer fra aksjonene som pågår for tiden vedrørende Fosen, «Urfolksrett er ikke valgfritt – møllene må rives nå», og NUs samarbeid med industrien i det grønne skiftet. Atle Forfang Rostad fra Industriaksjonen og industriarbeider og tillitsvalgt i Fellesforbundet innleder kort om Industriaksjonens politiske krav og rapporterer fra Fellesforbundets arbeid med strømpriskrisen og forbundsstyrets vedtak 28.2.

Dette er ikke en paneldebatt. Tanken er en samling der vi lytter, stiller spørsmål og diskuterer. Sammen prøver vi å finne og holde de røde og grønne trådene i samarbeidet mellom miljø- og fagbevegelse som pågår akkurat nå.

Send en epost til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no og meld deg snarest og innen 10.3. kl. 9 dersom du vil ha lunsj og delta. Merk eposten åpent forum.

Les om det grønne skiftet i norsk industri på FriFagbevegelse: Slik skal miljøungdom og oljearbeidere redde klimaet og norske jobber.

Partene i 360 Logistics-streiken til tvungen mekling etter fire uker i streik:

Still opp på fanemarkeringen torsdag 9. mars kl. 08:15 ved Riksmekleren i Grensen 3

Fellesforbundets medlemmer i 360 Logistics AS på Haraldrud gikk ut i streik for tariffavtale 9. februar. Etter fire uker er partene innkalt til Riksmekleren til tvungen mekling.

Vi ber alle fagforeninger om å møte opp med faner utenfor Riksmekleren i Grensen 3 torsdag 9. mars kl. 08:15 for å vise sin støtte til de streikende!

Bli med oss på 8. mars på Youngstorget kl. 18 og i toget etterpå

Akerselva kvinnekor varmer opp til 8. mars-arrangementet på Youngstorget fra kl. 17:45 og arrangementet åpner kl. 18:00. Det blir appeller ved Berit Tevik, Fagforbundet, Helen Akrei, Kurdisk demokratisk samfunnssenter, Aurora Eck Nilsen, Norske Kvinners Sanitetsforening, og Hilde Halvorsen, Kvinnegruppa Ottar. Det blir også kulturinnslag ved Lise Fjeldstad og INGEBORG.

Årets hovedparole er Jin, Jiyan, Azadi – Kvinne, Liv, Frihet. Det er mange paroler med i 8. mars-toget, blant annet disse: 6-timersdagen nå! • Arbeiderkamp er kvinnekamp, hele og faste stillinger nå! • Kommersialisering av velferdstjenester er dumping av kvinnelønn • I dyrtid rammes kvinner hardest – hev uføretrygden og minstepensjonen!

Se mer på 8. mars-komiteens hjemmeside og på Facebook.

Fagforeningslunsj 3. mars: Tariffstreik!

Fredag 3. mars inviterer vi til fagforeningslunsj hos LO i Oslo i Møllergata 24 fra kl. 11 til 12:30

Fellesforbundets medlemmer i logistikkbedriften 360 Logistics og restauranten Olivia i Hegdehaugsveien streiker for tariffavtale. De ansatte opplever at bedriftene prøver å presse dem til å melde seg ut av Fellesforbundet. Hvorfor ønsker ikke disse arbeidsgiverne ordna forhold? Og hvor går streiken videre?

Fredag 3. mars inviterer vi til fagforeningslunsj om streik i niende etasje i Møllergata 24, fra kl. 11 til 12.30. Vi byr på enkel lunsj og har invitert Fredrik Winger-Solvang i Oslo Transportarbeiderforening og en representant fra Fellesforbundet avd. 10 til å ha korte innledninger. Etter innledningene er ordet fritt. Vi legger opp til et nokså uformelt forum. OBS! Har du matallergier eller intoleranser send e-post til marit.halse@lo-oslo.no.

Les mer om lunsjen på Facebook. Velkommen til fagforeningslunsjen!

Kampen for tariffavtale ved restauranten Olivia fortsetter:

Støttemarkering i dag tirsdag kl. 13:30 ved Olivia i Hegdehaugsveien 34

Møt fram og støtt de streikende restaurantarbeiderne for tariffavtale ved Olivia. Fagforeninger bes om å ta med faner. Det blir appell ved Fellesforbundets leder Jørn Eggum med flere. Egil Mongstad spiller gitar og er forsanger for allsangen.

La oss vise arbeidsgiversiden at vi støtter ordna forhold og be dem skrive under på tariffavtalekravet! Møte opp på støttemarkeringen i dag tirsdag 28. februar kl. 13:30 ved Olivia i Hegdehaugsveien 34. Les mer om støttemarkeringen på Facebook.

Solidaritetsmarkering og fakkeltog for Ukraina fredag 24. februar kl. 17:00 på Eidsvolls plass

På ettårsdagen for Russlands angrep på Ukraina inviterer Den ukrainske ambassaden i Norge, Den ukrainske forening i Norge og Norsk-ukrainsk venneforening til en nasjonal, tverrpolitisk markering for å vise samhold og støtte til Ukraina.

LO i Oslo fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse. Dette sa LO i Oslos representantskap i sin uttalelse 28. februar i fjor.

Hovedparolen for solidaritetsmarkering 24. februar er 365 dagers motstand – Sammen med Ukraina. Russland må umiddelbart trekke sine styrker ut av Ukraina. Møt opp og vis at vi er mange i Norge som støtter Ukraina!

Markeringen foran Stortinget starter kl. 17:00 hvor det blir appeller og kulturelle innslag. Etter dette går vi i fakkeltog. Det blir delt ut håndfakler før vi går. NB! På grunn av brannfare er det ikke tillatt med flagg og bannere i fakkeltoget. De som ønsker å ha med flagg eller banner må gå bakerst etter faklene.

Les mer om markeringen og fakkeltoget på Facebook.

Hjelp de jordskjelvrammede:

Støttekonsert torsdag 16. februar kl. 20:00 på Riksscenen i Trondheimsveien 2

Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria har drept titusenvis av mennesker og mange flere står uten hus, mat eller klær. Det haster å hjelpe!

Norsk Folkehjelp og Riksscenen sammen med noen av Norges fineste folkemusikere og visesangere lager støttekonsert for å samle inn penger til det livsnødvendige redningsarbeidet. Pengene går til Norsk Folkehjelps arbeid for å nå ut med mat, klær, tepper, husly og andre helt livsviktige ting.

Se alle artistene som opptrer og kjøp billetter til konserten her. Det er valgfri billettpris fra kr. 100,- til 1.000,- ettersom hvor mye man vil gi til redningsarbeidet i Syria og Tyrkia.Facebook-eventet for fanemarkeringen.

Streik for tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien 34:

Fanemarkering i morgen torsdag 16. februar kl. 14:30

Medlemmene i Olivia i avdelingen i Hegdehaugsveien er i streik fra i dag av. Restaurantkjeden Olivia AS nekter å inngå tariffavtale med Fellesforbundet.

Det blir fanemarkering i morgen torsdag 16. februar kl. 14:30 ved Olivia i Hegdehaugsveien 34. Vi ber alle fagforeninger om å stille opp med faner for å vise sin støtte til de som streiker for å få en tariffavtale med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Der er også viktig å vise bedriften at vi er mange som stiller oss solidarisk bak kravet om tariffavtale.

Send støtteuttalelser til de streikende til e-post avd10@fellesforbundet.org. Det er alltid motiverende å få støtte fra andre!

Lik og del Facebook-eventet for fanemarkeringen.

Les om streiken på FriFagbevegelse.no: Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining.

Streik for tariffavtale ved 360 Logistics AS:

Fanemarkering tirsdag 14. februar kl. 14:00 ved 360 Logistics AS i Haraldrudveien 11

Logistikkbedriften 360 Logistics AS på Haraldrud i Oslo nekter å inngå tariffavtale med Fellesforbundet og medlemmene ved bedriften gikk ut i streik torsdag 9. februar. Det blir fanemarkering tirsdag 14. februar kl. 14:00 for å vise støtte til de som streiker. Fagforeninger bes om å stille opp med faner. Det er lett å komme til 360 Logistics AS i Haraldrudveien 11 med t-bane til Risløkka.

Støtteuttalelser til de streikende kan sendes på e-post til Oslo Transportarbeiderforening otf@fellesforbundet.org.

Les om streiken på FriFagbevegelse.no: Lønna kan øke med inntil 100.000 kroner hvis de lykkes med streiken for tariffavtale.

Skal du på Trondheimskonferansen? Få med deg formøtet fredag 27. januar fra kl. 10:00 til 15 på Scandic Lerkendal

Idar Helle fra De Facto innleder om strøm- og energikrisa i EU. Gerd Liv Valla og Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon snakker om hvordan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen i Norge. Tove Berit Berg, hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg, NNN, innleder om landbruksindustrien og strømkrisa. Isak Lekve fra De Facto presenterer De Factos nye rapport om Acer og EUs fjerde energipakke. Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU, innleder om hva som skjer med jernbane, taxi og kabotasje.

Formøtet er gratis, men på grunn av servering er det påmelding til http://loit.samdahls.no/euseminar innen fredag 20. januar. Les mer om formøtet nederst på denne siden: https://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2023.

Formøtet arrangeres av Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU.

Åpent forum: Hva har det grønne skiftet å si for yrkesfagene i skolen?

Onsdag 18. januar kl. 14:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24

I 2021 la LO og NHO sammen fram Energi- og industripolitisk plattform og nylig laget Oslo Economics en rapport om Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet. Rapporten viser at kunnskap og kompetanse er sentrale faktorer for å lykkes med det grønne og det digitale skiftet Norge står midt oppe i.

Rapporten tar for seg åtte verdikjeder som er sentrale for det grønne og det digitale skiftet: Fire nye verdikjeder: Havvind, batteri, hydrogen og CCS, og fire etablerte verdikjeder under omstilling: Maritim sektor, skog, kraftsystem og bærekraftige bygg.

Spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LO vil legge fram rapporten. Han snakker om hvordan fagbevegelsen ønsker å bidra til sterkere grep for å løfte betydningen av fag- og yrkesopplæringen i det grønne skiftet: Det trengs et krafttak når det gjelder elektrikere, bygningstekniske arbeidere, mekanikere og reparatører, støpere, sveisere, platemedarbeidere, operatører innen borefag, metallproduksjon, produksjon av kjemiske produkter, treforedling og trelast, mobile maskiner, montører med flere. Det trengs en kraftig opptrapping av fagskoleplasser innen tekniske fag, digitalisering (IKT-utviklere, automasjon, cybersikkerhet), sirkulærøkonomi, byggteknikk, material- og prosessteknikk, sikkerhet, mekanikk og elektro, prosesskompetanse og energisystemer. Fagskolene spiller allerede en viktig rolle innen etter- og videreutdanning.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll er invitert for å si noe om Oslo kommunes arbeid på feltet siden «Yrkesveien» i 2016. Vi opplever at kompetansebehovet for det grønne og digitale skiftet i for liten grad er reflektert i framskrivninger for hva Norge trenger av kompetanse fremover.

Les mer om åpent forum på Facebook.

FNs solidaritetsdag med Palestina 29. november

Fakkelmarkering foran Stortinget klokka 18:00 tirsdag 29. november

Paroler under markeringen: – Oljefondet ut av okkupasjonen! – Opphev blokaden av Gaza! – Stopp etnisk rensing i Øst-Jerusalem! – Stand with the 6.

Det blir appeller ved Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge, Eitay Mack, israelsk menneskerettighetsadvokat, Ylva Holm-Thorsteinson, leder av Internasjonalt utvalg i Rødt og Viktoria Saxegaard fra politisk utvalg for rettferdig fred, KFUK-KFUM Global. Se mer om markeringen på Facebook.

Terrorstempling og folkerett

Internasjonalt forum om Palestina torsdag 24. november klokka 17 i Oslo/Akershus Handel og Kontors lokaler, Youngstorget 2 B

Innledere på møtet er Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge, som nylig har kommet hjem fra et besøk i Palestina og oppdaterer oss på situasjonen, og Josef Adam Younes, advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Sulland og tilsluttet Initiativet Forsvar Folkeretten. Han er særlig opptatt av terrorstemplingen av palestinske organisasjoner.

Det er Internasjonalt utvalg i LO i Oslo som arrangerer Internasjonalt forum torsdag 24. november klokka 17:00 i Oslo/Akershus Handel og Kontors lokaler, Youngstorget 2 B, inngang fra Folketeaterpassasjen. Se Facebook-eventet her.

Vi gratulerer alle som streiket i private barnehager med seieren!

Fire uker med streik ga resultater: Gjennomslag for pensjonskrav

Foto fra streikemarkering foran Stortinget for barnehageansatte som var i streik.

Streikemarkering foran Stortinget 2. november 2022.

.

De ansatte i private barnehager i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) var i streik i vel fire uker fra 17. oktober for en anstendig pensjon. Onsdag 16. november kom partene endelig til enighet om pensjon.

Vi gratulerer alle de som streiket med seieren! Dette viser nok en gang at streik nytter! Les mer om resultatet av streiken på Fagforbundets nettside.

Møt opp og støtt de streikende i private barnehager:

Fakkeltog fra Jernbanetorget torsdag 17. november klokka 18:00 til Eidsvolls plass

Oppdatering: Partene ble enige onsdag 16. november og barnehagestreiken er med det over – Det blir ikke fakkeltog 17. november

De ansatte i private barnehager i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har vært i streik for en anstendig pensjon i en måned siden 17. oktober. Torsdag 17. november arrangerer de fakkeltog fra Jernbanetorget til Stortinget.

Oppmøte klokka 18:00 på Jernbanetorget hvor det blir appeller og streikemusikk med Gatas parlament. Fakkeltoget går klokka 18:30 til Eidsvolls plass med en liten sving innom PBLs lokaler i Rådhusgata.

Vi ber alle fagforeninger om å stille opp i fakkeltoget! Les mer om fakkeltoget på Facebook.

Industriaksjonen og De Facto inviterer til konferanse 7. og 8. november i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass:

Grønn omstilling? Industri- og næringslivskonferanse

Konferansen er for alle som er opptatt av klima, energi, strømpriskrise og et mulig grønt industriskifte. Deltakeravgiften er kr. 1.500,- for to dager inkludert lunsj, kr. 400,- for to dager uten lunsj og kr. 250,- for en dag uten lunsj. Du kan melde deg på her.


Program:
Mandag 7. november
09:30 Åpning.
09:45 Ny kurs for norsk industriutvikling. "Ti bud for grønn industrireising" ved Isak Lekve, De Facto. Magnus Marsdal, daglig leder i Manifest Tankesmie, i samtale med Stian Sagvold, klubbleder Verkstedklubben Kværner Verdal, Aker Solutions, og Gina Gylver, leder Natur og Ungdom.
11:00 Pause
11:15 Industriens betydning i det grønne skiftet. Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA, og Sebastien Bringsværd, Norgessjef i Aker Offshore Wind.
12:00 Lunsj
13:00 Hvordan løfte norsk industri? Hvordan oppnå forutsigbare strømpriser? Bjørn Sigurd Svingen, leder Fellesforbundet avd 23 Raufoss Jern- og Metall, og Lars Rotset, administrerende direktør i Kverneland Group Operations Norway. Ronnie Salvesen, tillitsvalgt i Rec Solar, Kristiansand. Andre næringslivsledere er invitert.
16:00 Avslutning dag 1.

Tirsdag 8. november
09:00 Landbruk, næringsmiddelindustri og andre mulige satsningsområder. Tove Berit Berg, styremedlem i Nortura SA og NNN Vestfold, og Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri analyse.
10:00 Samtale om industri og energi nå og framover. Magnus Marsdal, daglig leder i Manifest Tankesmie, i samtale med Jan Davidsen, Gerd-Liv Valla, Ann Ørjebu og Astrid Rambøl, medlemmer i Alternativ Energikommisjon.
11:00 Pause
11:15 Presentasjon av Alternativ Energikommisjons rapport ved Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær, og Hogne Hongset, styremedlem i Industriaksjonen.
12:00 Lunsj
13:00 EUs Energipakke 4 – hvilken rolle har Acer? Kjell Brygfjeld, høyesterettsadvokat og prosessfullmektig i Acer-søksmålet, og Idar Helle, De Facto.
14:00 Politikerpanel med Ap, Sp, Rødt og SV.
15:30 Avslutning dag 2.

PBL må innfri sine tidligere løfter om pensjon og AFP nå

Bilde av barnehage.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har lovet de ansatte i private barnehager bedre pensjon flere ganger, men nå vil de likevel ikke gi det og dermed har de ansatte gått ut i streik. LO i Oslo mener at PBLs løftebrudd ikke kan aksepteres og støtter selvfølgelig de streikendes krav om pensjon.

Det haster med å få på plass Avtalefestet Pensjon (AFP) slik den er i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygden og tjenestepensjon. I protokollene mellom partene fra 2019, 2020 og 2021 var det enighet om at ny AFP skulle være på plass senest 1. januar 2023, men det forsøker PBL nå å gå bort fra. For hvert år som går uten at AFP-ordningen er på plass vil det være ansatte som mister retten til å få AFP da det kreves et visst antall år i ordningen.

LO i Oslo mener det er helt uakseptabelt at de som jobber i private barnehager skal ha dårligere pensjonsvilkår enn det som er vanlig ellers. Kampen for pensjon i de private barnehagene er hele fagbevegelsens kamp!

Les hele støtteuttalelsen fra LO i Oslo her.

Teaterforestilling mandag 19. september kl. 19 i Oslo Kongressenter Folkets Hus:

Yngve – fra barnehjemmet til LO-toppen

Yngve Hågensens liv har blitt teaterstykke og vises i Oslo Kongressenter Folkets Hus mandag 19. september klokka 19:00. Billetter kan kjøpes for kr. 325,- fra Ticketmaster.

Dennis Storhøi har tittelrollen som Hågensen og Anette Hoff spiller Gro Harlem Brundtland. I et ensemble på 20 finner vi flere profilerte Østfold-aktører. Disse lager liv til personer i og utenfor arbeiderbevegelsen som Yngve møtte i sin karriere.

Manus er skrevet av Jens O. Simensen, originalmusikk ved Svein Gundersen og regi ved Ole-Hermann Gudim Lundberg. Arrangør er Yngveteater som består av åtte ulike organisasjoner innen arbeiderbevegelsen i Østfold. Les mer på hjemmesiden for teaterstykket her.

Foto av skuespiller Anette Hoff som Gro Harlem Brundtland, Dennis Storhøi som Yngve Hågensen og Yngve Hågensen selv.

Fra venstre: Skuespiller Anette Hoff som Gro Harlem Brundtland, Dennis Storhøi som Yngve Hågensen og Yngve Hågensen selv.

Åpent møte om energipolitikk og strømpriser mandag 29. august klokka 17:00 på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Innledere er Are Tomasgaard, LO-sekretær og medlem av Energikommisjonen, og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi- og miljøkomiteen. Møteleder er Idar Helle fra De Facto.

Møtet arrangeres av distrikter, fagforeninger og klubber i EL og IT Forbundet og er en del av den årlige Oslokonferansen. Dette kveldsmøtet er åpent for alle og det er gratis inngang og ingen påmelding. Se invitasjonen her.

Norske Skog og EL og IT-klubben har blitt enige – det blir ingen rettssak

Det blir ingen rettssak i Arbeidsretten fra 22. august som tidligere varslet da partene har blitt enige om et omforent meklingsresultat. EL og IT-klubben ved Norske Skog i Skogn takker alle som har støttet dem i denne situasjonen og alle som hadde planlagt å delta på markeringene.

Fanemarkering 22. juli kl. 14:00 på Youngstorget

LO i Oslo og Antirasistisk utvalg i LO i Oslo inviterer til fanemarkering på Youngstorget klokka 14:00.

22. juli var ikke et angrep på alle. Det var et brutalt angrep direkte mot AUF og den Arbeiderparti-leda regjeringa. Og det var et angrep på arbeiderbevegelsen og venstresidas verdier og prinsipper. På fredag er det elleve år siden 77 mennesker blei drept i terrorangrep på Utøya og i regjeringskvartalet.

Se mer på Facebook-hendinga her.

Vær med og støtt opp om arbeidsplasser i industrien

NNN Oslo og Akershus, Avd. 7 og LO i Oslo arrangerer fanemarkering ved hovedinngangen til Tine Kalbakken onsdag 22. juni fra kl. 07:00. Adressen er Bedriftsveien 7. Fanemarkeringen er til støtte for de ansatte ved Tine sitt anlegg på Voss som trues av nedleggelse. Saken behandles i konsernstyremøtet på Kalbakken kl. 08:00.

23 lokale arbeidsplasser i distriktet er planlagt nedlagt. Innspill fra de lokale tillitsvalgte avfeies uten å bli vurdert og det er stor usikkerhet over de reelle innsparinger en avvikling faktisk vil innebære. Konsekvensen er at eksterne transportører må frakte melk over større avstander.

Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med fagforeningsfaner utenfor Tine Kalbakken kl. 07:00 slik at styremedlemmene ser oss når de kommer til møtet.


Bilde fra NNN-markering på Voss.

Mandag forrige uke hadde NNN avd 09 en markering på Voss, representert ved Ivar Eidsaa, klubbleder Isbjørn Is og styremedlem avd 09, Hilde Fismen, klubbleder Tine Bergen, Siren K. Moss, styremedlem avd 09, og Kenneth Totland, klubbleder JDE(Friele) og sekretær i avdelingsstyret.

Arbeidsrettssaken mot EL og IT-klubben ved Norske Skog er utsatt til august

De planlagte fanemarkeringene 23. og 24. juni er derfor også utsatt

FriFagbevegelse rapporterer om at elektrikerne ved Norske Skog i Skogn opplever at de ikke blir involvert i driften, men i stedet møtes med tvang, trusler og beordring. Fagforeningen forteller at de ansatte ved avdelingen i flere år har slitt med høyt arbeidspress, rekrutteringsutfordringer, manglende kursing, dårlig opplæring og ei lønn langt under bransjesnittet. Klubblederen har i lang tid forsøkt å komme i dialog med bedriftsledelsen, men opplever at de ikke blir lyttet til.

Norske Skog i Skogn og NHO har stevnet EL og IT-klubben for arbeidsretten. Støttegruppa for EL og IT-klubben forteller at klubben er beskyldt for samordnet arbeidsvegring (overtidsnekt), å motarbeide nyansettelser og motarbeidelse og sjikane av ledere på avdelingen. I likhet med oppsigelsessaken mot klubbleder mener de at stevningen er en del av fagforeningsknusingen bedriften forsøker seg på.

Rettsaken som var berammet til 23. og 24. juni i Arbeidsretten er utsatt til uke 34 som begynner med 22. august. Vi kommer tilbake med mer informasjon når saken kommer opp til behandling.

Les mer om konflikten ved Norske Skog i Skogn i FriFagbevegelse fra februar.

Arbeidsrettssaken, og dermed fanemarkeringer, ble utsatt til august

Fanemarkeringer torsdag 23. og fredag 24. juni kl.08:00 til 09:15 foran Arbeidsretten i Grensen 3:

EL og IT-klubben ved Norske Skog i Skogn er stevnet for Arbeidsretten

FriFagbevegelse rapporterer om at elektrikerne ved Norske Skog i Skogn opplever at de ikke blir involvert i driften, men i stedet møtes med tvang, trusler og beordring. Fagforeningen forteller at de ansatte ved avdelingen i flere år har slitt med høyt arbeidspress, rekrutteringsutfordringer, manglende kursing, dårlig opplæring og ei lønn langt under bransjesnittet. Klubblederen har i lang tid forsøkt å komme i dialog med bedriftsledelsen, men opplever at de ikke blir lyttet til.

Norske Skog i Skogn og NHO har stevnet EL og IT-klubben for arbeidsretten. Støttegruppa for EL og IT-klubben forteller at klubben er beskyldt for samordnet arbeidsvegring (overtidsnekt), å motarbeide nyansettelser og motarbeidelse og sjikane av ledere på avdelingen. I likhet med oppsigelsessaken mot klubbleder mener de at stevningen er en del av fagforeningsknusingen bedriften forsøker seg på.

Vi ber fagforeningene om å stille opp med faner på markeringen til støtte for EL og IT-klubben torsdag 23. og fredag 24. juni fra kl. 08:00 til 09:15 utenfor Arbeidsretten i Grensen 3.

Se Facebook-eventet her og les mer om konflikten ved Norske Skog i Skogn i FriFagbevegelse fra februar.

Vil du være frivillig på Notodden Bluesfestival 4. til 7. august?

Det trengs 25 frivillige til å stå på LO-standen i to økter på fire timer i løpet av perioden torsdag 4. til og med lørdag 6. august under Notodden bluesfestival. Det forventes også at de frivillige stiller opp på solidaritetskonserten søndag 7. august og samler inn penger til Norsk Folkehjelp. Godtgjørelse er festivalpass som gir adgang til alle festivalens konserter. Det er begrenset antall overnattingsplasser. Les mer om å være frivillig på LO-standen og solidaritetskonserten i PDF-dokumentet her. Påmelding til harald.olsen@lo.no innen 15. juni. Hvis det blir for mange frivillige vil arbeidsgruppa gjøre et utvalg.

Det trengs også frivillige til alt det praktiske som skal gjøres på festivalen, blant annet rigging, bemanne slagsboder, servere og ivareta vertskapsoppgaver for publikum og artister. Les mer om å være frivillig på bluesfestivalen her.

Vil du være med på bluesfestivalen som publikummer kan du lese mer om Notodden Bluesfestival her. LO-medlemmer får 20 prosent rabatt på festivalpass gjennom LOfavør ved bestilling før 20. juli.

Politisk streik imot fortsatt oppsplitting av persontrafikken på jernbanen – Markering tirsdag 14. juni kl. 11:30 på Jernbanetorget

Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) går ut i politisk streik imot regjeringas beslutning om fortsatt oppsplitting av persontrafikken i trafikkpakker. Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplitting av jernbanen. Nå velger regjeringspartiene likevel å fullføre oppsplittingen av persontrafikken på Østlandet i to pakker som er identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5 i jernbanereformen fra den forrige regjeringa.

Med oppdeling forsvinner stordriftsfordelene som en samlet jernbane gir. For passasjerenes del vil en slik oppdeling innebære en mindre fleksibel jernbane, innstillinger og mere buss for tog. NLF og NJF mener regjeringens politikk er i strid med formuleringene i Hurdalsplattformen, og at deres utsagn om å stoppe konkurransen i togtrafikken er brutt. Les mer på Facebook.

Onsdag 8. juni kl. 18 på Internasjonalen ved Youngstorget:

Veien videre for Irland – samtale med Frankie Quinn

Frankie Quinn er en politisk poet og forteller født i Belfast i 1960. Han var aktivist og medlem av IRA fra han var 15 år og fram til våpnene ble lagt ned i 1998, delvis takket være Quinn. Vi har gleden av å invitere til en samtale med Frankie Quinn på Internasjonalen ved Youngstorget.

Quinn er en kjent debattant og foreleser. Han snakker blant annet om sosialisme i et forent Irland og har førstehåndskunnskap om radikalisering og ungdommelig sinne overfor imperialistisk okkupasjon.

Møtet arrangeres av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo. Les mer her: https://www.facebook.com/events/3273193249629915.

Pensjonistene hever stemmen imot statens tilbud i trygdeoppgjøret:

Ta med fagforeningsfaner til markering på Eidsvolls plass tirsdag 7. juni kl. 12:00

Statens tilbud i trygdeoppgjøret viser en manglende forståelse for alders- og uførepensjonisters situasjon. Alderspensjoner underreguleres i forhold til lønningene. Pensjonistforbundet krever at pensjonene reguleres om lag som lønningene – det må bli slutt på underreguleringen!

Staten «tilbyr» pensjonistene en halvering av etterslepet fra 2021 – og vil frata pensjonistene to milliarder kroner. I en tid der alle priser stiger er det ingen tvil om at de som har minst får det vanskeligst. Og når pensjonene kun reguleres med prosent, får de som har de laveste pensjonene, det laveste tillegget. På den måten øker forskjellene blant pensjonistene, år for år.

Det er skuffende at sittende regjering ikke vil bidra til å utjevne forskjellene, ved å gi litt mer til de som har de laveste pensjonene.

Møt opp på Eidsvolls plass tirsdag 7. juni kl. 12:00 med faner. Det blir appeller ved blant annet Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (Rødt), Kirsti Bergstø (SV), Sylvi Listhaug (Frp) og Olaug Bollestad (Krf). Les mer på Pensjonistforbundets hjemmeside og se eventet på Facebook.

Si nei til baseavtalen med USA

Bli med på demonstrasjon imot baseavtalen torsdag 2. juni kl. 19:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget

Stortinget behandler baseavtalen 3. juni som er en bilateral avtale mellom Norge og USA om etablering av amerikanske militærbaser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. For både militært og sivilt personell ved basene gjelder amerikansk lovgivning og jurisdiksjon og er i praksis unntatt norsk lovgivning. USA får rettigheter over baseområdene uten at Norge kan kreve noe innsyn i aktivitetene eller hva som lagres i basene. Baseavtalen åpner for at USA kan opprette nye baser uten stortingsbehandling.

Vi mener Stortinget må avvise baseavtalen. Avtalen avgir norsk råderett over fire områder til en fremmed makt med andre geopolitiske interesser enn Norge har. Baseavtalen øker opprustningen og den militære spenningen og svekker dermed vår sikkerhet da militærbasene kan bli mål ved en militær konflikt. Økt militær aktivitet skader natur, miljø og klima. Avtalen svekker demokrati og norsk suverenitet. At USA har fire militærbaser i Norge er ikke i vår interesse.

Møt opp på demonstrasjonen imot baseavtalen med USA torsdag 2. juni kl. 19:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget! Aksjonen mot baseavtalen med USA ble etablert høsten 2021 og LO i Oslo er en av mange organisasjoner, fagforeninger og politiske partier som støtter aksjonen.

Faglig vårkonferanse fredag 13. mai 2022 på Anker Hotell:

Strøm og arbeidsliv i EØS-fella?

Nei til EUs leder Roy Pedersen åpner konferansen klokka 09:45. Klokka 10:00 er temaet Regjeringens planer for bemanningsbransjen, Norges-modellen, taxi og kabotasje ved Trine Lise Sundnes, medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité for Ap, Kirsti Bergstø, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen for SV, og Jorge Dahl, leder Union fagforening. Klokka 12 blir det lunsj. 12:45 starter vi opp igjen med hvordan sikre strømpriser vanlige folk, industri og batterifabrikker kan leve med, og er det mulig innenfor EUs energiunion og ACER? Olav Lie, spesialrådgiver i næringspolitisk avdeling i LO, Sofie Marhaug, medlem av energi og miljøkomiteen for Rødt, og Idar Helle, Industriaksjonen. Klokka 14:45 får vi høre om EUs minstelønnsdirektiv ved Ole Nielsen, nestleder 3F Aaalborg. Konferansen slutter rundt kl. 15:30. Ordstyrere er leder av LO i Oslo Ingunn Gjerstad og nestleder i Nei til EU Heidi Larsen.

Deltakeravgift er kr. 400,- per person fra fagforeninger. Meld deg på her. Konferansen arrangeres av Faglig Utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger.

1. mai 2022: Arrangement på Youngstorget fra kl. 11:20 og togavgang kl. 12:50

Røde flagg 1. mai.

Se samleside for 1. mai i Oslo her

1. mai på Youngstorget starter kl. 11:20 med Oslo Jasnitsjar, appeller ved Oslo-avdelingene av AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom ved Pionerstatuen, og appell ved Fredsmonumentet. Hovedtalene begynner ca. kl. 11:50 med taler ved Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen, Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og Peggy Hessen Følsvik, leder av Landsorganisasjonen i Norge. Det blir også korpsmusikk ved Oslo Janitsjar og sang ved Sosialistisk kor i Oslo.

Etter at vi har sunget Internasjonalen går demonstrasjonstoget fra Youngstorget omkring klokka 12:50.

Velkommen til Youngstorget 1. mai

Montering av hovedparolen på Youngstorget 1. mai.

Her er hovedparolen på Youngstorget under montering litt tidligere i dag. Flaggene har blitt hengt opp og hovedparolen er på plass og alt er klart for en alle tiders 1. mai! Vi ønsker deg velkommen til Youngstorget i Oslo!

Monterer hovedparolen på Youngstorget 1. mai.Henger opp flagg på Youngstorget 1. mai.

Se hvor du kan stille opp på Youngstorget for å bli med i 1. mai-toget

Kart over oppstillingen av fagforeninger og organisasjoner på Youngstorget 1. mai.

1. mai-toget som går fra Youngstorget kl. 11:50 er delt inn i flere puljer hvor fagforeninger, organisasjoner, politiske partier og grupper er plassert. Hvis du vil gå sammen med en av organisasjonene kan du se hvor du skal møte fram på Youngstorget for å være med der. Ellers kan du møte opp på torget og gå bak en av de mange parolene – slagordene – som bæres i toget. Last ned oppstillingskartet som PDF her. Oppstillingen trykkes også i Dagsavisen og Klassekampen 28. og 30. april.

1. mai-parolene i Oslo

Årets hovedparole er: Mot økte forskjeller! Arbeid, bolig, utdanning og velferd til alle!

LO i Oslo har vedtatt ytterligere 16 paroler, disse er: Oslo trenger fagarbeidere – styrk fagopplæringa! • Ja til tillitsreform – rust opp offentlig sektor! • Faste, hele stillinger og 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon! • Styrk arbeidsmiljøloven og statsansatteloven • Oslo som rødgrønt fyrtårn – innbyggernes velferd i offentlig regi! • Strøm folk har råd til! Politisk kontroll med krafta! • Ut av ACER og EUs fjerde jernbanepakke! • Nei til nedleggelse av Ullevål sykehus! Nei til statlig regulering! • Ja til solidarisk global fordeling av vaksiner og patenter! • Kortreist mat – bedre rammevilkår for norsk matindustri! • Skap jobber som kutter utslipp – ikke mer oljeleting! • Baseavtalen med USA må avvises – nei til militær aggresjon og opprusting • Ut med bolighaiene – gi oss tredje boligsektor nå! • Nei til innkjøp fra okkuperte områder – støtt Palestina • Kamp mot all rasisme • Solidaritet med det ukrainske folk.

Minnemarkeringer 1. mai 2022:

Minnesmerket over Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll Kl. 09:00

Klubbformann Rolf Wickstrøm og jurist Viggo Hansteen var fagbevegelsens første ofre for nazistene under andre verdenskrig. Ved minnesmerket over Hansteen og Wickstrøm på Østerheim på Årvoll blir det tale ved Magne Glimdal, leder av Fellesforbundet avd. 1 Oslo – Akershus. Årvoll skoles musikkorps spiller.

Spaniamonumentet i Birkelunden kl. 10:00

Minnemarkeringen i Birkelunden begynner kl. 10:00 og det blir blant annet blomsternedleggelse og appell ved Randi Færevik fra LO i Oslo kl. 10:30. Avmarsj til Youngstorget kl. 11:10.

Monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB på Jernbanetorget kl. 14:30

Det blir minnemarkering ved monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved Østbanehallen på Jernbanetorget kl. 14:30 søndag 1. mai. Det blir taler ved Henriette Westhrin, generalsekretær i Nork Folkehjelp, Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo, og Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Det blir kransenedleggelse og Jernbanemusikken spiller.

Minnesmerket over Pellegruppa på Aker Brygge kl. 15:45

Det blir minnemarkering med tale og blomsternedleggelse ved Linda Amundsen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, ved minnesmerket over Pellegruppa ved klokketårnet på Aker Brygge kl. 15:45 søndag 1. mai

1. mai i Oslo domkirke kl. 16:00

Tradisjon tro, og i solidaritetens tegn, inviterer Kristne Arbeidere og Oslo domkirke til 1. mai-markering kl. 16:00 til 17:00.

Det blir politisk appell ved stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap) og tekstrefleksjon ved tidligere biskop Atle Sommerfeldt. Sang ved Sosialistisk kor. Valborg Orset Stene og Pål Kristian Balstad, liturger. Kåre Nordstoga spiller orgel. Se mer om arrangementet på Facebook.

– Alle er velkomne på Youngstorget og i toget 1. mai!

Utrop har snakket med Ingunn Gjerstad som har ansvaret for å arrangere 1. mai i hovedstaden: 1. mai er arbeidernes dag.

Konstantin Alther, medlem i Skolenes landsforbund og Internasjonalt utvalg i LO i Oslo, har skrevet kronikken En ukrainsk utfordring.

FriFagbevegelse har intervjuet dirigenten som leder allsangen 30. april: Per Arne har dirigert Sosialistisk kor i over 35 år.

FriFagbevegelse har intervjuet LO i Oslos leder i forbindelse med 1. mai: Boligkrisa blir sentral på 1. mai: Brennhet LO-sak i over 100 år.

Les også om at Norges Handikapforbund er Klar for 1. mai!

Ta sangen tilbake

Allsang lørdag 30. april kl. 19 i Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14 og på nett her

I år kan vi endelig møtes igjen til allsang! LO i Oslo i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo inviterer til å synge med kvelden før den store dagen 1. mai. Vi har funnet fram nye og gamle sanger knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Sangene synger vi sammen, med de stemmene vi har!

Til å lede allsangen har vi med oss forsangere fra Sosialistisk kor i Oslo med dirigent Per Arne Olsen, akkompagnert av pianist Trond Lindheim. Det blir en politisk appell og koret vil synge et eget innslag.

Allsangen starter kl. 19 og varer frem til kl. 21, med innlagt pause. Dørene åpner en time før. Kom i god tid, inviter med deg fagforeningskamerater, venner og familie og bli med på å synge eller lytte til gamle og nye sanger! Gratis inngang. Allsangkvelden direktesendes her. Velkommen!

Stortinget må si nei til baseavtale med USA!

Markering torsdag 28. april kl. 17:00 på Eidsvolls plass, foran Stortinget

Paroler: Nei til militær baseavtale med USA! Stortinget må si nei til baseavtalen!

Det blir appeller ved blant andre Ingunn Gjerstad, LO i Oslo, og Agnes Lægreid, Natur og Ungdom. Storingsrepresentanter med flere er invitert til å si noe. Konferansier er Arild Rønsen. Det blir musikk og sang ved Maria Eva Orieta.

Les, lik og del arrangementet på Facebook.

Politisk pub torsdag 21. april 2022 kl. 18:00 på Internasjonalen:

Arbeidslivet – Ser vi en snuoperasjon?

Hva skjer i arbeidslivet etter åtte år med høyrestyre, to år med koronanedstenging &Ndash; og kan vi klare å innlemme og integrere nye flyktninger i arbeidslivet uten at det bli sosial dumping og menneskehandel? Klarer vi å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår? Hvilken rolle kan fagbevegelsen og fagforeningene spille? Det er noen av spørsmålene Joachim Espe, leder i Fellesforbundet avd. 600 Bygningsarbeidernes Fagforening, og Siri Follerås, leder i Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo, skal svare på i løpet av kveldens politiske pub på Internasjonalen på Youngstorget kl. 18:00 torsdag 21. april. Gratis inngang. Velkommen!

Les mer om politisk pub på Facebook.

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse

Fredag 8. april kl. 09:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus og på nett

I en verden i endring, hvordan bygger vi broen til framtiden? Nye rapporter fra Klimapanelet viser at klima- og naturkrisene blir verre. En snarlig, rettferdig og solidarisk energiomstilling har aldri vært mer aktuell. Norge må kutte mer utslipp hvert år enn noen regjering har klart i en hel regjeringsperiode, samtidig som arbeideres rettigheter beskyttes, naturen bevares og bærekraftsmålene nås. Dette krever brobygging.

For niende år på rad inviterer fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, Kirken og trossamfunn, bønder og forskere alle interesserte til Broen til framtiden-konferansen hvor vi sammen setter rettferdig omstilling på dagsorden. Se programmet og meld deg på her. Deltakelse er gratis og inkluderer gratis lunsj.

Åpent møte 16. mars kl. 18:30 på Internasjonalen: Skeiv i fagbevegelsen og i arbeidslivet

Hvordan har det vært å være skeiv i fagbevegelsen og i arbeidslivet, og hvordan er det nå? Hvilken rolle har fagbevegelsen spilt i kampen for skeives rettigheter? Hva kan tillitsvalgte gjøre for et inkluderende arbeidsliv?

Vi tar opp temaet i åpent møte onsdag 16. mars kl. 18.30 på Internasjonalen ved Youngstorget.

• Runar Jordåen fra Skeivt arkiv snakker historie

• Per Østvold, tidligere leder av Transportarbeiderforbundet, har erfaring som åpen homofil i mannstungt forbund

• Terje Dahl fra Fellesforbundets avd. 10 (hotell og restaurant) er også skeiv i skøyta

• Torill Pallesen, daglig leder i FRI Oslo og Viken ser det hele fra den skeive sida

Møtet er arrangert av Kulturutvalget i LO i Oslo og Arbeidermuseet, i samarbeid med Skeivt arkiv. Gratis inngang.

Lik og del Facebook-hendinga.

Bilde av 1. mai-parole.

Originalen til bildet er lånt fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og er fra et 1. mai-tog i 1981. Det stod først på trykk i Arbeiderbladet.

8. mars kl. 18 på Youngstorget: Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6-timers arbeidsdag

Fra kl. 18 markeres den internasjonale kvinnedagen på Youngstorget i Oslo. Alle er velkomne til å gå i tog, delta i kvinnekampen og vise solidaritet med kvinner. En av parolene er etter forslag fra LO i Oslo – gå gjerne sammen med oss bak den: «Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6-timers arbeidsdag».

Liv Gulbrandsen er konferansier, og på programmet finner vi blant annet appellantene Ubah Aden (NTL), Berit Austveg og Sunniva Leikanger Yndestad, Nargis Nehan og Hanne Størset. Det blir kulturinnslag ved Helven og Akerselva kvinnekor. Lik og del Facebook-hendinga.

Bilde av LO i Oslos 8. marsparole om sekstimers arbeidsdag.

LO i Oslos 8. marsparole vises fram av LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad (t.v.) og NTLer Ubah Aden som også holder appell under 8. mars-arangementet på Youngstorget.

Markering mot SIAN søndag kl. 15 til 17 ved Stortinget

Nettverket Antirasistisk fellesskap inviterer til markering mot den høyreekstreme organisasjonen SIAN og den rasismedømte danske politikeren Rasmus Paludan søndag 27. februar fra klokka 15–17 «nedenfor» Eidsvolls plass ved Stortinget. Vi håper å se mange plakater, bannere og fagforeningsfaner og ikke minst folk! Det vil være trivselspersoner til stede, med t-skjorter med logoen til Antirasistisk fellesskap. Det er gode muligheter for litt frijazz og trommer. Ingen rasister i våre gater!

Antirasistisk Fellesskap er et nettverk av organisasjoner og fagforeninger som står sammen om en antirasistisk plattform. Der høyreekstreme og nazister samles om hat, trusler og vold, vil vi samles om våre verdier: solidaritet, samhold og kjærlighet. Vi viser vår motstand uten vold, med appeller, plakater, bannere, faner, musikk og andre kulturelle uttrykk. Lik og del Facebook-hendinga.

Forslagsfrister til valgkomiteen og årsmøtet er 1. mars

LO i Oslos årsmøte avholdes 28. mars. Frist for å sende forslag til årsmøtet og forslag på kandidater til valgkomiteen er tirsdag 1. mars. Send forslag til post@lo-oslo.no.

Fakkeltog fra Jernbanetorget tirsdag 15. februar kl. 17:00 til Stortinget:

Vi krever politisk kontroll over krafta

Plakat Ja til politisk kontroll over krafta.

Det blir landsomfattende fakkeltog og demonstrasjoner tirsdag 15. februar for politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene. Per 7.2. er det 20 lokalorganisasjoner som har varslet demonstrasjoner. I Oslo samarbeider LO i Oslo med Industriaksjonen om arrangementet.

Fakkeltoget går fra Jernbanetorget kl. 17 og når toget kommer fram til Stortinget blir det appeller ved Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet, Linda Stubsveen, Ap-ordfører i Rendalen, Brita Skallerud, leder Viken Sp og tidligere nestleder i Norges Bondelag, Torgeir Vestre, leder for Naturvernforbundet Oslo Øst, Hogne Hongset, Industriaksjonen, Elise Åsnes, Spire, Terje Aasland Ap, Audun Lysbakken leder i SV, Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, og Ole Andre Myhrvold, energipolitisk talsmann Sp. LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad er møteleder. Lik og del Facebook-arrangementet her.


Forslagsfrister for 1. mai og årsmøtet

• Frist for å foreslå 1. mai-paroler, saker til det politiske grunnlaget og talere/appellanter 1. mai er onsdag 9. februar.

• Frist for å fremme forslag til LO i Oslos årsmøte er tirsdag 1. mars. Årsmøtet er 28. mars.

Send forslag til post@lo-oslo.no.

Ja til utvikling av Ullevål – Nei til monstersykehus på Gaustad og Aker:

Fakkeltog for Oslo-sykehusene og lokaldemokratiet tirsdag 8. februar kl. 17:00 fra Fridtjof Nansens plass (Oslo Rådhus borggården)

Oslo universitetssykehus planlegger å avvikle sykehuset på Ullevål, og vil bygge nytt på Gaustad og Aker. Vi støtter behovet for nye bygg, men på Ullevål, og oppbygging av Aker sykehus. Vi er svært bekymret for at foreliggende planer vil medføre dårligere helsetilbud til befolkningen i Oslo og hele Helse Sør-Øst.
• Stopp nedleggelsen av Ullevål, bygg nytt på Ullevål-tomta
• Dropp planene om å rasere Rikshospitalet
• Bevar Gaustad sykehus, nei til å samle psykiatrien i Sinsenkrysset
• Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen nå
Det står et viktig slag nå, folket i Oslo må høres!
Fakkeltoget går til Stortinget hvor det blir appeller og kultur.
Les mer om fakkeltoget og arrangementet på Facebook.

Webinar fredag 28. januar kl. 10:00 til 11:15:

Kan vi få kontroll med strømpriser, sikre industrien og elektrifisere landet med ACER?

Bli med på webinaret hvor vi spør om det er mulig å få kontroll med strømpriser, elektrifisere og sikre norsk industri innefor EUs energiunion / ACER. Innledere er Toini Løvseth, leder avdeling for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, Geir Vollsæter, Bergmo Consulting og energiekspert, og Arne Byrkjeflot, utreder i Nei til EU. Roy Pedersen er møteleder. Webinaret begynner kl. 10:00 fredag 28. januar og holder på en drøy time. Velkommen!

Ta tilbake politisk kontroll over kraftbransjen og strømprisene

Foto av fagforeningsfaner.

Fanemarkering foran Stortinget torsdag 20. januar 2022 kl. 14:00 for å ta tilbake politisk kontroll over strømprisene

Norsk kraft har blitt en vare i det europeiske markedet. Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, kraftintensiv industri og kommuner må betale. Strøm er en fellesressurs som skal brukes til å skape arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn. Norge risikerer nå at den kraftintensive prosessindustrien flagges ut til land som bruker fossile energikilder i industrien.

LO i Oslo er en del av Strømprisalliansen som vil ta tilbake den politiske kontrollen over kraftbransjen og krever at det er Norge som skal bestemme over energipolitikken vår, ikke EU. Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv. På kort sikt støtter Strømprisalliansen tiltak som fjerning av el-avgift og fritak for merverdiavgift på strøm. Men for å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå krever vi:
• Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin - Stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad.
• Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for husholdninger.


Fanemarkering torsdag 20. januar kl. 14:00 foran Stortinget for å ta tilbake politisk kontroll over strømprisene

Kl. 14:00 blir det appeller ved leder Remy Penev, Industriaksjonen, forbundsleder Jørn Eggum, Fellesforbundet, leder Ingunn Gjerstad, LO i Oslo, leder Kjersti Hoff, Småbrukerlaget, og leder Stein Lier-Hansen, Norsk Industri. Se mer om arrangementet på Facebook.


Seminar kl. 09:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6

Se seminaret direkte på nett på Industriaksjonens Facebook-side

Før fanemarkeringen blir det seminar om energipolitikk og strømpriser kl. 09:30 torsdag 20. januar på Kulturhuset. Her får vi høre innledninger ved spesialrådgiver Geir Vollsæter, NVEs direktør Kjetil Lund, NTNU-professor Anders Skontoft, leder av elektrokjemisk Jan Haugen og utreder Morten Harper i Nei til EU. Det blir også paneldebatt med Marit Arnstad (Sp), Terje Aasland (Ap), Marie Sneve Martinussen (Rødt) og Torgeir Fylkesnes (SV).

Påmelding til post@industriaksjonen.no. Deltakeravgift kr. 500,- som inkluderer enkel bevertning.


Her kan du lese Opprop: Strømprisalliansen – ta tilbake politisk kontroll.

Oppdatert: Seminaret er avlyst på grunn av smittevernhensyn:

Hvis situasjonen tillater blir det konferanse fredag 28. januar kl. 10:00 på Scandic Lerkendal i Trondheim:

EØS-avtalen: Nødvendig for næringslivet eller til hinder for næringsutvikling?

I forkant av Trondheimskonferansen 2022 blir det faglig formøte hvor Roar Eilertsen fra De Facto legger fram sin rapport om norsk eksport utenfor EU. Ingebjørg Harto, NHOs Brusselkontor, og Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse, snakker om Brexit og handelsavtalen mellom Norge og EU, og om vi er avhengige av EØS-avtalen for å selge varer til EU. Strømpriser og ACER er også blant temaene. Toini Løvseth, leder avdeling for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, Geir Vollsæter, Bergmo Consulting og energiekspert, og Remy Penev, leder Industriaksjonen, diskuterer hvordan vi kan få kontroll med strømpriser, sikre norsk industri og elektrifisere landet innenfor EUs energiunion / ACER.

Meld deg på årets høydepunkt her. Med forbehold om at smittesituasjonen tillater at konferansen kan gjennomføres. Deltakelse er gratis og inkluderer enkel lunsj.

Arrangører er Faglig utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU. For mer informasjon kan disse kontaktes: Heidi Larsen, tlf. 988 12 367, Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807 og Lill Fanny Sæther, tlf. 958 15 591.

Politisk pub om pensjonsreformen onsdag 8. desember kl. 18 på Kulturhuset:

Haikjeften - ett bilde ble avgjørende for pensjonsreformen

Vi sender direkte fra Kulturhuset, se sendingen her

Bilde av hai.

– I tretti år har Finansdepartementet malt «haikjeften» på veggen, en figur som skal overbevise oss om at «vi» ikke har råd til Folketrygden lenger. Figuren viser at trygdeutgiftene er på vei oppover, mens oljeinntektene er på vei ned. Figurer kan forenkle virkeligheten, men også fordreie den, advarer Ebba.

Pensjon for alle og LO i Oslo inviterer til politisk pub hvor Ebba Wergeland innleder til debatt om pensjonsreformen og «haikjeften».

Høyre-regjeringen sa de ville kutte i velferden for å redde velferdsstaten, men LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror ikke på dem: «Velferdsstaten, basert på skattebetaling etter evne, var allerede etablert før vi satt med en av verdens største pengesekker.» (LO-Aktuelt 4/2021). Vil Støres regjering følge Høyre eller LO, spør Ebba Wergeland.

Møt opp på Kulturhuset i Youngs gate 6 onsdag 8. desember kl. 18 og få med deg debatten om pensjonsreformen! Gratis inngang. Velkommen!

Du kan lese mer om pensjonsreformen på Ebbas hjørne. Se også om arrangementet på Facebook.

Politisk pub om pensjonsreformen sendes også direkte fra Kulturhuet. Her kan du sende inn spørsmål i løpet av sendingen.

Ja til utvikling av Ullevål – Nei til monstersykehus på Gaustad og Aker:

Det planlagte fakkeltoget for sykehusene i Oslo er utsatt grunnet smittesituasjonen

Fakkeltoget som skulle ha gått fra Fridtjof Nansens plass (Oslo Rådhus) tirsdag 7. desember er utsatt på ubestemt tid grunnet ny situasjon med økt smitte. Vi planlegger å gjennomføre fakkeltoget når det blir forsvarlig. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Ja til utvikling av Ullevål – Nei til monstersykehus på Gaustad og Aker:

Fakkeltog for sykehusene i Oslo tirsdag 7. desember:

• Oppmøte på Fridtjof Nansens plass (Oslo Rådhus borggården) kl. 17:30

• Arrangement på Eidsvolls plass kl. 18:00

Oslo universitetssykehus planlegger å avvikle sykehuset på Ullevål, og vil bygge nytt på Gaustad og Aker. Vi støtter behovet for nye bygg, men på Ullevål, og oppbygging av Aker sykehus. Vi er svært bekymret for at foreliggende planer vil medføre dårligere helsetilbud til befolkningen i Oslo og hele Helse Sør-Øst.

Fagmiljøet innen traume vil bli splittet på en måte som medfører et dårligere tilbud til pasientene. Psykiatrisk avdeling skal samles nær hovedveiene i Sinsen-krysset, i et svært støy- og støvutsatt område. Tilbudet til pasientene blir redusert.

• Stopp nedleggelsen av Ullevål, bygg nytt på Ullevål-tomta
• Dropp planene om å rasere Rikshospitalet
• Bevar Gaustad sykehus, nei til å samle psykiatrien i Sinsenkrysset
• Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen nå

Bli med i fakkeltoget fra Fridtjof Nansens plass (Oslo Rådhus) tirsdag 7. desember kl. 17:30 for å markere bekymringen for sykehusplanene i Oslo! Fakler blir delt ut på plassen. Se og del Facebook-eventet her.

Arrangører: LO i Oslo, Oslo legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Fagforbundet Oslo, FO Oslo, Psykologforeningen Oslo, Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Rikshospitalets Venner, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond, Helsetjenesteaksjonen og Folket for Ahus.

Faglig konferanse fredag 5. november kl. 09:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6

Er det handlingsrom i EØS-avtalen til et oppgjør med sosial dumping? Hvordan elektrifisere landet og industrien? Skal våre naturressurser brukes til å bygge landet eller være råvarer for EUs industri?

Program:
09:00: Hva nå? Leder i Nei til EU Roy Pedersen åpner konferansen og innleder om Nei til EUs viktigste saker etter valget
09:15: Norgesmodellen og bemanningsbransjen ved Joachim Espe
09:55: Pause
10:10: Regulering av arbeidsinnvandring. Sveitsisk modell ved Roar Eilertsen. Hva med norsk regulering? ved Boye Ullmann
11:00: Debatt
11:30: Lunsj
12:15: Jan Haugen, leder i industriaksjonen. Innleder fra leverandørindustrien. Hvordan elektrifisere landet og industrien? Skal våre naturressurser brukes til å bygge landet eller være råvarer for EUs industri?
13:00: Tove Berit Berg, tillitsvalgt NNN, om verdiskaping og muligheter for produksjon av bearbeida fisk i Norge
13.30: Paneldebatt med stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Senterpartiet er invitert.
15:30: Avslutning

Det er fremdeles ledige plasser: Meld deg på her.

Deltakeravgift: Fagforeninger kr. 500,- per påmeldt. Enkeltpersoner kr. 200,-. Dårlig økonomi: Gratis. Deltakeravgift betales til konto 7874.42.00031, merk betalingen med høstkonferanse og navn på deltaker(e).

Arrangører er Nei til EU, LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger. Se Facebook-eventet her.

LO i Oslos representantskap støtter de streikende i kultursektoren

I støtteerklæringen slår representantskapet fast at kravet til de streikende er rett, rimelig og krystallklart; en kollektiv, livslang pensjon som virker likt for kvinner og menn. Striden om pensjon går tilbake til hovedoppgjøret i 2016 hvor partene hadde et felles uttalt mål om en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning, en målsetting som ble gjentatt i hovedoppgjøret både i 2018 og i 2020, men aldri innfridd.

At gode kollektive pensjonsordninger byttes ut med dårligere innskuddsbaserte ordninger har mange arbeidsfolk opplevd de seinere åra. Kampen kulturarbeiderne nå kjemper er prinsipielt viktig og det er en kamp dere kjemper på vegne av oss alle.

Les støtteerklæringen fra LO i Oslo til de streikende her.

Støtt streiken i kultursektoren – Skriv under opprop

Støtt streiken for rettferdig pensjon i kultursektoren. Ansatte ved opera, teatre og orkestre er i streik. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter mener at streiken er uforståelig. Det mener ikke vi. En pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn er et mål for hele fagbevegelsen. Gjennomslag for dette kravet i kultursektoren vil være til stor oppmuntring for alle som jobber for rettferdig pensjon. Skriv under oppropet her!

Internasjonalt forum onsdag 20. oktober kl. 17 på Youngs:

Palestina i dag!

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til Internasjonalt forum – Palestina i dag! på Youngs, Youngstorget 3, onsdag 20. oktober kl. 17:00. Det blir anledning til spørsmål og debatt.

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen, innleder om situasjonen i Palestina nå, hva som skjer i det internasjonale BDS-miljøet og hva som er de viktigste sakene for den nye stortingsperioden.

Ivar Gammelmo fra Internasjonalt utvalg orienterer om utvalgets Palestina-engasjement. De følger bl.a. opp LOs kongressvedtak fra 2017 om boikott av Israel og jobber for at Oslo kommune ikke skal handle varer og tjenester som er produsert på områder okkupert i strid med folkeretten.

«Making Woman Visible» er et prosjekt som ledes av Faglig utvalg (FU) i Palestinakomiteen, LO i Oslo støtter og deltar aktivt. Prosjektet er et samarbeid med fagforeningen New Unions i Tulkarem og kvinnegruppa deres. Vi vil vise hva som er gjort og hva vi tenker om videre utvikling av prosjektet.

Møteleder er Brit Riise Fredheim, leder av Internasjonalt utvalg.

Palestina-butikken Al Quds vil være tilstede med en liten salgsbod og vareprøver. Vi oppfordrer alle til å handle solidariske artikler og bli kjent med butikken.

Møtet er gratis og åpent for alle. Last ned plakat for Internasjonalt forum her.

Motmarkering mot SIAN på Furuset senter lørdag 2. oktober kl. 12:30

SIAN vil markere seg på Furuset senter lørdag 2. oktober kl. 12:30. For oss er det viktig at fagbevegelsen tar synlig avstand fra rasisme på en fredelig og ikkevoldelig måte. Derfor oppfordrer vi fagforeningene til å stille opp med sine faner. Ta gjerne også med håndplakater eller bannere med antirasistiske budskap. Bli gjerne med på Facebook-hendingen for motmarkeringa og inviter andre.

Podkast om antirasisme og fagbevegelsen: I siste episode av podkasten vår, har vi snakket med Marita Holmeset-Varpe fra Norsk Folkehjelp om hvorfor fagbevegelsen skal drive med antirasisme? Hør episoden på web eller på Spotify.

Møt opp med fane på kulturmarsjen onsdag 29. september kl. 16:00 fra Operaen til Nationaltheatret

Støtt våre kamerater i kultursektoren som streiker for en rettferdig pensjonsordning som de ble lovet i 2016, men enda ikke har fått. Kulturarbeiderne har vært i streik i fire uker og torsdag 30. september er det mekling hos Riksmekleren. Bli med og vis din støtte til de streikendes krav om rettferdig pensjon! Det er viktig at vi er mange i marsjen dagen før mekling.

Blir det ikke enighet på torsdag går ytterligere 249 ut i streik og dermed er 805 ansatte i streik fra 1. oktober.

Kulturmarsjen starter på Operaen kl. 16:00. Det blir korte stopp med sang og musikk, blant annet utenfor teatrene med medlemmer i streik. Etter endt marsj blir det politiske appeller og kulturelle innslag foran Nationaltheatret klokken 17:00. Her vil vi også høre fra de streikende hvordan det oppleves å stå i denne konflikten.

Hvis dere ikke allerede har gjort det; send inn støtteuttalelse til de streikende: post@teaterogscene.no.

Bli med på demonstrasjon 24. september kl. 11 foran Stortinget for utsettelse av behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke

EØS-komiteen behandler tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke fredag 24. september til tross for at vi nå har et nytt stortingsflertall der flertallet er imot jernbanepakka. Vi krever at behandlingen utsettes til etter at det nye stortinget har tiltrådd.

Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner på Eidsvolls plass fredag 24. september kl. 11:00 for å demonstrere for en utsettelse av behandlingen slik at vi unngår at EUs jernbanepakke innføres i Norge, noe som betyr at norsk jernbanepolitikk heretter styres av EUs jernbanebyrå og ikke av våre folkevalgte.

Tirsdag 31. august: Er det plass til industri i Oslo? Politisk pub, i boksen på Kulturhuset, Youngs gate 6

NB! Møt opp senest kl. 16:45 på grunn av at den politiske puben strømmes. Debatten starter kl. 17:00.

Hva må til for å omstille industrinasjonen Norge? Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i Oslo? Er det plass til industri i hovedstaden? Og har hovedstaden kompetansen og utdanninga vi trenger?

LO i Oslo inviterer til en diskusjon om hvordan vi i Oslo og Norge kan bli enda bedre på en aktiv nærings- og industripolitikk som ivaretar bærekraftige arbeidsplasser. Vi har invitert et panel for å drøfte dette, men vil også ta innspill fra publikum. Debatten ledes av Idar Helle fra De Facto:
Knut Øygard, Fellesforbundet
Erik Hagen, leder i NNN Oslo og Akershus og med i Industriaksjonen
Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap
Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo

Lik og del Facebook-arrangementet! Inviter med kollegaer og venner! Du kan også se den politiske puben på LO i Oslos nettside her.

Politisk lunsj:

Se boligpolitisk lunsj 27. august kl. 12:00

Hovedlinja i norsk boligpolitikk har vært eierlinja og det er et mål at flest mulig skal eie sin egen bolig. Samtidig er det 110.000 utleieboliger i Oslo av 345.000, altså 32 prosent. Boligeiere mottar betydelige subsidier, leieboere mottar ingenting og betaler ofte mer enn de som eier for å bo. Å leie i Oslo beskrives som «vill vest» med utkastelser, hyblifisering og skyhøye priser. Husleieloven beskytter utleierne mer enn den beskytter leietagerne. Erfaringer fra andre land viser at det er mulig med et velfungerende leiemarked.

LO i Oslos nestleder Petter Vellesen er sendingens lunsjvert og snakker med Hanna Gitmark fra Agenda og forfatter av «Det norske hjem», Hanne Beth Takvam Borge fra Forbrukerrådet og som har gitt ut rapporten om leieforhold, og Julie Rødje, leder i Spire som har tatt initiativ til boligoppropet.no som LO i Oslo er med på.

Ny husleielov – hva bør den inneholde? Hvordan hindre «innlåsing»? Kan «boligkarriere» som leieboer være et fullgodt alternativ? Hvordan kan det offentlige stimulere en slik utvikling? Et profesjonelt og regulert leiemarked er en del av «den tredje boligsektor». Du kan også sende inn spørsmål og kommentarer under sendingen! Lik og del Facebook-arrangementet her!

Politisk lunsj fredag 18. juni kl. 12 om innleie av arbeidskraft

Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Muligheten til å definere arbeid som midlertidig har skapt en uhåndterbar gråsone i dagens regelverk, som bemanningsbransjen utnytter fullt ut. Sosial dumping satt i system.

Et av LO i Oslos krav i forkant av årets stortingsvalg er at bemanningsbransjen må avvikles. Innleie må kun være tillatt i reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i en landsdekkende fagforening.

Fredag 18. juni kl. 12 inviterer vi til direktesendt politisk lunsj, hvor vert Petter Vellesen, nestleder LO i Oslo, diskuterer bemanningsbransjen og sosial dumping med gjester fra byggebransjen og helse-, sosial- og omsorgssektoren. Det vil være mulig å sende inn kommentarer og spørsmål underveis. Du finner sendinga her hvor du også kan se opptak av tidligere lunsjer.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For velferdsstaten og LO i Oslo.

Hopp av apartheidtoget! Fanemarkering 17. juni kl. 12

Torsdag 17. juni kl. 12 arrangerer LO i Oslo i samarbeid med lokale foreninger i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund en fanemarkering utenfor kontorene til Norske Tog i Drammensveien 35 i Oslo. Vi oppfordrer fagforeningskamerater til å møte opp med faner.

Arrangementet kommer til å holde seg innenfor de begrensningene som er satt på arrangementer på tidspunktet det gjennomføres. Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. Dersom din klubb eller forening kan stille, ber vi om at dere melder fra til post@lo-oslo.no.

Et bredt spekter av forbund og fagforeninger i LO har stilt seg bak kravet om at Norske Tog må avvise tilbud fra CAF i anbudskonkurransen om nye lokaltog. Her kan du laste ned LOs brev til Norske Tog, hvor LO ber om at CAFs tilbud avvises.

Det baskisk-spanske selskapet CAF har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land. CAF medvirker med dette til Israels brudd på internasjonal lov og bidrar dermed til å befeste okkupasjonen av Palestina.

Det er fortsatt mulig å hoppe av apartheidtoget! LO i Oslo og fagforeningene på Jernbanen ønsker å si tydelig ifra om at vi ikke vil ha tog-materiell fra selskaper som skor seg på brudd på folkeretten i Palestina. Vi forventer at Norske Tog har en etisk standard som gjør at de ikke vil samarbeide med selskaper som medvirker til brudd på internasjonal lov og at CAFs tilbud på nye lokaltog derfor blir avvist.

Hopp av apartheidtoget!

Nettmøte fredag 4. juni kl. 12:00 til 14:30:

Før stortingsvalget: Faglige kampsaker med EU/EØS som bakteppe

Se nettmøtet om taxifrislippet, bemanningsbransjen både i privat og offentlig sektor, hvordan Sveits motvirker sosial dumping og konsekvensene av jernbanereformen. Se nettmøtet her fredag 4. juni kl. 12:00. Du kan lese om nettmøtet på Facebook. Arrangør er Nei til EU.

Politisk lunsj fredag 28. mai kl. 12:00:

Myten om landet med de små forskjellene

Klikk her for å se politisk lunsj kl. 12:00 i dag

De aller rikeste i landet vårt betaler i gjennomsnitt ned mot ni prosent ì inntektsskatt. Og de største økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen finnes i Oslo.

«Norge er ikke noe særlig likere enn resten av verden. Vi tror det bare selv,» slår professor-pensjonistene Steinar Stjernø og Knut Halvorsen fra universitetet OsloMet fast i Klassekampen 20. mai.

Den politiske lunsjsamtalen til LO i Oslo fredag 28. mai skal handle om økonomiske forskjeller, og ikke minst hva som må gjøres for å minske dem. I debatten deltar:
Steinar Stjernø, pensjonert professor i sosialpolitikk ved OsloMet,
Ida Søraunet Wangberg, journalist i Fagbladet til Fagforbundet og tidligere utreder i tankesmia Manifest,
Joachim Nybakke, nestleder Fellesorganisasjonen i Oslo.
Lunsjvert er Idar Helle, De Facto.

Se politisk lunsj fredag 28. mai. Du kan sende inn spørsmål og kommentarer i løpet av sendingen. Her kan du også se opptak fra tidligere politiske lunsjer.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For Velferdsstaten og LO i Oslo.

Nettdebatt onsdag 26. mai kl. 19:00 om sykehusstrukturen i Oslo

Debatten arrangeres på Zoom, klikk her for å se debatten som begynner kl. 19:00 i dag onsdag 26. mai.

Viktige beslutninger om hvordan helsetjenesten skal bli i Oslo blir tatt i kommende stortingsperiode. Hva mener partiene om den framtidige sykehusstrukturen i Oslo? Hvorfor er det stor uenighet mellom partiene om sykehusplanene vil sikre Oslos befolkning den beste sykehusløsningen?

Onsdag 26. mai klokka 19:00 til 21 blir det debatt på nett med Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti og 5. kandidat til Stortinget, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti Kari Elisabeth Kaski, 1. kandidat til Stortinget, Seher Aydar, Rødt Oslo sin 2. kandidat til Stortinget, Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet de Grønne sin 2. kandidat til Stortinget fra Akershus, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, leder av Oslo Høyre og 3. kandidat til Stortinget, stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen, 2. kandidat til Stortinget, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Christian Tybring-Gjedde, 1. kandidat til Stortingsvalget, stortingsrepresentant for Senterpartiet Jan Bøhler, 1. kandidat til stortinget, og stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti Espen Andreas Hasle, bystyremedlem i Oslo og 1. kandidat til Stortinget. Debattleder er Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening.

Debatten arrangeres på Zoom, bruk lenken https://legeforeningen.zoom.us/j/93823766537?pwd=M1lQK1NRYjVyMFV2eXFtWTgzR0dKUT09 for å se debatten som begynner kl. 19:00 onsdag 26. mai. Du kan også lese mer om debatten på Facebook.

Bli med på digital markering tirsdag 11. mai:

Jerusalem brenner! Støtt det palestinske folket

Israel har eskalert voldsbruken og fordrivelsen av palestinerne i Øst-Jerusalem. Mandag inntok israelske styrker Tempelhøyden og palestinere i hele byen blir møtt med arrestasjoner, tåregass, gummikuler og lydgranater.

Øst-Jerusalem er ulovlig annektert av Israel og de vet at de provoserer ved å sende væpnede styrker mot folk som ber under Ramadan og ved å kaste folk ut av hjemmene sine.

Israel må møtes med press og sanksjoner som svar på den manglende respekten for internasjonal lov og menneskeverd. Nå må den norske regjeringen handle!

Bli med i en digital markering tirsdag 11. mai ved å poste en protest på sosiale medier. Lag gjerne din egen plakat med «Jerusalem brenner! Sanksjoner mot Israel NÅ!» Bruk hashtaggene: #Jerusalembrenner og #SaveSheikhJarrah.

Denne markeringa er på initiativ fra Fellesutvalget for Palestina, hvor LO i Oslo er medlem. Les mer på Palestinakomiteen i Norge sin side.

Politisk lunsj fredag 7. mai kl. 12:00:

Miljøbevegelsen og fagbevegelsen: Kan vi forene oss om industri og klima?

Henger målene om aktiv industripolitikk og forsvarlig klima- og miljøpolitikk sammen, eller må de være evige motpoler i norsk politisk debatt? Vi tar diskusjonen i direktesendt politisk lunsj på fredag kl. 12. I studio stiller disse:
• Truls Gullowsen, leder Naturvernforbundet,
• Erik Hagen, NNN Oslo Akershus og styret i Industriaksjonen,
• Atle Forfang Rostad, klubbtillitsvalgt Kaefer Energy og styret i Industriaksjonen,
• Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo.

Norge er hardt ramma av fallet i etterspørsel etter olje og gass. Effektene av koronakrisa og små utsikter til nye store petroleumsfunn på norsk sokkel, gjør at Norge i årene framover må satse bredt på nye områder for å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Ressursene i landet må igjen mobiliseres for norsk industriell utvikling – slik vi har gjort flere ganger før. Kan miljøbevegelsen og fagbevegelsen samles om offensive klimamålsetninger og industriell nysatsing?

Vi trenger en nasjonal industripolitikk, i ulike sektorer, som bygger landet og foredler våre ressurser. Staten må investere i ny industri for å sikre flere arbeidsplasser og øke industriens andel av brutto nasjonalprodukt. Samtidig er fagbevegelsen og LO i Oslo tydelige på at nærings- og industripolitikken skal ta hensyn til jordas tåleevne og målene om kraftige klimagasskutt herfra og fram til 2050. Vi må satse på fornybar energi, uten å ødelegge naturen og uten å drive rovdrift på oss i arbeidslivet.

I politisk lunsj på fredag 7. mai går LO i Oslo inn i denne sentrale politiske diskusjonen mellom industritillitsvalgte og miljøbevegelsen. Det er mulig å sende innspill, kommentarer og spørsmål underveis på www.lo-oslo.no/politiskpub.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom For Velferdsstaten, De Facto og LO i Oslo.

Bilde av fabrikkpipe.

Still opp med faner på markeringen imot SIAN lørdag 8. mai fra kl. 13:00 til 15:00

Vi trenger også folk til å være trivselspersoner

SIAN bruker frigjøringsdagen til å spre sitt hat fra Eidsvolls plass. Vi ber om hjelp til å lage en motmarkering med femti personer med fagforeningsfaner og bannere slik at vi både viser klar motstand mot SIANS rasisme og ivaretar smittevernet.

Hvis dere kan stille med fagforeningsfanen meld dere på til Ingunn Gjerstad.

Vi trenger også ti personer som kan være trivselspersoner sammen med Ingunn Gjerstad. Meld også inn trivselspersoner til Ingunn Gjerstad.

På grunn av smittevern må vi vite hvem som kommer innen torsdag 6. mai kl. 12:00.

Allsangkveld fredag 30. april kl. 18:30 på nett

Se og syng sammen med oss på allsangkvelden som du finner her fra fredag kl. 18:30. Medvirkende er Sosialistisk kor i Oslo og dirigent Per Arne Olsen som har med seg Lars Klevstrand, sang og gitar, og Trond Lindheim på piano. LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad holder kveldens politiske appell. På grunn av rettighetsforhold tas videoopptaket av allsangkvelden bort tirsdag 4. mai kl. 21:00 så pass på se den før det.

– Takk for alt du gav til vår bevegelse

Bilde av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på Youngstorget 1. mai 2018.

LO--leder Hans-Christian Gabrielsen på Youngstorget 1. mai 2018.

I ei tid der maktbalansen på arbeidsmarkedet utfordres kraftig er vi mange i sjokk og sorg over tapet av vår fremste tillitsvalgte, LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen. – Takk for at du viste respekt, lytta og diskuterte med de stemmene som utfordra, seinest i vår styrekonferanse i høst. Våre tanker går til de nærmeste, familie og venner.

– Vi takker for at du fronta ulike typer arbeidsfolk og for at du søkte å forene der det var mulig. Takk for alt du gav til vår bevegelse.

LO har lagt ut kondolanseprotokoll for Hans-Christian Gabrielsen hvor du kan skrive din kondolanse.

Webinar tirsdag 16. mars kl. 18:00 på Teams:

EUs arbeidslivspolitikk – Trenger vi EØS-avtalen?

Første del av webinaret handler om ELA og EUs minstelønnsdirektiv hvor Henrik Munthe, NHO, og Roy Pedersen, leder i Nei til EU, innleder og debatterer.

Andre del som skal begynne omkring kl. 19 handler om alternativer til EØS - får vi solgt varene våre? Her er innledere Sigbjørn Gjelsvik, Sp og Stortingets EØS og EU-komité, Hege Skarrud, Attac, og Atle Forfang Rostad, Faglig utvalg Oslo Nei til EU og Fellesforbundet. Brexit-avtalen og andre områder av norsk arbeidsliv som er berørt av EØS-avtalen vil også bli tatt opp.

Se webinaret her 16. mars kl. 18:00. Arrangører er Oslo Nei til EU, LO i Oslo og Faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Politisk lunsj fredag 19. februar kl. 12:00 om arbeidstilknytning, arbeidstid, utdanning og læring

Kampen for fast arbeid og mot bemanningsbransjen har lenge vært en viktig sak. Hør Fawsi Adem, leder for Handel og Kontor Region Øst, Kai-Otto Helmersen, leder for Elektromontørenes forening, og Jan Koop, regionlagsleder i Creo Oslo og klubbleder i Den Norske Opera & Ballett, i samtale med LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad. Se politisk lunsj på direkten på www.lo-oslo.no/politiskpub med mulighet for å sende inn spørsmål og kommentarer fredag 19. februar kl. 12:00. Her finner du også opptak av tidligere politisk lunsj og politisk pub.

Oslo Sportslager har meldt seg inn i NHO

Handel og Kontors krav om tariffavtale ved Oslo Sportslager i Torggata ser ut til å bli innfridd da butikken har meldt seg inn i NHO. Det blir dermed ingen streik slik det lå an til. Vi gratulerer medlemmene ved sportslageret med kommende tariffavtale!

Mulig streik fra lørdag i forbindelse med krav om tariffavtale ved Oslo Sportslager

Handel og Kontor krever tariffavtale ved Oslo Sportslager i Torggata, men bedriften sier foreløpig nei. Dersom meklingen torsdag 18. februar ikke fører fram blir det streik fra lørdag 20. februar. Saken oppdateres.

LO i Oslo heier på våre kamerater i streik på NHO 481 for rettferdig lønn!

LO i Oslo støtter de streikende i Fagforbundet Pleie og Omsorg fullt ut! Selvsagt skal det være lik lønn for likt arbeid. Ansatte i private virksomheter som driver velferdsoppgaver for det offentlige må få samme lønn som offentlige ansatte som gjør den samme jobben når de er ansatt i kommunen.

Dere er i kritiske yrker for vårt samfunn og springer beina av dere for å hjelpe og støtte de som trenger det. Det er verdt rettferdig lønn og skikkelig pensjon!

Streiken i private omsorgsbedrifter har pågått siden 9. januar, NHO har så langt avvist alle forslag fra fagorganisasjonene, og NHO har også ved å ikke ville samarbeide om dispensasjoner, sørget for at regjeringen avsluttet streiken på NHO 453 med tvungen lønnsnemnd nylig.

Vi ser med uro på denne utviklingen. Når NHO nekter å komme fagorganisasjonene i møte på dette, viser det tydelig hvorfor og hvordan private kan drifte billigere enn det offentlige: Det er de ansatte i privat helse og omsorg som betaler prisen!

Denne kampen er viktig, ikke bare for deres arbeids- og lønnsvilkår, men for alle som kjemper for rettferdig lønn og ikke minst for å demme opp for at private virksomheter skal «tariffhoppe» – bytte avtale – for å spare inn penger på lønna deres. I Oslo har vi kommet et godt stykke på vei i redusere profitt i velferden med de rødgrønne partiene som har tatt tilbake og rekommunalisert en god del siden 2015. Dette arbeidet fortsetter. Men nå gjelder det å presse NHO til å komme dere i møte!

Stå på, kamerater – vi i LO i Oslo støtter solidarisk opp og er med dere! Vi oppfordrer klubber og foreninger om å heie på dere og sende støtteuttalelser til foreningen ved siri.folleras@fagforbundet.no.

Broen til framtiden 2021 – folkets klimakonferanse

Torsdag 11. og fredag 12. februar 2021 på nett

2021 blir et skjebneår: Skal vi klare å halvere utslippene innen 2030, samtidig som vi gjenreiser oss etter koronapandemien og stanser tap av naturmangfold, er det helt avgjørende at vi får et klimavalg som gir oss effektiv og sosial rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk som skaper grønne arbeidsplasser, som fordeler og som gjør at Norge tar sitt ansvar i den globale dugnaden og bidrar til klimarettferdighet. Vi trenger en grønn omstart etter Stortingsvalget.

På årets konferanse møtes miljø- og fagbevegelse, trossamfunn, forskere, bønder og andre for å diskutere: • Hvordan få en grønn industri • Hvordan skape omstilling og klimajobber innenfor havbruk og landbruk over hele landet • Hvordan kan vi bidra til å oppnå global klimarettferdighet • Hvorfor er folkelig mobilisering viktig for å få et klimavalg.

Bli med på konferansen du også! På grunn av pandemien, blir årets konferanse delt over to dager, 11. og 12. februar, og strømmes på nett fra Klimahuset i Oslo.

Les mer om konferansen på hjemmesiden til Broen til framtiden.

Bli med på oppropet du også:

Wizz Air ut av Norge – Norsk lønn for flyarbeidere i Norge

Wizz Air har startet med flyvninger på de mest lønnsomme rutene i Norge. Wizz Air profilerer seg som et fagforeningsfiendtlig selskap som knuser ethvert forsøk på fagorganisering. Dette er uttalt politikk og praksis fra konsernsjef József Váradi. Da Mircea Constantin i 2014 startet fagforening for Wizz Air-ansatte i Romania, kostet det ham og 18 andre jobben. En årelang kamp endte med seier mot lavprisselskapet i høyesterett. – "Når Wizz Air-sjefen anser fagforeninger og tariffavtaler som en trussel, er det bakstreversk" sier Mircea Constantin til Fri Fagbevegelse. Det hjelper ikke hva WizzAir sjefen nå sier om fagorganisering for motvirke en boikott-bevegelse i Norge.

Før EØS-avtalen ble vedtatt, hevdet Regjeringa ved Gro Harlem Brundtland at EØS-avtalen ikke ville omfatte norsk arbeidsliv. Det skulle være nulltoleranse for sosial dumping. LO og de største forbundene har vedtatt at ILO-konvensjoner, Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har forrang foran EØS-bestemmelser. Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 om retten til organisering. Derfor må norske myndigheter stanse Wizz Air sin virksomhet i Norge for brudd på ILO-konvensjoner. ILO-konvensjoner må ha forrang foran EØS avtalens artikler om den frie etableringsrett.

I denne krisa må staten ta ansvar for å sikre en tilstrekkelig nasjonal flybransje med norske tariffavtaler, lønns og arbeidsvilkår. Om nødvendig må dette skje med statlig eierskap, da Norge er et langstrakt land der flytransport og spesielt kortbanenettet er viktig for å binde landet sammen. Wizz Air bidrar til det motsatte og angriper den norske modellen der NHO Luftfart hilser dem velkommen. Nå må norske politikere stå opp og vise handlekraft uavhengig av hva ESA måtte mene. Vi støtter en boikott-bevegelse, men det er ikke tilstrekkelig. Wizz Air må ut av det norske flymarkedet.

Fagforeninger og tillitsvalgte oppfordres til å skrive under oppropet. Skriv under oppropet her.

LO i Oslo-podden om sekstimersdagen

Vi starter opp med podkast; LO i Oslo-podden! I spilleren over kan du høre første episode hvor LO i Oslos Marit Halse snakker med Magnhild Folkvord om sekstimersdagen. Du kan også høre LO i Oslo-podden på nett.

LO i Oslo støtter heismontørenes kamp

Schindler Heis har både avskjediget hovedtillitsvalgt og sagt opp en klubbleder etter en konflikt med de ansatte. Heismontørenes Fagforening mener ledelsen i Schindler har vært ute etter å ta de tillitsvalgte og har brukt ord som «knebling» og «autoritært regime basert på frykt» om det som har skjedd. NHO støtter Schindlers forsøk på fagforeningsknusing.

LO i Oslo støtter de tillitsvalgte og Heismontørenes Fagforening i denne arbeidskampen som er viktig for alle fagorganiserte. Den nye ledelsen i Schindler tar i bruk uakseptable metoder som brudd på inngåtte avtaler, oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte. Formen for ledelse som Schindler utøver, med støtte fra NHO, er ikke akseptabel for fagbevegelsen. Den ligner på mange vis de kampene vi stod i for hundre år siden. Når NHO nå åpner kampfondet for å sikre arbeidsgivers vilje og evne til å fortsette sitt forsøk på å knuse en aktiv klubb og fagforening, må svaret fra fagbevegelsen være en massiv mobilisering. LO i Oslo oppfordrer derfor alle fagforeninger til å gi Schindler-klubben og Heismontørene økonomisk støtte etter evne. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Skriv under oppropet Erna, hva får de permitterte til jul? En jobb å komme tilbake til?

Skriv under og støtt opp om de ansatte i puber, barer, kantiner, kafeer, restauranter og hoteller: Les og skriv under oppropet her.

Fanemarkering mandag 14. desember kl. 12:00 foran Stortinget:

Erna, hva får de permitterte til jul? En jobb å komme tilbake til?

Ta med fagforeningsfana og møt utenfor stortinget mandag 14. desember kl. 12:00. Meld fra om at du kommer med fana til kayagjonnes@gmail.com i Fellesforbundet avd. 10.

Det blir appeller ved Merethe Solberg, leder i Fellesforbundet avdeling 10, Helena Bozicevic, servitør, hovedtillitsvalgt på Scandic Helsfyr og nestleder i avdeling 10, Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, Kristin Sæther, LO-sekretær, Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, leder i SV, Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, Terje Dahl, resepsjonist og hovedtillitsvalgt på Lysebu som også har et musikalsk innslag.


Plakat med teksten: Erna, hva får de permitterte til jul? En jobb å komme tilbake til?

Grunnlaget for markeringen:

Folk som jobber med å lage mat, servere mat og skjenke drikke, gjør rent og tar imot gjester i resepsjonen/booking fyller en viktig funksjon i samfunnet vårt. De lager gode møtesteder, legger til rette for kulturelle opplevelser – og sørger for at de som ikke har noen andre, kan ha et sted å være med andre mennesker. Disse stedene er med å skape gode liv. Derfor er de stolte av jobben sin, og gjør den med glede og entusiasme!

Nå tar mange av dem som jobber i disse bransjene en stor belastning for å bidra til at alle vi andre ikke skal bli smittet av Covid-19. Næringa nedstenges, og de blir permittert og kanskje sagt opp. Det bør de få anerkjennelse for!

Den anerkjennelsen bør komme i form av videreføring av alle de forbedringene som har kommet i dagpengeordningen. Mange ansatte i disse bransjene sliter med å få endene til å møtes når de er i jobb. Når de går på dagpenger, blir det ikke lettere – og nå står julen for døren! Etter det kan det komme en lang vinter, vår og sommer. Krisetiltak må vare så lenge det er krise!

Vi ber dere støtte de ansatte i puber, barer, kantiner, kafeer, restauranter og hoteller når de krever at Stortinget sikrer:
• At alle de midlertidige forbedringene i dagpengeordningen må videreføres
• At permitterte skal få feriepenger på dagpenger
• At permitterte studenter får rett til dagpenger
• At krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise
• At det stilles sosiale krav til bedriftene som nyter godt av krisetiltakene. Bedrifter skal ikke kunne si opp folk, eller ta utbytte fra selskapet


Alle smittevernhensyn blir ivaretatt. Ta med munnbind. Vi holder god avstand fra hverandre under markeringen. Fagforeningen stiller med Antibac og ekstra masker. Vi ber om at det møter maks to personer per fane.

Politisk pub på nett mandag 7. desember kl. 18:00:

Rødgrønt 2021: De rødgrønne partienes stortingsprogrammer

Velkommen til direktesendt politisk pub om de rødgrønne partienes programmer hvor du kan sende inn spørsmål og innspill! Mandag 7. desember fra kl. 18:00 til 20:00 møter du Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Kirsti Bergstø fra Sosialistisk Venstreparti, Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet, Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne. Alle sitter i sine partiers programkomiteer og jobber med programmene som skal vedtas på landsmøtene til våren.

Denne politiske puben er den første i en serie med puber om viktige saker i stortingsvalget under paraplyen rødgrønt 2021. Denne gangen får vi en oversikt over det partiene mener er viktig innen temaene arbeid, bolig, utdanning, helse og miljø/klima.

Se også eventet på Facebook. Vi sees på nett mandag 7. desember kl. 18:00!

Frist for å foreslå kandidater til LO i Oslos utvalg og valgkomiteen er mandag 7. desember

LO i Oslo har fem utvalg: Faglig Solidaritetsutvalg, Internasjonalt utvalg, Kulturutvalget, Næringspolitisk utvalg og Ungdomsutvalget som oppnevnes av LO i Oslos styre for ett år av gangen. Vi ber fagforeningene om å foreslå kandidater til utvalgene. Hvis det er ønskelig at noen av dagens utvalgsmedlemmer skal fortsette i utvalget i 2021 må også disse foreslås på nytt da alle er på valg. Se sammensetningen av LO i Oslos utvalg i 2020 her. Her kan du lese litt om utvalgenes arbeid og mandater: Faglig Solidaritetsutvalg, Internasjonalt utvalg, Kulturutvalget, Næringspolitisk utvalg og Ungdomsutvalget.

Fagforeningene inviteres også til å foreslå hvem som skal sitte i valgkomiteen som skal jobbe fram til LO i Oslos årsmøte mandag 22. mars 2021.

Forslagsfristen er mandag 7. desember 2020. Rekker dere ikke fristen kontakt oss på e-post post@lo-oslo.no.


Gå til forslagsskjema


Forslag kan også sendes inn på e-post til post@lo-oslo.no.

Møte 1. desember kl. 13:00 på nett:

Sekstimersdagen med tillitsvalgte og Ingrid Wergeland

1. mai-parole for sekstimersdagen. 2018. Foto.

I starten av denne måneden hadde vi et fint og inspirerende møte med tillitsvalgte for sekstimersdagen, i regi av Kvinner på tvers, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen og LO i Oslo. Den nåværende Aksjonskomiteen vil gjerne ha med litt friske krefter i arbeidet for kortere arbeidstid, og da er det naturlig å involvere fagbevegelsen.

Tirsdag 1. desember møtes vi igjen, og på dette møtet vil vi dele mer informasjon og ideer til aktiviteter, og snakke litt mer om hvordan vi vil organisere oss. Vi får også besøk av Ingrid Wergeland fra tankesmien Manifest, som skal innlede kort om produktivitetsveksten i arbeidslivet og økonomien i sekstimersdagen.

Møtet blir på Zoom tirsdag 1. desember kl. 13-15, men du må melde deg på for å få lenke til møtet.

Møtet i november starta med litt kort historikk om kampen for arbeidstidsreduksjoner. Den første gangen kravet om sekstimersdagen blei reist, var i 1918-19, av gruvearbeiderne i Sulitjelma! Da begynner det å bli på høy tid å få den på plass.

Det har vært noen forsøksprosjekter her og der, men de fleste forsøkene har ikke fått virke lenge nok. Produktiviteten i arbeidslivet øker, da burde arbeidstida gå ned, men i stedet opplever vi at arbeidsgiversida prøver å skvise stadig mer ut av oss. Kortere normalarbeidsdager kan også gi flere hele stillinger – i stedet for at mange må jobbe mer eller mindre frivillig deltid, bør vi dele mer på arbeidet. Livet er mer enn lønnsarbeid! Sekstimersdagen er viktig for å gi oss bedre tid til organisasjonsarbeid, hobbyer, venner og familie. Du kan lese mer om sekstimersdagen på Aksjonskomiteens nettside.

Vi vil gjerne ha med flere i kampen for sekstimersdagen! Om du kan mye eller lite om dette fra før er ikke det viktigste, men at du gjerne vil bidra – litt eller mye – til kortere arbeidstid.

Vi møtes på Zoom tirsdag 1. desember kl. 13-15. Tillitsvalgte fra hele landet er velkomne! Meld deg på her.

Om du er interessert i å aktivisere deg, men ikke kan møte 1. desember, kan du sende en e-post til marit.halse@lo-oslo.no.

Møtet arrangeres av LO i Oslo, Kvinner på tvers og Aksjonskomiteen for sekstimersdagen.

Møtet blir ikke gjennomført som planlagt på grunn av smittesituasjonen i Oslo:

Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser?

På grunn av smittesituasjonen avholdes ikke dette møtet som planlagt. Vi kommer tilbake til mer informasjon senere.

Husk å sende forslag til Oslo-budsjettet

På representantskapsmøtet 5. oktober diskuterte vi Oslo-budsjettet for neste år og også hvilke saker det er viktig å satse på i 2022, det siste hele budsjettåret før kommunevalget høsten 2023. Send oss forslag og innspill til hva som er viktige saker i budsjettet til post@lo-oslo.no senest mandag 9. november.

Du finner budsjettforslaget på Oslo kommunes nettside og her kan du laste ned kortversjonen.

Bli med tirsdag 10. november kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7:

Er det plass til industri i Oslo?

Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser?

Innledninger og paneldebatt: Oslo Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7 tirsdag 10. november kl. 17:00. Av smittevernhensyn er det påmelding.

Petter Vellesen fra LO i Oslos næringspolitiske utvalg åpner med glimt fra vår industrihistorie, forfatter Kjartan Fløgstad kåserer med utgangspunkt i boka «Oslo-prosessen», og møbelprodusent Jan Christian Vestre innleder om sin industrifilosofi og industrireising.

Vi har også invitert et panel for å drøfte hvordan vi i Oslo og Norge kan bli enda bedre på en aktiv nærings- og industripolitikk som ivaretar bærekraftige arbeidsplasser. Debatten ledes av Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo:
• Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet
• Erik Hagen, leder i NNN Oslo og Akershus og med i Industriaksjonen
• Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap
• Morten Nygård Bakke, NHO Viken Oslo

Husk påmelding!

Utsatt på grunn av Covid-19:

Svindel og svik – historier fra arbeidsplassen

Arrangementet som skulle ha vært torsdag 22. oktober er utsatt da vi ikke klarer å ivareta smittevernet i bryggerilokalitetene på en god nok måte og ikke fått tak i annet egnet lokale på så kort tid. Vi jobber for å gjennomføre arrangementet senere.

Politisk pub onsdag 21. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset og på nett:

Korona og makt i arbeidslivet

Plakat for politisk pub.

Da landet stengte ned i mars 2020 ble mange permittert eller mistet jobben. Arbeidsløsheten er fortsatt høy. Andre måtte fortsatt gå på jobb for å sikre samfunnets grunnleggende funksjoner, med risiko for egen helse.

Maktforholdene mellom partene i arbeidslivet i ferd med å endre seg til fordel for arbeidsgiverne. Arbeidsgiverorganisasjonene bryter inngåtte avtaler om opptrapping for de lavest lønte, og virker helt uvillige til å forhandle om tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet. Vi skal diskutere samfunn og arbeidsliv i krisetider.

I panelet er Marit Sauge, leder i bussarbeiderklubben, Oslo Sporveisarbeideres forening, Fagforbundet, Simon Knutzen, klubbleder for Handel Oslo, Securitas og ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbunds avd. 2, Charlott E. A. Pedersen, leder bransjeråd HK Bransjeråd privat handel og Service og nestleder i Oslo/ Akershus HK, og Helena Bozicevic, klubbleder Scandic Helsfyr hotell og styremedlem i Fellesforbundet avd. 10. Møteledere er Ingunn Gjerstad og Helene Bank.

OBS! For å begrense mulig smitte er det begrenset antall plasser og derfor påmelding hvis du vil være tilstede på Kulturhuset.

Eller du kan se politisk pub direkte på nett. Her kan du også sende inn spørsmål til panelet mens debatten pågår.

I anledning LO i Oslos hundreårsjubileum inviterer vi i samarbeid med Arbeidermuseet og Bygningsarbeidernes fagforening i Oslo til arrangementet:

Svindel og svik – historier fra arbeidsplassen

Torsdag 22. oktober kl. 18 – 20, Sagene Bryggeri, Sagveien 23 A

Av hensyn til smittevern må du reservere plass selv om arrangementet er gratis: Reserver plass her.

Er det norske arbeidslivet så trygt som vi liker å tro? Denne kvelden får du historier fra skyggesiden av arbeidslivet, preget av sosial dumping, kriminalitet og menneskehandel.

Vi hører sjelden om arbeidslivets skyggeside, men menneskene som opplever slike arbeidsforhold risikerer represalier, trusler eller å miste jobben, hvis de står fram. Derfor gir LO i Oslo, Arbeidermuseet og Fellesforbundet Avd. 600 Bygningsarbeidernes fagforening disse menneskene en stemme ved at skuespiller Gjertrud Jynge framfører deres historier.

Det blir paneldebatt om hvordan man kan hindre en slik utvikling med Jonas Bals, LO, Anita Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund, og Alexandra Czech, Frelsesarmeens migrasjonssenter.

Marit Halse blir ny sekretær i LO i Oslo

Marit Halse. Fotografi.

Stillingen som sekretær i LO i Oslo var utlyst i mai og fikk mange gode søkere. Styret ansatte 29. juni Marit Halse, 48 år.

Marit har siden 2006 vært gruppesekretær i Rødt Oslos bystyregruppe og utøver der omfattende og variert saksarbeid, drift og kommunikasjon internt og utad. Hennes kvalifikasjoner og erfaringer med Oslo-politikk fra a til å, i parti og folkelige bevegelser, er relevante for vårt arbeid og Marits evner til å analysere, utrede og arbeide strukturert vil styrke oss. Hennes interessefelt er bredt og svært relevant for arbeidet i et lite sekretariat med svært allsidige oppgaver for våre fagforeninger.

I august vil Lill Fanny Sæther, som har arbeidet hos oss siden 2013, pensjonere seg etter lang og tro tjeneste i og for fagbevegelsen. Vi gleder oss til å starte samarbeidet med Marit i oktober i vårt sekretariat, som for øvrig består av Alexander Kvedalen, sekretær, og Ingunn Gjerstad, leder.

Byvandring i Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september

Bli med Kulturutvalget i LO i Oslo og Arbeidermuseet på byvandring hvor Petter Vellesen guider oss gjennom noen av Oslos arbeiderstrøk onsdag 23. september kl. 18:00. Oppmøtested er ved minigolfen sør for Torshovparken.

Grunnet situasjonen med korona er det begrensning på antall deltakere og byvandringen er nå fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste: Sett deg på venteliste her. Vi kontakter deg hvis det blir ledig plass.

Støttemarkering for vekterstreiken onsdag 23. september på Youngstorget

Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper. Vi kan ikke akseptere en utvikling der lønnsgapet øker og at arbeidsfolk blir sittende fast i lavlønnsfella. En viktig årsak til at vektere er en lavlønnsgruppe er ufrivillig deltid. Vi vil finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid og sørge for at folk har faste og hele stillinger. Lærlinger i vaktbransjen skal ha de samme rettighetene som arbeidsfolk flest har til å planlegge egen fritid og ha en forutsigbar arbeidshverdag. Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Dette er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Dette ønsker vi skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid.

Møt opp med faner og stå i smittevernavstand til hverandre og vis din solidaritet med de streikende vekterne onsdag kl. 15:00 på Youngstorget. Det blir flere appeller. Støttemarkeringen arrangeres av Norsk Arbeidsmandsforbud Avd 2 Oslo/Akershus og LO i Oslo.

Politisk pub tirsdag 15. september kl. 18:00 på Kulturhuset og på nett:

NAV – fra mistillitsstyring til velferd og arbeid

Tidligere Arbeidsmarkedsetaten (A-etat) og Trygdeetaten ble slått sammen med de kommunale sosiale tjenestene i 2006 til dagens NAV. Lovnaden til brukerne var at nå skulle de få en dør og en saksbehandler og dermed enklere tilgang og oppfølging. De ansatte støttet formålet, men ikke det som fulgte: Målekort, tellekanter, arbeidslinja med økende fattigdom og mistillit til ansatte og de som trenger fellesskapets bistand.

Hvordan kan vi komme fra konsulentstyre og tellekanter til skjønn og medbestemmelse? Hva skal til for at vi i framtiden har velferdstjenester basert på tillit til oss som innbyggere og ansatte, slik at fellesskapet fungerer fra førstelinja til de som legger til rette i kommune og stat?

Vi spør:
• Må vi på nytt skille på arbeidsformidling med rett og plikt til arbeid, og trygd og sosiale ordninger som skal gi folk verdige liv?
• Er NAV blitt så stor at det ikke kan formes til gode for menneskene og samfunnet det skal tjene?
• Hva er effekten av AAP – Arbeidsavklarings-reformen, og hva er alternativer?
• Kan vi gjeninnføre rett til arbeid med tilstrekkelig økonomisk trygghet, slik at folk kan si nei takk til dårlige arbeidsvilkår?
• Er det funksjoner som må skilles på nytt – for eksempel sysselsettingspolitikk og sosialpolitikk?

OBS! For å begrense mulig smitte er det begrenset antall plasser og derfor påmelding. Har du lyst til å være tilstede på Kulturhuset meld deg på her.

Du kan se debatten direkte her: Se politisk pub direkte. Her kan du også stille spørsmål mens debatten pågår.

Les mer om arrangementet på Facebook.

Aldri mer Hiroshima

Bli med på markeringene imot atomvåpen torsdag 6. august:

• Kl. 08:00: Morgenmarkering Aldri mer Hiroshima ved nye Deichman i Bjørvika. Se Facebook-arrangement her

• Kl. 19:45: Hiroshimakonserten Aldri mer Hiroshima sendes på NRK1 og Koroneserien. Se Facebook-arrangement her

• Kl. 21:00 til midnatt: Lanternemarkering Aldri mer Hiroshima i Spikersuppa. Se Facebook-arrangement her


Nei til Atomvåpen sammen med LO i Oslo og andre organisasjoner markerer at det er 75 år siden USA bombet Hiroshima og Nagasaki. Markeringene minnes ofrene etter atombombene og retter fokus mot atomvåpenets katastrofale konsekvenser.

I dag er faren for at atomvåpen blir brukt, tilsiktet eller ved et uhell, større enn på lenge. Atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, internasjonale kontrollavtaler faller og spenningen øker.

Det er imidlertid én god nyhet: Vi kan endre denne situasjonen! Atomvåpen er en menneskeskapt trussel. Ved reell nedrustning og total avskaffelse kan mennesker også eliminere denne trusselen. Norge kan bidra gjennom å stigmatisere atomvåpen og støtte FNs atomvåpenforbud. Les mer på Nei til atomvåpen sin hjemmeside.

Er du vår nye kollega?

LO i Oslo søker etter allsidig sekretær til vårt sekretariat som består av to sekretærstillinger og en valgt leder. Vår oppgave er å samordne faglig og politisk arbeid for våre medlemmer, fagforeningene. Vi deltar i lokalt arbeidslivs- og næringspolitisk arbeid for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen. Også bolig, utdanning, byutvikling, solidaritets- og fredsarbeid er tema for oss. Vi leder fellesarrangementer ved aksjoner og streiker, arrangerer 1. mai og ulike mønstringer. LO i Oslo er den største av LOs lokalorganisasjoner og feirer hundreårsjubileet under mottoet «hundre år i felles kamp for rettferdighet». Les hele utlysningsteksten her.

Årets 1. mai ble digital med virtuelt tog og video av taler og musikk på internett

Bilde av LO i Oslos logo.

Du kan fremdeles se LO i Oslos 1. mai-arrangement med taler og musikk her. Her finner du også videoopptak av avsløringen av LO i Oslos nye fane, Byggbands 1. mai-frokost-konsert og minnemarkeringene.

Det røde flaggets historie

Allerede i oldtida så man rødt som en spesiell farge, som ildens, blodets og kampens farge. Men det er under den store franske revolusjonen fra 1789 at det røde flagget får sin moderne betydning som det arbeidende folkets samlingsmerke.

Les om det røde flaggets historie her.

Bli med på 1. mai på internett med virtuelt tog og taler og musikk på video!

Bilder fra 1. mai på Youngstorget 2016.

Se oppdatert informasjon om 1. mai i Oslo på vår 1. mai-side


Hva skjer hvor og når:


Bli med i 1. mai-toget på www.oslo.1mai2020.no

Ta oppstilling i 1. mai-toget her: www.oslo.1mai2020.no. Når du er inne på nettsiden bruk menyen til venstre for å velge fagforening eller parole du vil gå bak og når du har funnet stedet i toget du vil gå klikk på den grønne knappen «Velg denne parolen» for å bli med. Organisasjoner som ønsker å være representert i 1. mai-toget må sende melding om dette til 1mai@lo-oslo.no. Send med logo om dere har det, eller bilde av fane, flagg eller lignende.


Allsangkveld torsdag 30. april på www.lo-oslo.no/allsang2020 fra kl. 18:30

Bli med på allsangkvelden i kveld på www.lo-oslo.no/allsang2020 fra kl. 18:30 fra din egen stue! Selv om vi er hver for oss kan vi i kveld synge sammen! Videoen fra allsangkvelden er tilgjengelig fram til søndag kveld.


Se minnemarkeringene 1. mai fra kl. 09:00 på www.lo-oslo.no/1mai/video

Minnemarkeringene ved Spaniamonumentet, Monumentet over Osvaldsabotørene og de falne ved NSB, og ved monumentet over Pellegruppa kan du se fra kl. 09:00 eller når det passer deg på www.lo-oslo.no/1mai/video.

LO sender direkte på 1. mai fra kl. 11:00 til 14:00 på www.lo.no/1mai

Få med deg LOs direktesending som strømmes på www.lo.no/1mai fra kl. 11:00 til 14:00. Her blir det musikk og kulturelle innslag, historisk tilbakeblikk, intervjuer og appeller.

www.lo.no/1mai kan du også lage en miniparole og legge på LO sin nettside. Se alle de fine miniparolene som er lagt ut! Du kan også sende en hilsen.

Se 1. mai-arrangementet med taler og musikk fra kl. 14:15 på www.lo-oslo.no/1mai/video

LO i Oslos tradisjonelle 1. mai-arrangement med taler, appeller og musikk kan du se på www.lo-oslo.no/1mai/video fra kl. 13:15 eller når det passer deg. Dette er det tradisjonelle 1. mai-arrangementet på Youngstorget, men som i år er på nett.


Få full oversikt på vår 1. mai-side.


Bli med – God 1. mai!

Bli med på 1. mai på internett med virtuelt tog og taler og musikk på video!

Selv om koronaviruset hindrer oss i å møtes på Youngstorget og gå i gatene blir det 1. mai med tog, taler og musikk! Vi jobber med å lage et virtuelt tog på internett hvor du kan velge hvilken fagforening / parti / organisasjon du vil gå sammen med hvor du også kan velge en parole å gå bak. Vi legger ut videoer av talene som skulle ha vært holdt på Youngstorget og det blir videoer med korpsmusikk og korsang. Følg gjerne med på Facebooksiden her. Mer informasjon kommer.

Bilder fra 1. mai på Youngstorget 2016.

Organisasjoner som vil delta i toget:

Organisasjoner som ønsker å være representert i 1. mai-toget må sende melding om dette til 1mai@lo-oslo.no. Send med logo om dere har det, eller bilde av fane, flagg eller lignende.

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Koronakrisa viser med all tydelighet at samfunnet trenger fellesskapsløsninger, markedet klarer ikke å sikre gode ordninger. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisa, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kreves er solidariske. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

LO i Oslo tar til orde for nødvendigheten av heltid i helse- og omsorgssektoren og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Kampen for hele faste stillinger er aktualisert fordi deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren øker faren for spredning av smitte. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Årsmøtet og andre arrangementer er utsatt for å redusere spredning av koronaviruset

For å redusere smitte av koronaviruset er LO i Oslos årsmøte, jubileumsarrangement og andre arrangementer som politisk pub og temamøter utsatt.


LO i Oslos kontor er delvis stengt, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset er kontoret delvis stengt, men ta gjerne kontakt med oss på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 00.


Her kan du finne informasjon relatert til koronaviruset:

Labourstart har en samleside med nyheter fra fagbevegelsen

LO har viktig informasjon om koronakrisen:

Hva den økonomiske krisepakken betyr for arbeidstakere

Svar på arbeidsrettslige spørsmål

Rettigheter, juridisk bistand, økonomisk hjelp

Oslo kommune har en samleside her

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

Bli med på folkets klimakonferanse Broen til framtiden

Fredag 28. februar i Oslo Kongressenter Folkets Hus

LO i Oslo er medarrangør av Broen til framtiden for åttende gang. Bli med på folkets egen klimakonferanse i Oslo Kongressenter Folkets Hus fredag 28. februar. Deltakelse er gratis.

Klimajobber: En klimaløsning nedenfra

De som jobber i petroleumsindustrien skal ikke omstilles til arbeidsledighet, og klimastreikende ungdommer skal kunne utdanne seg til grønne jobber. Hvordan mobiliserer vi nedenfra for nye klimajobber og grønnere arbeidsplasser i hele landet? Hva kan man gjøre på sin arbeidsplass og gjennom tarifforhandlinger for å sette klima på dagsorden? Hvordan kan by og land går hand i hand mot et bærekraftig samfunn?

Les mer og meld deg på her.

Bolignødens ansikt i Oslo i dag - Hvilke løsninger trengs?

Åpent møte tirsdag 10. mars kl. 16:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24

Plakat for åpent møte om bolignøden i Oslo.

Bolig skal være for alle, en menneskerett, ikke en vare på et marked. Dagens boligmarked i Oslo er ekstremt markedsstyrt og det er vanskelig å skaffe seg bolig. Resultatet er en stor leiesektor ute av kontroll. Pendlere, arbeidsinnvandrere og ungdom som kommer til Oslo for å jobbe må betale skyhøye husleier for husvære som knapt kan kalles menneskeboliger. Ofte er det arbeidsgiveren som eier boligen. Vi opplever at familieleiligheter bygges om til «pendlerhotell» og at kommersielle aktører som Airbnb etablerer seg i vanlige boligstrøk. Gjengs leie i kommunens leiligheter rammer de med dårligst råd og er sosialt uforsvarlig. Det er fremdeles et stort vedlikeholdsetterslep i kommunale leiegårder samtidig som det tas ut et stort utbytte.

På dette møtet vil vi sette søkelyset på forholdene for de som har det aller dårligst i Oslos boligmarked. Debattantene vil bidra med egne erfaringer og forslag til løsninger. Det blir kulturinnslag og kåseri med historisk tilbakeblikk ved Petter Vellesen, Næringspolitisk utvalg LO i Oslo, og innledning ved Pål Andresen Skaufjord, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet. I panelet er Petter Vellesen, Pål Andresen Skaufjord, Justyna Marciniak, murer, Oslo Bygningsarbeiderforening, Lars Aasen, Leieboerforeningen, og Cathrine Skårn, Boligaksjonen. Debattleder er Brit Kjerschow Jevne, masterstudent og miljøarbeider i Oslo Røde Kors.

Møtet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering. Last ned plakat her. Velkommen!

Fanemarkering mandag 9. mars kl. 14:00 foran Stortinget:

Mobilisering imot NorthConnect

Det blir appeller og overrekkelse av krav til energikomiteen på Stortinget. Møt opp med fagforeningsfaner på markeringen!


Før fanemarkeringen er det seminar på Kulturhuset kl. 11:00 til 13:30

Innledere på seminaret er Geir Vollsæter fra Industri Energi, Nils Gjelsten, administrerende direktør Glencore Nikkelverk, representant fra Industrisatsning 2021 og representant fra miljøbevegelsen.

LO-kongressen, Ap, SV, Sp og Rødt med flere har gått imot konsesjon og bygging av den store NorthConnect-kabelen fra Hardanger til Skottland. Ytterligere bygging av utenlandskabler kan øke strømprisen og sette 11.000 arbeidsplasser i kraftintensiv industri fare. Hver arbeidsplass i industrien gir også to til tre arbeidsplasser i serviceindustri og offentlig sektor. Produksjon av metaller i Norge er basert på ren energi. Dersom rammevilkårene for billig strøm forsvinner er risikoen stor for utflagging av kraftintensiv industri til land som baserer seg på kullkraft, noe som betyr opp til åtte ganger større CO2-utslipp. Elektrifisering av sokkelen vil ikke gi noen reell klimaeffekt, men øke kravet om mer naturraserende vindkraft på land. Et alternativ til elektrifisering av sokkelen er offshore vind som bør prioriteres. Vår elektriske kraft må nyttes som en ressurs for industriutvikling i Norge. Offshore vindkraft kan utvikles som en ny strategisk industri i Norge med verden som marked. Myndighetene må gi norske bedrifter rammevilkår for produksjon for å oppgradere norsk vannkraft. For å forsvare den grønne industrien i Norge må utbygging og konsesjon av NorthConnect stanses. Lær mer om dette på seminaret på Kulturhuset, Youngs gate 6, mandag 9. mars kl. 11:00 til 13:30.

Arrangører er Industri Energi, Konsernutvalget AKER ASA, LO i Oslo, LO i Bergen, LO i Trondheim, LO i Stavanger, LO i Fredrikstad, LO i Indre Hardanger og LO i Nord Rogaland.

Bli med 8. mars: Heltid og mer fritid – 6 timersdag nå!

Vi møtes på Youngstorget kl. 13:00. Demonstrasjonstoget går ca. kl. 13:45. I årets tog stiller vi med parolen «Heltid og mer fritid - 6 timersdag nå». Les om arrangementet på Facebook.

Har du mulighet til å være med i ordensvernet send e-post til natalia.zubillaga@sai.uio.no med navn, telefonnummer og organisasjonstilhørighet. Det blir et kort formøte med ordensvaktene før arrangementet.

Politisk pub onsdag 19. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo-modellen: Hvordan sikre rettferdig lønn og arbeid

Plakat for politisk pub om Oslo-modellen.

Det rødgrønne byrådet i Oslo innførte i forrige byrådsperiode det som har blitt kalt «Oslo-modellen» hvor det stilles krav i offentlige kontrakter om lærlinger, er begrensninger i bruk av innleie med mer for å få offentlige byggeoppdrag. Da det ble avslørt at også private helse- og omsorgstjenester har tilsvarende press på lønns- og arbeidsbetingelser, lovet byrådet å utvide arbeidet med å hindre sosial dumping og det som verre er knyttet til offentlige kontrakter. Arbeidet har ikke skjedd i et vakuum. Oslo bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og andre fagforeninger har jobbet aktivt for å få slutt på innleie og bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. Nå har de rødgrønne partiene i Oslo fått fornyet tillit, og det har komment et nytt finansbyråd med ansvar for Oslo-modellen. Da ønsker politisk pub å både utfordre og bistå med videreutvikling av arbeidet, med tillitsvalgte innen både byggebransjen, lærlingeansvarlige og helse- og omsorgstjenester. Innledere er Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær finans MDG, Stine Westrum, Fagforbundet, og Harald Bråten, Yrkesopplæringsnemnda og Fellesforbundet. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang. Last ned plakat her. Velkommen!

Fair Play Byggs årskonferanse torsdag 13. februar kl. 12:30 i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7

Fair Play Bygg jobber for en seriøs byggenæring og støtter myndighetene i kampen for å bekjempe lovbrudd i byggebransjen. Det blir debatt om hva som må gjøres mot menneskehandel, svindel og svart arbeid der politikere og tillitsvalgte deltar i diskusjonen. Last ned programmet her.

Bli med på byvandring søndag 9. februar kl. 12:00 fra Byparken på Vaterland:

En vandring i LO i Oslos og fagbevegelsens historie

Bilde av plakat for byvandring 9. februar 2020.

Guider er professor Knut Kjeldstadli, supplert av leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen og sekretær i LO i Oslo, Lill Fanny Sæther. Gjennom stopp flere steder i byen vil vi vise fram viktige begivenheter i LO i Oslos historie knyttet opp til resten av fagbevegelsen. Vandringen varer ca. en og en halv time.

Vi ser på livet til allmuen på det mørkeste Vaterland før vi fikk fagforeninger, og hører om liv, leveforhold, leieboerkampene og om «Ælva» som deler Oslo i øst og vest. Vi får høre om fagforeningene vi passerer på veien: Jern og Metall, Bygningsarbeiderne, LO i Oslos kontorer og LO-bygget. Vi får svar på hva «trekk-frisk-luft-aksjonen» i 1923 var. Hvem bygget Rådhuset og hvem bygger Nasjonalmuseet? Hvor lå Verdensteateret og hvorfor er dette teatret og Akers Mekaniske Verksted, som lå på Aker Brygge, relevante steder i LO i Oslos historie? Og innimellom blir det en sang!

Ta med deg fagforeningskamerater og familien og møt opp til en interessant og lærerik spasertur fra Vaterland til Aker Brygge! Last ned plakat for byvandringen her. Velkommen!

Fagopplæringsforum tirsdag 28. januar kl. 13:00:

«Yrkesveien» og EVU

Fagopplæringsforum er møtestedet for alle oss med interesse for fagopplæring hvor vi treffer våre folk i Yrkesopplæringsnemnda. Tema denne gang er hva skjer med «yrkesveien» og EVU. Vi møtes hos LO i Oslo, Møllergata 24, tirsdag 28. januar kl. 13:00 og holder på fram til ca. kl. 15. Velkommen!

Representantskapsmøte mandag 27. januar kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7:

Tariffoppgjøret 2020 - det økonomiske grunnlaget og grasrotas krav

Forsker Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå innleder om det økonomiske grunnlaget for tariffoppgjøret og lokale tillitsvalgte innleder om krav og utfordringer i sine forbundsområder. Neste sak på møtet er vårt politiske prosjekt rødgrønt 2021, om hvordan vi skal påvirke morgendagens politikk. OBS! Alle LO-medlemmer er velkomne som observatører på representantskapsmøtet, men det er bare de valgte representantene som har tale-, forslags- og stemmerett.

Studietur til Spania 21. til 27. mai 2020:

Arven etter Franco

Er du tillitsvalgt eller medlem av fagbevegelsen, eller spesielt interessert i spansk politikk og arbeidsliv? Har du lyst til å bli kjent med dagens Spania langt utenfor turistløypa? Et Spania hvor vi får høre om sporene etter fascismen og møter fagforeningskamerater og folk som jobber med kampen om det historiske minnet? Så snakk med fagforeningen eller forbundet ditt om mulig tilskudd til å dekke utgifter til studieturen, som beløper seg til kr. 17.000 og dekker reise, overnattinger, møter med tolking og alle måltider mm. Noen av fjorårets deltagere betalte turen selv. Så det er selvsagt også en mulighet. Påmeldingsfristen er 25. januar. Du kan lese invitasjonen til studieturen her. Programmet for studieturen finner du på https://arvenetterfranco.com. Her er det også en rubrikk for påmelding. Har du spørsmål skriv til faglig.studietur@gmail.com.

Ingen ny krig i Midtøsten!

Demonstrasjon lørdag 25. januar kl. 13:00 utenfor Utenriksdepartementet, 7. juni-plassen

LO i Oslo har sluttet seg til den internasjonale kampanjen hvor fredsorganisasjoner og andre sosiale bevegelser tar til gatene den 25. januar i en verdensomspennende demonstrasjon med et sterkt antikrigsbudskap. Midtøsten er på grensen til en ny katastrofal konflikt. Hovedparolene er: • Norge må fordømme USAs statsutførte drap som brudd på folkeretten • Ingen norske bidrag i en eventuell krig - hent soldatene hjem! • Støtt folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten! Les mer om demonstrasjonen på Facebook.

Internasjonalt forum tirsdag 21. januar kl. 17:00 LO i Oslo, Møllergata 24

Solidaritet med Hellas - historisk og i dag

Matservering fra kl. 16:30

Bilde av plakat for internasjonalt forum om Hellas.

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til åpent møte om Hellas: Hvorfor og hvordan var fagbevegelsen og LO i Oslo involvert i Hellaskomiteen under junta-tiden 1967-1974? Hva har skjedd i Hellas i årene siden krisa i 2008, og hva er situasjonen nå? Hvordan kan vi bistå befolkningen og fagbevegelsen i Hellas?

Innledere er Lill Fanny Sæther, Kjetil Grønvold, Arnljot Ask, Konstantin Alther og Ellen Møller. De snakker om LO i Oslos historiske engasjement for Hellas, utfordringer etter fjorårets valg i Hellas, status for flyktningsituasjonen, den økonomiske og politiske situasjonen etter det strenge regimet etter krisen i 2008, forholdet til EU og til Tyrkia, SLs skoleprosjekt og om solidaritetsklinikkene i Hellas som LO i Oslo støtter. Møteleder er Ingunn Gjerstad.

Last ned plakaten her

Matservering fra kl. 16:30. Møtet er åpent for alle, gratis mat og deltakelse. Påmelding innen 20. januar:


Meld deg på internasjonalt forum her

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Seks arbeidsgrupper i LO i Oslo skal lage forslag og krav til LO-kongressen og stortingsvalget i 2021. Politikkområdene gruppene skal arbeide med er arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, rasisme og høyreekstremisme, og utdanning. Arbeidsgruppenes forslag vil danne grunnlaget for LO i Oslos krav til de politiske partiene foran stortingsvalget og forslag til LO-kongressen

Les mer om arbeidsgruppene og meld deg på her:


Meld deg på arbeidsgruppene her

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2020 har LO i Oslos representantskap møter 27. januar, 24. februar, 30. mars (årsmøte), 31. august, 5. oktober, 26. oktober og 30. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Regjeringen vil kutte 150 plasser ved Politihøgskolen i Oslo:

Politisk markering utenfor Stortinget mandag 16. desember kl. 13:30

I statsbudsjettet for 2020 besluttet Justisdepartementet at nedtrekket på 150 studenter i sin helhet skal tas ved Politihøgskolen i Oslo. Beslutningen baserer seg ikke på faglige råd, disse ble ignorert, og det er en politisk overkjøring av styret på politihøgskolen.

Politiets Fellesforbund og NTL har tatt initiativ til en politisk markering utenfor Stortinget mandag 16. desember klokken 13:30 til 14:30 og vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner. Blant annet blir det appell ved NTLs leder Kjersti Barsok sammen med andre appellanter og underholdningsinnslag.

Beslutningen vil få store konsekvenser for både den politifaglige kompetansen og utdanningen ved skolen, og vi er bekymret for den videre politiutdannelsen, samt at de sterke og robuste fagmiljøene ved Politihøgskolen i Oslo vil forvitre. I verste fall vil fag- og forskermiljøet bli så svekket at akkrediteringen som høyskole står i fare, vi er i så fall tilbake til den gamle etatsskolen. Norge har en av verdens beste politiutdanninger i dag og den må vi bevare. NTL Politiet frykter også at beslutningen vil føre de ansatte på Politihøgskolen i Oslo rett inn i en nedbemanningssituasjon.

Regjeringen utfordrer med dette høyskolelovens bestemmelser om at styret ved studiesteder skal være selvstendige og uavhengige, dette bør derfor engasjere langt utenfor politiets rekker.

Vi oppfordrer alle til å delta i markeringen, møt opp med faner utenfor Stortinget mandag 16. desember klokken 13:30!

Les mer om saken på FriFagbevegelse.no:

Regjeringa vil kutte ved Politihøgskolen: – Jeg kan ikke skjønne at de kan overstyre høgskolestyret og de faglige rådene, sier NTL-tillitsvalgt

Regjeringen vil legge ned 150 plasser på Politihøgskolen: SV frykter «hvitere» politi

Politisk pub onsdag 4. desember kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub.

Kampen om arbeidstida

Livene våre styres av hvor lange arbeidsdager vi har, når på døgnet vi jobber og hvor stor innflytelse vi har på arbeidstida. • Hvordan påvirker arbeidstid folks liv, helse og evne til å gjøre jobben på en trygg og sikker måte? • Hvem sin frihet er det som begrenses av Arbeidsmiljøloven – de ansattes eller sjefens? • Presses fagforeningene til å godkjenne helsemessig uforsvarlig arbeidstid? • Hvilket press opplever ansatte og tillitsvalgte på arbeidsplassene?

I panelet: Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin, og flere tillitsvalgte fra ulike yrker.

Les mer om arrangementet på Facebook.

29. november kl. 17:00 på Jernbanetorget:

Markering av FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folket

Parolene for markeringen er: Vi krever: • at de palestinske flyktningenes rett til retur respekteres • at blokaden av Gazastripen oppheves • at regjeringen innfører økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel • Respekter folkeretten! – Stans annekteringen av palestinsk land!

Charlott Pedersen, medlem i LO i Oslos styre, er blant appellantene.

Arrangør er Palestinakomiteen i Oslo.

Les mer om markeringen på Facebook.

Nei til nedleggelse av Ullevål sykehus, nei til milliardsluket på Gaustad:

Fakkeltog fra Jernbanetorget til Stortinget onsdag 27. november

Plakat for fakkeltog.

Det er oppmøte på Jernbanetorget fra kl. 16:00 og fram til fakkeltoget går 16:30 til Stortinget.

Etter fakkeltoget blir det markering foran Stortinget fra kl. 16:45 med appeller. Groruddalen trenger Aker, Oslo trenger Ullevål, psykiatrien trenger Gaustad og Norge trenger Rikshospitalet. Stortinget må si nei og ikke bevilge til Helse Sør-Østs planer nå! Vi mener at Ullevål og Aker sykehus må utredes sammen. Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus, men Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus, flytte aktiviteten til nye bygg på Gaustad og Aker sykehus og selge Ullevål-tomta.

Bli med i fakkeltoget fra Jernbanetorget og på markeringen foran Stortinget! Last ned plakat her.

Åpent møte tirsdag 26. november kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Fredsdiplomati som endte i folkemord – sett med et tamilsk perspektiv. Hva kan Norge gjøre framover?

Plakat.

Servering av tamilsk mat, mineralvann og kaffe/te

Vil du høre mer om hva som skjer på Sri Lanka og tamilenes historie? Jeya Kopinath, grunnlegger av TamilNet, innleder. TamilNet er en ikke-kommersiell nyhetstjeneste som gir deg bakgrunn i en viktig internasjonal konflikt.

Les også Tamilsk nyhetsbyrå ledes fra Norge i VG og Counter-media: TamilNet and the creation of metanarratives from below.

Last ned invitasjon til møtet her.

Representantskapsmøte mandag 25. november kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7:

Hva og hvor er handlingsrommet i EØS-avtalen?

Norge sa nei til EU for 25 år siden og Nei til EUs leder Kathrine Kleveland har en kort statusrapport. EØS-ekspert og rådsmedlem i Nei til EU, Dag Seierstad, og leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, Line Eldring, innleder om hva som ligger i handlingsrommet og om dette kan utfordres.

Høyreregjeringen, arbeidsgiverforeninger og EØS er drivere for en markedsliberal utvikling vi ikke vil ha. LO i Oslo har vedtatt at reservasjonsretten må brukes for å hindre at EU og NHO bruker EØS mot fagbevegelsen og velferdsordninger. Stortinget må bruke reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke fire. Vi støtter fagbevegelse og demokratiske partier i EU som krever arbeidsplasser og faglige rettigheter framfor innstrammingspolitikk og velferdskutt.

OBS! Alle LO-medlemmer er velkomne som observatører, men det er bare de valgte representantene som har tale-, forslags- og stemmerett.

Unite & organize inspiring eve! Åpent møte om organisering

Mandag 18. november kl. 17:30 til 20:30 på Etterstad videregående skole, Etterstadsletta 5 i Oslo

I USA er det igjen aktivitet på fagforeningsfronten etter en periode der oppslutningen om fagbevegelsen var nede i ti prosent. Treff Ellen David Friedman og hør hvordan de har organisert vellykkede lærerstreiker i et fagforeningsfiendtlig land. Ellen er en av lederne i Labor Notes, den nye organiseringen som går "back to basic" og en erfaren organisator og aktivist. Du kan lese mer på https://labornotes.org. Da norsk fagbevegelse startet opp hentet mange inspirasjon i USA for å bygge den norske arbeidslivsmodellen og industrial relations. Både i USA og i Norge er det mye å slåss for. Er det noe å lære av USA i dag om fagorganisering? Mulighet for å kjøpe lett mat. Møtet foregår på engelsk. LO i Oslo, Skolenes Landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet, Oslo inviterer! Se mer om arrangementet på Facebook. Du kan ta t-bane eller buss til Helsfyr som er nærmeste trafikknutepunkt.

Likelønnsfrokost med LO

Torsdag 14. november 2019 kl. 08:30 til 09:45 på Internasjonalen, Youngstorget 2

Bilde av plakat for likelønnsfrokost.

14. november markeres likelønnsdagen 2019 i Norge. Når vi sammenligner kvinners gjennomsnittslønn med menns gjennomsnittlige lønn per årsverk kan vi si at norske kvinner jobber gratis fra 14. november og ut året. I anledning dagen, arrangerer LO frokostmøte om likelønn. LOs førstesekretær Julie Lødrup ønsker velkommen og seniorforsker Erling Barth, Institutt for samfunnsforskning forteller om likelønnsutfordringen i Norge 2019, status og årsaker. Seniorrådgiver for arbeidsliv Inger Eline Romundgard ved likestillings- og diskrimineringsombudet snakker om nye bestemmelser i Likestillings- og diskrimineringsloven om aktivitets- og redegjørelsesplikt og krav til lønnsstatistikk: Hva er vedtatt og hvordan kan det bidra til likelønn? Forskningsleder Kristin Alsos fra Fafo snakker om frontfagsmodellen: Venn eller fiende i kampen for likelønn? Det blir også panelsamtale ledet av LOs førstesekretær Julie Lødrup. Les mer om frokosten på Facebook. Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 12. november: Gro.Helene.Guldahl@lo.no.


Opprop for likelønn

Skriv under oppropet for likelønn her.

Bilde av bokomslaget til boka Boligdrømmen.

Hør innledningen til boka Boligdrømmen – Hvordan sikre alle et godt sted å bo?

LO i Oslos representantskap 28. oktober kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7

På LO i Oslos representantskapsmøte mandag 28. oktober kl. 17:00 innleder Kjetil Gyberg, forfatter av boka Boligdrømmen, om hvordan sikre alle et godt sted å bo. Etter innledningen legges det opp til diskusjon om boligpolitikk, en tredje boligsektor, virkemidler, og hva og hvordan vi kan få det til. OBS! LO-medlemmer kan være tilstede som observatører, men det er bare de valgte representantene som har tale-, forslags- og stemmerett.

Skrivekurs for folk i fagbevegelsen 7. og 8. november

Manifest Tankesmie arrangerer kurset og er for deg som har lyst til å skrive kronikker, leserinnlegg eller andre tekster, men som kanskje ikke har så mye erfaring med det. Kurset gir en innføring i hvordan mediene tenker og hva som skal til for å komme på trykk, tekstoppbygging og skriveteknikker, i tillegg til praktisk skriving. Påmeldingsfrist er mandag 28. oktober. Les mer om skrivekurset på Manifest sin hjemmeside.

Hundre år med åttetimersdagen – hva nå?

Konferanse lørdag 26. oktober 2019 kl. 12:00 til 16:00 i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass

Det er hundre år siden åttetimersdagen ble vedtatt av Stortinget og vi markerer dette med en spennende konferanse. Det blir foredrag og paneldebatt om de krav og strategier fagbevegelsen har til forbedringer av dagens arbeidstid. Reserver datoen allerede nå. Endelig program kommer senere. Konferansen finner sted i Samfunnssalen ved Arbeidersamfunnets plass lørdag 26. oktober fra kl. 12:00 til 16:00. Av hensyn til matservering ber vi om påmelding, og du kan melde deg på her. Last ned invitasjon her. Gratis deltakelse.


Politisk pub mandag 21. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Hvordan få til tariffavtale?

I Norge er færre enn halvparten av de yrkesaktive med i en fagforening, mens omkring 70 prosent er i virksomheter som har inngått tariffavtale.

Kveldens pub handler om temaet; Hvordan få tariffavtale! Vi har sett flere streiker for dette nylig. Der er ikke alle som kjenner til forskjellen på å jobbe «på tariff» eller lovbestemt minstelønn og å ha en tariffavtale. Det siste betyr at en kollektivt har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med arbeidsgiver i et partsforhold som har regulerte styringsverktøy i form av overenskomst/tariffavtale og Hovedavtale. Mange tenker ikke på at ved siden av regulert lønn og arbeidstid innebærer tariffavtale både medvirkning og medbestemmelse på jobben.

Denne kvelden treffer vi folk som har vært gjennom verving, organisering og tariffavtalekrav på arbeidsplassen og i fagforeningen: Espen Utne Landgraff, klubbleder i Foodora, Kim Thomas L. Klevengen, tillitsvalgt Stockfleths, José Luis Rodríguez Anguita, hovedtillitsvalgt i Cutters, Frisørenes Fagforening, og Ingrid Berg-Buan, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 10. Møteleder er Ingunn Gjerstad, LO i Oslo.

Last ned invitasjonen til politisk pub her. Lik og del eventet på Facebook.

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria:

Bli med i demonstrasjonen fra Jernbanetorget lørdag 19. oktober kl. 15:00

Tyrkias krigføring føyer seg inn i rekken av overgrep mot det kurdiske folk hvor over 100 000 mennesker allerede er på flukt fra krigshandlingene og den tyrkiske krigføringen kan destabilisere regionen og svekke kurdernes heltemodige innsats mot IS. I uttalelsen LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria krever LO i Oslo at den norske regjeringen utvetydig sier ifra at Tyrkias aggresjon mot kurderne må opphøre. NATOs manglende evne til å tydelig fordømme angrepene er svært urovekkende og Norge må også oppfordre andre NATO-land til å kreve full stans i kamphandlingene. At NATO aksepterer at et medlemsland går til krig og begår brudd på folkeretten viser at demokratiet i organisasjonen er svakt og at det er USA som har den reelle makten. Norge må i tillegg ta et internasjonalt initiativ til å få inn nødhjelp til de som er rammet av krigshandlingene og som er drevet på flukt.

Blant appellantene på demonstrasjonen er Arne Larsen, leder av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo. Les mer om arrangementet på Facebook.

LO i Oslo oppfordrer til å bli med i demonstrasjonen lørdag 19. oktober kl. 15:00 fra Jernbanetorget i Oslo og fagforeninger til å delta med faner for å vise vår solidaritet med våre kurdiske kamerater.

Politisk streik og demonstrasjon imot EUs fjerde jernbanepakke torsdag 10. oktober

Demonstrasjonstog fra Jernbanetorget kl. 12:30 og fanemarkering foran Stortinget kl. 13:00

Løpeseddel imot EUs fjerde jernbanepakke.

Torsdag 10. oktober går medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ut i politisk streik imot EUs fjerde jernbanepakke. Vi oppfordrer alle som kan til å være med i demonstrasjonstoget som går fra Jernbanetorget kl. 12:25 og opp til Stortinget hvor det blir musikk ved Hjulslaget og Jernbanemusikken fra kl. 12:45 og appeller fra kl. 13:00. Fagforeningene bes om å stille opp med faner.

På jernbanetorget blir det allsang med egenkomponert sang og appeller ved Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, og Rolf Ringdal, Norsk Lokomotivmannsforbund. Demonstrasjonstoget går fra Jernbanetorget kl. 12:25 til Stortinget. Se også omtale av arrangementet foran Jernbanetorget på facebook her.

På arrangementet foran Stortinget spiller Jernbanemusikken og bandet Hjulslaget fra kl. 12:45. Fra kl. 13:05 blir det appeller ved LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Jonas G. Støre, Arbeiderpartiet, Helge Orten, Høyre, Janne Håkonsen, Norsk Lokomotivmannsforbund, Bjørnar Moxnes, Rødt, Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet, Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti, Linda Amundsen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Kathrine Kleveland, Nei til EU, Jane Sæthre, Norsk Jernbaneforbund, og Rolf Ringdal, Norsk Lokomotivmannsforbund. Konferansier er AUF-leder Ina Libak. Se også omtale av arrangementet foran Stortinget på facebook her.

Last ned løpeseddel her.

Åpent møte mandag 30. september kl. 17:30 på Kulturhuset om Stortingsvalget 2021:

Hva må en ny regjering gi fagbevegelsen for å skape nødvendig entusiasme?

EL og IT Oslo Akershus inviterer til åpent møte: Hvilke krav skal fagbevegelsen stille til partiene som vil være en del av et nytt flertall etter valget i 2021? Partiene må utfordres på å skape ett prosjekt og/eller en visjon som tar opp i seg krav fra fagbevegelsen. Hvordan få partiene til å levere noe som medlemmene har tro på og som skaper den nødvendige entusiasmen? Vi vil ha partier som går til valg på hva de faktisk vil gjøre, ikke slik vi har sett de siste valgkampene der partier diskuterer hvem som er minst dårlig. Innledere er John Peder Denstad, LO i Trondheim, Ida Wangberg, Manifest, og Trygve Svensson, Agenda. Det blir også paneldebatt. Last ned invitasjon her.

Støttekonsert for Ullevål sykehus søndag 29. september kl. 14:00 på St. Hanshaugen:

Redd Ullevål sykehus, det er nå det gjelder!

Plakat for støttekonserten.

Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus, men Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten til nye bygg på Gaustad og Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Disse planene er ubrukelige fordi oppdelingen av akuttsykehuset på Ullevål vil svekke beredskapen og sette innbyggernes liv og helse i fare, sykehuskapasiteten vil ikke dekke behovene framover, tomta på Gaustad er for liten, Groruddalens befolkning får fortsatt ikke Aker som sitt lokalsykehus, prosjektet vil koste ca. 50 milliarder og må betales med kutt i drift, og 50 - 100 000 liggedøgn planlegges overført fra sykehusene til Oslo kommune som ikke har denne kapasiteten.

Møt opp på støttekonserten hvor du får høre Kari Svendsen, Byggband, Vegard Bruun Bratholm Wyller, Jørn Simen Øverli og tangodanserne Maren Nordtorp Larsen og James Salamanca.

Konserten holdes på Scenehuset ved uteserveringen på St. Hanshaugen søndag 29. september fra kl. 14:00 til 16:00. Vi setter ut noen benker, ta gjerne med pledd for piknik på plenen! Lik og del eventet på facebook! Velkommen!

Sykkelbudene vant streiken - Foodora har undertegnet tariffavtale

Vi gratulerer alle sykkelbudene med tariffavtale og en godt gjennomført streik!

Faglig konferanse om EU og EØS torsdag 26. september hos LO i Oslo, Møllergata 24

På konferansen presenteres tre nye utredninger; en De Facto-utredning om European Labour Authority (ELA), en annen De Facto-utredning om virkningene den nye ordningen for reise, kost og losji og en utredning fra MENON om overgangen fra EØS-avtalen til en moderne handelsavtale som EU har med Canada og Japan.

Temaer på konferansen: • EUs fjerde Energipakke og hva den betyr for strømpriser, nye utenlandskabler og vindkraft i Norge • European Labour Authority • Reise, kost og losji og virkningen for fagbevegelsen og norske bedrifter • Markedsadgang til EU-landene • De viktigste argumentene for EØS-avtalen med motsvar.

Konferansen starter kl. 10:00 og avsluttes 16:00 og avholdes hos LO i Oslo i Møllergata 24 torsdag 26. september. Arrangører er Faglig utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger. Deltakeravgift for de som får dekket denne fra fagforeningen er kr. 300,-, deltakeravgift for enkeltpersoner som betaler for seg selv er kr. 100,- og de som ikke har råd kommer inn gratis. Deltakeravgift betales inn til bankkonto 7874.42.00031, merk innbetalingen «Høstkonferanse». Meld deg på her eller til arne.byrkjeflot@gmail.com.

Kampen for lønns- og arbeidsvilkår i plattformøkonomien står nå:

Fanemarkering torsdag 26. september kl. 09:30 utenfor Riksmekleren i Grensen 3 foran mekling i Foodora-streiken

App-giganter og ny teknologi utfordrer måten vi jobber på og hvordan arbeidslivet er organisert. De rosakledte sykkelbudene er de første som tar kampen for ansattes lønns- og arbeidsvilkår i den nye plattformøkonomien. Derfor er dette en svært viktig streik. Da ILOs leder Guy Ryder besøkte de streikende sykkelbudene sa han blant annet at: «De streikende representerer en voksende del av økonomien verden beveger seg mot. Det som skjer i Oslo i dag er ikke bare viktig for dem som er direkte involvert i streiken. Dette har også betydning utenfor Norge».

Møt derfor opp og vis din støtte til våre streikende sykkelbud i Foodora torsdag 26. september kl. 09:30 utenfor Riksmeklerens kontor i Grensen 3. Vi står der en halv time fram til kl. 10:00 da meklingen med Foodora skal begynne. Vi ber fagforeningene stille opp med faner.

Lik og del eventet på facebook. Se mer om #rosastreiken på facebook.

Boklansering tirsdag 3. september kl. 19:00 på Jaeger pub i Grensen 9:

Bilde av bokomslaget til boka Boligdrømmen.

Boligdrømmen – Hvordan sikre alle et godt sted å bo?

Bli med på lanseringen av Kjetil Gybergs bok om boligpolitikk. Bolig er et grunnleggende fundament i livet og vi er opptatt av å få til en ikke-kommersiell tredje boligsektor. Den voldsomme boligprisveksten de siste årene har gjort det vanskeligere å få seg bolig. I andre europeiske land finnes det alternativer til det frislupne markedet. Forfatteren tar oss i boken Boligdrømmen med til København, London, Wien og Zürich som alle tilbyr ikke-kommersielle boliger til sine innbyggere. Hva kan vi lære av andres erfaringer for å gjøre boligdrømmen oppnåelig for alle? Det blir også boligpolitisk debatt, i paneler er: Ina Libak, leder AUF • Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo • Ole Pedersen, Tøyen boligbyggelag • Kjetil Gyberg, forfatter av Boligdrømmen • Hanna Marcussen, byråd for byutvikling, Oslo (MDG) • Lars Aasen, leder Leieboerforeningen. Ordstyrer er Ida Søraunet Wangberg, Manifest Tankesmie. Les mer om boklanseringen på facebook.

Hvordan er utenrikspolitikk lokalpolitikk?

Debatt mandag 2. september kl. 18:30 på Kulturhuset i Youngs gate 6 om hvordan internasjonal politikk påvirker lokalpolitikken

Hvordan påvirker atomvåpen, klima, skatteparadiser, multinasjonale selskaper, offentlige innkjøp og investeringer, og internasjonal arbeidslivspolitikk lokalpolitikken? Og kan lokalpolitikk endre verden? Vi utfordrer panelet til å komme med forslag på hvordan aktivisme kan omgjøres til håndfast politikk! I panelet er: Hege Skarrud, leder for Spire • Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo • Ingrid Hjertaker, rådgiver for Tax Justice Network Norge • Tuva Krogh Widskjold, koordinator for ICAN Norge • Celina Jerman Bright-Taylor, leder av utvalget for anstendig arbeid i Fellesrådet for Afrika - Norwegian Council for Africa. Ordstyrer er Ingrid Westgaard Stolpestad, politisk rådgiver for Amnesty International Norway. Les mer på facebook.

Videre satsing på ombruk, resirkulering og gjenvinning kan avgjøres i kommunevalget:

Skal Renovasjonsetaten være en verdiskaper for samfunnet eller profitt til spekulanter?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

– Renovasjon er mye mer enn søppelhenting. Vi gjenvinner alt fra gull og platina til bygningsmaterialer og plast, sier Geir Edvardsen, Anne Kristine Sandborg og Emil Gasparovic i Renovasjonsetaten. – Av søpla skapes nye råmaterialer, biogass, elektrisitet og varme. Vi er en grønn og framtidsrettet arbeidsplass som er i stadig teknologisk utvikling.

Men om det blir blått byråd etter høstens kommunevalg frykter de tre at samfunnsoppdraget erstattes med kortsiktige profittmotiv.

Les hele saken her.

Tillitsvalgtåret: Familiefest på Youngstorget lørdag 31. august kl. 12 til 16

LOs regionkontor i Oslo og Akershus inviterer alle tillitsvalgte i Oslo og Akershus til gratis familiefest! I anledningen tillitsvalgtes år synligjøres arbeidsforholdene til LOs 65.000 tillitsvalgte som hver dag jobber for å ta vare på og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. For å kunne utføre vervet sitt på en god måte er familien en viktig støttepartner. Denne dagen kan du ta med familien på en felles fest for å markere den viktige jobben tillitsvalgte gjør. Ta med barn, barnebarn eller annen familie og besøk LO på Youngstorget. Det blir servering, hoppeslott, ansiktsmaling, trylleshow og teater om åttetimersdagen. Isbilen kommer og deler ut gratis is. Det blir også hyggelige taler og appeller. Eget område der forbundene, LOfavør-leverandører og andre samarbeidspartnere har aktiviteter og informasjon. Les om familiefesten på facebook.

Bli med og brøl for klimaet! Møt opp på Klimabrølet fredag 30. august

Opptog fra Youngstorget kl. 14:00 og arrangementet i Spikersuppa og foran Stortinget kl. 15:00

Opptoget går fra Youngstorget kl. 14:00 opp til Spikersuppa. Arrangementet i Spikersuppa og foran Stortinget begynner kl. 15:00. Her blir det appeller, konserter, dans, foredrag, videoinnslag og et stort klimabrøl. Les mer på klimabrølet.no. Vi oppfordrer alle å stille med faner og mye folk til Klimabrølet og opptoget. Klima er en av de viktigste sakene i vår tid og vi ønsker fortsatt rødgrønt styre i Oslo.

Bilde av bokomslaget til boka Boligdrømmen.

Kan vi gjenreise den sosiale boligbygginga?

En samtale om sosial boligpolitikk torsdag 29. august kl. 18:00 på Kulturhuset i Youngs gate 6

Gerhardsens og Brattelis tid er forbi, men er det mulig å gjenreise den sosiale boligpolitikken anno 2019? Hør forsker ved Nova Jardar Sørvoll i samtale med leder i LO i Oslo Ingunn Gjerstad, arkitekturhistoriker hos OBOS Anne-Kristine Kronborg og Anne-Rita Andal fra Leieboerforeningen om inkluderende boligpolitikk, hvordan hindre boligsegregering og utenforskap og få til en skjermet boligsektor. Velkommen til denne praten arrangert av Leieboerforeningen og Fragment. Les mer på facebook.


Redd Amazonas, stopp handelsavtalen med Brasil

Demonstrasjon torsdag 29. august kl. 17:00 foran Stortinget

Amazonas står i brann, men hva gjør Norge? I stedet for å jobbe for å begrense avskogingen foreslår regjeringen å inngå en ny handelsavtale med Brasil som vil føre til økt press på Amazonas. Venstre, Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vurderer for øyeblikket å slutte seg til MDG, SV og Rødts forslag om å stoppe handelsavtalen med Brasil. Derfor demonstrerer vi imot den nye handelsavtalen og for å redde Amazonas. Bli med og vis regjeringen at vi vil redde Amazonas, ikke rasere regnskogen! Les mer om demonstrasjonen på facebook. Latin-Amerikagruppene i Norge er initiativtaker og flere organisasjoner og politiske partier har sluttet seg til.

Politisk pub onsdag 28. august kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslopolitikken før og etter valget

Etter 18 år med borgerlig flertall i Oslo har de rødgrønne partiene styrt byen den siste fireårsperioden. Hvordan har Oslo blitt annerledes denne siste perioden og hvordan vil de rødgrønne utvikle byen videre dersom de vinner valget? Det blir fokus på profitt på velferdstjenester, fordelingspolitikk og arbeidsliv. Det blir et bredt debattpanel bestående av politikere fra Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo MDG, Rødt Oslo, Oslo Sp og tillitsvalgte fra fagforeningene i Oslo. Gratis inngang.

Last ned invitasjon med oversikt over alle som sitter i panelet her.

Fanemarkering for de streikende i Foodora onsdag 28. august kl. 15:00 på Youngstorget

Møt opp og vis din støtte for at sykkelbudene skal få tariffavtale!

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, klubbleder i Foodora Espen Utne Landgraff, Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo og Vidar Evje fra Fagforbundet Oslo holder appeller. Les mer om fannemarkeringen på facebook og del.

Sykkelbudene har jobbet for tariffavtale helt siden 2016 og i løpet av meklingen 19. august i år ble det klart at Foodora ikke vil ha noen tariffavtale og 102 sykkelbud gikk derfor ut i streik. Fellesforbundet trapper opp streiken og tar ut ytterligere 40 sykkelbud.

Det er voksende motstand mot tariffavtaler og et organisert arbeidsliv fra arbeidsgiversiden. Vi må fortsette kampen for grunnleggende rettigheter, trygghet og lønns- og arbeidsvilkår som en tariffavtale gir. Derfor møt opp og stå sammen med sykkelbudene onsdag 28. august kl. 15:00 på Youngstorget!

Send inn støtteuttalelser til fredrik.winger@transportarbeider.no. Streikestøtte kan settes inn på kontonummer 9001 23 51495.

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale ved Foodora

LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Foodora og står bak sykkelbudene som gikk ut i streik tirsdag 20. august. Sykkelbudene i Foodora har jobbet for tariffavtale i tre år, og på meklingsmøtet mandag 19. august ble det klart at arbeidsgiver nekter å inngå en tariffavtale med de ansatte om ordnede lønns- og arbeidsforhold. I første omgang er 102 sykkelbud ute i streik.

Les hele uttalelsen her.

Skal offentlig sektor bli et stort marked? Veivalg i valgkampen

Debattmøte tirsdag 20. august kl. 12:00 - 15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6

Plakat for debattmøte om Hjelmengutvalgets forslag.

Det blir innledninger og paneldebatt med Stein Reegård, LO og medlem av Hjelmengutvalget, Heming Olaussen, SV, Heidi Nordby Lunde, Oslo Høyre og Anita Sundal, Virke. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten.

Det regjeringsoppnevnte Hjelmengutvalget har foreslått at det skal innføres egne regn¬skap og skatteplikt for såkalt «økonomisk aktivitet» i kommunene, og at dette skal drives på «markedsmessige vilkår». Bruk av svømmehall, skolefritidsordning, kino, kulturskole, kantinedrift og gravstell er kommunale tjenester som kan bli mye dyrere hvis regjeringen legger seg flat for EØS-regler. Hvis Hjelmengutvalgets forslag blir en realitet blir forslag som skal behandles i bystyret og i kommunestyrene først innom EFTAs overvåkingsorgan ESA som kan bestemme hvilke forslag de folkevalgte skal få lov til å stemme over. Dermed kan folkevalgte bli pålagt meldeplikt til ESA når de for eksempel vil si stopp for nye kjøpe¬sentra, for å verne småbutikker eller kommunesenteret. Er dette demokrati? Statsråd Røe-Isaksen ga inntrykk av at han la Hjelmegutvalgets rapport i skuffen, men nå skal utvalgets forslag gjennomgås av Oslo Economics, som er positive til privatisering av offentlige tjenester. Debattmøtet er åpent for alle og deltakelse er gratis.

Bli med i Paraden lørdag 22. juni på Grønland kl. 12:30

Bli med på Oslo Pride-paraden som går fra Grønland lørdag 22. juni. Oppmøte kl. 12:30. Alle får gratis LO Pride t-skjorte og tatovering.

Støtt de streikende i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet og Creo - Pensjon fra første krone og arbeidede time:

Fanemarkering fredag 21. juni kl. 13:30 utenfor arbeidsgiverforeningen Spekter på Majorstua

Det blir musikk ved Byggband og flere appeller. Møt opp og støtt de streikendes kamp for pensjon fra første krone og første arbeidede time! Se mer om arrangementet på facebook.

LO i Oslo støtter de streikende i sykehusene / Spekterområdet

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er et viktig krav som hele fagbevegelsen står bak og som vi vil fortsette å kjempe for framover. Det er gjeldende avtale i kommunesektoren. Det betyr at for eksempel en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det. Dette rammer lavtlønte kvinner som fra før har lav lønn og innskrenket frihet til å forsørge seg selv.

I Oslo er medlemmer i Fagforbundet og Fellesorganisasjonens (FO) tatt ut i første streikeuttak fra i dag 29. mai ved Oslo universitetssykehus. LO i Oslo støtter de streikende som tar kampen for det viktige felles kravet om pensjon fra første krone og ber dem stå synlige og stolte på for å bedre sine og andres rettigheter på et viktig felt. Vi ber våre medlemsforeninger om å involvere seg ved å bidra med streikevakter, sende støtteuttalelser og gjerne stikke innom til de streikende med oppmuntring og støtte.

Svensson-seminar 12. juni kl. 12:00 – 14:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

«Shrinking space – democracy and trade unions»

Seminaret foregår på engelsk og er gratis og åpent for alle. Innledere er Loredana Carta, International Trade Union Confederation, årets vinner av Arthur Svensson-prisen France Castro, ACT Philippines, Eric Lee, LabourStart, og Hans Christian Gabrielsen, LO. Konferansier er Liv Tørres, Nobels Fredssenter.

The ITUC Global Rights Index documents restrictions on free speech and protests and increasingly violent attacks on the defenders of workers’ rights. Decent work and democratic rights have grown weaker in almost all countries, while inequality continued to grow.

Which labour rights are most important for democracy? Which are most under pressure from your perspective? And what can we do to defend our space? How can we start building stronger organising campaigns and get more focus back on the core labour standards that are key to all our other struggles? What role can an award like the Arthur Svensson Prize have?

Main speaker, Loredana Carta will present highlights from the brand new ITUC 2019 Global Rights Index which will be published just after the seminar.

Slå ring om Ullevål: Sykehusaksjon fredag 14. juni kl. 15

Bli med å slå ring om Ullevål sykehus fredag 14. juni! Oppmøte fra kl. 15:00 ved hovedporten ved tårnhuset. Ringen går rundt tårnhuset for ikke å stenge for ambulanser og publikum som skal inn på sykehuset. Vi holder ringen fra kl. 15:30 til 16:00.

Rett etter kl. 16:00 inviterer vi til «Artister for Ullevål Sykehus – Ullevål Aid» i hagen til Eugene Hanssen Aldershjem på den andre siden av Kirkeveien. Der blir det arrangement med underholdning og appeller. Hovedarrangører er Fagforbundet, LO i Oslo, Oslo Legeforening, Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Helsetjenesteaksjonen, Jordmorforeningen og Psykologforeningen.

Fanemarkering tirsdag 11. juni kl. 11:00 utenfor Ullevål sykehus i forbindelse med streiken i Spekter Helse

Still opp på fanemarkeringen for de som streiker for pensjon fra første krone og første arbeidede time! Tirsdag 11. juni kl. 11:00 utenfor Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166. Støtteuttalelser kan sendes til fagforbundet28@outlook.com og kontor@fo.no. Medlemmer i LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo er i streik. Også EL og IT Forbundet er en del av streiken selv om ingen av medlemmene herfra er tatt ut i streik foreløpig.

Demonstrasjon for rettferdig pensjon torsdag 6. juni kl. 12:00 foran Stortinget

Pensjonistforbundet demonstrerer for rettferdig pensjon og vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner torsdag 6. juni kl. 12:00 foran Stortinget.

Ifølge Pensjonistforbundet har pensjonister i Norge tapt kjøpekraft og fått mindre å rutte med fire år på rad. Forbundsleder Jan Davidsen håper å fylle Eidsvolls plass med kampklare pensjonister og støttespillere: – Vi kjemper først og fremst for forhandlingsrett og mot underregulering av pensjon. I år endte trygdeoppgjøret med null og Pensjonistforbundet oppfordrer alle til å møte opp!

Det blir appeller ved Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet, Anne-Margrethe Benæs, leder for Utdanningsforbundets pensjonister og innlegg fra politikere. Sang og musikk står Anders Rogg og Kine Hellebust for. Møt opp og vis at du bryr deg!

Nei til innleie i offentlig regi!

Markering tirsdag 4. juni kl. 11:00 på Campus Ås, buss fra Oslo S, Hotel Opera, kl. 10:00

Campus Ås er et av de største offentlige byggeprosjektene i landet med mer enn 700 bygningsarbeidere fra 25 ulike firmaer. Elektromontørenes Forening har avdekket at 70 prosent av elektrikerne er innleid og innleiebedriften har ikke tariffavtale med innstillingsrett. Prosjektet er basert på bruk av innleie og mange av de innleide har uforutsigbare kontrakter med lav stillingsprosent. Les om saken på nrk.no og se dagsrevyinnslaget her.

Elektromontørenes Forening, Heismontørenes Forening, Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes Fagforening vil vise at vi er dypt uenig i Statsbygg og elektrikerfirmaet R2S’ praksis på Campus Ås ved en fanemarkering på byggeplassen Fougnerbakken 3, Ås, tirsdag 4. juni kl. 11:00. Det bli appeller, blant annet ved Ingunn Gjerstad, LO i Oslo.

Vi oppfordrer tillitsvalgte og fagforeningene til å delta på markeringen 4. juni. Bli med bussen fra Hotel Opera kl. 10:00. Retur med buss fra Ås kl. 12:00.

Fanemarkering imot søndagsåpne butikker søndag 2. juni kl. 11:30 på torget i Hønefoss

Bli med buss gratis fra Oslo S, Hotel Opera, kl. 09:45 og fra Sandvika kl. 10:10. HK Region Øst spanderer mat på Hønefoss

Fylkesmannen har vedtatt at butikkene får holde åpent søndag 2. juni fra kl. 12:00 til 16:00 i forbindelse med sykkelrittet Tour of Norway i Hønefoss. Saken har ikke vært på høring hos Handel og Kontor. Fylkesmannens begrunnelse er at «den aktuelle søndagen er siste dag i rittet Tour of Norway og det skal sykles mye i sentrum av Hønefoss. Sykkelrittet vil tiltrekke seg mange mennesker». Det gir «særlige grunner til å gi dispensasjon». Videre legger fylkesmannen til at arbeid på denne dagen skal være frivillig. Men HK mener det ikke er frivillig å jobbe når butikkeiere og senterledelsen har bestemt at det skal være åpent.

Buskerud HK mener dette er en uthuling av loven om helligdagsfred. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner og alle andre kamerater til å støtte de varehandelsansatte slik vi får beholde vår felles fridag.

Markeringen på torget i Hønefoss varer fra kl. 11:30 til 12:30. Det settes opp turbuss fra Hotel Opera kl. 09:45 og Sandvika 10:10. Påmelding til buss: fawsi.adem@gmail.com. Det blir matservering i Hønefoss.

Politisk pub torsdag 23. mai kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

For en inkluderende boligpolitikk – gode boliger til alle

Plakat for politisk pub om boligpolitikk.

Oslos boligmarked blir stadig mer klassedelt. Forskjellene mellom øst og vest øker. Kjøp av nye boliger er umulig selv med helt vanlige inntekter. Leiemarkedet er dyrt og dårlig. Bruk av markedsbasert leie (gjengs leie) gjør at til og med i kommunale boliger er husleia uoverkommelig for de fleste.

Vi må ha en inkluderende boligpolitikk for hele byen. Skal vi klare det må vi gjenreise en sosial boligbygging med priser under dagens markedspriser. Hvordan kan det gjøres? Hvordan skal vi få et leiemarked med priser det er mulig å betale med vanlige inntekter? Hvordan skal vi unngå at kommunale boliger blir så dyre at mange av beboerne har behov for både bostøtte og sosialhjelp?

Deltakere i panelet er Rasmus Reinvang, byrådssekretær for boligområdet i Oslo, Maren Oddvang, Fagforbundet Ung, Petter Vellesen, Oslo Bygningsarbeiderforening, Lars Aasen, Leieboerforeningen, og Cathrine A. A. Skårn, talskvinne for Boligopprøret. Møteleder er Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo. Politisk pub arrangeres av LO i Oslo, For velferdsstaten og De Facto. Les også om politisk pub på facebook.

Plakat for solidaritetskonserten for det palestinske folk.

Solidaritetskonsert for det palestinske folk lørdag 18. mai kl. 17:00 på SALT, Langkaia 1

Solidaritetskonserten er samtidig med Eurovision-finalen (Melodi Grand Prix) i Israel og en mulighet til å boikotte denne. Artister og band på solidaritetskonserten er Tove Bøygard, Gatas Parlament, Valentourettes, Salongorkesteret, Lucky Malice og Danger!Man. Det blir også appeller. Les mer om konserten på Facebook.


Markering av nakba i solidaritet med det palestinske folk 15. mai kl. 17:30 foran Stortinget

15. mai at det er 71 år siden opprettelsen av Israel og fordrivelsen, nakba, av 750.000 palestinere fra sitt hjemland. De og deres etterkommere har aldri fått returnere. To tredjedeler av palestinerne på Gazastripen har flyktningstatus og den israelske blokaden har gjort Gazastripen nærmest ulevelig. Blokaden må opphøre. Denne markeringen er også en protest mot at årets Eurovision som avholdes i Israel. Paroler: • Palestinske flyktningers rett til retur må respekteres • Opphev blokaden av Gazastripen • Boikott Eurovision i Israel • Norge må innføre sanksjoner mot Israel. Les mer om markeringen på Facebook.

Internasjonalt forum torsdag 2. mai kl. 16:30 hos LO i Oslo:

Plakat Internasjonalt forum om Spania etter Franco.

Spania i dag – sett i lys av arven etter Franco

For 80 år siden seiret general Franco over den demokratisk valgte republikken i Spania og innførte et fascistisk diktatur som varte helt frem til hans død i 1975. Vi har invitert Spania-kjenner Henning Solhaug, tidligere forbundssekretær i EL og IT, til å fortelle om den spanske borgerkrigen og hvordan fascismen fikk brutale konsekvenser for fagbevegelsen og andre, og hvordan arven etter Franco fortsatt setter spor i dagens Spania, mer enn 40 år etter «la transicion», overgangen til demokrati. Årets internasjonale taler på Youngstorget 1. mai, Cristina Faciaben Lacorte sekretær i CCOO, Comisiones Obreras, (arbeider-kommisjonene,) kommer og snakker om fagbevegelsens utfordringer i dagens Spania. Last ned plakat her.


Rekordhøy deltakelse i 1. maitoget i Oslo

Bilde av 1. maitoget i Oslo 2019.

10.600 gikk i årets 1. maitog i Oslo. Det har ikke vært registrert så mange deltakere på flere tiår. I fjor gikk 8.300 personer i 1.maitoget i Oslo, 9.200 i 2017 og 7.250 i 2016.

1. mai i Oslo:

Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

1. mai-arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:20 med janitsjarmusikk og appeller ved Pionerstatuen og Fredsmonumentet. Talene fra balustraden starter kl. 11:50. Demonstrasjonstoget begynner å gå ut fra Youngstorget kl. 12:50. Se programmet for 1. mai på Youngstorget. Kart over togoppstillingen på Youngstorget.

Årets hovedparole er Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt. Se alle parolene og det politiske grunnlaget for 1. mai i Oslo.

Finn ut hvor du skal møte opp på Youngstorget for å gå i tog: Last ned kart over togoppstillingen på Youngstorget her eller klikk på bildet til venstre.


Allsangkveld kvelden før 1. mai. Plakat.

Allsangkveld tirsdag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai med nye og gamle sanger knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Professor i historie, Knut Kjeldstadli, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, holder kveldens politiske appell, og vi får besøk av årets internasjonale taler på Youngstorget 1. mai, Cristina Faciaben Lacorte. Ta med deg fagforeningskamerater og møt fram! Vi synger med de stemmene vi har!

Last ned plakat her.


LO i Oslo støtter SAS-pilotenes streik

SAS-piloter i Skandinavia er ute i streik fordi ledelsen ønsker økt kontroll med arbeidstid og lønn. Dette i en situasjon der piloter og øvrige ansatte har bidratt til at selskapet går med betydelige overskudd.

LO i Oslo noterer at pilotenes turnusordninger i verste fall kan bety å jobbe sju helger på rad. Vi vil understreke at alle ansatte har krav på en avtalt arbeidstid og forutsigbare turnuser av hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

SAS-pilotenes streik er viktig for alle fagorganiserte og vi oppfordrer fagforeninger og LOs lokalorganisasjoner til å gi sin støtte. Vi ønsker de streikende velkommen i vår 1.mai-demonstrasjon i Oslo og på vår talerstol for appell.

Bli med LO i Oslo på førpremiere på Vika kino onsdag 10. april kl. 17:30:

FRANSK OPPRØR!

Gratis kinobilletter til de første som melder seg på til post@lo-oslo.no

«En forrykende spennende sosialrealistisk beretning fra dagens Frankrike!» Etter å ha lovet 1.100 ansatte at jobbene deres er sikret bestemmer den tyske fabrikkledelsen å legge ned driften. Arbeiderne på den tradisjonsrike franske fabrikken hadde allerede inngått avtale om lønnskutt for å sikre selskapets videre drift, og nå nekter de å finne seg i mer. Under ledelse av fagforeningslederen Laurent, tar de på seg de røde streikevestene for å forsøke å redde jobbene sine.

Filmen innledes av Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet. Vincent Lindon spiller den franske fagforeningslederen som tar kampen opp mot de tyske eierne som vil legge ned fabrikken hele lokalsamfunnet er avhengige av. Filmen er gjort i et formspråk som ligner en levende dokumentar. Vi tror på og blir engasjert av hovedpersonene. I dag bærer de trolig gule vester.

Filmen varer en time og 53 minutter. Medvirkende: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire, Isabelle Rufin, Bruno Bourthol, Sébastien Vamelle. Se traileren på facebook.

Vi har noen få gratisbilletter igjen til førpremieren på Vika kino onsdag 10. april kl. 17:30. Meld deg på snarest til post@lo-oslo.no for å få gratis billett! Først til mølla-prinsippet gjelder.

Kursdag nr. 2 av Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme er utsatt

Kursdagen lørdag 6. april utsettes. Ny dato annonseres når den er klar.

Bli med på den nye kursrekka av og for unge tillitsvalgte og engasjerte medlemmer:

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme

Kursdag lørdag 6. april hos LO i Oslo, Møllergata 24

Vi fortsetter suksessen med første kursdag om streikehistorie med ny kursdag om arbeiderklasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø, ungdomsleder for Industri og Energi, og Thomas Jørgensen, ungdomsleder for Norsk Transportarbeiderforbund. Blant annet tar de opp hva som definerer arbeiderklassen i dag, klasseskillene i samfunnet samt i arbeiderbevegelsen og hvor vi finner arbeiderkultur i dagens samfunn. Målet er at alle går derfra med en forståelse og tanke om hva vi kan gjøre for å bygge videre på kulturen og hva som bør gjøres for å skape et sterkt arbeiderfelleskap igjen. Deltakelse er gratis. Meld deg på til post@lo-oslo.no. Si ifra om eventuelle matallergier eller andre behov. Etter kurset arrangerer vi nok en gang arbeiderpub der alle er invitert til å fortsette diskusjonene og bygge nye bekjentskaper. Les mer på facebook.

Faglig EØS-konferanse fredag 5. april 09:00 – 15:30 på Kulturhuset

Mange aktuelle temaer blir tatt opp, blant annet EUs • arbeidsmarkedsmyndighet (ELA), bemanningsbransjen og EUs utsendingsdirektiv • EØS og EUs veipakke • ACER, EUs energipakke og rammevilkår for industrien • markedsadgang og EØS-avtalen. Deltakeravgift kr. 400,- for de som deltar på vegne av fagforening / organisasjon og kr. 200,- for enkeltpersoner betales inn til bankkonto 7874.42.00031. Gå til påmeldingsskjema her. Arrangører: LO i Oslo, LO i Trondheim og LO i Stavanger i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU.

Fredsmarkering torsdag 4. april kl. 17:00 foran Stortinget

På NATOs 70-årsdag samles vi til fredsmarkering foran Stortinget under disse fem parolene:
• Stans ny kald krig – forby atomvåpen – støtt FNs atomvåpenforbud
• Ingen nye atomvåpen i Europa
• Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
• Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat
• Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljøødeleggelser

Det blir appeller ved Sigrid Heiberg, Nei til Atomvåpen, Ra Zan Sansan, Anja Bakken Rise, Fremtiden i våre hender, Jan Olav Andersen, EL og IT forbundet og Liss Schanke, Norges Fredsråd. Kultur ved Jørn Simen og Zakarias Øverli, Birgitte Grimstad og Johan Aarstein.

Markeringen er et samarbeid mellom fredsorganisasjoner, fagbevegelsen og miljøbevegelsen.

Bli med på støttemarkeringen for Palestina – Great Return March – ett år!

Lørdag 30. mars kl. 15:00 foran Stortinget

Lørdag 30. mars er det et år siden de store protestmarsjene på Gazastripen startet. De krever frihet og et hjem å vende tilbake til. Israel svarer med militærstyrker og snikskyttere som dreper demonstranter, barn, helsepersonell og journalister. Samtidig vil den norske regjeringen «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel».

Bli med på støttemarkeringen for Palestina med appeller og musikk foran Stortinget på Eidsvolls plass lørdag 30. mars kl. 15:00 – 16:30. Ta gjerne med fagforeningsfaner! Paroler: Vi krever at den norske regjeringen legger press på Israel slik at blokaden heves • De palestinske flyktningenes rett til retur må respekteres • Dokumentasjonen fra 20 års observasjon med TIPH-styrken må offentliggjøres • Norske myndigheter må stille Israel til ansvar for brudd på folkeretten og menneskerettighetene • Israels angrep på norsk humanitære arbeid og solidaritetsarbeid i Palestina og Israel må stanses • Den 52 år lange okkupasjonen av Palestina må opphøre. Les mer på facebook.

Lev mer – arbeid mindre!

Konferanse lørdag 23. mars kl. 11 – 15 i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1

Hva er et godt liv? Hvordan kan sekstimersdagen gjennomføres? Hva mener unge menn? Går det an med seks timers normalarbeidsdag når du jobber i barnehage eller kjører toget? Innledere: Simen Tveitereid, forfatter, Mari Iren Luther, Fagforbundet, Alexander Wøien, medlem av Fellesforbundet, John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus Handel og Kontor, Mats Monsen, leder av Fagforbundet Ung, Line Steinseth, leder av Lokomotivpersonalets forening Oslo – og flere. Diskusjon! Se mer på sekstimersdagen.no. Arrangør: Aksjonskomiteen for sekstimersdagen.

Bli med på Broen til framtiden 2019 – folkets klimakonferanse

Fredag 22. mars kl. 9 – 16 i Oslo Kongressenter Folkets Hus

Hva skjer når Oslo i 2019 er europeisk miljøhovedstad, hvordan kan Norge håndtere klimarisiko, hør siste nytt om utviklingen innen fornybar energi, og hvordan gikk det egentlig med oljearbeideren etter oljekrisa i 2014? Det blir også fire parallellsesjoner med temaer som arbeidsplasser, teknologi og industri, lokale klimaløsninger, det grønne skiftet og Oslo som europeisk miljøhovedstad.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Navneendringen av NSB:

Fanemarkering og sørgemarsj fredag 22. mars kl. 07:45 utenfor Samferdselsdepartementet i Akersgata 59

Fredag 22. mars kl. 08:00 avholdes generalforsamling i NSB-styret i Samferdselsdepartementet. Her skal samferdselsminister Jon Georg Dale gi sin endelige godkjenning av NSBs navneendring. Lokomotivpersonalets Forening Oslo og Norsk Jernbaneforbund kaller sammen alle gode krefter til en fanemarkering med påfølgende sørgemarsj. Navneendringen fremstår som selve symbolet på en fullstendig demontering av jernbanen. Galskapen i det hele blir ekstra synlig når vi har en regjering som kan bevilge 280 millioner til en navneendring for NSB, men som tafatt ser på at gods på bane og infrastrukturen blør. Vi mener en navneendring er sløsing med penger og ikke minst ett skritt i retning av en avvikling av NSB som et statseid selskap. Det blir appeller under markeringen. Følg med på facebook.

Vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner på markeringen fredag 22. mars kl. 07:45 utenfor Samferdselsdepartementet i Akersgata 59!

Fagforeningene på jernbanen stiller i svart og med sørgebånd på fanene og setter pris på om også andre gjør det.

Fagopplæringsforum torsdag 21. mars kl. 13 til 15 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Benedicte Sterner fra LO innleder: Hva rører seg i utdannings- og kompetansepolitikken for tiden – hva er LO sine holdninger? Forumet er åpent for deg med engasjement for temaene og er et viktig møtepunkt for våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda (YON), prøvenemndsfolk og andre med opplæringsinteresse. Harald Braathen, leder for YON, vil ta opp en del temaer YON skal drøfte 25. mars. Blant annet saken om godkjenning av Addecco som lærebedrift, status formidling 2018 og hvordan foreningene kan få flere involvert i prøvenemnder og yrkesutvalg er på agendaen. Påmelding til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no.

Politisk pub onsdag 20. mars kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslomodellen og kampen for et anstendig arbeidsliv – hva gjør Oslo kommune?

Oslomodellen er utviklet for å stanse «en svært bekymringsfull utvikling i bygg- og anleggsmarkedet, med utbredt arbeidslivskriminalitet, lønnsdumping og brudd på arbeidsmiljøloven». Da det ble avdekket at tilsvarende ulovlige arbeidsforhold innen helse- og omsorg i kommersielle selskap i Oslo, har modellen blitt utvidet. Hva er oppnådd? Hvordan skal tiltakene følges opp? Hvordan skal vi følge opp, ikke bare innenfor bygg og anlegg, men også innenfor all virksomhet Oslo kommune driver og har ansvar for som stor innkjøper?

I panelet sitter: Robert Steen, finansbyråd • Boye Ullman, organisasjonsarbeider i Rørleggernes fagforening, Oslo • Trond Grande, skolevaktmester, Fagforbundet • Line Orlund, leder i Norsk Sykepleierforbund Oslo. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang.

Last ned plakaten for politisk pub her og les mer på facebook.

Pensjonskonferanse 18. mars kl. 10 – 16 i Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7

«Pensjon for alle» er fagbevegelsens nye pensjonsnettverk. Privat og offentlig sektor slutter rekkene og samler seg for å ta den lange kampen for en folketrygd uten levealdersjustering som gir alle trygghet og gode tjenestepensjonsordninger. Nettverket arrangerer stiftelseskonferanse 18. mars kl. 10 – 16 i Norges Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7. Påmelding til post@forsvarpensjon.no innen 11. mars. Konferansen er åpen for alle. Deltakeravgift kr. 500,- som inkluderer enkel lunsj. Last ned programmet her og se mer informasjon på Facebook.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til en kveld om

ARNE PAASCHE AASEN

Onsdag 13. mars kl. 18.30 – 20.30, Ringnes Brygghus, Thorvald Meyers gate 2A

Journalist og forfatter Arild Bye forteller fra sin biografi om Arne Paasche Aasen. Vi krydrer med allsang og synger noen av Arne Paasche Aasens meste kjente sanger. Arne Paasche Aasen skrev over 5.000 dikt, og mange av dem har vært sunget i fagbevegelsen i over 80 år. Aasen bodde nesten hele sitt liv på Sagene, og vi møtes på en nyåpnet pub på området til det nå nedlagte Ringnes Bryggeri, Ringnes Brygghus. Det blir anledning til å kjøpe enkle retter og godt drikke. Arrangementet er i samarbeid med Aschehoug forlag og det blir mulig å kjøpe boka på stedet. Ta med deg fagforeningskamerater og få en hyggelig kveld med foredrag og allsang. Gratis entré. Last ned plakat for arrangementet her. Hvis du vil ha mat bør dette forhåndsbestilles: Les menyen her og meld deg på til post@lo-oslo.no og si i fra om hva du ønsker å spise. Velkommen!

Kvinner hetses til taushet

Paneldebatt onsdag 6. mars kl. 17:00 på Internasjonalen, andre etasje, Youngstorget

Stadig flere kvinner opplever hets og trakassering fordi de ytrer seg i den offentlige samfunnsdebatten. Ifølge Amnesty International Norge mottar to av tre kvinnelige politikere hets og grove trusler etter at de ytrer seg offentlig. Kvinner trues og sjikaneres i større grad enn menn. Hvordan påvirker det samfunnsdebatten? Er det en trussel mot demokratiet? Hvor bør ytringsfrihetens grenser gå? LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg i Oslo og Akershus inviterer til åpent møte og samtale om netthets og hva vi kan gjøre i fellesskap for å kjempe imot trakassering av kvinner som ytrer seg i den offentlige samfunnsdebatten. Last ned invitasjon til debattmøtet her.

Bli med å kreve flere faste jobber!

Aksjonsdag for faste ansettelser – Slå tilbake bemanningsbransjens undergraving: 6. mars kl. 14:00 foran Stortinget

Bemanningsbransjen omgår de nye reglene om lønn mellom oppdrag og opprettholder løsarbeidersystemet ved å tilby deltidsstillinger i stedet for heltid og ikke oppgi når man skal jobbe. Bemanningsbransjen viser ved egen opptreden at de ikke vil ha et organisert arbeidsliv. Vårt hovedkrav er fortsatt et forbud imot bemanningsbransjen og at vi begynner med byggeplassene i oslofjordområdet.

Last ned løpeseddel om aksjonsdagen og se omtale på facebook.

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme

Bli med på den nye kursrekka for unge tillitsvalgte lørdag 2. mars hos LO i Oslo

Ei gruppe ungdommer fra fagbevegelsen og politikken har lagd ei kursrekke som skal tette hullene i organisasjonenes skoleringsplaner. Vi søker å utdanne oss selv og andre i alt fra streik og arbeiderkamp, makt og struktur til klasse og kultur og vi sparker det hele i gang med et dypdykk i streikehistorie med Vegard Holm lørdag 2. mars hos LO i Oslo, Møllergata 24. Vi begynner med matservering kl. 13:00 og kursstart kl. 14:00. Vegard vil fortelle om viktige kamper fra både gammel og ny tid, gi oss en forståelse av hva som skjedde på 1920 og -30-tallet, etterkrigstiden og koble dette til dagens situasjoner. Det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. Alle kan delta, men kurset retter seg mot unge tillitsvalgte, politikere, aktivister, feminister, sosialister, anarkister og alt annet som kan krabbe og gå på venstresida. Erfaring er ikke et krav, dette er retta mot folk som ikke har erfaring fra fagforeningslivet og streik, men vil også by på mye for de som har vært med ei stund. Vi inviterer også til arbeiderpub etter kursdagen. Neste kursdag blir lørdag 6. april om klasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø.

Deltakelse på kurset er gratis. Les mer og meld deg på via Facebook eller til e-post post@lo-oslo.no. Si ifra om eventuelle matallergier eller andre behov.

Studietur til Spania 30. mai – 6. juni:

Arven etter Franco

Bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet i møter med representanter for spansk fagbevegelse, politikere, forskere og aktivister. Vi ønsker tillitsvalgte og andre interesserte velkommen til å melde seg på studietur til Spania Mer informasjon og program finner du på https://arvenetterfranco.com og i beskrivelsen her.

Praktisk: Reisen blir lagt opp som felles reise tur/retur Gardermoen – Madrid, med avreise 30. mai 2019. Prisen som vil komme på omtrent 16.000 kroner inkluderer reise til/fra Madrid, transport underveis, overnatting (fem netter) og to måltider per dag. Møtene vil bli gjennomført på engelsk og/eller med tolkning spansk - norsk.

Påmelding: Frist for påmelding 28. februar. Alle er velkommen til å melde seg på, om du gjør det på eget initiativ eller du reiser som representant for klubb eller fagforening.

Arrangører: Vi er en gruppe faglige tillitsvalgte fra/som representerer Rogaland Elektromontørforening, EL & IT Forbundet, Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, LO i Oslo, kulturutvalget, i samarbeid med Henning Solhaug, som står for den praktiske gjennomføringen av turen. Med turen ønsker vi å synliggjøre fascismens forbrytelser i Spania, for å utvikle forståelsen av hva fascisme er, og for å få i gang en debatt om hvordan den kan bekjempes og vi ønsker å vise solidaritet med spanske fagforeningskamerater og andre som fortsatt står på i et oppgjør med arven etter Franco.

For spørsmål send e-post til faglig.studietur@gmail.com.

Politisk pub tirsdag 26. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Prestasjonsopptak – hva gjør det med skolen?

Det karakterbaserte opptakssystemet skaper store forskjeller mellom skolene i Oslo, og kombinert med stykkprisfinansiering forsterkes segregeringen i skolen. Konkurransen om elevene begrenser den faglige debatten om hvordan vi kan skape en bedre skole.

Vi spør om karakterbasert opptak skaper A-, B- og C-skoler og hva er alternativene, hvordan kan alle elever få et godt og trygt skoletilbud, hindrer konkurranse mellom skolene reell ytringsfrihet og hvordan skaper vi en skole med åpenhet og tillit om faglig utvikling og reduksjon av sosiale forskjeller? Hør hva de i panelet mener: Inga Marte Thorkildsen, byråd for skole og oppvekst, Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, Roger Vinje, Skolenes landsforbund Oslo, Edvard Botterli Udnæs, Leder av Elevorganisasjonen i Oslo, og Marianne Nordli Hansen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang.

Last ned plakaten for politisk pub her.

Temakveld tirsdag 26. februar kl. 16:00 i Møllergata 10, åttende etasje:

Hva skjer på jernbanen i Danmark?

Danmark har vært preget av konflikter mellom ledelsen og de ansatte i Danmarks Statsbaner (DSB) i lengre tid. Da DSB byttet arbeidsgiversammenslutning i fjor var det startskuddet for omfattende angrep på de ansattes arbeidsvilkår. Spesielt har DSB ønsket å redusere de ansattes innflytelse over turnuser og gi dem mer helgetjeneste. De ansatte har svart med aksjoner som har blitt møtt med lønnstrekk og utestengelse fra arbeidsplassen.

Lokomotivpersonalets Forening Oslo inviterer til temakveld hvor Søren Max, hovedtillitsvalgt for lokførerne i DSB, forteller om bakgrunnen for konflikten og hva som skjer på jernbanen i Danmark. Temakvelden avholdes i Statstilsattes Hus, Møllergata 10, åttende etasje tirsdag 26. februar kl. 16:00 – 18:30. Det blir lett servering underveis i møtet. Møtet er åpent for alle interesserte.

Last ned invitasjon her. Påmelding til Erling Hobøl studieutvalg@oslo.lokmann.no.

Streiken ved Godt Brød Nydalen er over. Planlagt fanemarkering i morgen er avlyst.

De fagorganiserte og Fellesforbundet avd. 10 takker alle som stilte opp på streikevakter og fanemarkeringen!

Godt Brød Nydalen får tariffavtale, men det er uenighet om hvilken.

Den planlagte fanemarkering torsdag 21. februar er avlyst da streiken ved Godt Brød Nydalen nå er over.

Bilde fra fanemarkeringen under streiken ved Godt Brød Nydalen, Oslo.

Mange møtte opp på fanemarkeringen 15. februar da Fellesforbundets medlemmer i Godt Brød Nydalen gikk ut i streik. Streiken ble avsluttet onsdag 20. februar da partene møtte hverandre hos riksmekleren.


Etter fem dager med streik ved Godt Brød Nydalen ble partene enige om at Hovedavtalen og fellesordningene gjøres gjeldende fra 1. desember 2018. Men det er uenighet mellom NHO og Fellesforbundet om hvilken tariffavtale som er riktig for Godt Brød. NHO hevder at Godt Brød skal ha en avtale med Handel og Kontor, men LO og Fellesforbundet mener det er Riksavtalen i Fellesforbundet som skal gjelde. Denne tvisten skal tas etter Hovedavtalens regler. De som var i streik er alle medlemmer i Fellesforbundet.

På vegne av de fagorganiserte og Fellesforbundet takker vi for all støtte og alle som sto streikevakt og var med på fanemarkeringen på streikens første dag 15. februar!

Streiken for tariffavtale ved Godt Brød Nydalen fortsetter:

Ny fanemarkering torsdag 21. februar kl. 15:00 utenfor Godt Brød Nydalen

Bilde fra fanemarkeringen under streiken ved Godt Brød Nydalen, Oslo.

Mange møtte opp på fanemarkeringen 15. februar da Fellesforbundets medlemmer i Godt Brød Nydalen gikk ut i streik. Ta med fane og møt opp på ny markering torsdag 21. februar kl. 15:00!


Fanemarkering torsdag 21. februar kl. 15:00: Det er viktig at vi viser arbeidsgiver at vi er en samlet fagbevegelse som støtter kravet om tariffavtale og at vi er veldig mange flere enn de ansatte ved Godt Brød Nydalen som tar denne kampen. Vi ber derfor alle fagforeninger som kan om å stille opp med sine faner på fanemarkeringen torsdag 21. februar kl. 15:00! Det blir flere appeller. Adressen er Torgbygget i Nydalen, Nydalsveien 33, 0484 Oslo. Se kart her.


Bilder fra streiken ved Godt Brød Nydalen, Oslo.

Streikevakter: Meld deg som streikevakt til leder av Fellesforbundet avd. 10 Merethe Solberg på e-post merethe.solberg@fellesforbundet.org eller telefon 458 08 634.

Godt Brød Nydalen nekter å tegne tariffavtale med de ansatte

Streik fra fredag 15. februar – fanemarkering kl. 13:00

Fredag 15. februar tar Fellesforbundet sine medlemmer ved Godt Brød Nydalen ut i streik for å få opprettet tariffavtale.

Fanemarkering fredag 15. februar kl. 13:00: Det er viktig at vi viser arbeidsgiver at vi er en samlet fagbevegelse som støtter kravet om tariffavtale og at vi er veldig mange flere enn de ansatte ved Godt Brød Nydalen som tar denne kampen. Vi ber derfor alle fagforeninger som kan om å stille opp med sine faner på fanemarkeringen fredag 15. februar kl. 13:00! Det blir flere appeller. Adressen er Torgbygget i Nydalen, Nydalsveien 33, 0484 Oslo. Se kart her.

Streikevakter: Meld deg som streikevakt til leder av Fellesforbundet avd. 10 Merethe Solberg på e-post merethe.solberg@fellesforbundet.org eller telefon 458 08 634.

Hvem skal bygge Norge – fagfolk eller mafia?

Lanseringsmøte og idedugnad 14. februar kl. 16:00 på Tøyen

Skal vi la kriminelle nettverk bygge Norge eller skal vi gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår? Vi inviterer til lansering av Fair Play Bygg Oslo og idedugnad torsdag 14. februar kl. 16:00 på Skatten Oslo, Tøyen. Det blir korte innledninger om • kriminalitet i Oslos byggebransje • erfaringer fra byggebransjens Uropatrulje i Trondheim • hva Oslo kommune gjør. Det blir også bokbad om arbeidsliv, svarte penger og kriminalitet. Enkel servering.

Last ned løpeseddel om møtet her.

Fakkeltog tirsdag 12. februar kl. 17:00 fra Jernbanetorget, markering foran Stortinget

Utred Ullevål sykehus – Stopp Gaustad-utbyggingen – Bygg ut Aker sykehus for Groruddalen

Tirsdag 12. februar arrangerer LO i Oslo sammen med flere fagforeninger og organisasjoner fakkeltog fra Jernbanetorget kl. 17:00 opp til Stortinget hvor det blir en markering med korte appeller hvor samtlige partier på Stortinget er invitert. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp! Program blir sendt ut senere.

LO i Oslo mener at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og dagens planlagte utbygging av et mastodontsykehus på Gaustad og mulig salg av tomta til Ullevål sykehus må stanses. LO i Oslo støtter forslaget fra Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget hvor de ber regjeringen prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

Last ned plakat her. Les LO i Oslos uttalelse om sykehus.

Lynkurs i arkivering

Tirsdag 5. februar kl. 16:30 – 18:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Bli med på kurs i arkivering! Plakat.

Kulturutvalget i LO i Oslo og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inviterer til lynkurs i arkivering. For våre etterkommere er det viktig å ta vare på relevante dokumenter fra vår samtid. På kurset lærer du hva som er relevant å arkivere for ettertiden og hvordan det skal gjøres. Har din klubb, fagforening eller organisasjon kasser med gamle papirer liggende eller et hav av dokumenter på datamaskinen? Lurer dere på om alt bare kan kastes eller slettes eller om noe er verdt å ta vare på?

Tor Are Johansen og Martin Ellingsrud fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kommer til LO i Oslo og forteller om deres virksomhet og hva som bør arkiveres og hvordan.

Det blir en enkel matservering. Av hensyn til matinnkjøp er det påmelding til post@lo-oslo.no senest 4. februar. Ta gjerne med materiale dere lurer på om dere skal kaste eller arkivere og forbered gjerne spørsmål til de to innlederne. Kurset et gratis.

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

Troms Kjøkken AS nekter å undertegne tariffavtale med Handel og Kontor og de ansatte har dermed gått ut i streik. LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Troms Kjøkken AS.

Stadig oftere ser vi at arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til å undergrave lov- og avtaleverk og at aggressive arbeidsgivere motsetter seg tariffavtale. Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken. Støtteuttalelser kan sendes til HK region Nord-Norge nord.norge@hkinorge.no. Les mer om saken i HK-Nytt.

Politisk pub onsdag 30. januar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo kommune som arbeidsgiver - hva gjør byrådet og hva vil fagbevegelsen?

Tema er samarbeid og medbestemmelse for ansatte i Oslo kommune og kommunens ansvar for trygge arbeidsbetingelser og bedre tjenester til byens befolkning. – Hvordan få flere på heltid og i faste ansettelser? – Hvordan hindre sosial dumping i helsetjenestene? – Hvordan stanse leverandører i å bruke falske oppdragstakere i stedet for fast ansatte? – Hvordan jobbes det med tillitsreformen, en viktig reform for ansatte og for å sikre at de som mottar tjenester får en bedre kvalitet?

I panelet sitter Ellen Rønning Arnesen, byrådssekretær for eldre, helse og arbeid, Siri Follerås, leder, Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Stein Olav Ringen, sekretær Fagforbundet Oslo, Marit Eek, hovedtillitsvalgt Vestre Aker Norsk sykepleierforbund, og Rita Einarsen, hjemmesykepleien i bydel Bjerke. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten.

Last ned plakaten for politisk pub her.

Markering av 100-årsdagen for mordet på Rosa Luxemburg

Kulturutvalget i LO i Oslo i samarbeid med Manifest, Arbeidermuseet og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inviterer til markering av hundreårsdagen for mordet på Rosa Luxemburg tirsdag 15. januar 2019 kl. 19:00 på Internasjonalen i andre etasje, Youngstorget.

For hundre år siden, den 15. januar 1919, ble Rosa Luxemburg, en av sosialismens store pionerer, myrdet og dumpet i Landwehrkanalen i Berlin. Hun var en ledende fredsaktivist og motstander av første verdenskrig. Rosa Luxemburg kjempet for kvinners rettigheter og demokratisk sosialisme og var en viktig bidragsyter i diskusjonene om sosiale reformer eller revolusjon.

På møtet lanserer Manifest boken «Rosa Luxemburg. En biografi» av Ellen Engelstad og Mímir Kristjánsson. De vil delta i en panelsamtale om Rosa Luxemburg sammen med professor emeritus i historie Einhart Lorenz og leder av kulturutvalget i LO i Oslo, Bjørg Spillum. Samtalen ledes av Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. Skuespiller Gjertrud Jynge deltar med kunstnerisk innslag. Du kan lese mer om arrangementet og boken på facebook. Og her kan du laste ned plakaten for arrangementet.

Vel møtt til to interessante timer sammen med fagforeningskamerater og annet godtfolk på Internasjonalen kl. 19:00 tirsdag 15. januar! Fri entré.

Fagorganisering og tariffavtaler i utelivsbransjen

Debattmøte tirsdag 18. desember kl. 18:30 på Café Mono ved Youngstorget

Få utesteder i Oslo har tariffavtale. Vi tar debatten om hvordan vi kan fagorganisere flere ansatte og få opprettet flere tariffavtaler i utelivsbransjen. Møtet er et samarbeid mellom LO i Oslo, Fellesforbundet avd. 10, Café Mono og Virke. Bli med på pubmøtet på Café Mono kl. 18:30 tirsdag 18. desember! Oppdatert program blir lagt ut her når det blir klart.

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!

Aksjonsdag tirsdag 18. desember

Bli med på aksjonsdagen:

Kl. 15:00 Informasjonsmøte om kampen imot jernbanepakke 4 i Statstilsattes Hus i Møllergata 10

Kl. 17:00 Løpeseddelaksjon på Oslo S sammen med Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon Veto mot Jernbanepakke IV

Norske folkevalgte mister kontrollen over norsk jernbane dersom Stortinget sier ja til jernbanepakke 4 når den skal stemmes over før sommeren. Jernbanepakke 4 tvinger norske myndigheter til å konkurranseutsette innenlands persontogtransport som drives med offentlige tilskudd og nasjonal beslutningsmyndighet over organisering og sikkerhet flyttes til det overnasjonale jernbanebyrået ERA, European Union Agency for Railways. Jernbanepakke 4 gjør det enklere for investorer og næringsliv å tjene penger på offentlige midler brukt til jernbane. Samfunnsansvar byttes ut med profittmaksimering og stordriftsfordeler og samarbeid erstattes med oppstykking og konkurranse.

Sammen med Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sier vi nei til Jernbanepakke 4 fordi:

• Norsk jernbane må styres fra Norge, ikke fra Brussel – folk i Norge og norske folkevalgte skal ha råderett over egen jernbane

• Vi ønsker ikke å overlate sikkerheten og kvaliteten for våre tog og vår jernbane til byråkratiet i EU

• Vi ønsker at kommende generasjoner skal ha muligheten til å skape en god jernbane i Norge – uten tvangstrøyer fra EU

Bli med på informasjonsmøtet kl. 15:00 tirsdag 18. desember i Møllergata 10 for å få en gjennomgang av hva Jernbanepakke 4 innebærer, hva som har vært gjort for å stoppe pakka og hvordan kampen videre ser ut. Kl. 16:45 går vi til Oslo S for å dele ut løpesedler og slutte oss til Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon Veto mot Jernbanepakke IV. Last ned invitasjon her.

Et år siden forbudet imot atomvåpen – hva er status?

Åpent møte tirsdag 11. desember kl. 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Det er et år siden vi fikk et internasjonalt forbud imot atomvåpen og ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) vant Nobels fredspris for sitt arbeid imot atomvåpen. Hvor står arbeidet nå, ikke minst her i Norge? Krig og militarisering; hva er alternativene? Fagbevegelsen har stolte tradisjoner for fredsarbeid. LO i Oslo inviterer fagforeningsfolk til møte med flere interessante innledninger tirsdag 11. desember kl. 13:00 i Møllergata 24.

Oslo sier nei til nynazisme

Møt opp på markeringen fredag 30. november kl. 16:00 foran Stortinget

Oslo mot rasisme! Vi vil ikke ha noen nynazister i våre gater. Antirasistisk Senter arrangerer en bred, ikke-voldelig markering mot nynazister med tilslutning fra fagforeninger, organisasjoner og politiske partier.

Nynazister demonstrerte sist helg utenfor Stortinget og har flere ganger opptrådt åpent i andre byer i Norge de siste par årene. Nå har det blitt planlagt enda en demonstrasjon imot FNs migrasjonsplattform og vi er bekymret for at nynazister nok en gang skal være til stede. Vi samles for å vise at nynazistene ikke er velkomne i Oslo. I Oslo skal alle borgere føle seg trygge, uten frykt for å støte på nynazister i bybildet. Oslo skal være en by for mangfold og fellesskap, ikke fordommer og hat. Nynazister skal derfor ikke få møte opp her uten bred, fredelig motstand.

Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp på markeringen på Eidsvolls plass fredag 30. november kl. 16:00. Ta gjerne med faner og fagforeningskamerater!

Hva skjer med AFP? Pensjon etter tariffoppgjøret 2018

Et møte for deg som er opptatt av pensjon og veien videre:

Mandag 26. november kl. 12:00 – 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon – gjenreis AFP arrangerer et møte om pensjon, med et spesielt fokus på AFP. Utgangspunktet er situasjonen etter årets tariffoppgjør.

Temaer:
• Ny AFP og utredning av AFP i privat sektor høsten 2018. Hva er status?
• Hva skjer med særaldersgrenser i offentlig sektor?
• Uføres alderspensjon – midlertidig halv levealdersjustering – pensjon – hva skjer?
• Gir offentlig tjenestepensjon oss trygghet for en pensjon å leve av?
• Folketrygden – hvordan oppnå målet om 66 prosent av lønn i pensjon for alle?

Innledere er Eystein Gjelsvik, LO, Erik Orskaug, UNIO, og Knut Øygard, Fellesforbundet. Det blir tid til spørsmål og debatt. Last ned invitasjon her.

Politisk pub onsdag 21. november kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub om bilfri by.

Bilfri by. Hvordan skal byen fungere?

Et Oslo med mindre forurensning og renere luft gjør byen mer levelig for alle. Men hvordan skal vi få byen til å fungere, også for de som har en jobb å gjøre og er avhengig av bil?

Når og hvordan skal varer leveres? Hvordan skal håndverkere som må ha med redskap og materialer sikres gode arbeidsforhold? Hvordan sikres handikappede framkommelighet i en bilfri by? Hvilke tilpasninger er nødvendig for at den bilfrie byen skal bli det miljøløftet vi trenger, samtidig som byen skal være det levende sentrum vi ønsker oss?

I panelet er Marie Loe Halvorsen, sekretær for byutviklingsbyråden i Oslo kommune, Erik Torkelsen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ringnes, Fredrik Solvang Verner, Oslo Transportarbeiderforening, og Joachim Espe, Rørleggernes Fagforening. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten.

Se også om politisk pub på facebook. Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Manifest og De Facto.

Markering til støtte for Ramunas Gudas foran Stortinget onsdag 21. november kl. 11:00

Ramuans Gudas ble hardt kvestet i en heisulykke på en byggeplass i Bærum og arbeidsufør for resten av livet bare en uke etter at han kom til Norge. Ingen påtar seg noe ansvar. Byggeplassen under ledelse av RVS toer sine hender. Norena der Ramunas var ansatt hevder de er uten ansvar. Arbeidstilsynet slo fast at det ikke er begått noe straffbart, politiet i Asker og Bærum synes ikke det er noe å etterforske og Yrkesskadeforsikringsforeningen vil ikke betale noe. Statsadvokaten har to ganger pålagt Asker og Bærum Politikammer å gjenoppta etterforskningen for så selv å foreslå henleggelse. Nå har riksadvokaten pålagt ny etterforskning i saken etter at henleggelsesvedtaket ble anket av støttegruppa. Til markeringen foran Stortinget blir det appeller fra Markus Hansen, Heismontørenes Fagforening, Trude Tinnlund, LOs ledelse, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet, og Lise Christoffersen, Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Buskerud. I tillegg får leder av justiskomiteen overrakt De Facto rapporten «Hvor ble det av arbeidervernet?».

Støttegruppa bak markeringen er LO i Asker og Bærum, LO i Oslo, Byggfag Drammen – Bærum, Heismontørenes Fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes Fagforening, Oslo.

Vi ber fagforeningene møte opp med sine faner! Hovedkravet er rettferdighet for Ramunas Gudas og yrkesskadeforsikring for alle som jobber i Norge.

Plakat for demonstrasjon imot å innskrenke abortloven.

Ikke rør abortloven! Demonstrasjon i Oslo kl. 14:00 foran Stortinget

Mange organisasjoner har tilsluttet seg demonstrasjonen, deriblant LO i Norge, flere av forbundene i LO og LO i Oslo. Det blir appeller og kulturelle innslag.

Statsminister Erna Solberg har varslet mulige innstramminger i abortloven for å få KrF med i regjeringen. Vi vet ennå ikke hvor og når forhandlingene finner sted, men nå må vi mobilisere over hele landet for å gi regjeringen en kraftig advarsel. Skal norske kvinner tvinges til å føde barn de ikke kan ta seg av for at Solberg skal få sin flertallsregjering? Vi finner oss ikke i at kvinners rett til eget liv og egen kropp tråkkes på og rives ned. Ikke rør abortloven!

Møt opp på demonstrasjonen og les mer om arrangementet på facebook!

Onsdag 14. november kl. 18:30 i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110:

Arbeiderklassens vekst og fall? – Om arbeid, klasse og den nye, store usikkerheten

For 150 år siden var arbeidere blant de mest utsatte i det norske samfunnet; uten stemmerett og lovmessig vern i et brutalt arbeidsliv. Utover 1900-tallet endret dette seg dramatisk. Arbeidene ble en organisert samfunnsgruppe med kraft og virkemidler til påvirkning av egen arbeidshverdag og egne liv.

I sin nyeste bok Arbeid og klasse. Historiske perspektiver tar historiker Knut Kjeldstadli leserne med inn i forutsetningene for utviklingsløpet og stiller spørsmål om hvor den organiserte arbeiderbevegelsen er på vei i dag. Hva førte arbeiderne, som på ingen måte er en enhetlig gruppe, sammen? Hvordan ble samholdet holdt ved like og hvem holdes utenfor? Og hva risikerer vi om dette fellesskapet går i oppløsning?

Knut Kjeldstadli møter sosiolog Jørn Ljunggren, rådgiver i Fellesforbundet Line Eldring og rådgiver i LO Jonas Bals til en samtale om arbeid, klasse og den store, nye usikkerheten. Samtalen ledes av historiker Trine Rogg Korsvik. Gratis inngang. Arrangør er Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO).

Les også om arrangementet på Nasjonalbibliotekets hjemmeside.

Minnemarkering fredag 9. november kl. 12:30 i Drammen etterfulgt av presentasjon av rapport om grenseoverskridende arbeid kl. 13:30:

Ti år siden brannen på Gulskogen i Drammen

9. november er det ti år siden brannen i det gamle bygget i Stasjonsgata 36 hvor det bodde 22 gjestearbeidere hvorav sju døde i brannen og to ble hardt skadd. Minnemarkeringen foregår i Stasjonsgata 36 og starter kl. 12:30. Etter minnemarkeringen legger De Facto fram rapporten «Skader og erstatning ved grenseoverskridende arbeid» ved Idar Helle. Presentasjonen av rapporten foregår i Byggfag Drammen - Bærum sine lokaler i Buskerudveien 72 som er noen minutter fra brannstedet og starter kl. 13:30 og avsluttes ca. kl. 15:30. Påmelding innen 7. november til helge.breistein@byggba.no.

Faglig høstkonferanse torsdag 8. og fredag 9. november på Kulturhuset i Oslo:

EU strammer grepet

Temaer på konferansen er EUs arbeidsmarkedsmyndighet European Labour Authority hvor De Factos nye utredning legges fram, EUs fjerde energipakke ACER, Nei til EUs grunnlovsrettssak, EUs jernbanepakke 4, EUs mobilitetspakke og Hjelmengutvalget og mulighetene for å hindre profitt på velferdstjenester og sikre lønn og pensjon når offentlige tjenester settes ut på anbud. Les mer om konferansen her og meld deg på.

Pensjon fra første krone – politisk markering torsdag 8. november kl. 14:30 foran Stortinget

På LOs markering for pensjon fra første krone blir det appeller ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsledere med flere, og kulturelt innslag ved Tove Bøygard.

Bilde av Stortinget og et kronestykke.

Før markeringen blir det samling i Samfunnssalen kl. 13:00 med politiske appeller, underholdning og en matbit.

Pensjon fra første krone betyr å tette et av mange hull i en usosial pensjonsreform. Lavlønte, midlertidige ansatte og de på deltid taper mest på dagens urettferdige ordning og kvinner, ungdom og arbeidsinnvandrere i bemanningsbransjen er de som oftest rammes. Saken kommer opp i Stortinget i slutten av januar etter et forslag fra Ap og SV. Høyreregjeringen er imot og per dato har ikke Sp og KrF tatt endelig standpunkt.

Anslagsvis koster kravet rundt 3,5 milliarder. Beregnet per ansatt utgjør dette rundt 2.000 kroner i året – omtrent ei krone i et generelt tillegg ved tariffoppgjør. NHO avviser kravet med at dette er politikerinnblanding i tariffoppgjør. Da kravet ble fremmet ved vårens oppgjør ble det avvist med begrunnelsen at «tjenestepensjon er det politikerne som bestemmer og sånn skal det være». NHO hevder også at dette er brudd på trepartssamarbeidet. NHO hadde ikke slike tanker da gikk imot allmenngjøring av tariffavtaler, er imot regulering av bemanningsbransjen, er for midlertidige ansettelser og vil utrede lovbestemt minstelønn – alt sammen tiltak som bidrar til et arbeidsliv utenfor landsomfattende tariffavtaler.

Vi ber fagforeningene møte opp med sine faner når LO demonstrerer for pensjon fra første krone torsdag 8. november kl. 14:30 foran Stortinget!

Se mer om samlingen og markeringen på facebook. Arrangører er LO og forbundene.

LO i Oslo støtter sykepleierstreiken

LO i Oslo støtter sykepleierstreiken og oppfordrer også andre til å støtte streiken for samme minstelønnsnivå og lønnsstige uavhengig av hvor man jobber. Les uttalelsen her.

Kurs tirsdag 30. oktober kl. 10:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Sannheten om statsbudsjettet 2019

• Hvordan påvirker statsbudsjettet livene våre og hvordan endrer det samfunnet i en mer markedsliberalistisk retning?

• Hva er forskjellene mellom et høyrebudsjett og et rødgrønt budsjett?

Plakat for kurs om statsbudsjettet 2019.

Foredragsholdere er Roar Eilertsen, De Facto, og Roger Bjørnstad, LOs sjeføkonom.

Forskjellene øker og velferdsordninger kuttes etter ostehøvelprinsippet. Hvordan fremmes markedsliberale løsninger? Bidrar statsbudsjettet til å styrke arbeidsgivernes makt? Støtter høyreregjeringen angrep på den norske modellen og er arbeidsgiverforeningene regjeringens støttespillere?

Ville arbeidsfolk og fagforeninger fått mer å si med det rødgrønne budsjettforslaget? Ville velferdsordningene ha blitt styrket? Ville arbeidsløsheten blitt lavere med de rødgrønne partienes forslag?

Kursavgift kr. 200,- inkluderer lunsj og betales til LO i Oslos bankkonto nr. 9001 07 26688. Innbetalingen merkes «Statsbudsjett» og navn på deltaker(e). Det er fremdeles ledige plasser igjen og mulig å melde seg på:

Meld deg på - gå til påmeldingsskjema

Eller meld deg på til post@lo-oslo.no. Seminaret holdes hos LO i Oslo, Møllergata 24, tirsdag 30. oktober kl. 10:00 – 15:00. Last ned plakat for kurset her.

Demonstrasjonstog imot NATO-øvelsen Trident Juncture lørdag 27. oktober kl. 13:00 fra Jernbanetorget

Bilde av soldater.

I Oslo blir det demonstrasjonstog lørdag 27. oktober kl. 13:00 fra Jernbanetorget imot NATOs militærøvelse i Norge, Trident Juncture. Det blir kultur og appeller i Spikersuppa etter toget. Liknende demonstrasjoner arrangeres også i andre byer. Vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner og alle andre til å delta i demonstrasjonstoget!
Paroler for demonstrasjonen:
• Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
• Øvelsen øker spenningsnivået!
• Norge skal ikke være en krigsskueplass!
• Nei til utenlandske tropper og baser i Norge
• Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!
NATO-øvelsen Trident Juncture er den største NATO-øvelsen som noen gang er avholdt i Norge hvor 40.000 soldater skal øve på krig. Dette kan bidra til å øke spenningsnivået i nord-områdene og krigsfaren. Se også facebooksiden Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture. Plakat for demonstrasjonen kan lastes ned her.

Politisk pub onsdag 24. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Sosial dumping i regi av offentlig sektor

Plakat for politisk pub om soial dumping i offentlig regi.

Aleris-saken viser mange sider av velferdsprofittdebatten; kvalitet på tjenestene, arbeidsmiljø, arbeidstid, lønn, skatteunndragelser, dokumentfalsk, bevisst underbemanning og fryktkultur. Stadig nye saker om sosial dumping og andre forhold krever opprydding fra kommuner, fagforeninger, etater, rettssystemet og Stortinget. Fagforbundets massesøksmål mot Aleris-konsernet er et eksempel for å rydde opp i bruken av selvstendig næringsdrivende framfor ordinære ansettelser. Det ligger en anmeldelse hos økokrim og varsler til skatteetaten, arbeidstilsynet og fylkesmannen. Hva skjer, hva kan fagforeninger og tillitsvalgte gjøre og hvordan kan det ryddes opp?

I panelet er Kim Pilgaard, konsulent i Aleris og en av 26 saksøkere, og Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo. Ordstyrer er Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie.

Last ned invitasjonen her. Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Manifest og De Facto.

Internasjonalt forum mandag 15. oktober kl. 17:00 med mat fra 16:30 hos LO i Oslo:

Hellas – Er krisa over?

Forholdene i Hellas, arbeidslivet, fagbevegelsen og den politiske situasjonen

Bilde av knyttnever foran det greske flagget.

Helene Bank innleder om Hellas som et markedsliberalistisk eksperiment, Kjetil Grønvold innleder om Syriza, den rådende tilstanden, venstresida og den sosiale bevegelsen, inkludert Solidaritetsprosjektet for Hellas, og Yiorgos Archontopoulos som var 1. mai-appellant i Oslo i år, er fagforeningsleder i Thessaloniki, innleder om Fagbevegelsen, faglige rettigheter og forholdene i arbeidslivet i Hellas. Det blir anledning til spørsmål og debatt. Møtet er gratis og åpent for alle. Medlemmer i Sosialistisk kor står for det kulturelle innslaget. Last ned invitasjon til internajonalt forum her.

Internasjonalt forum er nå fullt og vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger.

Samtalemøte lørdag 13. oktober kl. 16:00 under Globaliseringskonferansen:

Hellas – ti år under jernhælen

Etter finanskrisa for ti år siden har befolkningen i Hellas kommet under det mest hensynsløse nyliberalistiske skrekkregimet i Europa i fredstid, et regime regissert av EU og det internasjonale finanssystemet. I dette samtalemøtet med den lokale fagforeningslederen Giorgos Archontopoulos fra Thessaloniki retter vi oppmerksomheten mot hvordan folk i Hellas gjør motstand og forsøker å utvikle suverenitet på grunnplanet i møte med privatiseringene av det greske felleseiet og ødeleggelsen av arbeids- og eksistensvilkår. Kjetil Grønvold i LO i Oslos innsamlingsaksjon «Solidaritet med Hellas» intervjuer Giorgos Archontopoulos. Innspill, spørsmål og kommentarer fra Ellen Engelstad, Redaktør Manifest tidsskrift og forfatter av boka «Syriza», og Joakim Møllersen, Attac og Radikal portal.

Møtet arrangeres av LO i Oslo, Nei til EU og Attac. Få mer informasjon om møtet og Globaliseringskonferansen her.

Møte lørdag 13. oktober under Globaliseringskonferansen:

Spania og arven etter Franco

Bilde av tog.

Som en del av Globaliseringskonferansen inviterer Rogaland Elektromontørforening, Oslo/Akershus Handel og Kontor og Kulturutvalget i LO i Oslo til møte om Spania og arven etter Franco i kulturkirken Jacob, Hausmanns gate 14 lørdag 13. oktober kl. 16:00 – 17:30.

I 1977, etter 40 års fascistisk diktatur, ble «Glemselens pakt» innført i Spania som innebar at ingen skulle snakke om det fascistiske styrets grusomheter. Først i nyere tid har folk i Spania kunnet hente krigshistorien fram fra glemselen og tausheten, blant dem organisasjonen ARMH, Foreningen for gjenopprettelse av det historiske minnet. ARMHs leder, Emilio Silva vil være til stede og fortelle om deres arbeid og det blir vist en utstilling i krypten under kirkerommet om utgraving av massegraver fra Franco-regimets tid.

Massearbeidsløshet, velferdskutt og angrep på demokratiske rettigheter preger dagens Spania. Hvordan påvirker 40 års fasciststyre dagens situasjon? Pablo Sanchez Leon, professor i historie kommer og snakker om spansk politikk, arven etter Franco og sosiale bevegelser. Begoña del Castillo Perez, Europa-koordinator ved CCOOs internasjonale kontor, (Commisiones Obreros, en av de største fagforeningene i Spania) deltar med innlegg om neoliberalisme og angrep på spansk fagbevegelse og arbeidslivslovgivning.

Les mer om arrangementet her. Billetter fås gjennom Globaliseringskonferansen.

Filmvisning lørdag 13. oktober under Globaliseringskonferansen:

Arven etter Franco: The Silence of Others

Bilde av tog.

Som en del av Globaliseringskonferansen inviterer Rogaland Elektromontørforening, Oslo/Akershus Handel og Kontor og Kulturutvalget i LO i Oslo til visning av filmen The Silence of Others Mezzaninen, DOGA, Hausmanns gate 16 lørdag 13. oktober kl. 14:00 – 15:30.

I juli 1936 innledet Fransisco Franco og hans falangister en blodig borgerkrig i Spania, støttet av Hitler og Mussolini, og med seieren i 1939 innførte et fascistisk diktatur som varte helt fram til Francos død i 1975. All protest mot regimet førte til fengsling og tortur og mange ble henrettet og kastet i umerkede massegraver. Nyfødte ble stjålet fra foreldre og plassert hos Franco-tilhengere. Gjennom seks år følger filmen ofrenes kamp for et oppgjør med de grove menneskerettighetsbruddene som ble begått under 40 års fascistisk diktatur. Filmen har spansk tale med engelske undertitler. Filmen introduseres av journalist Sigrun Slapgard.

Les mer om filmen her. Billetter fås gjennom Globaliseringskonferansen.

11. oktober kl. 15: Markering imot EUs jernbanepakke 4

Møt opp på markeringen imot EUs jernbanepakke 4 foran Stortinget torsdag 11. oktober kl. 15:00. Hit kommer politikere, LO-lederen og forbundsledere. Jernbanemusikken og Hjulslaget underholder. Knut Nærum er konferansier. Vi ber fagforeningene stille med sine faner. Les mer om markeringen på facebook.

Bilde av tog.

Seminar kl. 12 om jernbanepakke 4 i LO Stat Møllergata 10

Før markeringen foran Stortinget blir det seminar om jernbanepakke 4 i LO Stat, Møllergata 10, torsdag 11. oktober kl. 12:00. Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet innleder til debatt om hvorfor Stortinget må stemme nei til jernbanepakka. Et ja til EUs jernbanepakke 4 innebærer:
• at det blir ulovlig for norske folkevalgte å organisere persontransporten på jernbanen på noen annen måte enn konkurranseutsetting.
• at det blir ulovlig for norske folkevalgte å vedta at NSB skal ha ansvaret for persontransporten på jernbanen.
• At det kan bli ulovlig å vedta strengere sikkerhetsforskrifter enn det som er vedtatt av EU.
LO-kongressen i 2017, de rødgrønne partiene og en rekke organisasjoner oppfordrer til å bruke reservasjonsretten (vetoretten) i EØS-avtalen imot jernbanepakke 4. Fagforeninger, klubber og enkeltpersoner oppfordres til å delta i Oslo torsdag 11. oktober både på seminaret kl. 12:00 og på markeringen foran Stortinget kl. 15:00! Inviter gjerne med venner og kollegaer!

Åpent møte onsdag 10. oktober kl. 19:00 i Røde Kors konferansesenter:

Bilde av operasjonssal på sykehus.

Gode nok sykehustjenester i framtida uten Ullevål sykehus?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LO i Oslo arrangerer åpent møtet med et bredt panel: Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst (HSØ), Anne Christine Kroepelien, leder St. Hanshaugen bydelsutvalg, Kristin Hovland, leder i Legeforeningen Oslo, Christian Grimsgaard, ansattrepresentant i styret i HSØ, Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, Oslo universitetssykehus, Inger Ljøstad, FFO og Rolf Kaaresen, tidligere sjefslege på Ullevål sykehus. Møteleder er Lise Askvik.

Politisk pub onsdag 19. september kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub om boligpolitikk.

På tide med ny boligpolitikk

Selv folk i full jobb har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. Markedsprisene og bankene avgjør hvem som får kjøpe bolig. Og får folk mulighet må de ta opp store lån og bruke en stor del av inntekten på å bo. Hvilke politiske grep kan tas for å sikre et boligmarked hvor det er plass til alle? Hva er alternativet til dagens markeds- og spekulasjonsbaserte boligpolitikk? I panelet treffer vi Petter Vellesen, leder Oslo Bygningsarbeiderforening, Maren Oddvang, leder Fagforbundet Ung, Oslo, Ole Pedersen, Tøyen Boligbyggelag, og Stein Stugu, rådgiver De Facto. Ordstyrer: Ida Søraunet Wangberg, Manifest Tankesmie. Gratis inngang. Last ned invitasjonen her. Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Manifest og De Facto.

Åpent seminar om boligpolitikk onsdag 19. september kl. 10:00

Plakat om boligpolitisk seminar 19. september.

Seminar om inkluderende og sosial boligpolitikk, internasjonale erfaringer og norske muligheter

Boligseminaret er hos LO i Oslo i Møllergata 24 fra kl. 10:00 til 16:00. Flere av innledningene holdes på engelsk. I seminarets første halvdel hører vi blant annet om erfaringer fra Amerika, Europa og Kina. I andre halvdel ser vi nærmere på den sosiale boligbyggingen i Oslo, både historie og muligheter, hvordan en inkluderende boligpolitikk kan utvikles og finansieres, og mål og muligheter for en tredje boligsektor i Oslo. Seminaret avsluttes med en diskusjon om hva som kan gjøres. Seminaret er et samarbeid mellom Evolution Institute, De Facto og LO i Oslo og er åpent for alle interesserte.

Gå til påmeldingsskjema og program

Eller meld deg på til post@lo-oslo.no senest mandag 17. september på grunn av matbestilling. Deltakelse er gratis. Åpent for alle interesserte. Seminaret holdes hos LO i Oslo, Møllergata 24, onsdag 19. september kl. 10:00 – 16:00. Last ned invitasjon her.

Jernbanepolitisk debatt 13. september kl. 18 på Kulturhuset

– Skal EU styre norsk jernbane for all framtid?

Bilde av tog.Jernbanereformen er vedtatt og Stortinget skal om kort tid behandle EUs fjerde jernbanedirektiv. EU pålegger Norge å avstå suverenitet over egen jernbane for all framtid og innføre full konkurranse i persontrafikken gjennom direktivet.

Forbundslederne Jane Sæthre i Norsk Jernbaneforbund og Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbunn innleder om konsekvensene av og problemene med jernbanepakke 4. Paneldebatt med statssekretær Anders Werp (Frp), stortingsrepresentantene Sverre Myrli (Ap), Arne Nævra (SV), Ivar Odnes (Sp), Nils Aage Jegstad (H), Jon Gunnes (V), nestleder Marie Sneve Martinussen (Rødt), forbundslederne Jane Sæthre (NJF) og Rolf Ringdal (NLF). Kristian Brustad er debattleder. Hør debatten på Kulturhuset, Youngs gate 6, torsdag 13. september kl. 18:00. Gratis inngang. Arrangører er Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

IKEA begynner med søndagsåpent kundesenter:

Fanemarkering på IKEA Slependen søndag 9. september fra kl. 09:30

IKEA varsler at kundesenteret skal holde åpent også på søndager med oppstart søndag 9. september. Dette gjør de med bruk av uorganisert arbeidskraft. IKEAs ledelse har dermed satt til side partssamarbeidet med de ansattes tillitsvalgte.

Bilde av IKEA-varehus med flagg.

Til tross for fine ord om viktigheten av et organisert arbeidsliv støtter arbeidsgiverorganisasjonen Virke IKEAs avgjørelse om å holde kundesenteret åpent også på søndager, til tross for at det foreligger en uavklart tvist om lovligheten. I festtalene anerkjenner både IKEA og Virke fagorganisering som en grunnleggende forutsetning for den norske samfunnsmodellen, men i praksis opplever ansatte stadig oftere angrep på opparbeidede rettigheter og undergraving av fagorganisering og deres tillitsvalgtes rolle i bedriftene.

Bli med på fanemarkeringen og vis din motstand imot søndagsarbeid! Fagforeningene bes om å møte opp med sine faner:

Tid: Søndag 9. september fra kl. 09:30 (kundesenteret skal åpne kl. 10:00)

Sted: IKEAs kundesenter Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad. Rød mursteinbygning med Flisekompaniet i første etasje

Det settes opp gratis buss fra sjøsiden Oslo S, ved Thon Hotell Opera. Avgang søndag kl. 09:00. Om du vil være med bussen er det fint om du melder deg på til john.thomas.suhr@handelogkontor.org.

Les om saken på FriFagbevegelse.no: Fagforeninger mobiliserer mot Ikea

Les tidligere intervju med konserntillitsvalgt om saken på FriFagbevegelse.no.

Se brevet som er sendt til fagforeningene.

Streiken i Orona Norway AS går videre

Fanemarkering torsdag 28. juni fra kl. 11:00 i Vestfold, gratis buss kl. 09:00 fra Youngstorget og Bjerke

Den 11. juni var det tvungen mekling mellom heisfirmaet Orona Norway AS og EL og IT Forbundet for å få tariffavtale. Meklingen førte ikke fram og streiken fortsetter. Det blir fanemarkering torsdag 28. juni fra kl. 11:00 til 12:00 på Brunstad byggeplass i Stokke i Vestfold. Det settes opp gratis buss fra både Youngstorget og Bjerke kl. 09:00. Ta med fagforeningsfana og vis fortsatt streikestøtte! Seier er innen rekkevidde med fortsatt støtte fra fagforeninger og forbund!

Elkjøp Distribusjon er i streik!

Fanemarkering onsdag 27. juni kl. 16.00 i Solheimsveien 3, Karihaugen

Ledelsen ved Elkjøp Distribusjon vil ikke undertegne den tariffavtalen som er den riktige for arbeidsplassen, men heller velge en avtale som gir langt dårligere vilkår. Til støtte for de streikende blir det fanemarkering onsdag 27. juni kl. 16:00 i Solheimsveien 3 (det gamle ICA-lageret på Karihaugen). Fra Oslo Bussterminal kan du ta rutebuss nr. 415 kl. 15:26 til Visperud. På markeringen blir det underholdning ved Tove Bøygard og appeller fra de streikende og forbund. Gå gjerne inn på Elkjøp sin Facebook-side og si hva dere mener om saken. Følg saken på Oslo Transportarbeiderforening sin Facebook-side eller hjemmeside.

Bli med på Popvenstre

Politisk festival lørdag 23. juni i Kubaparken

Popvenstre, en politisk festival for grasrota med debatter, bokbad, konserter, mat og andre kulturinnslag. Festivalen har også et eget barneprogram. Blant temaene er venstresidas løsninger i krisenes tid, hundre år med åttetimersdagen, hvordan gjenreise den brede fredsbevegelsen, hva venstresida vil med egne medier, folkebibliotekenes framtid, det nye arbeidslivet og høyresidas frihetsbegrep. På konsertscenen kan du blant annet oppleve Valkyrien, Føkkefjord og Folkehelsa. Portene åpner kl. 10:00 og programmet starter kl. 11:00 og holder på fram til ca. kl. 21:00. Festivalen er lørdag 23. juni og holdes i Kubaparken ved Akerselva på høyde med Telthusbakken. Billett fra kr. 200,-. Les mer om Popvenstre og kjøp billetter her.

Markering fredag 15. juni kl. 11 - 13 foran Stortinget:

Renholdernes dag - kampdag for renholderne

Fredag 15. juni mellom kl. 11:00 og 13:00 feirer LO, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, NTL og fagorganiserte over hele verden Renholdernes dag. Uten renholdere stopper Norge. Vi markerer dagen foran Stortinget for å støtte renholdernes kamp for rettferdig lønns- og arbeidsvilkår. Setter du pris på renholdernes arbeid? Kom innom vår stand for en prat og en kopp kaffe. Alle er velkomne! Se mer på Facebook.

Miniseminar torsdag 7. juni kl. 11:30 hos LO i Oslo:

ACER, hva nå? • EUs arbeidslivsbyrå • Jernbanepakke 4

Innledere om tilslutningen til EUs energipakke 3 og EUs energibyrå ACER: • Geir Vollsæter, spesialrådgiver IndustriEnergi, EUs energipakke 3, Energipakke 4 og NorthConnect • Roar Eilertsen, utreder i De Facto, hvilken makt har ACER og hvilken makt kan ACER få? • Arne Byrkjeflot, hvordan følge opp kampen mot ACER?

Innleder om EUs sosiale union og EUs arbeidslivsbyrå ELA: Idar Helle, utreder i De Facto.

Innleder om jernbanepakke 4 – hva er innholdet og hvordan stanse den? Grethe Thorsen. Norsk Lokomotivmannsforbund.

Arrangører er Faglig utvalg i Nei til EU og LO i Oslo. Seminaret holdes hos LO i Oslo, Møllergata 24. Påmelding til post@lo-oslo.no.

Plakat for politisk pub.

Internasjonalt forum tirsdag 5. juni kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Cuba – hvor går Cuba etter Castro

Vegard Bye innleder hvor Cuba går etter Castro og Cubas ambassadør til Norge, Oscar de los Reyes Ramos, snakker om situasjonen på Cuba etter at de fikk ny president. Musikalsk innslag ved cubaneren Yossiel Coronado. Det blir enkel matservering fra kl. 16:30. Påmelding senest fredag 1. juni til lill.fanny.saether@lo-oslo.no. Last ned invitasjonen her.


Fanemarkering tirsdag 29. mai kl. 11:00 foran Stortinget:

Verkstedarbeidere og renholdere på jernbanen går ut i politisk streik for å beholde jobbene

Verkstedarbeidere og renholdere på jernbanen går til politisk streik 29. mai 2018 for å sikre at de beholder jobbene sine når virksomhetene settes ut på anbud som en del av jernbanereformen.

Møt opp på fanemarkeringen foran Stortinget tirsdag 29. mai kl. 11:00. Ta med faner!

Plakat for politisk pub.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til kinokveld og debatt:

«Hatets vugge» 28. mai på Klingenberg

«Hatets vugge» er en norsk dokumentarfilm som undersøker veksten til det greske nasjonalist- og ekstremhøyre partiet Golden Dawn. Vi møter høyreekstreme kvinner bak fasaden på den greske krisen. I Hellas sitter det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry i nasjonalforsamlingen. Partiet står nynazismen nær og var som de fleste slike partier, en sekt inntil flyktningstrømmen ga dem et opprørt vann de kunne fiske i.

Kulturutvalget i LO i Oslos inviterer til kinokveld med etterfølgende paneldebatt mandag 28. mai kl. 18:00 på Klingenberg kino, sal 2. Klikk her for å kjøpe billetter og her kan du laste ned invitasjonen.


Plakat for politisk pub.

Politisk pub onsdag 23. mai kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo rydder opp

Høyrestyret i Oslo har privatisert kommunale tjenester i 18 år. Nå er opprydningen igang. Søpla blir igjen hentet av kommunalt ansatte, og de nye barnehagene som bygges er kommunale og ideelle. Vaktmestrene blir ansatt på skolene, ikke i private firma kommunen kjøper tjenester fra. Hvordan går det? Hvor enkelt har det vært for kommunen å ta over konkursboet etter søppelskandalen Veireno? Kommer de kommersielle sykehjemmene til å bli kommunale når kontraktene går ut om kort tid? Hvilke hindringer står kommunen overfor når ambisjonene er å stoppe velferdsprofitørene?

I panelet treffer vi Lasse Skurtveit, Fagforbundet, tekniske tjenester, Line Orlund, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo, og Halvor Kolsrud, Utdanningsforbundet i Oslo. Helene Bank, For velferdsstaten, er ordstyrer. Last ned plakat her.


Plakat for Ship to Gaza-arrangement.

Ship to Gaza – Torsdag 10. mai kl. 12 – 22 på Salt, Langkaia

Møt opp og vis solidaritet med Gazas befolkning! Vi ønsker den norske båten lykke til og god tur mot Gaza. Kom og hør Tove Bøygard, Folkehelsa, Valentourettes og Gatas Parlament. Torsdag 10. mai kl.12 – 22 på Salt, Langkaia

Last ned løpeseddel her.


Hva kan vi lære av Marx?

Torsdag 3. mai kl. 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Dette er en del av markeringen av Karl Marx sin fødsel 5. mai 1818. Det blir innledninger ved Jørgen Sandemose og Rune Skarstein. Blant annet belyses gyldigheten av Marx sin økonomiske teori. Det blir spørsmål og debatt. Møteleder er Roy Pedersen. Grunnet enkel matservering er det forhåndspåmelding til post@elogitoa.no. Bli med og lær torsdag 3. mai kl. 16:00 hos LO i Oslo. Arrangør er EL og IT Forbundet Oslo og Akershus. Se invitasjon her.

Bli med onsdag 2. mai:

Åttetimersdagen hundre år! Sekstimersdagen – når?

Onsdag 2. mai aksjonerer vi for sekstimersdag og markerer at åttetimersdagen er hundre år. Bli med på markering foran Stortinget kl.17:00 med appeller fra Iren Mari Luther, Marianne Krogh og Ingunn Strand Johansen. Kl. 18:00 innleder historiker Harald Berntsen i kjelleren på Jaeger i Grensen 9 om da arbeidsfolk tok åttetimersdagen. Arrangører er Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Kvinner på Tvers og LO i Oslo.

8.300 deltok i 1. mai-toget i Oslo

Bilde fra 1. mai-arrangementet på youngstorget 2018.

Til tross for surt vær og varsel om at det skulle komme mye nedbør møtte mange tusen opp på torget og 8.300 deltok i 1. mai-toget i Oslo. Bildet er fra arrangementet på Youngstorget hvor hovedparolen var «Fellesskap fungerer – Stopp velferdsprofitørene». Her kan du lese mer om 1. mai i Oslo.


Her kan du se talene fra 1. mai i Oslo:

Allsangkveld kvelden før 1. mai. Plakat.

Allsangkveld mandag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai med nye og gamle sanger knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Professor i historie, Knut Kjeldstadli, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Vegard Holm, faglig aktivist i Oslo Transportarbeiderforening, holder kveldens politiske appell. Det blir også innsamling til støtte for bryggesjauerne som deltok i havnearbeiderkonflikten fra 2013 – 2017. Ta med deg fagforeningskamerater og møt fram! Vi synger med de stemmene vi har! Gratis entré.

Last ned plakat her.


Politisk pub onsdag 18. april kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub.

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan de teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene? Hvordan bruker arbeidsgivere mulighetene teknologien gir til å detaljstyre ansattes arbeid og hva er konsekvensene? Hvordan møter fagbevegelsen denne teknologiske utviklingen?

Til debatt kommer: May-Iren Arnøy, tillitsvalgt El & IT-forbundet, John Thomas Suhr, Oslo/Akershus Handel og Kontor, og Geir Kvam, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund. Ordstyrer: Helene Bank, For velferdsstaten. Last ned plakat her.


Lær mer om AFP og tjenestepensjon i tariffoppgjøret

Bli med på konferanse om årets tariffoppgjør for AFP og tjenestepensjon i privat sektor. Konferansen er på Kulturhuset mandag 16. april kl. 11:30 til 15:00 og arrangeres i samarbeid med aksjonen «Rettferdig pensjon – Gjenreis AFP».

Politisk pub onsdag 21. mars kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Pensjon – solidaritet eller individuelt ansvar?

Pensjon er vårens store debatt. Stemmer det at mange av framtidas pensjonister blir fattige? Avtalen om offentlig tjenestepensjon har nylig blitt ferdigforhandlet og skal stemmes over i uravstemning blant fagbevegelsens medlemmer. Er avtalen god og rettferdig og ivaretar den de som ikke har helse til å jobbe til de er 70 år? Forhandlingsresultatet fra offentlig sektor vil bli lagt fram på møtet.

Vi spør: Hva kan fagbevegelsen gjøre i tariffoppgjøret for å rette opp skjevhetene pensjonsreformen skaper?

De facto-rådgiver og pensjonsekspert Stein Stugu forklarer bakgrunnen for pensjonsdebatten.

I panelet får du høre Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i UNIO • Mette Nord, leder Fagforbundet • Pål Skarsbakk, leder LO Kommune • Gudrun Høverstad, Forsvar offentlig Pensjon og NTL • Jorunn Folkvord, Forsvar offentlig pensjon og fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Oslo • Eystein Garberg, Rettferdig pensjon og Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag • Svein Aage Samuelsen, Rettferdig pensjon og LO i Trondheim • Stein Stugu, De facto. Ordstyrer er Ida Søraunet Wangberg, Manifest Tankesmie. Arrangører er LO i Oslo, De Facto, For velferdsstaten og Manifest Tankesmie.

Se opptak fra Broen til framtiden - folkets klimakonferanse

Bilde fra Broen til framtiden-konferansen 2017.

Om du ikke hadde anledning til å delta på konferansen, har venner og kollegaer som bør se den, eller du vil se konferansen i reprise kan du se opptak fra Broen til framtiden her.

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse

Fredag 9. mars kl. 09:00 – 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget

Bilde fra Broen til framtiden-konferansen 2017.

Broen til framtiden er en konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Gjennom rapporten 100.000 klimajobber har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, og med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen! Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: En politisk styrt omstilling som skaper 100.000 klimajobber – og som gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er åpen for alle, det er gratis inngang og det blir enkel matservering. Meld deg på her. Se også mer om konferansen på Facebook.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Bli med på 8. mars i Oslo, kl. 18 på Youngstorget

Plakat for 8. mars 2018. Oppstillingsplan for paroler og tog på Youngstorget.

Møt opp på Youngstorget kl. 18:00 torsdag 8. mars! Oppslutningen om arrangementet og toget øker for hvert år og det er ventet over 10.000 mennesker i år. Her kan du se oppstillingsplan for Youngstorget og se hvor parolene som skal gå i toget stiller opp. Det er også behov for ordensvakter under arrangementet på Youngstorget og i toget. Hvis du vil stille opp som ordensvakt kan du melde deg på til lan@hkinorge.no med navn, epostadresse, telefonnummer og forbund.


Fanemarkering tirsdag 6. mars kl. 14:00 foran Stortinget

Forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjord-området

Plakat.

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Bemanningsbyråene er nå største arbeidsgiver på mange arbeidsplasser. Bemanningsbransjen fortrenger faste ansatte, gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av og fører til dårligere produktivitet. Det foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og innleie. Bemanningsbransjen tar ikke inn lærlinger eller driver fagopplæring. Innleie har blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill.

Derfor går vi inn for et forbud imot bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjord-området. Møt opp på markeringen foran Stortinget tirsdag 6. mars kl. 14:00. Fagforeningene bes om å ta med sin fane.

Last ned løpeseddel om markeringen her.

Arrangører er: El og IT Forbundet Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Tømrer og byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening, Avdeling 1 Oslo og Akershus, Elektromontørenes forening Oslo og Akershus og LO i Oslo.

Politisk pub onsdag 28. februar er avlyst

Den politiske puben på onsdag 28. februar er avlyst. Vi fikk reaksjoner på at temaet "Opprydding i serveringsbransjen" skulle diskuteres på Kulturhuset som ikke har tariffavtale. Vi fikk dessverre for kort frist til å flytte arrangementet. Vi beklager dette.

Bli med og si nei til å gi bort makta over vannkrafta til EU

Fanemarkering tirsdag 27. februar kl. 14:00 foran Stortinget

Fanemarkering imot at Norge skal slutte seg til EUs energiunion. Foto.

Stortinget behandler om kort tid om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ACER og inngå i EUs energiunion. Norsk tilslutning betyr at EU skal bestemme over og legge føringer for norsk energi- og kraftpolitikk. – Her må paragraf 115 i Grunnloven om suverenitetsavståelse anvendes, sier professor i jus Eivind Smith.

Vi krever at Norge skal ha nasjonal kontroll over vannkrafta, vår viktigste evigvarende energiressurs. En eventuell tilslutning vil etter vår mening måtte vedtas med minst tre fjerdedels flertall, i henhold til Grunnlovens krav om suverenitetsavståelse.

Våre statsledere for hundre år siden forsto viktigheten av nasjonal kontroll med vannkrafta og innførte konsesjonslovene i 1911. Nå er det vår tur å si ifra til Stortinget at vi skal beholde makta over vannkrafta av hensyn til natur, miljø, strømpriser og rammevilkår for industrien.

Møt opp med faner! Se program og mer informasjon på facebook.

Forsvar rettferdige pensjoner: Aksjonsdag 26. februar

Årets forhandlinger og tariffoppgjør handler om å forsvare prinsippene i dagens offentlige pensjon og en forbedret AFP i privat sektor. Det kan ende med konflikt og streik. Nå gjelder både skolering og markering for å vise at vi mener alvor. Kryss av og delta på aksjonsdagen mandag 26. februar:

Vi starter med konferanse på Kulturhuset i Youngs gate 6 fra 11:00 til 13:00. Her innleder Jorunn Folkvord og Åsne Skjelbred Refsdal fra initiativet "Forsvar offentlig pensjon" sammen med Arne Byrkjeflot og Eystein Garberg fra initiativet "Gjenreis AFP - Rettferdig pensjon". Seinere på dagen kl. 14:00 blir det fanemarkering foran Stortinget. Her holdes det appeller fra Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet, Jan-Egil Pedersen, leder NNN, Fredrik Oftebro, nestleder NTL, Sonia Tangen, leder Fagforbundet Trondheim avdeling 069, Hans Lieng Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Karl Ruben Gaasø, leder Ungdomsutvalget IndustriEnergi og Jorunn Folkvord, "Forsvar offentlig pensjon".

Fanemarkering for å forsvare AFP og offentlige pensjoner. Foto.

Møt fram og ta med fana på pensjonsmarkeringen mandag 26. februar kl. 14:00 foran Stortinget!

Arrangører er "Forsvar offentlig pensjon" og "Gjenreis AFP - Rettferdig pensjon" i samarbeid med LO i Oslo og LO i Trondheim.

Politisk pub onsdag 28. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Opprydding i serveringsbransjen

Plakat for politisk pub.

Hva betyr allmenngjøring for lønna innen hotell og restaurant?

91.000 arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen har fra 1. januar i år rett til tarifflønn etter at fagbevegelsen kjempet fram allmenngjøring av tariffavtalen. Men hva betyr seieren egentlig og hva må gjøres for at alle skal få den lønna de har krav på? Hvordan er arbeidsforholdene i restaurantene, barene, hotellene og i cateringbyråene, og hvem jobber for å gjøre dem bedre? Politisk pub inviterer til debatt om en stor og uoversiktlig bransje hvor det er langt mellom tillitsvalgte og tariffavtaler.

Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening innleder om allmenngjøringens historiske rolle og betydning. I panelet treffer du T. L. Klevengen, tillitsvalgt i Stockfleths, Merethe Solberg, tillitsvalgt på IKEA Slependen og nestleder i Fellesforbundet avdeling 10, og Kristian Mork, leder Fellesforbundet avdeling 10. Møteleder er Helene Bank, For Velferdsstaten.


Pensjonskonferanse mandag 12. februar kl. 10:00 – 15:30, Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7:

En solidarisk pensjon for framtida

Regjeringa vil endre viktige prinsipper i offentlig tjenestepensjon, ikke for å minske statens utgifter, men for å gi mer til dem som har mest fra før på bekostning av de som har minst. I statlig sektor foreslås det også å endre tidligpensjonsordningen (AFP) til en tilleggspensjon etter mønster av AFP i privat sektor. Dårlig helse og arbeidsuførhet er ikke et valg. Krevende yrker gjør mange uføre, særlig i slutten av arbeidslivet. Uføre har ikke mindre behov for en god alderspensjon enn det friske har. Les mer om pensjonskonferansen her. Påmelding til post@forsvarpensjon.no senest 5. februar. Deltakeravgift kr. 500.- og kr. 250,- for pensjonister/trygdede/studenter. Deltakeravgiften inkluderer enkel lunsj og kaffe/te. Bli med og lær mer om offentlig pensjon du også!

LO i Oslos representantskapsmøte 29. januar:

Nytt møtested: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7

Hovedsaken på representantskapsmøtet er organisering av nye medlemmer, hvordan opprette tariffavtaler og organisasjonsbygging. Det blir innledninger ved Kjetil Larsen, sekretær i Fellesforbundet, Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, og Mariusz Czwornog og Piotr Puszman, tillitsvalgte i Norse Production. På representantskapsmøtet blir det også valg av valgkomité og foreløpig budsjett for 2018 legges fram til behandling.

Politisk pub onsdag 24. januar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub.

Oppgjør med bemanningsbransjen

Vikar- og bemanningsbransjen var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til bransjer hvor løsarbeiderkontrakter dominerer. Sosial dumping og innleie i strid med loven florerer, spesielt på byggeplassene, men får ingen konsekvenser. Bemanningsbyråer innen helse og omsorg jobber seg inn i velferdsstaten, med skandaler og lønnsdumping i kjølvannet. Hva kan fagbevegelsen gjøre for å bekjempe løsarbeidersamfunnet? Kan vi bruke handlingsrommet innenfor EØS, eller hindrer avtalen effektive tiltak mot sosial dumping? Og er det mulig å forby bemanningsbransjen, slik flere fagforbund og partier på venstresida krever?

Paneldeltagere er Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, Miroslaw Bartnik, tidligere ansatt i leiefirma og nå organisasjonsarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening, og Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Moss og Våler. Gratis inngang.


Internasjonalt forum onsdag 24. januar kl. 16:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Plakat Internasjonalt forum om Venezuela.

Situasjonen i Venezuela sett fra fagbevegelsens side

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum om Venezuela hvor du får høre Wills Rangel, president i landsorganisasjonen Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, president i oljeforbundet i Pdvsa og fagforeningsdelegat til den konstituerende nasjonalforsamlingen, og Jacobo Torres de León, Internasjonal koordinator i Central Bolivariana Socialista de Trabajadores og fagforeningsdelegat til den konstituerende nasjonalforsamlingen. Etter innledningene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

Møtet er åpent for alle interesserte og finner sted hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, onsdag 24. januar kl. 16:30 med servering av grønnsakssuppe fra kl. 16:00. Gratis inngang. Påmelding på grunn av matservering til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no innen tirsdag 23. januar. Velkommen! Last ned plakat for møtet her.


Aksjonsdag med markering og seminar tirsdag 23. januar:

For krafta og arvesølvet - imot tilslutning til EUs energiunion

Kl. 10:00 Seminar på Kulturhuset, Youngs gate 6

Kl. 14:00 Demonstrasjon foran Stortinget

Bilde av kraftlinjer.

Spørsmålet om Norge skal tilknytte seg EUs indre marked for energi og EUs energiunion (ACER) behandles i stortinget 16. mars. Høring i komiteen er 2. februar. Regjeringen og eksperter ser ulikt på hvor omfattende et slikt medlemskap er og hva det betyr for våre muligheter for fortsatt nasjonal regulering av egne kraftressurser. Vi har en hundreårig sterk tradisjon for å sikre nasjonal kontroll med vår evigvarende energiressurs gjennom konsesjonslovene. Vi frykter at forbrukerne taper i et land der elektrisitet er hovedform for oppvarming. Videre frykter vi at den store norske kraftkrevende og distriktsbaserte eksportindustrien taper. Det er uenighet om å gå veien om Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4 flertall under behandlingen. Saken er viktig ettersom energiutveksling legges opp som EUs femte frihet. En bred allianse av faglige organisasjoner og faglig utvalg i Nei til EU vil spre folkeopplysning og kombinerer åpent seminar og demonstrasjon 23. januar og ber foreningene om tilslutning.

Bli med fra kl. 10:00 til 13:00 på seminar på Kulturhuset, Youngs gate 6, og sett deg inn i saken som kan få så stor betydning for vårt sjølstyre og våre viktigste ressurser. I seminaret legger Forskningsstiftelsen De Facto fram rapport om tematikken og konsekvenser.

Delta i markeringen kl. 14:00 imot dette som av flere eksperter ansees som en suverenitetsavståelse etter Grunnlovens § 115. Ta med faner og møt opp foran Stortinget 23. januar kl. 14:00 til 14:30. Appeller og overrekkelse.

Initiativtakere til begge arrangementene: LO i Bergen og omland, LO i Stavanger, LO i Trondheim, LO i Fredrikstad, LO i Oslo, og faglig utvalg i Nei til EU. Vi takker mange ulike klubber og fagforeninger for støtte til utredning og aktivitet.

Vi ber fagforeningene om å dele og invitere via de opprettede FB-arrangementene:

Om seminaret kl. 10:00 på Kulturhuset her

Om markeringen kl. 14:00 foran Stortinget her

Markering foran Stortinget torsdag 14. desember klokka 17:00:

Markering imot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad

Sammen med Palestinakomiteen i Norge og Palestinakomiteen i Oslo arrangerer Fellesutvalget for Palestina markering foran Stortinget imot USA sin anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. LO i Oslo har sluttet seg til. Se mer informasjon om markeringen her.

FNs solidaritetsdag for det palestinske folk onsdag 29. november:

Bli med på fakkelmarkering foran Stortinget

Palestinas flagg

Palestinakomiteen i Oslo inviterer til fakkelmarkering kl. 18:00 onsdag 29. november foran Stortinget med følgende krav: • At regjeringen trekker Oljefondets investeringer ut av virksomheter som støtter opp om Israels ulovlige okkupasjonspolitikk • At regjeringen anerkjenner Palestina som stat • At regjeringen forsvarer retten til å fremme BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner). Appellanter: Mani Hussaini, leder i AUF, Tora Systad Tyssen, leder i Fellesutvalget for Palestina, Balder Alvær Olafsen, Sosialistisk ungdom, og Marianne Gulli, Rødt. Det blir også kulturinnslag. Se facebook-event her.

Internasjonalt forum tirsdag 28. november kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Plakat Internasjonalt forum om Hellas, en glemt krise.

Hellas – en glemt krise

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum om Hellas hvor du får høre Christina Theochari fra EKA (Athens Labor Union), Lena Kougea fra Solidarity4All, Athina Samara som er gresk-norsk helsearbeider og Kjetil Grønvold fra Solidaritet med Hellas. Etter innledningene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

Møtet er åpent for alle interesserte og finner sted hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, tirsdag 28. november kl. 17:00 med matservering fra kl. 16:00. Gratis inngang. Påmelding på grunn av matservering til lill.fanny.saether@lo-oslo.no senest fredag 24. november. Velkommen! Last ned plakat for møtet her.


Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestilling på Torshovteatret fredag 24. november kl. 19:30:

1984 – To pluss to er fem

Plakat for teaterkveld.

Billettpris gjennom LO i Oslo er kr. 250,- og frist for påmelding og betaling er onsdag 13. september. Påmelding til post@lo-oslo.no og betaling av billettene gjøres til LO i Oslo på konto nr. 9001 19 16081. Grunnen til den korte påmeldingsfristen er stor interesse for å se teaterstykket.

George Orwells «1984», skrevet i skyggen av andre verdenskrig, står i dag som en av de store science fiction-klassikerne og har lenge blitt brukt til å peke på farene ved det høyteknologiske informasjonssamfunnet. Stykket forteller oss om manipulasjon, individets stilling i fellesskapet og om viktigheten av å bevare selvet. George Orwell er fortsatt like aktuell og 1984 gikk til topps på bestselgerlistene i januar i år da USA fikk ny president. Last ned invitasjon til teaterkvelden her.

Politisk pub onsdag 22. november kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv

Hva er HR? Er det bare et fint navn på personalavdelinga, eller er det i praksis sofistikert fagforeningsknusing? Stein Stugu hevder i den aktuelle boka Du har sparken! Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv, at systemene som brukes innenfor Human Resources Management (HR/HRM) er en alvorlig trussel mot norsk fagbevegelse og et godt arbeidsliv. Det samme kan sies om det beslektede New Public Management, som også fremmer styring ovenfra framfor tillit og medbestemmelse.

På politisk pub innleder Stein Stugu med utgangspunkt i boka. Panelet diskuterer hvordan HR har inntatt norsk arbeidsliv og hvordan det merkes på arbeidsplassene. I panelet er Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, John Thomas Suhr, leder i Oslo/Akershus Handel og Kontor, og Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Se arrangementet på Facebook her.

Fanemarkering 16. november kl. 08:00 – 09:00 utenfor Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14:

Stans raseringen av driftsapparatet på jernbanen!

Bilde av vedlikehold av jernbanen.

I forbindelsen med at ledelsen i Bane NOR samles for å avgjøre fremgangsmåten for privatiseringen av drift og vedlikehold av jernbanen har Elektropersonalets foreninger i Norsk Jernbaneforbund tatt initiativ til en markering. Det blir appell ved Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner på markeringen torsdag 16. november kl. 08:00 utenfor Posthuset i Biskop Gunnerus gate 14. Markeringen vil vare fram til kl. 09:00 da styremøtet i Bane NOR begynner.

Politisk streik onsdag 15. november - Markering foran Stortinget kl. 14:00:

Forby bemanningsbransjen

Bilde av streikeplakat

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Bemanningsbransjen har blitt største arbeidsgiveren på mange byggeplasser og fortrenger faste ansatte. Dette gir usikre arbeidsforhold uten garanti for inntekt. Fagforeningene innen byggebransjen går til politisk streik for å få til et forbud imot innleie i Oslofjord-området. Møt opp, gjerne med fagforeningsfaner, foran Stortinget kl. 14 onsdag 15. november og still deg bak kravet om at ansatte skal ha faste og hele stillinger!

Konferanse på Jaeger kl. 16: Etter markeringen foran Stortinget blir det konferanse på Jaeger i Grensen 9 om det videre arbeidet med forbud mot bemanningsbransjen og konsekvensene av fortsatt frislipp.

Last ned løpeseddel her med mer informasjon.

Fagopplæringsforum tirsdag 31. oktober kl. 14:00 til 15:30 i Møllergata 24

Velkommen til møte i Fagopplæringsforum som er LO i Oslos møteplass mellom de som representerer oss i Yrkesopplæringsnemnda (YON) og folk som er aktive i fagforeningene som har med fagopplæring å gjøre. Harald Braathen som er leder for YON og Kai Otto Helmersen som er vara til YON vil ta opp en del temaer nemda drøfter akkurat nå i forkant av deres neste møte.

I møtet får vi en gjennomgang av arbeidet med
• Samfunnskontrakten
• Erfaringer med VG3 i skole
• Erfaringer med nye honorarsatser prøvenemd
• Oppfølging av lærlingeklausul

I dette forumet er det og rom for å lufte andre aktuelle tema og foreslå tema og innledere til senere forum. Spre gjerne invitasjonen til andre du vet er interessert i fagopplæringstema i fagforeningene.

Du trenger ikke melde deg på, men det er fint om du gjør det til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no da det serveres kaffe/te og frukt.

Politisk pub onsdag 25. oktober kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Hvordan skape klimaarbeidsplasser?

Å løse klimakrisen vil kreve store endringer i både samfunn og arbeidsliv. Uten en aktiv fagbevegelse vil vi ikke oppnå rettferdig og bærekraftig utvikling. Endringene skal også skapes lokalt – på arbeidsplassene og i samarbeid mellom bransjer. Politisk pub inviterer derfor lokale tillitsvalgte til å fortelle om sine løsninger og utfordringer i møte med det grønne skiftet. Hvordan sørger vi sammen for at fagbevegelsen selv sitter i førersetet framfor å bli omstilt ovenfra? I panelet møter du Morten Svendsen, distriktsleder EL og IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus, Ingunn Gjerstad, leder i Handel og Kontor Region Øst, og Mohammed Malik, klubbleder på Tine Kalbakken. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang. Last ned invitasjonen til politisk pub her.


Fanemarkering 18. oktober for hovedtillitsvalgt i Sønnico:

– Stans angrepene på hovedtillitsvalgt

Ledelsen ved Sønnico angriper hovedtillitsvalgt sine muligheter til å ivareta sitt verv og går også til personangrep gjennom nitid oppfølging og varsel om disiplinær forføyning, ifølge de som arrangerer fanemarkeringen i forbindelse med styremøte i bedriften. Sønnico har også fremmet motkandidater til sittende hovedtillitsvalgt og betvilt hans valgbarhet, opplyser arrangørene, som mener at dette er et angrep på den frie organisasjonsretten og medlemmenes suverene rett til å velge sine tillitsvalgte.

Vi oppfordrer alle fagforeninger til å stille opp med sin fane på markeringen ved Sønnico i Brynsveien 12 i Oslo onsdag 18. oktober kl. 09:00. Fanemarkeringen arrangeres i forbindelse med at det avholdes styremøte i bedriften.

Marcus Thrane-dager 9. – 15. oktober

Bilder av Marcus Thrane.

14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født i Christiania. I samarbeid med flere andre aktører markerer LO i Oslo dette jubileet med egne Marcus Thrane-dager med foredrag, fagseminarer, byvandring og teaterforestilling.

Marcus Thrane drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge. Arbeiderforeningene fra 1848 til 1851 med sine 30.000 medlemmer var en bragd i et førindustrielt samfunn: De forente mange miljøer og grupper i én bevegelse og stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. Bevegelsen jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk og var de første som talte for fulle demokratiske rettigheter som talerett, organisasjonsrett og allmenn stemmerett.

Samtidig viser skjebnen til Thrane og medlemmene at demokratiet ikke kom av seg selv. Det ble kjempet fram, en viktig påminnelse også i våre dager. Marcus Thrane ble fengslet i 1851 og i 1854 dømt til fire års tukthus for samfunnsfiendtlig virksomhet. 127 andre thranitter ble også fengslet og dømt.

LO i Oslo er ansvarlig arrangør for jubileet og har samarbeidet med flere i en nasjonal samarbeidskomite som har utformet programmet. Les mer på egen nettside om Marcus Thrane-dagene.

Streiken vunnet: Tariffavtale i Norse Production undertegnet

Arbeidere ved fiskeriforedlingsbedriften Norse Production i streik.

Etter 33 dager med streik vant de streikende fram med sitt krav om tariffavtale. Fiskeforedlingsselskapet Norse Production og NNN undertegnet tariffavtalen onsdag ettermiddag 11. oktober. Les mer om saken på FriFagbevegelse.no. Vi gratulerer de streikende med en vel gjennomført streik!


Støtt kampen for tariffavtale i Norse Production

Arbeidere ved fiskeriforedlingsbedriften Norse Production i streik.

Arbeiderne i fiskeforedlingsselskapet Norse Production gikk ut i streik fredag 8. september for å få skifttillegg og tariffavtale. LO i Oslo gir sin fulle støtte til NNN og de polske arbeidernes kamp for tariffavtale i Norse Production. Retten til fagorganisering og tariffavtale er en demokratisk rettighet som både bidrar til at ansatte ikke utkonkurrerer hverandre på lønns- og arbeidsvilkår og til en mer rettferdig fordeling.

– Vi noterer økende motstand fra mer aggressive arbeidsgivere som presser fagorganiserte til å avstå fra tariffavtalekrav og tar i bruk streikebrytere for å vinne fram, sier LO i Oslos leder Roy Pedersen. – Et svar på dette er aktivt å støtte de som er villige til å streike for egne og våre rettigheter. Vi ønsker lykke til med tariffkampen og oppfordrer øvrig fagbevegelse til å vise solidaritet.

Sykepleierne vant streiken i Kreftforeningen

Sykepleierne i Kreftforeningen gikk ut i streik 22. mai da Kreftforeningen ikke ville videreføre de ansattes lønns- og arbeidsvilkår etter at Kreftforeningen meldte seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og inn i NHO. Vi gratulerer sykepleierne med å ha fått på plass en avtale som gjør at sykepleierne får beholde sine lønns- og arbeidsvilkår. Les mer på Sykepleierforbundets hjemmeside.

Støttemarkering for de streikende sykepleierne torsdag 5. oktober kl. 13 foran Stortinget

Sykepleierne i Kreftforeningen har streiket i over fire måneder for å få videreført sine lønns- og arbeidsvilkår etter at arbeidsgiver gikk ut av Virke og inn i NHO og tilbød dårligere vilkår. Møt opp på støttemarkeringen foran Stortinget torsdag 5. oktober kl. 13:00 hvor det blir appeller ved blant andre Fagforbundets leder Mette Nord, Unios leder Ragnhild Lied, forbundsleder Erik Kollerud i Delta, nestleder Kristin Utne i Yngre Legers Forening, hovedtillitsvalgt Jannicke Rabben for NSF i Kreftforeningen og Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By. Det blir også musikk ved Stephen Ackles. Ta med fagforeningsfaner. Les mer på facebook.

Politisk pub onsdag 20. september kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Regjeringen fortsetter - hva nå?

Hvordan skal fagbevegelsen og opposisjonspartiene forsvare og utvide fellesskapets ordninger framover? Hva gjør vi med profitt i velferden, bemanningsbyråene og midlertidige ansettelser? Hør politikere fra opposisjonen og representanter i fagbevegelsen for å diskutere konkrete strategier for neste stortingsperiode. I panelet sitter Inger Helene Vaaten (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV), Seher Aydar (Rødt), Roy Pedersen (LO i Oslo) med flere. Ordstyrer er Helene Bank, For Velferdsstaten. Gratis inngang. Se facebook-event her.

Velg side for nytt flertall

Bilde av Roy Pedersen, LO i Oslos leder.

– Det går an å bli lei valgkamp og politikerkrangel, men ingen kommer unna politikken. Arbeid, bolig, helse og utdanning reguleres av politikerne. Sett med fagbevegelsesbriller har mye gått i feil retning med Siv, Erna og det borgerlige flertallet, skriver LO i Oslos leder Roy Pedersen.

– Arbeidsmiljøloven er reversert. Flere kan ansettes midlertidig. Det er enklere å få ansatte til å jobbe lengre dager og uker uten overtidsbetaling. Innleid arbeidskraft har fått enda mindre de skulle ha sagt.

– De aller rikeste har fått skattelette i hundretusenkronersklassen mens de på arbeidsløshetstrygd er fratatt feriepenger og uføre har fått redusert trygd og mista bostøtte. Forskjellene mellom folk øker.

– Et nytt flertall på Stortinget vil bidra til forandring. Derfor oppfordrer vi deg til å stemme på enten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.

Les dette og andre debattinnlegg fra valgkampen her.

Et vendepunkt i norsk klimapolitikk vil lønne seg

Bilde av avisforside.

LO i Oslos leder skriver om at et vendepunkt i norsk klimapolitikk vil lønne seg sammen med Silje Ask Lundberg, Andreas Ytterstad og Ingeborg Midttømme. Les hele kommentaren her.

Lørdag 2. september deltok 2.500 i Klimamarsjen Vendepunkt som gikk fra Oslo S til Stortinget og fylte Eidsvolls plass. LO i Oslo var blant arrangørene og mange fagorganiserte deltok sammen med miljøbevegelse og religiøse organisasjoner. LO i Oslo takker alle som bidro til det som ble den største demonstrasjonen i en valgkamp siden femtitallet, ifølge vår teller Arne Rolijordet.

Valgfest i Spikersuppa onsdag 6. september kl. 16 - 18

Banner for valgfest i Spikersuppa.

Fagforbundet Oslo inviterer til superonsdag i Spikersuppa hvor vi på venstresiden samles til underholdning, appeller og aktiviteter for alle. Kom og få krefter til valginnspurten slik at vi får et nytt flertall.

Appeller ved Jonas Gahr Støre, Ap, Kari Elisabeth Kaski, SV, Bjørnar Moxnes, Rødt, og Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo. Underholdning ved Silya. Det blir også quiz, matservering, ansiktsmaling og hoppeslott. Last ned invitasjone her. Velkommen til Spikersuppa onsdag 6. september kl. 16 - 18!

Klimamarsj 2. september for et vendepunkt i klimapolitikken

Bilde av LO i Oslos 1. maiparole om 100000 klimajobber og vern av LoVeSe.

Bli med å gå bak LO i Oslos banner i klimamarsjen. Ta gjerne med fagforeningsfanen!

LO i Oslo er en del av klimavalgalliansen som arrangerer klimamarsjen under oppfordringen: Hev stemmen og gjør valget til et vendepunkt for klima!

Tid: Lørdag 2. september kl. 13. Avsluttes innen kl. 15.

Sted: Sjøsiden ved Oslo S. Marsj til Stortinget.

Nettside: klimavalgalliansen.no.

Facebook: facebook.com/events/315289545557971.

Her får du høre Norges største klimakor og appeller ved Karl Ove Knausgård, Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og Elina Berg, Natur og Ungdom, 16 år og uten stemmerett. Sandra Kolstad holder minikonsert.

I november 2015 marsjerte 3.400 i Oslo og millioner i verden for en ambisiøs og rettferdig klimaavtale i Paris. I klimamarsjen den gang hadde vi med fem fagforeningsfaner og mange fagorganiserte. Vi håper du blir med på klimamarsjen lørdag 2. september slik at vi blir enda flere nå! Ta gjerne med fagforeningsfanen hvis du har mulighet til det!

Valgpub 31. august kl. 18 på Jaeger i Grensen 9

Plakat for valgpub.

I samarbeid med Fellesforbundets fagforeninger i Oslo inviterer vi til valgpub med Jonas Bals fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Bjørnar Moxnes fra Rødt og Aisha Naz Bhatti fra Senterpartiet. Historiker Knut Kjeldstadli innleder om fagbevegelsens politiske rolle og Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten, styrer politikerpanelet.

Hva er politikernes svar på sosial dumping, økt midlertidighet, privatisering og økte forskjeller? Møt opp og finn ut på valgpuben torsdag 31. august kl. 18:00 på Jaeger i Grensen 9. Se invitasjonen her. Velkommen!

Åpent møte om Oslo-modellen

Tirsdag 29. august kl. 17:30 i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7

Fagforeningene i Oslo opplever mer sosial dumping og det avdekkes stadig mer arbeidslivskriminalitet. Det organiserte arbeidslivet er i ferd med å tape i konkurransen mot det useriøse. Oslomodellen er ment å motvirke denne utviklingen. På møtet diskuterer vi hva modellen er, hvorfor den kom og hvordan den skal brukes til å stoppe useriøse aktører. Innledere er byråd Robert Steen fra Arbeiderpartiet og Joachim Espe leder i Rørleggernes Fagforening avd. 605. Debattleder er Morten Svendsen, EL og IT Oslo og Akershus. Se invitasjon til møtet her.

Åpent møte om sosial dumping – hvem har skylda?

Lørdag 26. august kl. 11:00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Oslo og Akershus Nei til EU inviterer til åpent møte om sosial dumping - hvem har skylda? Det blir innledninger ved Silas Grage, faglig sekretær i danske Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, John Näsman, tillitsvalgt i svenske IF Metall Volvo og Nikos Papageorgiou, leder for hotellarbeiderforbundet i Aten. I panelet sitter Boye Ullmann, Nei til EU, Jonas Bals, Arbeiderpartiet, og Andreas Brännström, Fremskrittspartiets ungdom. Last ned invitasjonen her.

Bilde av Roy Pedersen som holder appell under Sykepleierforbundets streikemarkering.

LO i Oslo støtter sykepleiernes streik i Kreftforeningen

Sykepleiernes streik i Kreftforeningen startet 22. mai da det ikke ble enighet om ny tariffavtale. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte de at det ikke skulle bli dårligere lønns- eller arbeidsvilkår, men da løftet ikke ble holdt gikk sykepleierne ut i streik. LO i Oslos leder Roy Pedersen holdt appell på markering for de streikende foran Stortinget 10. august. Her kan du lese appellen.

Byvandring på Steinhoggermuseet på Grorud 24. august

Plakat for omvisning på Steinhoggermuseet.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til byvandring torsdag 24. august kl. 18:00 på Steinhoggermuseet på Grorud. Overingeniør Kirsten Berrum viser rundt og forteller om steinhoggervirksomheten i Groruddalen. Granitten fra Grorud var i sin tid verdenskjent og byggeprosjekter i Norge og utlandet krevde at mange steinhoggere kom reisende til Groruddalen. Vi får blant annet høre om hva steinen ble brukt til, om de svenske steinhoggerne som var blant de første arbeidsinnvandrerne, om fagforeningsvirksomheten og boligkrisa.

Last ned invitasjon med mer informasjon om byvandringen her. Ta gjerne med deg fagforeningskamerater og møt opp til et par interessante timer i Steinhoggermuseet. Gratis inngang. Adkomst: Buss 31 til Grorud eller T-bane 5 (Vestli) til Grorud. Museet ligger to minutter fra Grorud bussterminal og T-banestasjon, se kart her. Velkommen!

Politisk pub onsdag 23. august kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Valgdebatt om velferdsprofitt

Plakat for valgdebatt 23. august.

Et stort flertall av befolkningen vil begrense profitten på velferdstjenester, men de store kommersielle eierne henter mye mer profitt enn det som er vanlig ellers næringslivet. Hva betyr det for oss som samfunn og hvordan opplever hjelpe- og omsorgsarbeiderne å jobbe for velferdsprofitørene?

I panelet sitter Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo, Christer Solheim Ryen, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune for Fellesorganisasjonen (FO), og Linn Herning, For Velferdsstaten og forfatter av boka «Velferdsprofitørene». De politiske partiene er invitert til å kommentere debatten. Christian Tybring-Gjedde (Frp), Fredrik Mellem (Arbeiderpartiet), Saida Begum (Høyre), Hulda Holdvedt (MdG) og Mari Eifring (Rødt) er hittil bekreftet. Ordstyrer er Ida Søraunet Wangberg, Manifest. Gratis inngang. Kulturhuset holder nå til i Youngs gate 6, mellom Youngstorget og Storgata.

Bilder fra LOs sommerpatrulje.

Bli med på LOs sommerpatrulje!

Sommeren nærmer seg med stormskritt og med den kommer ferievikarer og selvfølgelig LOs sommerpatrulje. 26. juni til 14. juli er sommerpatruljen igjen ute og snakker med unge arbeidstakere. Vil du bli med i årets sommerpatrulje i Oslo og Akershus meld din interesse her og du skal bli kontaktet av LOs distriktskontor for Oslo og Akershus hvor du får mer informasjon. Alle deltakerne på sommerpatruljen får skolering i arbeidslivets lov- og avtaleverk, innsyn i unges arbeidsliv i de ulike bransjene og muligheten til å bli kjent med engasjert ungdom i de LO-forbundene. Last ned infrmasjonsark om sommerpatruljen her.

Markering mandag 15. mai kl. 10:00 foran Stortinget for å redde akuttkirurgisk beredskap ved Odda Sjukehus

LO i Indre Hardanger har markering på Eidsvolls plass kl. 10:00 – 11:30 for å sikre fortsatt akuttkirurgisk beredskap ved Odda Sjukehus. Saken er til behandling på Stortinget denne dagen. Det blir appeller, kulturinnslag og overrekkelse av underskriftslister til stortingspresidenten. LO i Oslo har tidligere uttalt seg om viktigheten av lokalsykehus og oppfordrer fagforeningene i Oslo til å møte opp med sine faner mandag 15. mai kl. 10:00 – 11:30 foran Stortinget for å vise sin solidaritet og at lokalsykehus er en viktig sak for oss alle.

Politisk pub torsdag 4. mai kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Invitasjon til politisk pub om EØS og arbeidslivet. Plakat.

EØS bestemmer over arbeidslivet

EØS-avtalen bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover. Kommer årets LO-kongress til å ta konsekvensene av at EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv? Finn ut mer på politisk pub! I panelet sitter: • Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund • Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby • Boye Ullmann, organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo.

Politisk pub er åpen for alle og det er gratis inngang. OBS! Kulturhuset har flyttet til Youngs gate 6, mellom Youngstorget og Storgata. Last ned plakat her.

1. maitoget økte fra 5.600 i 2011 til 9.200 i 2017

Hvert år telles antall personer som er med å gå i 1. maitoget i Oslo. I løpet av de siste sju årene var det lavest deltakerantall i 2011 med 5.600 deltakere og toppen var i 2015 med 9.500 deltakere. I 2017 var det 9.200 deltakere i 1. maitoget. Tellekorpset har laget en detaljert oversikt over hvor mange som gikk i de forskjellige seksjonene. Disse inkluderer faglig seksjon hvor forbundene og fagforeningene går, de politiske partiene, en internasjonal seksjon, en for miljø- og klima og en for andre grupper og organisasjoner.

Se hele oversikten over oppslutningen om 1. maitoget de siste sju årene her.

1. mai: Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene

1. mai 2017 på Youngstorget. Plakat.

1. maiarrangementet på Youngstorget starter med janitsjarmusikk kl. 11:25 etterfulgt av appeller kl. 11:30. Hovedtalene begynner kl. 11:55 som i år er ved Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, leder av SV, og Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45.

Se hele programmet for 1. mai på Youngstorget her. LO i Oslos representantskap har vedtatt parolene og det politiske grunnlaget for 1. mai-feiringen i Oslo. Last ned og les parolene og grunnlaget her.

Allsangkveld søndag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Allsangkveld kvelden før 1. mai. Plakat.

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai med nye og gamle sanger knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Historieprofessor Knut Kjeldstadli forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn og Ingunn Gjerstad, leder for Handel og Kontor Region Øst, holder appell. Allsangen starter kl. 18:30 presis og er på Kulturhuset som da har flyttet fra Youngstorget til Youngs gate 6, altså mellom Youngstorget og Storgata. Arrangementet er åpent for alle og det er gratis entré. Arrangementet avsluttes ca. kl. 20:30. Ta gjerne med deg fagforeningskamerater, venner og familie!

Last ned plakat her.

Invitasjon til konferanse om EØS og arbeidsliv.

EØS og arbeidsliv

Konferanse tirsdag 25. april kl. 10:00 hos LO i Oslo

LO i Oslos leder Roy Pedersen åpner konferansen med noen tanker rundt arbeidslivsspørsmål på LO-kongressen. Idar Helle fra De Facto legger fram utredning om EØS og arbeidsliv med fokus på bemanningsbransjen, verftssaken, Holship-dommen og ILO 94, og offentlig pensjon. Roar Eilertsen, også fra De Facto, legger fram utredning om EØS, sikkerhet og samferdsel om EUs Jernbanepakke 4, transport og kabotasje, og EUs helikopterforordning. Det blir debatt med kommentarer fra aktuelle forbundsområder.

Last ned invitasjon til konferansen her.

Invitasjon til foredrag om den russiske revolusjon. Plakat.

Foredrag torsdag 6. april kl. 18:00 på Arbeidermuseet, Sagveien 28:

Lyset fra øst: Den russiske revolusjon 100 år

I år er det 100 år siden den russiske revolusjonen startet. Det markerer vi med et foredrag av Historiker Eirik Wig Sundvall som forteller om revolusjonens innvirkning på norsk arbeiderbevegelse og viser bilder fra arbeiderpartidelegasjonens reise til Sovjet sommeren 1920. I tillegg har professor i historie, Knut Kjeldstadli, funnet fram gamle revolusjonære sanger som han vil fortelle om og som vi synger i lag. Se mer om arrangementet på Arbeidermuseets hjemmeside. Arrangører: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arbeidermuseet og LO i Oslos Kulturutvalg. Fri entré.

Åpen konferanse om Cuba 24. mars kl. 17 hos LO i Oslo

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til konferase: • En ny fase i den cubanske revolusjonen?Hva innebærer den cubanske sosialismen?. Det blir innledninger ved H. E. Oscar de los Reyes Ramos, Cubas ambassadør til Norge, Even Sandvik Underlid, Peter M. Johansen og Natalia Zubillaga. Det blir lett servering. Påmelding til Olaf Svorstøl olasvo@gmail.com. Last ned invitasjon til konferansen her for å se detaljer om temaene sm tas opp.

Politisk pub onsdag 22. mars kl. 18:00 på Kulturhuset:

Sånn får du tariffavtale på 1-2-3

Mange sperret opp øynene da dørvaktene på Kulturhuset ble nektet tariffavtale av sjefene i Youngstorvet Vertskap AS. Men hva er poenget med tariffavtaler? Er noen bransjer, som utelivet, for kule til å ha ansatte med ordna forhold? Til politisk pub kommer en av dørvaktene som kjempet for tariff på Youngstorget. Kom og lær alt DU trenger å vite for å vinne kampen for tariffavtalen. I panelet: Dagfinn Lie, tidligere klubbleder i Youngstorvet Vertskap AS, Bahram Aiobi og Ole Magnus Eide, tillitsvalgte ved Elkjøp Lørenskog, Gøran Sagstuen, tillitsvalgt ved XXL Gardermoen. Møteleder: John Thomas Suhr, Oslo/Akershus Handel og Kontor. Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto. Gratis inngang.

Markering for faglige rettigheter 20. mars kl. 14:00 til 15:30 foran stortinget!

Bilde fra tidligere demonstrasjon.

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre tjenestemannsloven må avvises.

Vi vil ha: Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon. Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

Vi krever: Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene

Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling

Delta i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige rettigheter som gir sjefene økt makt. Ta med faner og møt opp foran Stortinget 20. mars kl. 14.00 Appeller fra forbundsledere og tillitsvalgte. Kunstnerisk innslag ved Rolf Raddis Band.

Last ned oppdatert løpeseddel med appellanter.

Det er konferanse på Kulturhuset på Youngstorget samme dag (20. mars) kl. 11:30 til 13:30 om forverringene av arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen.

Initiativtakere:

LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Larvik og Lardal, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim

Link til løpesedler: Løpeseddel og her to løpesedler på et ark som egener seg til kopiering på A4-ark.

Link til Facebookarrangement: markering.

Link til Facebookarrangement: Konferanse på Kulturhuset for faglige rettigheter.

Les om markeringen på Fri Fagbevegelse: LO-avdelinger mobiliserer for et bedre arbeidsliv.

Vendepunkt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

Lørdag 11. mars kl. 13:00 Eidsvolls plass foran Stortinget

Oljenæringen vil bore i Lofoten, Vesterålen og Senja - i hjemmet til torsken, ved Europas største hekkeområde for sjøfugl og verdens største kaldtvannskorallrev. Dette må vi stanse. Derfor tennes varder over hele landet lørdag 11. mars for å varsle fare. Seks måneder før stortingsvalget samles vi for å vise at det er på tide med et vendepunkt i klimapolitikken.
Vendepunkt er en serie markeringer fram mot valget for en ny og bedre klimapolitikk. LO i Oslo er blant arrangørene som inviterer til fest og protest 11. mars kl. 13! Sang, dans, appeller og minikonsert med Moddi. Del gjerne på Facebook.

Den internasjonale kvinnedagen er aktuell som aldri før:

Vi møtes onsdag 8. mars kl. 18:00 på Youngstorget

Parole Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag. Fotografi.

LO i Oslo bærer parolen Vi krever fast hele stillinger, likelønn og 6 timers dag i 8. marstoget. Kortere arbeidstid er en likestillings- og klassereform. Økt ledighet, robotisering og krav til økt pensjonsalder er nye argumenter for kortere arbeidstid. Vi går inn for en trinnvis reduksjon som tariffkrav, inntil 6 timers dag er nådd. Lavlønte må få økt kjøpekraft og ingen skal gå ned i lønn der alle får økt fritid som kan tas ut på ulike måter. Kvinners inntekt er fortsatt 86 prosent av menns. Målet er likelønn. Tidsklemma fører til at flere velger deltid framfor heltid. Retten til heltid må forsterkes som tariffkrav. Utradisjonelle yrkesvalg og likebehandling i arbeidslivet krever økt kamp mot diskriminering og seksuell trakassering. Regjeringen har reversert familiepolitikken. Fedrekvoten må tilbake til 14 uker og kontantstøtten fjernes. Se og del Facebook-arrangementet her.

Åpent møte 22. februar kl. 17:30 på Dattera til Hagen:

EU og EØS foran stortingsvalget

Alle partiene er invitert til å svare på om hva de mener om EU-medlemskap og EØS-avtalen, om EØS og arbeidsliv og om EU/EØS blir en viktig sak for partiene i valgkampen. Møteleder er Eva Nordlund, kommentator i avisa Nationen. Arrangører er Oslo Nei til EU og LO i Oslo. Møtet er åpent for alle og avholdes på Dattera til Hagen, Grønland 10, kl. 17:30. Gratis inngang. Last ned invitasjon her.

Broen til framtiden 17. februar 2017

Fikk du ikke plass på konferasen eller er det for lang reisevei? Se direktesending fra konferansen litt lenger ned på denne siden.

Bli med på Broen til framtiden 2017, folkets klimakonferanse, på Folkets hus i Oslo fredag 17. februar 2017. Meld deg på her før det blir fullt! Se også mer om konferansen på Facebook. Konferanse blir som vanlig gratis. Bak Broen til framtiden står en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere og engasjerte folk som vil bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Nå etterlyser vi oppfølging av Paris-avtalen og ser fram mot stortingsvalget i 2017. På konferansen i februar kommer blant annet den britiske forfatteren og miljøverneren Tony Juniper og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit. Det blir sesjoner om arbeidsliv, fritid og forbruk, bioøkonomi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og reiseliv og matproduksjon. På Kulturhuset blir det frokostmøte før og fest etter konferansen. Så gjør deg klar for en inspirerende dag!

Se direktesending fra klimakonferansen Broen til framtiden

Sendingen skal starte kl. 10:00 fredag 17. februar:I løpet av konferansen er det også en parallellsesjon kl. 12:15 til 14:00. Her kan du se det ene av fire seminarer:

Fagopplæringsforum 15. februar kl. 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

I møtet legger byrådssekretær for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune Halvard Hølleland (Ap) fram Yrkesveien – strategien for fag- og yrkesopplæringen i Oslo. Den kom før jul og behandles i kultur- og utdanningskomiteen og bystyret i vår. Du kan lese meldingen her. Vi får anledning å gi innspill. Fagopplæringsforum er åpent for tillitsvalgte og andre med engasjement for temaene og er et viktig møtepunkt for våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda, prøvenemdsfolk og andre med fag- og yrkesopplæringsinteresse. Trygge og stolte fagarbeidere er de beste oppfinnere i et omstillingsdyktig, rettferdig og grønt arbeidsliv. Arrangementet er gratis og finner sted i LO i Oslos møtelokale, Møllergata 24, 9. etasje. Facebookarrangement her.

Streiken i LHL er over

Den planlagte fanemarkeringen 9. februar foran Stortinget er avlyst da streiken ved Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er over. Partene har undertegnet avtalen og de ansatte er tilbake på jobb. Les mer på Fagforbundets hjemmeside: LHL-streiken er over.

Fanemarkering torsdag 9. februar foran Stortinget i forbindelse med streiken for pensjon i LHL

LO-medlemmene i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er nå i streik for å beholde en pensjonsordning (hybridordning) som er like god for kvinner og menn og som varer livet ut. Foreløpig er det tatt ut medlemmer i streik ved hovedkontoret i Storgata 33 og på Feiring og Glitre.

Vi oppfordrer fagforeningene til å stille med faner og flagg på fanemarkeringen torsdag 9. februar kl. 12:00 foran Stortinget på Eidsvolls plass. Her blir det appeller og musikk.

Last ned løpeseddel her med mer informasjon om streiken.

Representantskapsmøte 30. januar om HR

Visste du at som LO-medlem kan du være tilstede på LO i Oslos representantskapsmøter som tilhører? På møtet mandag 30. januar er hovedtemaet HR – Human Resources (menneskelige ressurser). I tillegg blir det orientert om aksjon for å stoppe regjeringas forverring av faglige rettigheter og innsamlingsaksjon for Hellas som er i ferd med å settes i gang. Møtet begynner kl. 17:00 og holdes på Anker Hotell i Storgata 55. Kun de valgte representantene har tale-, forslags- og stemmerett. Alle andre LO-medlemmer er velkomne som tilhørere så langt plassen tillater.

Plakat for allsangkveld

Kulturutvalget inviterer til:

Allsangkveld om yrkesfag tirsdag 24. januar kl. 18:30

Gjennom tidene har yrkesgrupper og arbeidsfolk sunget om arbeid og slit, men også om stolthet over utført arbeid og om samhold. Til kveldens tema har vi funnet fram et knippe sanger fra arbeiderbevegelsens rikholdige repertoar. Professor i historie ved Oslo Universitet, Knut Kjeldstadli, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Tom Pettersen, lærer i byggfag i videregående skole, og barne- og ungdomsarbeider Inger Sveen Skaug vil legge fram synspunkter på dagens situasjon for yrkesfagene og hvilke utfordringer de står overfor. Sangene synger vi sammen med stemmene vi har!

Arrangementet er gratis og finner sted i LO i Oslos møtelokale, Møllergata 24, 9. etasje. Ta med deg fagforeningskamerater og bli med på en kveld med sang og debatt. Vel møtt!

Politisk pub 18. januar om arbeidstid:

Striden om tiden

Onsdag 18. januar kl. 18:00 inviterer vi til politisk pub på Kulturhuset på Youngstorget: 90 timers uke med søppeltømming i Oslo kommune. Er det greit? Hvordan er det å leve i midlertidighet – som ringevikar ved hotellet eller «ansatt» i bemanningsbyrå uten lønn mellom oppdrag? Striden om tiden står sentralt i klassekampen fordi tid er penger, og tid er verdighet. Hva skal vi kreve av en ny og bedre arbeidsmiljølov etter valget til høsten? Bli med og ta pulsen på arbeidstidskampen! I panelet: • Natalia Zubillaga, nestleder LO i Oslo • Brede Edvardsen, forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund • Ole Einar Adamsrød, forbundssekretær Norsk Transportarbeiderforbund • Ordstyrer er Helene Bank fra For velferdsstaten. Gratis inngang. Velkommen!

Panelsamtale 12. januar kl. 14:30 på HiOA:

Hvordan kan fagbevegelsen bli en sterkere pådriver i klimakampen?

Broen til framtiden er blitt kjent som folkets klimakonferanse, og er et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, miljøorganisasjoner og kirken. I forkant av konferansen den 17. februar arrangerer vi en panelsamtale på HiOA der vi spør: Hvordan kan fagbevegelsen, sammen med allierte, være med å redusere gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok? Sted: Auditorium PI254 i Pilestredet 35. Kl. 14:30.
I panelet: Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT forbundet, Kjersti Barsok første nestleder i NTL, Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge og Ingeborg Midttømme, biskop i Møre bispedømme. Panelsamtalen ledes av Andreas Ytterstad, førsteamanuensis ved HiOA og nestleder i Concerned Scientist Norway. Han skrev boken om 100 000 klimajobber i 2013 og redigerte boken «Broen til framtiden» i 2015. Se broentilframtiden.com.
Arrangører; Institutt for journalistikk og mediefag, LO i Oslo og NTL ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Klipp fra tidligere konferanser her.

Fanemarkering onsdag 21. desember kl. 13:00 foran Stortinget:

Uten kamprett - ingen tariffavtaler

I forbindelse med høyesteretts dom i havnearbeidersaken arrangerer Norsk Transportarbeiderforbund og LO i Oslo fanemarkering på Eidsvolls plass foran Stortinget onsdag 21. desember kl. 13:00. Det blir appeller ved Lars Johnsen, leder av Transportarbeiderforbundet, Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, Line Steinseth, leder av Lokomotivpersonalets Forening Oslo, Vegard Holm, Solidaritetskomiteen for bryggesjauerne, og Roy Pedersen, leder av LO i Oslo. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner.

Støttemarkering 29. november for strekende elektromontører

Elektromontørene i Kaba AS i Trondheim streiker for tariffavtale. Kaba er Norges største leverandør av sikkerhetssystemer for adgangskontroll og elektroniske låser og har 13 avdelinger med nær 200 ansatte rundt i landet. Tirsdag 29. november blir det støttemarkering utenfor hovedkontoret til Kaba AS i Drammen.

LO i Oslo oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner på støttemarkeringen som EL og IT Forbundet har ved Kaba AS i Drammen, Hamborggata 21, kl. 12:00 tirsdag 29. november. Det settes opp buss med avgang fra Oslo Sentralstasjon kl. 10:45 med retur fra Drammen kl. 12:45. Møt opp for å bli med på bussen.

De ansatte streiker for en tariffavtale som gir dem: • Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften. • Forhandlingsrett og medbestemmelse. • Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg». • Godtgjøring ved reisearbeid. • Kompetanseutvikling. • AFP.

Les mer om og se bilder fra streiken på FriFagbevegelse.no:

Bedriften nekter tariffavtale. Derfor går 10 montører i Trondheim ut i streik.

EL og IT med støttemarkering for Kaba-ansatte 29. november.

Fagopplæringsforum 29. november kl. 09:00

Tirsdag 29. november kl. 09:00 inviterer vi til årets tredje møte i Fagopplæringsforum i LO i Oslo lokaler i Møllergata 24. Denne gangen blir det orientering om saker Yrkesopplæringsnemnda arbeider med, innledning ved Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo/Akershus, om Fagskolene i Oslo og orientering ved Maren Alexandra Gulliksrud, Handel og Kontor, om Utdanningsdirektoratets anbefalinger og gjennomgang av de videregående utdanningene. Fagopplæringsforum er et uformelt treffsted mellom våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda og fagforeningene tilknyttet LO i Oslo.

Politisk pub onsdag 23. november kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget:

Plakat

Sosial dumping også under Oslos rødgrønne?

Oslo kommune skal bygge for rundt ti milliarder kroner de neste tre årene. Vil pengene pumpes inn i bedrifter og bemanningsbyrå som dumper lønns- og arbeidsvilkår på kommunale byggeplasser? Tre tillitsvalgte fra Fellesforbundet utfordrer Oslos finansbyråd Robert Steen: Tør han ta de kraftfulle grepene som trengs for å gjøre Oslo under rødgrønt styre til et fyrtårn i kampen mot sosial dumping? I panelet: Petter Vellesen, leder Oslo bygningsarbeiderforening, Arne Hagen, Fellesforbundet avd. 51 Telemark, Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundets avd. 023 Raufoss Jern & Metall og Robert Steen, finansbyråd i Oslo, Arbeiderpartiet. Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. Gratis inngang. Arrangører: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten. Se plakat her.

Gerd-Liv Valla på representantskapsmøte 21. november

Visste du at som LO-medlem kan du være tilstede på LO i Oslos representantskapsmøter som tilhører? På møtet mandag 21. november snakker historiker Idar Helle med Gerd-Liv Valla under tittelen Fellesskap fungerer – vi krever en ny politisk kurs. Før det orienterer Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund, om lokomotivførerstreiken og jernbanereformen, utvalgsleder Bjørg Spillum orienterer om aktivitetene i Kulturutvalget og AU-medlem Vidar Evje legger fram styrets plattform for en ny politisk kurs. Møtet begynner kl. 17:00 og holdes på Anker Hotell i Storgata 55. Kun de valgte representantene har tale-, forslags- og stemmerett, og alle andre LO-medlemmer er velkomne som tilhørere så langt plassen tillater.

Miniseminar lørdag 19. november kl. 12:00 – 15:00 på Miljøhuset:

Karbonavgift til fordeling - et taktskifte i klimapolitikken?

Besteforeldrenes Klimaaksjon og Naturvernforbundet inviterer miniseminar om karbonavgift til fordeling (KAF), dagens avgiftssystem, fordeling av avgiftsinntekter, EUs kvotesystem og hva vi kan lære av British Columbia og Sverige. Seminaret holdes i Miljøhuset, Mariboes gate 8. Les mer på facebook.

Skandinavisk velferdskonferanse 14. og 15. november

Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre er under press. Velferdsprofitører med nordiske røtter får stadig større økonomisk og politisk makt. Fellesskapets penger sluses ut til privat profitt framfor å gå til formålet. Arbeidsmiljølov, tariffavtaler og medbestemmelse erstattes av toppstyrt ledelse, lønnsomhetsstyring, fryktkultur og sosial dumping. Med dette dramatiske bakteppet inviteres du til Skandinavisk Velferdskonferanse i Oslo mandag 14. og tirsdag 15. november 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30. Les mer på konferansesiden her.

Invitasjon utstilling om Spaniahjelpen. Plakat.

Utstilling om den norske Spaniahjelpen 1936 - 1939

10. oktober - 4. november på Blindern

Hør intervju med Kulturutvalgets leder Bjørg Spillum om utstillingen og Spaniahjelpen

På sommeren for 80 år siden startet den spanske borgerkrigen. Et mislykket kupp mot den demokratiske valgte regjeringen førte til tre års blodig krig med flere hundretusener døde. Nordmenn og svensker samlet inn store beløp og etablerte barnekolonier og sykehus under borgerkrigen i Spania. En utstilling på Blindern minnes innsatsen i provinsene Valencia og Alicante. Utstilling åpner 10. oktober og kan sees i Galleri Sverdrup, universitetsbiblioteket på Blindern. Last ned plakat for utstillingen her. Les mer om «Spaniahjelpen» og utstillingen her. Les også mer om utstillingen på universitetets hjemmeisde.

Foredrag på Arbeidermuseet torsdag 3. november kl. 19:00

Historisk foredrag om Holstad teglverk. Plakat.

Streiken ved Holstad teglverk

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til foredrag på Arbeidermuseet i Sagveien 28 hvor Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, forteller om streiken og veien til tariffavtale på Holstad teglverk i årene 1929 - 1937. Et historisk tema, like aktuelt i vår tid, hvor folk fortsatt må slåss for å få eller beholde sine tariffavtaler. Etter foredraget inviteres alle til å bli med på sosialt samvær i Oslo Grafiske Fagforenings lokaler i Sagveien 24. Se plakat her.

Fanemarkering 3. november kl. 11:00 foran Stortinget

Verkstedarbeiderforeningene på jernbanen tar ut sine medlemmer i politisk streik torsdag 3. november imot at regjeringen bryter løftene om skikkelig behandling av dagens jernbanebedrifter i forbindelse med oppsplitting av jernbanesektoren. Møt fram på fanemarkeringen på Eidsvolds plass foran Stortinget torsdag 3. november kl. 11:00. Les mer om bakgrunnen for den politiske streiken her.

Fanemarkering 2. november: Streiken i energisektoren

I forbindelse med EL og IT Forbundets streik mot KS Bedrift for å beholde hviletiden til beredskapsvaktene i energisektoren blir det fanemarkering onsdag 2. november kl. 15:00 – 15:30 utenfor Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate 9 (Nationaltheatret stasjons utgang i Ruseløkkveien). Arrangør: EL og IT Forbundet, Fagforbundet og LO i Oslo. Vi oppfordrer fagforeningene til å stille med fane.

Fanemarkering foran Arbeidstilsynets kontorer på Lillestrøm:

Tirsdag 1. november kl. 13.00 på Torvet 5, Lillestrøm

Initiativtakerne bak fanemarkeringen er LO i Asker og Bærum, LO i Nedre Romerike, LO i Oslo, Heismontørenes Fagforening og Fellesforbundet avdeling 614, Byggfag Drammen-Bærum. Det blir appeller fra initiativtagerne med overrekkelse av brev til Arbeidstilsynet. Anledningen er Ramunas Gudas-saken. Se kort gjennomgang av saken her. Paroler: • Arbeidsgiver og hovedentreprenør må tiltales for brudd på arbeidsmiljøloven. • Ramunas Gudas må få yrkesskadeerstatning etter norske regler. • Arbeidstilsynet må stanse arbeidslivskriminalitet, ikke frifinne de useriøse. Ta med fana og møt opp!

Lunsjmøte fredag 28. oktober kl. 12:00, mat fra kl. 11:30:

Møt Dave Spooner fra Global Labour Institute

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til lunsjmøte i LO i Oslos møtelokale i Møllergata 24. Dave Spooner innleder rundt temaet "International Trade Union Solidarity" i forbindelse med at han er på besøk i Norge for å innlede på Globaliseringskonferansen. Dave Spooner er leder av Global Labour Institute, Union Solidarity International i Storbritannia. Innledningen blir på engelsk. Det serveres enkel lunsj fra kl. 11:30. Det er ingen påmelding. Gratis inngang.

Støttemarkering for lokførerne i streik 26. oktober kl. 13:30

Lokomotivførerne i NSB og CargoNet har streiket i fire uker. Onsdag 26. oktober kl. 13:30 arrangeres det støttemarkering på Jernbanetorget. Det blir appeller med kulturelle innslag innimellom. Fagforeninger oppfordres til å stille med faner.

Politisk pub onsdag 19. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget:

En fagbevegelse for alle

Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan bidrar klubben på arbeidsplassen til integrering? Hvordan får man med folk fra land der fagforeningen ses på som statens forlengede kontrollerende arm, eller land der man kan bli arrestert for å drive med fagforeningsarbeid? Fagforeningsfolk fra byggenæring, varehandel og bryggeri forteller om sine erfaringer med å inkludere folk fra ulike kulturer. I panelet sitter Rose Maiken Flatmo, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger og Sunnhordaland, Arne Rolijordet, tidligere klubbleder på Ringnes bryggerier (NNN) og Fawsi Adem, hovedtillitsvalgt på Ikea Furuset. Se plakat her.

Pensjonskonferanse mandag 17. oktober kl. 10 - 16:

Er solidarisk pensjon mulig?

Organisasjonene Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon - gjenreis AFP arrangerer felles konferanse 17. oktober kl. 10 - 16 (innsjekk fra kl. 09:30) i lokalene til Røde Kors i Hausmanns gate 7, Oslo. Spørsmål som tas opp er • Hvem taper og hvem vinner med den nye folketrygden? • Hvordan sikre reell tidligpensjon? • Hvordan er vedtakene fra LO-kongressen 2013 fulgt opp? • Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Innledere: Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner, Tor-Arne Solbakken, LO, Erik Orskaug, Unio, Roger Haga Heimli, Fagforbundet, Stein Stugu, De Facto og Arne Byrkjeflot, LO i Trondheim. Deltakeravgift kr. 400.- (kr. 200.- for trygdede/pensjonister/studenter) inkluderer enkel lunsj. Påmelding til post@forsvarpensjon.no innen 10. oktober.

Bli med og vis din støtte til lokomotivførerne som nå er i streik:

Møt opp på streikemarkeringen onsdag 12. oktober kl. 13:00 på Jernbanetorget

Bandet Hjulslaget varmer opp fra kl. 12:50 og appellene begynner kl. 13:00 med blant andre LO-leder Gerd Kristiansen. Vi håper så mange som mulig kan stille opp. Ta med fagforeningsfanen eller en venn / kollega!

LO i Oslo støtter lokomotivførernes streik

LO i Oslo støtter tariffkampen for en felles nasjonal toårig utdanning som tilsvarer nivået ved Norsk Jernbaneskole. Det kan ikke aksepteres at krav til sikkerhet svekkes for å spare penger og at nivået på utdanning skal være en konkurransefaktor mellom togselskapene. En nasjonal utdanning vil også sikre at lokførere kan kjøre tog i hele landet, uavhengig av hvilke togselskap man er ansatt i. Jernbaneprivatiseringen forsterker behovet for et nasjonalt utdanningsnivå og viser at nyliberale løsninger er i strid med den norske modellen. Se pressemeldingen her.

Vi oppfordrer fagorganiserte til å stille opp som streikevakter.

Streik i NSB og CargoNet: Lokomotivførerne streiker for kompetanse

Hjelp til som streikevakt

Lokomotivpersonalets Forening Oslo håper de som har mulighet til å stå streikevakt sammen med lokomotivførerne tar en økt. Møt opp i Schweigaards gate 12, tredje etasje inne i Bussterminalen eller kontakt foreningens leder Line Steinseth på e-post leder@oslo.lokmann.no eller ring 23 62 17 27 for å avtale tid.

Les mer om streiken på Norsk Lokomotivmannsforbunds hjemmeside og på FriFagbevegelse.no: Massiv støtte til lokførernes streikTrappar opp togstreikenFlytog-kolleger bruker fritiden på streikevaktDerfor streiker lokførerne71 lokførere tatt ut i streik – 150 tog er innstiltStreik i NSB: – Kompetanse er verdt å streike forLokførarane har Noregs sterkaste streikevåpen.

Byrådsleder Raymond Johansen til LO i Oslo om Oslo-budsjettet 3. oktober

På LO i Oslos representantskapsmøte mandag 3. oktober innleder Raymond Johansen om byrådets forslag til budsjett for Oslo 2017. Dette er det første budsjettet byrådet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne legger fram som de har laget fra bunnen av. Alle LO-medlemmer kan være tilstede på representantskapsmøtet som tilhørere. Møtet begynner kl. 17:00 og avholdes på Hotel Royal Christiania ved Jernbanetorget.

Teaterkveld lørdag 1. oktober kl. 18:00 på Oslo Nye Teater:

Bli med å se forestillingen Vrede

Teaterforestillingen Vrede. Bilde av skuespillerne.

LO i Oslos Kulturutvalg inviterer til teaterforestillingen Vrede med tekst av Joanna Murray Smith på Oslo Nye Teater lørdag 1. oktober kl. 18:00. Vrede er en forestilling om radikalisme, fornektelse og raseri. Les mer om teaterstykket på Oslo Nye Teaters hjemmeside. Billettpris gjennom LO i Oslo er kr. 140,- for honnør og kr. 180,- for de under 67 år. Frist for påmelding og betaling er torsdag 22. september og prinsippet om «først til mølla» gjelder. Påmelding til post@lo-oslo.no. Billettene betales til LO i Oslos konto nr. 9001 19 16081. Merk om det er honnør eller vanlig pris. Billettene anses ikke som bestilt før beløpet er registrert på konto. Si fra ved påmeldingen om du ønsker å være med å gå ut sammen etter forestillingen, så reserverer vi bord. Kulturutvalget ønsker velkommen til en hyggelig teaterkveld sammen med fagforeningskamerater i LO i Oslo! Se invitasjon til teaterkvelden her.

Møte om arbeidslivskriminalitet: Hva med Ramunas Gudas

Mandag 26. september kl. 18:30 i Folkets Hus Sandvika

Det blir en presentasjon av saken ved Heismontørenes Fagforening i EL & IT og Budstikka-journalist Nils Harnes. Etter Advokat Tonje Giertsen blir det spørsmål og debatt. Arrangører er LO Asker og Bærum, Heismontørenes Fagforening, Fellesforbundet avd. 614 Drammen og Bærum, og LO i Oslo. Last ned invitasjon med kart på side 2.

Politisk pub onsdag 14. september kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget:

Invitasjon til politisk pub 14. september 2016. Plakat.

Hvorfor vil folk ha tariffavtale? Expert og andre historier

Det ble ramaskrik da Expert-ledelsen sa opp tariffavtalen med sine ansatte. Hva er det som gjør kravet om tariffavtale så betent? Har sjefenes skepsis mot at ansatte organiserer seg blitt større eller lar vi oss overraske fordi vi har en overdreven forestilling om et fredelig og harmonisk arbeidsliv? Fafo-forsker Kristine Nergaard forteller om tariffavtalene historisk og hvilken rolle de spiller i arbeidslivet i dag. Det blir panelsamtale med tillitsvalgte som har vært med å kjempe fram tariffavtaler. Se invitasjon til politisk pub her.

Vendepunkt for en ny klimapolitikk

Demonstrasjon torsdag 8. september kl. 16 foran Stortinget

Vendepunkt. Logo.

Et år før Stortingsvalget demonstrerer vi for et vendepunkt i klimapolitikken! Fagforbund, fagforeninger, klima- og miljøorganisasjoner og trossamfunn står bak vendepunkt som er en serie demonstrasjoner for en ny klimapolitikk fram mot stortingsvalget i 2017. Våre krav er: • La oljen i Arktis ligge • 100 000 nye klimajobber • Vis rettferdighet. Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken. Regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge. Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør. Last ned løpeseddel her og se mer om arrangementet på facebook. Møt opp på demonstrasjonen torsdag 8. september kl. 16 foran Stortinget du også! Vi oppfordrer fagforeninger til å møte opp med fagforeningsfaner.

Fagopplæringsforum torsdag 25. august kl. 13:00 hos LO i Oslo

Forumet er et treffpunkt mellom interesserte i fagforeningene og LO i Oslos representanter i Yrkesopplæringsnemnda slik at man kan drøfte spørsmål og dele kunnskap om fagopplæring. Vi vil bidra til å øke andelen elever som velger fagopplæring og å sikre elevene en god utdanning og praksis. På møtet torsdag 25. august får vi innledning ved Jan Tvedt fra Utdanningsetaten om hvordan skolestrukturen og tilbudet ser ut nå og ved Kari Hauge om Fagskolene. Vi vil også ta imot innspill om fagopplæring til LO-kongressen. Møtet starter kl. 13:00 og avholdes i LO i Oslo lokaler i Møllergata 24, niende etasje. Ringeklokke 903. Det blir lett servering.

Popvenstre – festival med politikk og kultur lørdag 27. august kl. 11 - 23 i Kubaparken ved Akerselva

Popvenstre er en festival for grasrota, for de sosiale bevegelsene og for kultur som vil noe. Det blir politiske debatter, musikk og mat. Her er noen smakebiter fra programmet: • Veien videre for venstresida i Europa • Kvinnehat i 2016 og feministiske motstrategier • Bokbad om politisk litteratur • Moddi om forbudt kultur • Forlaget Manifest presenterer bøkene En flukt som aldri tar slutt og Hvem skal eie Norge? • Det blir konsert med Albert og Elise, Einar Stray Orchestra, og Ole & Silje Huleboer • Installasjonen Sisyfos Minigolfklubb • Akerselva Kvinnekor • Pop-up-restauranten Hummus Sapiens • Tore Namstad fra Kafe Oslo disker opp med gryteretter. I tillegg blir det eget barneprogram, stands, kunst, øltelt og mye annet spennende. Billetter kan kjøpes på popvenstre.no hvor du også kan se programmet. Se også Popvenstre på facebook.

Oslopride paraden. Plakat.

Bli med LO i Oslopride paraden lørdag 25. juni

Solidaritet er felles front for et likeverdig og fritt samfunn. Uansett hvilken posisjon i samfunnet, venneflokken eller i organisasjonslivet du måtte ha – verdighet er noe alle kan bidra med. Vis solidaritet og bli med LO i paraden. Det handler om kampen for likeverd og likestilling for alle! Våre tanker går til ofrene og de pårørende etter tragedien i Orlando.

Ta gjerne med fagforeningsfane. Spørsmål kan rettes til osloakershus@lo.no eller på telefon 90 13 54 22 eller 92 66 57 56. Les mer om pridepark i Spikersuppa fra 22. – 25. juni og om paraden 25. juni på OsloPride.no.

Politisk Pub 25. mai ble avlyst grunnet streiken

Det blir ikke politisk pub på grunn av streiken i hotell- og restaurantbransjen.

1. mai 2016 i Oslo. Plakat.

1. mai i Oslo

135.000 arbeidsløse – Bryt med høyrepolitikken

Arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:25 med appeller og korpsmusikk. Blant talerne er Lars Haltbrekken, leder Norges Naturvernforbund, Liv Tørres, direktør Nobels Fredssenter, og Gerd Kristiansen, leder Landsorganisasjonen i Norge. Demonstrasjonstoget går fra Youngstorget kl. 12:45.

LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus inviterer hele familien til årets 1. mai-arrangement og stiller med salg av popcorn, sukkerspinn og brus hvor inntektene går uavkortet til Norsk Folkehjelp.

1. mai 2016 togoppstillingsplan

Kart over oppstillingen av demonstrasjonstoget på Youngstorget

Annonse med togoppstillingsplan på Youngstorget

Plakat med paroler og program

Det politiske grunnlaget for 1. mai 2016 i Oslo

Hotell- og restaurantarbeiderstreiken:

Fanemarkering på mønstringsmøte 1. mai kl. 09:00 i Samfunnssalen

Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med faner og folk på de streikende hotell- og restaurantarbeidernes mønstringsmøte 1. mai kl. 09:00 i Samfunnssalen i Samfunnshuset på Arbeidersamfunnets plass. Bli med og vis din støtte til kampen for lokal forhandlingsrett og ei lønn å leve av.

Streikeappell og parole på Youngstorget 1. mai

Dolores Olaussen, hovedtillitsvalgt på Scandic Helsfyr Hotel, har appell fra de streikende på Youngstorget 1. mai. I demonstrasjonstoget går de streikende først i pulje nummer fire hvor de har egen parole Vi krever lokal forhandlingsrett og ei lønn å leve av!

Allsangkveld 30. april 2016. Plakat.

Lørdag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngstorget:

Ta sangen tilbake – allsang kvelden før 1. mai

LO i Oslo i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai. Knut Kjeldstadli, professor i historie, forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Tommy Torgersen, leder i Oslo Bryggearbeideres Forening, holder kveldens politiske appell. Ta med deg fagforeningskamerater, venner og familie og bli med på kulturkvelden der du kan synge med eller bare lytte til gamle, nye og kjære sanger. Arrangementet er åpent for alle og finner sted på Kulturhuset på Youngstorget. Vi starter kl. 18:30 og holder på fram til 20:30. Gratis entré. Last ned invitasjon til allsangkvelden her. Velkommen!

Fanemarkering 29. april til støtte for hovedtillitsvalgt i EVRY

EL og IT Forbundet IKT Bransjens Fagforening oppfordrer fagforeninger og andre til å være med og vise sin støtte til EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt, John Christian Hanssen, som er erklært overtallig og sagt opp av IT-selskapet EVRY. Hanssen har i praksis fungert som hovedtillitsvalgt i hundre prosent stilling de siste seks årene og oppgavene som tillitsvalgt er mer krevende enn noen gang, i følge fagforeningen som krever stans av prosessen som bedriften har startet. Møt opp med fagforeningsfaner på Telenorsenteret, Snarøyveien 30 Inngang A, Fornebu, fredag 29. april kl. 10:30.

Les mer om saken på FriFagbevegelse:

Oppfordrer Evry til å stanse oppsigelsen av hovedtillitsvalgt

Vil kjempe for tillitsvalgt

Streikemarkering tirsdag 26. april kl. 11:00 ved Hotel Royal Christiania

I forbindelse med streiken i hotell- og restaurant er det fanemarkering tirsdag 26. april kl. 11:00 ved Hotel Royal Christiania i Biskop Gunnerus gate 3, ved Jernbanetorget. Møt opp med fagforeningsfaner og flagg! LO-leder Gerd Kristiansen og Fellesforbundets leder Jørn Eggum er blant appellantene. Følg med på facebook-siden til Fellesforbundet avdeling 10 for oppdateringer og se bilder fra streiken.

Informasjon om streiken fra Fellesforbundet:

Les mer om hva streiken dreier seg om på Fellesforbundets hjemmeside.

Her er oversikt over bedrifter som er tatt ut i streik.

Her kan du laste ned løpeseddelen som deles ut av de streikende.

Fellesforbundet avdeling 10 sin facebook-side.

Les mer på FriFagbevegelse:

Nå streiker lavtlønte på hoteller og restauranter for lønnsløft og lokale forhandlinger

3450 ut i streik på hoteller og restauranter fra søndag

Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble ikke enige i forhandlingene om Riksavtalen: – Vi ligger langt etter i lønnsutviklingen

Hotell- og restaurantstreiken: – Stor streikevilje for høyere lønn

Politisk Pub onsdag 20. april kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget:

Fra stoppeklokke til tillitsreform

Med maktskiftet i Oslo etter valget i fjor varslet det nye byrådet en «tillitsreform» i eldreomsorgen. Hvordan kommer de som mottar hjemmetjenester til å merke dette? Hva blir de viktigste endringene og hva vil mer tillitt til de ansatte bety for rettighetene til brukerne? I panelet: Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Mari Sanden, leder Fagforbundet Oslo, og Lene Ording, Norsk Sykepleierforbund, avdeling Oslo. Møt opp på politisk pub onsdag 20. april kl. 18.00 på Kulturhuset på Youngstorget. Gratis inngang. Se invitasjon til politisk pub her.

Markering på Oslo Havn torsdag 21. april

Torsdag 21. april kl. 15:00 skal det være høytidelig åpning av den nye containerterminalen på Sjursøya. Containerterminalen drives av det tyrkiske selskapet Yilport som i snart ett og et halvt år har nektet å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for bryggearbeiderne. I den anledning har bryggesjauerne en markering ved Sjursøya Oslo havn fra kl. 15:00 til 17:00 den 21. april. Vi oppfordrer fagforeninger til å slutte opp om markeringen med sine fagforeningsfaner.

Samme dag arrangeres et informasjonsmøte der ledelsen av Transportarbeiderforbundet orienterer om konflikten per dags dato og situasjonen i havnene. Møtet starter kl. 12:30 og avholdes i LO i Oslos lokaler i Møllergata 24. Det blir satt opp felles transport til markeringen på Sjursøya i etterkant av møtet.

Politisk pub onsdag 16. mars kl. 18:00 om pensjon

Pensjon er vårens store debatt. Innretningen på pensjonsreformen gjør at vi kan få større klasseforskjeller blant framtidas pensjonister. Hva kan fagbevegelsen gjøre for å rette opp disse skjevhetene? Panel: Lars Mamen, tillitsvalgt i Backe-gruppen, Nina Farnes Hansen, leder Elektromontørenes Forening, Erik Hagen, klubbleder på Arcus og leder av Oslo og Akershus NNN. De facto-rådgiver og pensjonsekspert Stein Stugu forklarer bakgrunnen for pensjonsdebatten. Bli med på politisk pub onsdag 16. mars kl. 18.00 på Kulturhuset på Youngstorget. Gratis inngang.

Allsangkveld onsdag 9. mars kl. 18:30 om internasjonal solidaritet

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til allsang om internasjonal solidaritet, onsdag 9. mars kl. 18:30 – 20:30 i LO i Oslo lokaler, Møllergata 24. Espen Løken fra Industri Energi kommer og forteller om LabourStart og hvordan fagbevegelsen og fagorganiserte kan gi sin støtte til internasjonal solidaritet. Professor i historie ved Oslo Universitet, Knut Kjeldstadli, kommer og forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn. Kulturutvalget i LO i Oslo har funnet fram en knippe sanger som har vært sentrale i solidaritetsarbeidet opp gjennom årene og sangene synger vi sammen med de stemmer vi har! Last ned invitasjon til allsangkvelden her og spre den gjerne videre.

– Havnearbeiderne må få økt støtte!

I et åpent brev til Norsk Transportarbeiderforbund og LO i Norge ber lokale LO-ledere i flere byer om at støtten til havnearbeiderne nå trappes opp gjennom å ta ut medlemmer i sympatistreik. Målet er å innfri kravet om tariffavtaler og å få løst havnekonfliktene. Les brevet her.

Pensjonskurs 7. og 10. mars 2016. Plakat.

Bli «pensjonsekspert» på fire timer

Innføringskurs i pensjon 7. mars kl. 17 - 21 eller 10. mars kl. 12 - 16

På kurset får du oversikt over pensjonssystemets tre hoveddeler: Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Både innskuddsbasert pensjonsordning og hybrid blir forklart. Stein Stugu fra De Facto er foredragsholder. Vi gjennomfører det samme kurset to ganger: Mandag 7. mars kl. 17:00 - 21:00 med matservering fra kl. 16:00 og torsdag 10. mars kl. 12:00 - 16:00. Begge ganger hos LO i Oslo, Møllergata 24. Last ned kursinvitasjon her. Deltakeravgift er kr. 500,- per person. Påmelding snarest mulig til post@lo-oslo.no.

Pensjonskonferanse

Mandag 29. februar kl. 10:00 Oslo Kongressenter, sal D

23. februar vedtar LOs representantskap oppgjørsform og krav til tariffoppgjøret 2016. På pensjonskonferansen 29. februar går vi igjennom hvordan kravene om rettferdig pensjon i privat sektor er ivaretatt og hva «en bred kollektiv ordning som er kjønnsnøytral», «tariffesting med streikerett» og «hybridordning» egentlig betyr. Også hvordan regjeringens utredning om ny offentlig pensjon vil påvirke tariffoppgjøret og pensjonen i offentlig sektor tas opp.

Blant innlederne er Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Handel og Kontors leder Trine Lise Sundnes som representerer de to største forbundene i privat sektor.

Påmelding til post@lo-oslo.no. Last ned invitasjon til konferansen her. Deltakelse er gratis. Det serveres lunsj. Arrangører av konferansen er aksjonen ”Rettferdig pensjon – gjenreis AFP” og LO i Oslo.

Meld deg på klimakonferansen Broen til framtiden

19. februar kl. 9 – 15 i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Gratis å bli med!

Broen til framtiden – alliansen mellom fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirker og trossamfunn, der blant annet LO i Oslo deltar – arrangerer konferansen fredag 19. februar 2016 i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Vi vil ha en rettferdig, grønn omstilling som møter både klimakrisen og arbeidsledigheten i oljeindustrien med nye klimajobber, og grønne arbeidsplasser i alle sektorer og regioner. Konferansen tar opp tråden etter Paris med fokus på hva folk kan gjøre innen transport, energi, lokale samfunn, jord- og skogbruk. De viktigste spørsmålene om omstillingen tas opp – fra klimaflyktninger til hvordan vi kan stoppe oljeutvinning i Arktis.

Dagen blir en idedugnad om en folkelig, rettferdig tilnærming til vår tids største utfordringer. Vi utfordrer også statsminister Erna Solberg, som deltar på konferansen. Andre deltagere inkluderer Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Connie Hedegaard (ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft»), Hans Christian Gabrielsen (LO), Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Beate Sjåfjell (jussprofessor) og representanter fra Islamsk råd og Kirken.

Det er gratis å delta! Påmeldingsskjema og program finner du på Broen til framtidens nettsider. For oppdateringer og viktig informasjon se Facebook.

Fagopplæringsforum 16. februar kl. 14:00 i Møllergata 24

Fagopplæringsforum er et treffpunkt for folk i fagforeningene som har med fagopplæring å gjøre og våre folk i Yrkesopplæringsnemnda. Hit inviteres også aktuelle politikere.

LO i Oslos representanter i Yrkesopplæringsnemnda presenterer seg og arbeidet i nemnda. Vi tar opp saker vedrørende fagopplæringen generelt og i de enkelte yrkesfagene spesielt som kan ha felles interesse. Blant annet nye rutiner knyttet til godkjenning av lærebedrifter og nye lærebedrifter. Våre folk i nemnda ønsker å få flere innspill på bedrifter som burde eller ikke burde være lærebedrifter. Av eksterne innledere kommer byrådssekretær for oppvekst og kunnskap, Halvard Hølleland vil orientere om det nye byrådets politikk for å fremme fagopplæring og antall fagarbeidere i kommunens egne virksomheter samt ved anbud (lærlingeklausulen). Fra Fellesforbundet kommer Jens Petter Hagen som vil gi oss en orientering om status om seriøsitetskrav til tilbydere ved anbudsprosesser, samt om forskjellen på Telemarks- og Skiensmodellen.

Påmelding til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no snarest. Spre gjerne invitasjonen til andre du mener har interesse for temaet. Det blir servert frukt, kaffe og te.

Demonstrasjon 13. februar imot norsk krigføring i Syria

Selv om Norge foreløpig har sagt nei til å sende bombefly og spesialstyrker til Syria, er våre allierte tungt involvert, og regjeringen holder døren åpen for militære bidrag i framtiden.

Oppmøte på Jernbanetorget kl. 14:00. Derfra går vi til Stortinget hvor det blir det appeller og kultur.

Paroler: • Mat og medisiner – ikke bomber. • Støtt fredsforhandlingene – det er ingen militær løsning i Syria. Se mer om arrangementet på Facebook.

Politisk pub onsdag 10. februar kl. 18:00 på Kulturhuset:

Deleøkonomi eller «apploitation» og løsarbeiderliv?

Representerer internasjonale storselskaper som Uber og Airbnb framskritt og verdiskapende teknologi, eller står de for et individualistisk arbeidsliv uten sikkerhetsnett og rettigheter, et gammeldags løsarbeidersamfunn? Eller er det noe av begge deler? Hvordan bevarer vi arbeiderfellesskapet, ansattes tilkjempede rettigheter og trygghet i et arbeidsliv i endring? Hvordan kan vi bruke ny teknologi for å gjøre arbeidslivet enklere og bedre for folk, heller enn å undergrave fagbevegelsen? Hør debatten på Kulturhuset onsdag 10. februar kl. 18:00. Gratis inngang. Se invitasjon til politisk pub her.

Det nye arbeidslivet

Konferanse torsdag 14. januar 2016 på Thon Hotel Opera

Er arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og nulltimerskontrakter det nye arbeidslivet? LOs distriktskontor og LOs lokalorganisasjoner i Oslo og Akershus inviterer til heldagskonferanse om arbeidslivets store utfordring; arbeidslivskriminalitet. Konferansen holdes på Thon Hotel Opera 14. januar og starter kl. 09:00 (kaffe og rundstykker fra 08:30) med avslutning kl. 16:00. Begrenset antall plasser. Påmelding så snart som mulig til osloakershus@lo.no Last ned invitasjon med fullstendig program.

Bli med på solidaritetsdagen fredag 4. desember:

Støtt havnearbeiderne i Oslo!

Vi oppfordrer til å bli med på Oslo Bryggearbeideres Forenings (OBF) solidaritetsdag fredag 4. desember. Solidaritetsdagen begynner med et arrangement kl. 10:00 ved hovedkontoret til Oslo Havn KF, Akershusstranda 19, skur 38. Kl. 12 blir det kaffe- og bolleservering utenfor OBF, Utstikker 2 på Vippetangen. Derfra går vi til Rådhuset og Jernbanetorget hvor det blir arrangementer begge steder. Les mer om situasjonen på Oslo havn og se fullstendig program her.

Seminar mandag 30. november kl. 12:15 – 16 på Litteraturhuset i Oslo

Prekariatet i Oslo – arbeid, migrasjon og helse

Vilkårene i arbeidslivet og flyttemønstre i Europa endret seg markant det siste tiåret. I Norge lever et økende antall mennesker under prekære forhold, preget av usikker inntekt, ufrivillig mobilitet, sosial dumping, fattigdom og få eller uinnfridde rettigheter til velferdstjenester. Seminaret består av innlegg fra forskere, fagbevegelse og organisasjoner med tiltak for fattige og arbeidssøkende migranter. Seminaret setter fokus på hvordan denne «prekariseringen» utfolder seg i Norge med særlig vekt på konsekvenser for fysisk og psykisk helse. Les mer seminaret på Litteraturhuset i Oslo mandag 30. november kl. 12:15. Påmeldingsfrist er 25. november og gjøres via nettsiden for seminaret. Deltakelse er gratis.

Bli med på Folkets klimamarsj 28. november

Rett før klimatoppmøtet i Paris begynner, mobiliseres folk over hele verden til «Global Climate March». Se facebook-event for klimamarsjen. Klimavalgalliansen, som LO i Oslo er en del av, vil forene så mange organisasjoner og mennesker som mulig til et stort arrangement i Oslo. Vil dere være med på tidenes klimamarkering?

Bli med på Folkets klimamarsj – vi går sammen for klimarettferdighet og klimajobber! Lørdag 28. november kl. 13:00 fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass foran Stortinget. Se også plakat for klimamarsjen her.

Politisk pub torsdag 19. november kl. 18:00 på Kulturhuset:

Velferdsprofitører i Oslo kommune - hva må gjøres?

Hvordan preger de kommersielle selskapenes inntog velferdstjenestene, og hvordan påvirker kommersialiseringen tjenestene som drives kommunalt? Hvordan er forholdene i eldreomsorg, barnehager og barnevern i dag, og hva må gjøres politisk for å at hverdagen til våre svakeste og de som jobber med dem, blir best mulig? I panelet: Stein Asthøy, Fagforbundet Oslo, avd. Helse, sosial og velferd, og Christer Ryen, Fellesorganisasjonen (FO) i Oslo – Barne- og familieetaten. Ordstyrer: Stein Stugu, De facto. Se invitasjon til politisk pub her.

Internasjonalt forum tirsdag 17. november kl. 18:00, LO i Oslo, Møllergata 24:

Palestina, BDS-bevegelsen og handels- og investeringsavtaler

LO i Oslos internasjonale utvalg arrangerer møte om Palestina, BDS-bevegelsen og handels- og investeringsavtaler. Innleder er Anna Lund Bjørnsen, leder av Fellesutvalget for Palestina. Temaet er "Situasjonen i Palestina sosialt og politisk, utviklinga i BDS-bevegelsen, betydninga av TTIP, TISA". Det blir enkel servering. Se invitasjon til møtet om Palestina her.

AFP- og pensjonskonferanse mandag 16. november kl. 10

Konferansen er i hovedsak ment som skolering om pensjonsreformen, tjenestepensjon og AFP i privat sektor: • Hvordan sikre en pensjon på 2/3-deler av lønna? • Hvordan kan de som slutter før fylte 62 år beholde opptjeningen? • Hvordan gi sliterne kompensasjon for tapet ved å måtte gå av tidlig? • Hvordan skal offentlig AFP og 30 års opptjening forsvares?

Les mer om pensjonskonferansen her. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) på Youngstorget kl. 10:00 – 16:00 mandag 16. november. Påmelding senest torsdag 12. november til post@lo-oslo.no. Egenandel kr. 500,- per deltaker må betales inn til konto nr. 4212 09 86982.

Utstilling tirsdag 10. november: Svenskene kommer!

LO i Oslos Kulturutvalg inviterer til utstillingen Svenskene kommer! om svensk innvandring til Kristiania og Oslo. Tirsdag 10. november kl. 17:00 på Arbeidermuseet, Sagveien 28. Etter omvisningen blir det samtale og diskusjon rundt temaet: Hvordan hadde Oslo sett ut, hvis svenskene ikke var kommet? Eller mange av de andre innvandrerne som i dag betjener viktige poster i Oslos arbeidsliv? Hvilke utfordringer har innvandrerne og Oslo / samfunnet vårt stått overfor historisk og av i dag? Møt opp og få et par interessante timer sammen med fagforeningskamerater på Arbeidermuseet. Gratis inngang.

Se invitasjon til utstillingen her.

Politisk pub torsdag 22. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Testing, testing

Barn som ikke får sove om kvelden, lærere som opplever pålagte tester som meningsløse, elever som drilles før kartleggingsprøver. Historiene om testregimet i Oslo-skolen er mange. Hva er problemet med å språkteste treåringer i barnehagen? Hvordan vil vi at barndom og læring skal være i de offentlige institusjonene i stedet for dagens testing? Hvordan er det å jobbe i Oslo-skolen? Nytt byråd, nye muligheter!

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 22. oktober kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Dagskurs om kapitalismen tirsdag 20. oktober kl. 08:30 – 16 hos LO i Oslo:

Forstå kapitalismen – kreftene som former hverdagen og samfunnet vårt

Plakat for kurs om kapitalismen

Med bedre forståelse av de kapitalistiske kreftene, kan du gjøre en bedre tillitsvalgtjobb? Som tillitsvalgte møter vi interessekonflikten mellom arbeid og kapital både på arbeidsplassen og i samfunnet. Hvordan innvirker styrkeforholdet mellom ansatte og kapitaleiere din arbeidshverdag, arbeidsmiljøloven, omfanget av sosial dumping og konkurranseutsetting og nedbygging av velferdstjenester? LO i Oslo har fått utviklet et nytt kurs om kapitalismen i samarbeid med De Facto og historiker Idar Helle som er foredragsholder og veileder. Se plakat for kurset om kapitalismen her. Kurset holdes hos LO i Oslo i Møllergata 24 tirsdag 20. oktober kl. 08:30 – 16:00. Deltakeravgiften er kr. 500,- og dekker blant annet varm lunsj. Påmeldingsfristen er fredag 16. oktober og påmelding sendes til post@lo-oslo.no.

Frokostmøte tirsdag 13. oktober kl. 08:00 til 09:30 på Kulturhuset på Youngstorget:

Hvordan kan vi bekjempe arbeidsløsheten og klimakrisen samtidig?

Legger regjeringens forslag til statsbudsjett opp til en grønn og rettferdig omstilling? Hvilke langsiktige strategier trengs for å sikre en grønn og rettferdig omstilling i landet? Arrangør er Broen til framtiden-nettverket der LO i Oslo, Fagforbundet, NTL, Naturvernforbundet, Skaperverk og Bærekraft med flere er med.

• Lærdommer fra omstilling i Storbritannias gruvesamfunn ved stipendiat Aled Dilwyn Fischer.

• Faglig samtale med Jan Olav Andersen, El&IT, Anne-Beth Skrede, LO, Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tale Ellingsvåg, Natur og Ungdom.

• Politisk debatt og mulighet for spørsmål.

Demonstrasjon 10. oktober kl. 14:00: Forsvar folkestyret – Nei til TISA

Lørdag 10. oktober starter den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Vi samles 10. oktober på Eidsvolls plass kl.14:00. Fagforeninger oppfordres til å ta med faner! Vi vil vise at demokratiet ikke er til salgs. Flere fagforbund, organisasjoner og LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonen. For mer informasjon om TISA, se www.tisa.no.

Flertall for en rødgrønn Oslo-allianse

Etter 18 år mister de borgerlige partiene i Oslo makten dersom MDG går sammen med partiene på venstresiden. Foran kommunevalget stilte LO i Oslo 46 spørsmål til partiene. Svarene gir et godt grunnlag for at Ap, SV, Rødt og MDG finner sammen i hovedstaden og fører en ny politikk som både er klart mer klimavennlig og som bidrar til å trygge lønns- og arbeidsvilkår. Det fire partiene kan blant annet stanse ytterligere konkurranseutsetting og privatisering, bekjempe forskjells-Oslo gjennom eiendomsskatt med sosial profil, benytte faste ansettelser i kommunen og få flere på heltid, gjennomføre kraftige tiltak imot sosial dumping, samt starte opp en tillitsreform for og med kommunens ansatte.

LO i Oslo oppfordrer Ap, SV, Rødt og MDG til å ikke skusle bort muligheten for en viktig kursendring i Oslo-politikken og ønsker lykke til i forhandlingene. Les hele pressemeldingen fra LO i Oslo.

Politisk pub torsdag 17. september kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Det utrygge arbeidslivet

Folk blir sagt opp den ene dagen, og får tilbud om tilkallingskontrakt fra samme arbeidsgiver den neste. Bruken av midlertidige stillinger, bemanningsbyråer og nulltimers kontrakter øker. Usikkerheten om neste vakt sprer seg. Det skjer i bransjer fra bygg til renhold og mediene. Kan vi ikke lenger forvente faste stillinger? Tariffavtaler har blitt allmenngjort innen bygg, renhold og fiskeforedling, men hjelper det? Har vi fått et ”A-” og ”B-lag” i arbeidslivet, eller må vi ta i bruk enda flere bokstaver for å skildre virkeligheten?

I panelet: Harald Braathen, klubbleder i PEAB, Frode Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, og Mette Dale, organisasjonsarbeider i NNN. Møteleder: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 27. august kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

LO i Oslos krav og Oslo-partienes svar

Foran kommunevalget utarbeidet LO i Oslo 46 krav som ble sendt i spørsmålsform til alle partiene som er representert i Oslo bystyre samt Oslo Senterparti. Seks av partiene; Oslo Ap, Oslo SV, Rødt Oslo, Oslo Sp, MDG Oslo og Oslo KrF, har svart, mens Oslo-partiene av Høyre, Venstre og Frp ikke har svart. Last ned PDF-dokumentet med LO i Oslos 46 krav og Oslo-partienes svar på disse.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Valgbrosjyrer fra LO i Oslo

Klikk på bildene for å laste ned LO i Oslos hefter i PDF-format som vi utgir i forbindelse med kommunevalget i Oslo i 2015 eller klikk på lenkene her: Valghefte med intervjuer og hefte med LO i Oslos krav og Oslo-partienes svar på disse.


LO i Oslo har også laget fire faktaark som kan lastes ned her om temaene: Konkurranseutsetting og privatiseringEiendomsskattBoligbyggingTillitsreform i Oslo kommune.

Havnearbeidermarsj fram til lørdag 12. september:

Støtt havnearbeiderne i valgkampen!

Havnearbeiderne jobber for et nytt flertall i bystyret som vil at Oslo havn drives etter ILO-konvensjon 137 som gir fortrinnsrett ved lossing og lasting av skip. Et slikt vedtak kan sikres ved at Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG får flertall i Oslo. Styresammensetningen i Oslo havn KF må også endres i tråd med det nye flertallet. I valgkampen gjennomfører Oslo Bryggearbeideres Forening og Støttegruppa for havnearbeiderne en havnearbeidermarsj fra Youngstorget til valgbodene i Karl Johans gate og tilbake igjen. Oppmøte ved Pionerstatuen på Youngstorget kl. 16:00 mandag til fredag og kl. 13:00 på lørdag. Marsjen går fram til og med lørdag 12. september. Vi oppfordrer fagforeningene til å delta med sine faner og/eller flagg. Les mer om havearbeidermarsjen på www.FriFagbevegelse.no.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Bli med på søndagstur imot søndagsåpent 6. september kl. 13:00 i Kubaparken ved Akerselva

Søndag 6. september inviterer vi deg til å bruke søndagen til å forsvare søndagen som fridag for flest mulig. Regjeringen vil åpne butikkene på søndager til tross for massiv motstand. Ta med arbeidskamerater, familie, venner, naboen eller bikkja og gå en tur langs Akerselva. Vi ønsker velkommen til LOs markering imot en uke full av hverdager søndag kl. 13:00 i Kubaparken! Vi byr på underholdning, politiske appeller fra Ap, SV, KrF og Rødt, LOs forbund og representanter fra kirken og miljøbevegelsen. Det blir servering av vafler og kaffe.

Last nedløpeseddel for arrangementet. Les mer om søndagstur imot søndagsåpent på facebook.

Politisk pub torsdag 27. august kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Valg i Oslo

Partiene som utfordrer det sittende byrådet diskuterer hva de vil gjøre med Oslo dersom de vinner valget. Hva vil de gjøre for at den delte byen skal bli mer rettferdig? Vil partiene styrke fellesskapsløsninger eller la kommersielle drive eldreomsorg og barnehager? Hvordan vil partiene jobbe for at ansattes faglige rettigheter ivaretas både i offentlige og private virksomheter i byen vår? I panelet: Marianne Borgen, SV, Bjørnar Moxnes, Rødt, og representanter fra AP og MDG.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 27. august kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Utdelingsaksjoner ved trafikknutepunkter

Også denne gangen skal vi dele ut løpesedler og spørsmål- og svarbrosjyre ved t-banestasjoner og holdeplasser i perioden 24. august til fredag 11. september. De fleste aksjonene blir om morgenen. Meld deg på til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no for mer informasjon og oversikt over steder og tidspunkter. De som melder seg på innen 10. august er med i trekningen av tre gavekort.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Åpent representantskapsmøte 24. august om valget i Oslo

Bli med på det åpne representantskapsmøtet mandag 24. august kl. 17:00 på Hotel Royal Christiania ved Jernbanetorget: Under tittelen Tre uker igjen - hvordan vinne valget? blir det innledninger og debatt ved Raymond Johansen (AP), Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Møtet er åpent for alle LO-medlemmer.

Kommunevalget 2015: Velg side – fellesskap fungerer

Valgkampslagord – bli med i konkurransen om å lage det beste slagordet

Vi trenger et valgkampslagord og du er hermed invitert til å komme med forslag. Slagordet skal brukes i LO i Oslos valgkampmateriell. Forslag sendes til post@lo-oslo.no senest onsdag 1. juli. Premie til vinneren er et gavekort på kr. 1.000,-. Se også vår eiendomsskattkalkulator for mer informasjon om en av våre hovedsaker for en sterkere kommuneøkonomi og bedre fordeling.

Hiroshima 70 – Gratiskonsert på Youngstorget 6. august kl. 18:00 for et forbud mot atomvåpen

I august er det 70 år siden bomben falt over Hiroshima hvor titusener av uskyldige mennesker mistet livet. Samtidig er en historisk prosess i gang: Over hundre land har nå gått inn for å forby og avskaffe atomvåpen. Det er forventet at forhandlinger om et internasjonalt forbud vil starte neste år. Blant annet Nei til atomvåpen, LO og Norsk Folkehjelp har gått sammen for å markere begge deler gjennom en gratiskonsert på Youngstorget i Oslo torsdag 6. august kl. 18:00. På programmet står blant annet det spellemannsprisvinnende bandet Highasakite og Hiroshima-overlevende Toshiki Fujimori deler sin historie. Les mer om konserten her.

Støtt Hellas torsdag 25. juni

Mandatet det greske folket ga da de valgte den nye regjeringen i januar var å få en slutt på kuttpolitikken og å få til en rettferdig løsning på gjeldsproblematikken. Troikaen (EU, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet) svarte med å kreve ytterligere kutt, mer privatisering og ingen ettergivelse av gjeld. Dette er en kritisk tid ikke bare for Hellas, men for hele det europeiske demokratiet. Derfor arrangerer vi støttemarkering for Hellas utenfor den greske ambassaden i Nobels gate 45, ikke langt fra Vigelands museet, torsdag 25. juni kl. 15:30. Kl. 17:00 blir det møte på Kulturhuset på Youngstorget med Kjetil Grønvold som forteller om sin nylige reise og samtaler i Hellas og appell ved Roy Pedersen om det faglige kravet om norsk gjeldsslette for Hellas. Se invitasjon her.

Støtt havnearbeiderne i Oslo – Markering mandag 22. juni kl. 13:00 på Vippetangen

Oslo/Akershus Handel og Kontor og LO i Oslo setter opp egen buss fra Youngstorget med avgang kl. 12:30.

Bli med på støttemarkeringen for bryggearbeiderne i Oslo utenfor hovedkontoret til Oslo Havn KF på Vippetangen, Skur 38, mandag 22. juni kl. 13:00. Ta med faner. Det settes opp buss fra Youngstorget kl. 12:30. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget til Vippetangen.

     Kampen for tariffavtale med det nye konteinerselskapet i Oslo, Yilport, fortsetter. Etter at arbeidsgiverne på havna slo Oslo Losse- og Lastekontor konkurs er bryggearbeiderne ulovlig utestengt fra alt arbeid i Oslo, bortsett fra noen få uavhengige operatører. Transportarbeiderforbundet krever opprettelse av en ny bedrift der bryggesjauerne skal ansettes. NHO og Oslo Havn KF gjør alt for å skvise havnearbeiderne ut. Paroler: • Vi krever tariffavtale med Yilport nå! • Vi krever at Oslo havn KF slutter å undergrave tariffavtalene!

Plakat for åpning av utstillingen Svenskene kommer.

Svenskene kommer!

En utstilling om svensk innvandring til Kristiania og Oslo

Onsdag 17. juni kl. 18:00 inviterer Kulturutvalget i LO i Oslo til åpningen av utstillingen Svenskene kommer! på Arbeidermuseet i Sagveien 28. Åpning ved Renée Rasmussen, LO. Underholdning og enkel servering. Arrangementet foregår utendørs. Utstillingen har kommet i stand ved et samarbeid mellom Arbeidermuseet, Kulturdepartementet, Oslo kommune og LO i Oslos Kulturutvalg. Se invitasjon til åpningen her.

Stopp privatiseringen av jernbanen!

Still opp på markeringen mandag 15. juni kl. 10:45 på Jernbanetorget

Bile av Stortinget som skal hastebehandle jernbanereformen 15. juni 2015. Foto.

Vi oppfordrer deg til å stille opp på markeringen arrangert av Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) som tar alle sine medlemmer ut i politisk streik mandag 15. juni mellom kl. 10:00 og 13:00. Vi oppfordrer fagforeningene til å stille med sine faner.

Markeringen begynner på Jernbanetorget kl. 10:45 med blant annet appell ved LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Deretter går vi i tog opp til Stortinget hvor det blir appeller ved Kjell Atle Brunborg, leder i NJF og Rolf Jørgensen, leder i NLF. Se fullstendig program i løpeseddelen her.

Uten konsekvensutredning, uten risikoanalyser og uten å lytte til de ansatte skal Stortinget den 15. juni vedta den største endringen av norsk jernbane. Les mer om saken:

Jernbanereformen.no, samleside om reformen

Farlig avsporing, innlegg av Grethe Thorsen, forbundsstyremedlem i NLF

Hele jernbane-Norge står stille 15. juni, artikkel på FriFagbevegelse.no

Derfor streiker de jernbaneansatte 15. juni, artikkel på FriFagbevegelse.no

Jernbanereform på feil spor, løpeseddel fra NLF og NJF


Bli med å dele ut løpesedler fra kl. 06:00

I forkant av markeringen 15. juni skal det deles ut løpesedler fra kl. 06:00 ved en rekke togstasjoner som forklarer bakgrunnen for den politiske streiken og om markeringen kl. 10:45. Bli med å dele ut! Meld deg på til Janne Håkonsen, telefon 40 85 58 85, e-post studieutvalg@oslo.lokmann.no.

Hør om Pellegruppas krigsinnsats på Aker brygge 22. mai

Pellegruppa var en norsk sabotasjegruppe som var aktiv på Østlandet fra høsten 1944. Av gruppas 16 aksjoner er sprengningen av seks skip og en kran på Nyland- og Akers mekaniske verksted i Oslo 23. november 1944 mest kjent. Gruppa har etter krigen fått lite anerkjennelse for sin innsats, men gruppa ble i 2013 hedret med et minnesmerke på Aker brygge. Fredag 22. mai klokken 15:00 kan du høre Sverre Kokkin, en av de to gjenlevende fra Pellegruppa, fortelle om gruppas aktivitet ved monumentet på Aker brygge. I forbindelse med besøk fra utlandet tolkes det Kokkin forteller til spansk. Her kan du laste ned plakat for arrangementet ved monumentet for Pellegruppa.

Kunst og kontroll: Debatt om Osvald-monumentet

1. mai ble monumentet «Knus nazismen» avduket utenfor Østbanehallen i Oslo. Monumentet skapte voldsom debatt om forholdet mellom politikk og kunst i det offentlige rom. Nå vurderes nye retningslinjer. Klassekampen inviterer til debattmøte torsdag 21. mai kl. 18:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Se mer om debattmøtet her.

Temamøte om Cuba og fagbevegelsens rolle 19. mai

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til temamøte om dagens situasjon på Cuba og fagbevegelsens rolle tirsdag 19. mai kl. 17:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Det blir innledning ved Luis Manuel Castanedo Smith, generalsekretær for CTC La Habana (tilsvarende LO i Havanna) og representant i Cubas nasjonalforsamling. Innledningen oversettes til norsk. Her kan du laste ned invitasjon til temamøtet om Cuba.

Demonstrasjonstoget 1. mai 2015 i Oslo. Foto.

Rekordoppslutning om 1. maitoget i Oslo 2015

9.500 personer gikk 1. maitoget i Oslo. Det er 600 fler enn i fjor og hele 1.800 flere enn i 2013. Årets deltakerantall er det høyeste siden 1990 da også 9.500 deltok i toget. I tillegg var det møtt fram flere på Youngstorget og mange sto langs togruta og så på. Se bilder fra 1. mai på frifagbevegelse.no.

Plakat for 1. mai i Oslo 2015.

1. mai på Youngstorget i Oslo

Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller

1. maiarrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:15 med korpsmusikk og appeller. Hovedtalene begynner ca. kl. 11:50 og holdes av Raymond Johansen, Arbeiderpartiet, Marianne Borgen, SV og Bjørnar Moxnes, Rødt. Demonstrasjonstoget skal gå fra Youngstorget 12:45. Last ned løpeseddel med program for 1. mai og paroler her. Last ned det politiske grunnlaget for 1. mai her.

Torsdag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset på Youngstorget:

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai. Knut Kjeldstadli, professor i historie, forteller om bakgrunnen til noen av sangene og Jan Olav Andersen, leder av EL & IT Forbundet, holder appell. Ta med deg venner og familie og kom på kulturkvelden, der du kan synge med eller bare lytte til gamle, nye og kjære sanger. Arrangementet er åpent for alle og finner sted på Kulturhuset på Youngstorget. Vi starter kl. 18:30 og holder på fram til 20:30. Gratis entré. Last ned invitasjon til allsangkvelden her.

Se filmen Offer eller spion på Klingenberg

Dokumentardramaet Offer eller spion om motstandsmannen Asbjørn Sunde som gjennomførte 109 aksjoner under andre verdenskrig, men ble dømt for spionasje i 1954 under den kalde krigen, vises 30. april, 1. og 8. mai kl. 18:30 på Klingenberg kino. Se plakat for filmen her.

Politisk pub torsdag 16. april kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kjosifiseringen av arbeidslivet

I mange bransjer har forholdet mellom den som utfører arbeidsoppgaver og den som betaler ut lønn blitt så forandret at ansvarsforholdet pulveriseres. Kreative selskapsstrukturer, bemanningsselskaper hvor folk er fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag, og krav om at folk skal ha eget enkeltpersonforetak framfor å være ansatt. Vi ser omgåelser av lov- og avtaleverk som gjør at det tradisjonelle forholdet mellom ansatt og sjef er på vei bort. Da pilotene streiket i Norwegian, var det for å ha rett til å forhandle direkte med ledelsen de jobber for. Hvordan er utviklingen i andre bransjer som transport, elektrikerbransjen og hvordan møter fagbevegelsen utfordringene?

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 16. april kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne! Onsdag 25. mars kl. 14:30

Det arrangeres støttemarkering i Borggården, Oslo Rådhus, onsdag 25. mars kl. 14:30. Bryggesjauerne i Oslo havn kjemper for tariffavtale med Yilport. Oslos politikere bærer ansvaret for situasjonen i Oslo havn. Derfor demonstrerer vi i Borggården utafor Oslo Rådhus før bystyremøtet 25. mars. Ta gjerne med fagforeningsfanen og vis fagforeningas støtte!

Paroler: • Tariffavtale med Yilport i Oslo havn! • Respekt for ILO-konvensjon 137 - fortrinnsrett for havnearbeiderne! • Stilluf Karlsen MÅ gå!

Appeller: • Roy Pedersen, leder LO i Oslo • Lars Johnsen, 1. nestleder Transportarbeiderforbundet • flere kommer snart...

Kultur: • Bjørn Halvorsen i Salongorkesteret.

Sett av tida alle som har mulighet. Havnearbeiderne trenger deres støtte!

Fanemarkering og seminar forsvar arbeidsmiljøloven 19. mars

Høyre- og Frp-regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven er til behandling på Stortinget denne måneden. Torsdag 19. mars kl. 14:00 blir det landsomfattende fanemarkering foran Stortinget i Oslo. Tidspunktet er valgt fordi dette er mellom behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen og Stortingets endelige behandling av forslagene.

Kl. 12:00, forut for fanemarkeringen, er det seminar med gjennomgang av stortingskomiteens innstilling til Stortinget. Deltakelse på seminaret er gratis. Ingen påmelding.

Dette er vår siste sjanse i denne omgang til å si ifra at vi ikke vil ha forverringer av arbeidsmiljøloven! Vi ber derfor alle som har mulighet til å møte opp foran Stortinget og fagforeningene om å ta med sin fagforeningsfane. Last ned annonse om seminaret og fanemarkeringen.

Historisk helg med Harald Berntsen 7. – 8. mars:

Noen få ledige plasser på kurset om fagbevegelsens historie

Fagbevegelsens historie med Harald Berntsen. Plakat.

Bli med på historisk helg med historiker Harald Berntsen. Med stor fortellerglede og formidlingsevne får Harald oss til å forstå hvorfor samfunnet har blitt som det er i dag og hvilke kraftfulle interessemotsetninger som ligger bak og har formet det. Les mer om kursinnholdet i kursinvitasjonen her.

Meld deg på til post@lo-oslo.no. Kurset holdes i LO i Oslos møtelokale i Møllergata 24. Vi starter kl. 10:00 på lørdag. Deltakeravgiften er kr. 500,- for hele kurset og inkluderer varm lunsj begge dager. Vi tar sikte på å avslutte kurset kl. 14:00 på søndag slik at vi rekker 8. marstoget. Ved behov for mer informasjon kontakt oss på telefon 22 96 01 00.

8. mars i Oslo kl. 14:00 foran Stortinget

Årets hovedparole er Stopp regjeringas angrep på kvinners rettigheter! og Fagforbundets leder Mette Nord er blant årets appellanter. Flere av parolene omhandler arbeidslivssaker som arbeidsmiljøloven, sekstimers dag, likelønn og pensjon. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med sine faner. 8. marsarrangementet begynner kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget. Les mer om arrangementet her.

Politisk pub torsdag 12. mars kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Klimakampen i Oslo

Tenke globalt, handle lokalt – hva bør vi gjøre i Oslo? Det er enighet om å flytte godstransport fra vei til bane, både av klima- og sikkerhetshensyn. Samtidig selges sentrale tomter som er en forutsetning for denne ideen. I Oslo med høye tomtepriser og sterke private interesser er det kamp om byplanlegging og samfunnsbygging. Noen stridspunkter er kollektivtrafikk, Alnabruterminalen og Oslo Havn. Hvilken rolle kan fagbevegelsen spille i den lokale klimakampen?

Innledninger ved Erik Hagen, leder i Næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, Ola Floberg, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Grethe Thorsen, Norsk Lokomotivmannsforbund, og Wiggo Vinje, tidligere klubbleder Tollpost Globe, Norsk Transportarbeiderforbund.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. mars kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon til politisk pub her.

Støtt havnearbeiderne i kamp:

Støttemarkering 27. februar kl. 19:00 på Parkteatret

Oslo Bryggearbeideres Forening inviterer til støttemarkering på Parkteatret ved Olaf Ryes plass i Oslo fredag 27. februar kl. 19:00.

Programmet for kvelden er: • Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund • Jonas Bals, leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap og rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe • Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant og SVs talskvinne i arbeidslivspolitikken • Anders Evenstuen, faglig tillitsvalgt og faglig leder i Rødt. Vi spør: Hva må til for at havnearbeiderne skal vinne? Disse svarer: • Ronny Johansen, leder i LO Tromsø • Roy Pedersen, leder LO Oslo • Terje Fjellum, leder Oslo Grafiske Fagforening • Markus Hansen, leder Heismontørenes Fagforening • Bjørn Steffensen, leder Norsk Havnearbeiderforening. Kvelden avsluttes med rock'n'roll med Salongorkesteret.

Solidaritetsmarkering for Hellas 15. februar foran Stortinget

Søndag 15. februar skal det være markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. I Oslo blir det markering foran Stortinget kl. 15:00. Den nyvalgte regjeringen i Hellas vil stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette vil grekerne be om et overgangslån på seks måneder. Vi støtter den greske regjeringens ønske om et alternativ til innstrammingspolitikken. Et overgangslån vil sørge for at en demokratisk valgt regjering får sjansen til å presentere den politikken greske velgere har stemt for. Appellanter på markeringen i Oslo er Petter Slaatrem Titland (Attac), Nina Skranefjell (Norges sosiale forum), Roy Pedersen (LO Oslo), Ingrid Fiskaa (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) med flere. Arrangører er Attac, Norges sosiale forum og LO i Oslo. Les grunnlaget for markeringen her.

Boikott av Yilport i Oslo havn:

Vellykket fanemarkering 5. februar

Boikott av Yilport på Oslo havn, fanemarkering. Foto.

Oslo kommune som eier Oslo havn har gitt det tyrkiske selskapet Yilport monopol på å drive containerhavna i 20 år fra 1. februar. Men Yilport nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. De vil ikke engang forhandle om tariffavtale og har avvist å stille på møte hos Riksmekleren. Norsk Transportarbeiderforbund starter derfor boikott av Yilport fra 4. februar. Målet er å få en tariffavtale på lik linje med andre havnearbeidere i Norge. Les mer på Transportarbeiderforbundets hjemmeside.

Som et første solidariske håndslag deltok fagforeninger fra hele landet på fanemarkeringen 5. februar ved havnekontoret til Yilport i Ormsundveien. Se bilder fra fanemarkeringen på www.frifagbevegelse.no.

Politisk pub torsdag 12. februar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om nei til salg av Oslo. Plakat.

Nei til salg av Oslo

De offentlige velferdstilbudene i Oslo kuttes. Hvert år settes det av mindre penger til barnehager og sykehjem. Høyre-byrådet vil at nye barnehager skal drives av kommersielle selskap og at skoler og sykehjem skal bygges gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). Det er dyrt og byråkratisk. En rekke organisasjoner, deriblant LO i Oslo, har laget aksjonen Nei til salg av Oslo. Sammen ønsker vi å styrke de offentlige velferdstilbudene i stedet for å konkurranseutsette og privatisere. På politisk pub belyser vi risikoen ve privatisering og konsekvensene for barna, de gamle, de syke og de ansatte. Vi får høre Linn Herning, For velferdsstaten, Kjersti Engen Marsdal, Foreldreaksjonen Nei til salg av barnehagene, Stein Olav Ringen, Fagforbundet Oslo og Nils Rise fra Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Bli med på politisk pub på Kulturhuset 12. februar kl. 18:00! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Bli med på teaterkveld 12. mars:

Mor Courage og barna hennar

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestillingen Mor Courage og barna hennar av Bertolt Brecht på Det norske teatret torsdag 12. mars kl. 20:00. Kl. 19:00, før forestillingen, holder forfatter Vigdis Hjorth foredrag om Bertolt Brecht. Pris per billett inkludert foredraget er kr. 335,-. Påmelding innen mandag 2. februar. Billettene betales til LO i Oslos konto nr. 9001 19 16081. Billettene anses ikke som reservert før beløpet er inne på konto. Påmeldingen er bindende. Se invitasjon til teaterkvelden her.

Politisk streik 28. januar imot forverringene av arbeidsmiljøloven

LO, Unio og YS har tatt initiativet til en felles politisk streik onsdag 28. januar kl. 14:00 - 16:00 imot regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven. Markeringer over hele landet er under planlegging. Mer informasjon om markeringen i Oslo vil bli lagt ut her.

Se også egen kampanjeside: mittarbeidsliv.no.

Forsvar arbeidsmiljøloven

– Den norske modellen og trepartssamarbeidet sies i realiteten opp dersom regjeringen fremmer sine forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven, sier LO i Oslos representantskap i en uttalelse. – NHO støtter både forslagene og framgangsmåten.

Representantskapet går også inn for en bred landsomfattende streik for å protestere mot eventuelle forverringer av arbeidsmiljøloven. Les uttalelsen Forsvar arbeidsmiljøloven.

Eiendomsskatt sikrer velferden

For å stanse budsjettkuttene til barnehager, skoler, helsesektoren og eldreomsorgen må det innføres eiendomsskatt i Oslo. – Med eiendomsskatt kan vi sikre velferdstilbudene. En slik skatt vil gi godt over to milliarder kroner i året, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.

LO i Oslo har engasjert De Facto til å lage et notat om eiendomsskatt. Last ned notatet Eiendomsskatt i Oslo?

Prøv vår nye eiendomsskattkalkulator

Les også oppslag i Dagsavisen: LO i Oslo: Eiendomsskatt sikrer velferden.

Bli med på underskriftsaksjon for klimajobber og klimakonferanse

I dag var LO i Oslo vertskap da kampanjen «Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» ble sparket i gang foran rundt 40 nøkkelpersoner i norsk fagbevegelse, miljøbevegelse, kirke samt andre interessenter. Kampanjen er en direkte oppfordring til regjeringen og hele det politiske miljøet om å sette i gang en politisk styrt omstilling til et miljøvennlig og bærekraftig samfunn. I frokostmøtet lanserte LO i Oslos nestleder Kjersti Barsok neste års konferanse 13. mars i tillegg til underskriftsaksjon for kravet ”Brems norsk oljeutvinning- 100 000 klimajobber nå”. Dette oppfordrer vi deg til å spre og underskrive på! Det er 175 dager til konferansen og vi satser på 100 000 underskrifter. Les mer og skriv under her: http://broentilframtiden.com/. Les mer på Fri Fagbevegelse.

Politisk pub torsdag 15. januar kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Politisk pub om endringene i arbeidsmiljøloven. Plakat.

Arbeidsmiljøloven endres – hva gjør vi?

Høyre- og Frp-regjeringen varsler store endringer i arbeidsmiljøloven og har støtte i Stortinget for å gjennomføre dem. Hva innebærer endringene og hva gjør fagbevegelsen i møte med disse forverringene? LO i Oslos leder Roy Pedersen innleder og blant annet ungdomssekretær i Handel og Kontor Maren Alexandra Gulliksrud og nestleder ved NTL Universitetet i Oslo Natalia Zubillaga deler sine erfaringer og bekymringer med oss. Bli med på politisk pub på Kulturhuset 15. januar! Gratis inngang, ingen påmelding. Last ned invitasjon her.

Stopp byrådets budsjettkutt – Fanemarkering 11. desember

Det borgerlige byrådet kutter i tjenester som skal dekke folks velferdsbehov. Det foreslås kutt for Oslos bydeler, kutt i bemanningen i barnehagene, skolebudsjettet kuttes, institusjonsplasser i rus og psykiatri bygges ned. Samtidig vil byrådet konkurranseutsette og privatisere enda flere av velferdstjenestene, noe som gir kommersielle virksomheter, ofte registrert i skatteparadis, økte muligheter til å tjene millioner på offentlig velferd.

Torsdag 11. desember kl. 16:30 arrangeres fanemarkering i Oslo Rådhus sin borggård. Last ned løpeseddel om budsjettmarkeringen 11. desember. Arrangører: LO i Oslo, Fagforbundet Oslo, FO Oslo, Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet Oslo og Norsk Sykepleierforbund Oslo.

LO i Oslo gir full støtte de streikende HK-organiserte i arbeiderbevegelsen

LO i Oslos representantskap ga sin fulle støtte til de streikende på sitt møte 24. november. Les støtteuttalelsen til HK-streiken her.

HK-streik for innsynsrett og lønn:

Fanemarkering tirsdag 25. november kl. 12:00 på Youngstorget

Et viktig prinsipp for LO er tillitsvalgtes rett til innsyn i relevante lønnsopplysninger. Nå streiker HK-medlemmer i LO og flere av forbundene for å få fullt innsyn i lønnsstatistikk og statistikkgrunnlaget som Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening har.
Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp med faner på HK Region Østs streikearrangement på Youngstorget kl. 12:00 tirsdag 25. november. Her blir det appeller og underholdning. Les mer om HK-streiken og fanemarkeringen 25. november her.

Dagskonferanse om konkurranseutsetting og kommunens rolle 18. november kl. 10:00

I samarbeid med Oslo Arbeiderparti inviterer LO i Oslo til dagskonferanse tirsdag 18. november kl. 10:00 - 15:00. Konferansen holdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget. Programpunkter: • Foreldreaksjonen for å bevare kommunale barnehager • Konkurranseutsetting og privatisering • Forverring av arbeidsmiljøloven, hva nå? • Kommunen som innkjøper, mot sosial dumping. Se invitasjon med fullstendig program her. Innledere er tillitsvalgte, aktivister og politikere, deriblant Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Det serveres lunsj. Påmelding til post@lo-oslo.no senest tirsdag 11. november.

Internasjonalt forum om Filippinene og konfliktene i Sør- og Øst-Kinahavet 18. november kl. 17:00

Kina ligger i strid med flere stater om territorielle rettigheter i Sør- og Øst-Kinahavet som har store ressurser av olje og gass, rike fiskeforekomster og er en viktig handelsvei for global varehandel. De siste årene har flere av konfliktene antatt akutt form og truet med åpen militær konfrontasjon. USAs styrking av den amerikanske flåten i området vever konfliktene inn i rivaliseringa mellom USA og Kina. Kineserne har endra sin sikkerhetspolitiske strategi og begge parter rasler med sablene.

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum tirsdag 18. november kl. 17:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24 hvor Kjetil Grønvold, Philippine Resource Center, Norge, innleder. Det blir enkel servering. Påmeldingsfrist 14. november til ekevik@hf-it.uio.no. Se invitasjon til internasjonalt forum her.

Allsang- og historiekveld om Marcus Thrane og thranittbevegelsen onsdag 12. november

Marcus Thrane. BokomslagKulturutvalget i LO i Oslo inviterer til allsang om Marcus Thrane og thranittbevegelsen kl. 19:00 på Kampen Bistros møtelokale i andre etasje på Kampen Bydelshus i Bøgata 21. I tillegg til allsang kommer historiker Mona Ringvej som nylig har skrevet bok om Marcus Thrane og forteller om hans virksomhet og skjebnen han møtte i det norske rettsvesenet. Thranittbevegelsen hadde over 30.000 medlemmer rundt 1850 og drev blant annet skoler og opplysningsarbeid blant husmenn og fattige. Thrane ble dømt til flere års fangenskap for opprør mot staten. Les mer om Marcus Thrane i invitasjonen til allsangkvelden. Gratis inngang. Forfriskninger kan kjøpes på stedet.

Politisk pub torsdag 6. november kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om åpningstiden i butikker og en uke med bare hverdager

Første politiske pub ble avholdt 11. september 2014. Foto.

Med de varslede endringene i arbeidsmiljøloven kan søndagsåpne butikker bli utbredt. Søndagsåpent er ikke et krav fra handelsnæringen, ikke fra ansatte, ei heller fra folk flest. Hvordan kan de ansatte organisere seg slik at de får innflytelse over åpningstidene? Har ansatte muligheter for påvirkning i en butikk som holder til på et kjøpesenter?

Møt John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og Kontor, Janne Ottersen Fraas, nestleder i Frisørenes fagforening, Fagforbundet, og Fawsi Adem, klubbleder på IKEA Furuset. Stein Stugu fra De Facto forklarer hvilke konsekvenser endringene i arbeidsmiljøloven får for søndagsarbeid. Se invitasjon til politisk pub her.

Bli med på Globaliseringskonferansen 30. oktober - 2. november

Globaliseringskonferansen er en stor konferanse med flere stormøter og mange små, se www.globalisering.no,​ der omlag 1.500 personer pleier å delta. I år er temaet frihet og innrettinga er på fagbevegelsen. LO-leder Gerd Kristiansen innleder på åpningsmøtet den 30. oktober, se ellers program og påmelding på nettsida.

Som en del av Globaliseringskonferansen arrangerer LO i Oslo sammen med Palestinakomiteen møte lørdag 1. november med tittelen #impunity – Israels frie hender og stiller spørsmålet hvordan det er mulig å helt åpenlyst bryte menneskerettighetene og ignorere FN-resolusjoner uten reaksjoner fra omverdenen. Blant annet sionismen som den drivende kraften i det israelske prosjektet belyses. Les mer om møtet #impunity – Israels frie hender.

Polsk-norsk kulturarrangement 24. oktober på Josefine Vertshus

EL & IT Forbundet inviterer til et polsk-norsk-internasjonalt kulturarrangement for å styrke kontakten og forståelsen mellom folk på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Det polsk-norske bandet Karuzela Group holder konsert med kjente polske sanger i nye overraskende tolkninger og synger både på polsk og norsk. Også Jørn Simen Øverli, Joanna Lewandowska og Espen Leite kommer. Arrangementet er fredag 24. oktober på Josefine Vertshus, Josefine gate 16 i Oslo (nær Bislett). Dørene åpnes kl. 18:00 og programmet begynner kl. 20:00. Det blir mulig å kjøpe mat og drikke. Gratis inngang! Last ned invitasjon her.

Konferansen om produktivitet er utsatt

På grunn av få påmeldte er konferansen om produktivitet og produktivitetskommisjonen utsatt.

Politisk pub torsdag 9. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget:

Kampen om arbeidsmiljøloven – mot et løsarbeider- og sorteringssamfunn?

Tillitsvalgte fra omsorgssektoren, renhold og byggebransjen snakker om sine erfaringer med midlertidige stillinger og deler sine betraktninger om de foreslåtte endringene i loven. Roar Eilertsen fra De Facto forklarer hva endringene i arbeidsmiljøloven innebærer og hvorfor det å fjerne retten til fast ansettelse er å fjerne grunnsteinen i arbeidsmiljøloven.

Se invitasjon til politisk pub om arbeidsmiljøloven her.

Prøysen i Oslo 9. oktober kl. 17:00 i Byarkivet, Maridalsveien 3

Kulturutvalget i LO i Oslo, i samarbeid med Arbeidermuseet og Kulturetaten / Byarkivet, markerer Alf Prøysens 100-årsjubileum blant annet gjennom å vise hans tilknytning til Oslo og arbeiderkulturen. I Byarkivet i Maridalsveien 3 torsdag 9. oktober blir det foredrag om arbeiderdikteren Alf Prøysen ved stipendiat Bjørn-Ivar Fyksen. Jørn Simen Øverli synger et utvalg av Prøysens sanger. Se invitasjon til Prøysen i Oslo her.

Bli med på Prøysen-konsert på Månefisken torsdag 9. oktober kl. 20:00

Kulturutvalget i LO i Oslo i samarbeid med Arbeidermuseet inviterer til konsert med Jørn Simen Øverli som synger Prøysen-sanger på Månesfisken i tidligere Hjula Væveri på Sagene, Sagveien 23, kl. 20:00. Her kan du oppleve en time herlig Prøysen-stoff på Øverlisk vis. I tillegg blir det opptreden ved Foss videregående skole. Det er gratis inngang. Aldersgrense 18 år. Last ned plakat.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – dagens lov er fleksibel nok:

Politisk streik og arrangement på Youngstorget 23. september

Løpeseddel politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

LO i Oslo og en rekke fagforeninger oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringen. Det blir arrangement på Youngstorget samme dag kl. 14:00.

Les plattformen for den politiske streiken.

Det er laget en seks siders løpeseddel om den politiske streiken med hovedpunktene for den og en oppfordring om å stille opp på arrangementet på Youngstorget. Løpeseddelen kan bestilles fra post@lo-oslo.no.

Rjukanseminaret 3. – 5. oktober er fulltegnet, men du kan sette deg på venteliste

Foredrag ved historiker Harald Berntsen. Foto.Rjukanseminaret er nå utvidet i forhold til tidligere og starter med lunsj på Gaustablikk høyfjellshotell fredag 3. oktober. Vi reiser med buss fra Oslo kl. 09:00. Foredragsholder gjennom helgen er historiker Harald Berntsen som tar oss igjennom arbeiderbevegelsens historie og framveksten av vårt kapitalistiske samfunn som danner et godt grunnlag for å forstå verden i dag. Lørdag blir det guidet tur med buss, besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. Hjemreise etter lunsj søndag 5. oktober.

Last ned programmet for Rjukanseminaret. Les mer om Rjukanseminaret og se bilder her.

Deltakelse på kurset inkludert reise, opphold og mat er gratis. Alle får enkeltrom. Meld deg på til post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 03.

Åpent møte tirsdag 16. september kl. 15:30 på Anker Hotel:

TTIP – frihandelsavtale eller demokratisk trussel?

Stopp TTIP. Logo.

EU forhandler med USA om en handelsavtale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som kan true arbeidstakerrettigheter, offentlige velferdsordninger, miljøkrav og demokratiske rettigheter. Investorer kan få sanksjonsmuligheter mot stater ved konflikt mellom fri handel og for eksempel minstelønnssatser, matsikkerhet og miljøstandarder. En slik avtale vil påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Lær mer om TTIP og hva vi kan gjøre på møtet på Anker Hotel i Storgata 55 tirsdag 16. september kl. 15.30 – 18.00. Se invitasjon til møtet om TTIP her.

Seminar med fagforeningskamerater fra USA tirsdag 16. september kl. 13:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

LO i Oslo og hele venstresidas tankesmie Manifest inviterer til seminar med fagforeningskamerater fra USA. Rick Smith og Alphonso Mayfield fra Florida Public Service Union har jobbet med å organisere arbeidere i den fagforeningsfiendtlige butikkjeden Wal Mart i Florida og representerer en av de få amerikanske fagforeningene i vekst. De forteller om fagforeningen som jobber bredt med både lokalsamfunn og sosiale bevegelser. Vi hører ofte om den lave organiseringsgraden blant amerikanske arbeidsfolk, men det finnes fagforeninger som lykkes. Nå har du sjansen til å møte amerikanske fagforeningskamerater på offensiven.

Bli med på seminaret tirsdag 16. september kl. 13:00 – 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24, hvor Rick og Alphonso presenterer sin "strategi for fagforeningsarbeid i motbakke" som utgangspunkt for en fagpolitisk diskusjon. Send påmelding til ebba.boye@manifestanalyse.no.

Forslagsfrister og representantskapsmøter høsten 2014 og våren 2015

LO i Oslo har representantskapsmøter følgende mandager:

8. september, 27. oktober og 24. november 2014 og 26. januar, 23. februar og 13. april (årsmøte) 2015.

Forslagsfrister:

- Forslag på hvem som skal sitte i LO i Oslos valgkomité for årsmøtet 2015: torsdag 4. desember 2014.

- Forslag til paroler og det politiske grunnlaget for 1. mai 2015: torsdag 22. januar 2015.

- Forslag til årsmøtet: torsdag 26. februar 2015.

Forslag kan sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.

Politisk pub 11. september om lærerstreiken

LO i Oslo i samarbeid med De Facto, Manifest Analyse og For velferdsstaten inviterer til politisk pub på Kulturhuset på Youngtorget torsdag 11. september kl. 17:00 – 19:00. Temaet er kampen om skolen – lærerstreiken i perspektiv. Se invitasjon her.

Fredagsdemonstrasjon 22. august for Palestina

LO i Oslo har sluttet seg til fredagsdemonstrasjonen for Palestina, imot Israels blokade av Gaza og okkupasjonen av Palestina. I sommer har Israels militære drept 1983 mennesker. Fellesutvalget for Palestina, som arrangerer fredagsdemonstrasjonen, har laget 1983 plakater med navn og alder på alle som har måttet bøte med livet i sommer. Vi oppfordrer folk til å delta i demonstrasjonen slik at alle plakatene blir båret gjennom Oslos gater. Toget går fra Grønlands Torg kl. 17:00 opp til Stortinget der det blir appeller. Se mer informasjon om arrangementet på facebook.

Fredagsdemonstrasjon mot bombingen av Gaza 8. august

LO i Oslo har sluttet seg til demonstrasjonene mot bombingen av Gaza som arrangeres av Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina. Parolene for demonstrasjonen er • Stopp Israels bombing • Opphev blokaden av Gaza • Okkupasjonen må opphøre • Regjeringen må ta ansvar – krev at Israel følger folkeretten. Bli gjerne med på demonstrasjonen foran Stortinget fredag 8. august kl. 17:00.

Fanemarkering torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget: Slå ring om arbeidsmiljøloven og tariffavtalene

Bli med og si nei til H/Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven! Møt opp på Youngstorget torsdag 19. juni kl. 13:00

Fanemarkering 19. juni 2014. Annonse i Klassekampen.

Det blir appeller ved Trine Lise Sundnes, leder Handel og Kontor - Hans Felix, leder El & It Forbundet - Mimmi Kvisvik, leder FO - Roger Hansen, leder Norsk Transportarbeiderforbund - Roger Heimli, AU Fagforbundet - Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo. Det blir også musikk ved Rolf Raddis Band og Bjørn Halvorsen.

Høyre/Frp-regjeringen angriper arbeidsmiljøloven og tariffavtalene med forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram for en uke siden. Det foreslås økt adgang til midlertidige ansettelser, forverring av arbeidstidbestemmelser, økt søndagsarbeid, fjerning av kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie og undergraving av likebehandlingsprinsippet. Hvis disse lovforslagene vedtas av Stortinget vil det bli flere løsarbeidere, økt sosial dumping og mer økonomisk kriminalitet.

LO i Oslo oppfordrer fagforeninger og forbund til å slutte opp om fanemarkeringen torsdag 19. juni kl. 13:00 på Youngstorget. Møt fram med fagforeningsfaner!

Se løpeseddel om fanemarkeringen 19. juni på Youngstorget. Her kan du lese pressemeldingen om fanemarkeringen.

Hjemmesiden er under ombygging

Vi bygger om hjemmesiden og alt innholdet er dessverre ikke tilgjengelig enda. Det meste blir tilgjengelig i løpet av juni.

8.900 deltok i 1. mai-toget i Oslo 2014

8.900 personer gikk 1. mai-toget i Oslo. Det er 1.200 fler enn i fjor og det høyeste deltakerantallet siden 1990. I tillegg sto det mange langs togruta og så på.