LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslos fagskole og Rjukanseminaret

Foredrag ved historiker Harald Berntsen. Foto.

LO i Oslo arrangerte et faglig-politisk kurs for tillitsvalgte i Oslo i vel 20 år, kalt Fagskolen. Kurset besto av et helgeseminar på Rjukan og temakvelder med innledninger og diskusjon i ukene etter seminaret.


Rjukanseminaret ble avholdt på høsten, de aller fleste gangene på Gaustablikk høyfjellshotell, med start fredag ettermiddag og hjemreise søndag. Foredragsholder på helgeseminarene var historiker Harald Berntsen, fra starten i 1995 og til 2015. Han foredro om arbeiderbevegelsens historie og framveksten av det kapitalistiske samfunnet. Målet var at tillitsvalgte skulle ha et grunnlag for bedre å forstå hvorfor samfunnet har blitt slik det er i dag.


På seminarets andre dag, lørdag formiddag, var det guidet tur med buss med besøk på Det røde bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum. I løpet av årene var det flere ulike guider på disse turene. De siste årene var det forfatter og lokalhistoriker Helge Songe som fortalte om hvordan framveksten av reiselivsnæringen på 1800-tallet og industrialiseringen på begynnelsen av 1900-tallet forandret Rjukan fra et lite bortgjemt sted til å bli et moderne samfunn med en verdensledende produsent og eksportør av kunstgjødsel. Han snakket også om fagbevegelsens framvekst og rolle i samfunnet. Bildet er tatt på Det røde bibliotek som har Europas tredje største samling av arbeiderlitteratur. Her fikk vi blant annet vite hvordan fagbevegelsen på Rjukan brukte skolering og folkeopplysning som et virkemiddel i sin kamp for å oppnå rettigheter for arbeiderne.


Besøk på Industriarbeidermuseet sto på programmet hvor historien om kraftverket, som i sin tid var verdens største, ble fortalt. Museet har også et modellkraftverk som lager strøm og brukes til å vise hvordan kraftverket fungerte. Deltakerne fikk også høre om den dramatiske sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig for å stanse den tyske produksjonen av tungtvann som foregikk på kraftverket.


Etter den guidete omvisningen på Industriarbeidermuseet var det tid til å kikke litt rundt på egenhånd. Kontrollpanelet som styrte turbinene kunne studeres på nært hold.


Historiker Harald Berntsen var hovedforedragsholder på seminarene i alle årene. Han fortalte om arbeiderbevegelsens historie og forklarte hvordan kapitalismen fungerer, og om Karl Marx sin kritikk av kapitalismen gjennom eksempler og historier. Haralds engasjerende foredrag bidro til at deltakerne fikk bedre forståelse av vanskelige økonomiske begreper og hvorfor samfunnet har utviklet seg som det har gjort, og hvordan ting henger sammen. Målet med kurset var at tillitsvalgte skulle ha et bedre kunnskapsgrunnlag for å delta i politiske diskusjoner i viktige samfunnsspørsmål. Her kan du se programmet for Rjukanseminaret i 2014.


Rjukanseminaret ble fulgt opp med temakvelder utover høsten og vinteren. Antall kvelder og temaer varierte noe i løpet av de vel 20 årene LO i Oslos fagskole eksisterte, men det var alltid dagsaktuelle saker og viktige samfunnsspørsmål som ble tatt opp. Økonomer, forskere og tidligere LO-ledere har vært blant innlederne på temakveldene.


På bildet over ser vi deltakerne på Rjukanseminaret høsten 2013, samlet foran statuen av Sam Eyde, ingeniør og industrigrunnlegger.