LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

Arrangementer og møter er utsatt eller avlyst

Mange av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte. 1. mai ble gjennomført med virtuelt 1. mai-tog og videoer på internett.

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Vi vil ha deg med i en av våre fem arbeidsgrupper for å lage politikk slik vi i fagbevegelsen vil ha den. Arbeidsgruppene starter i februar og jobber fram til mai. De fem arbeidsgruppene har temaene: Arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, og utdanning. Politikken arbeidsgruppene lager danner grunnlaget for krav til de politiske partienes programmer foran stortingsvalget, forslag til LO-kongressen og saker vi går ut med i media. Forslagene blir behandlet av LO i Oslos representantskap.


Meld deg på en eller flere av arbeidsgruppene her:
Navn: Må fylles ut
E-post: Må fylles ut
Telefon:
Forbund:
Forening:
Kryss av ved arbeidsgruppa du vil være med i:
Arbeid og næring - Klikk for å se eksempler på temaer:
Arealplanlegging, offentlige finansieringsordninger, bærekraftig industri, fagopplæring, forskning, transportløsninger, sosial dumping, innleie av arbeidskraft, tillitsreform, statlig forvaltning eller markedsstyring, målstyring, eierskap.
Bolig - Klikk for å se eksempler på temaer:
Finansieringsordninger, eie til leie, offentlig utleie, tredje boligsektor, boligkooperasjonen, tomtepolitikk, offentlig boligbygging, beskatning av boligspekulasjon.
Helse og omsorg - Klikk for å se eksempler på temaer:
New Public Management (sykehusreformen, helseforetaksmodellen), finansiering (skatt, forsikringsordninger, privat), tannhelse, folketrygden, pensjon, uførhet, sykelønn, arbeidstid, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse, trakassering.
Klima og miljø - Klikk for å se eksempler på temaer:
Luftforurensning, naturvern, enøk, olje- og energipolitikk, gjenvinning og gjenbruk, sirkulærøkonomi, utslippskutt, internasjonale avtaler og Norges rolle, flybegrensning og lavutslippsalternativer, grønn new deal.
Rasisme og høyreekstremisme - Klikk for å se eksempler på temaer:
Ytringsfrihet, mangfold, integrering, asyl- og flyktningpolitikk, holdningsskapende arbeid, religionsfrihet, toleransegrenser, statlige virkemidler.
Utdanning - Klikk for å se eksempler på temaer:
New Public Management, grunnskolen, lærlinger, forskning, etter- og videreutdanning, livslang læring, studiefinansiering, kompetanseheving.
Eventuelle beskjeder / forbehold / forklaringer:

Du kan også melde deg på via e-post til post@lo-oslo.no i stedet for å bruke skjemaet.