LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

29. mai

Demonstrasjon mot privatisering av fire kommunale sykehjem. Rådhusets borggård kl. 16.

Juridisk rådgivning i private saker utenom arbeidsforhold

For de som er medlem i en av de tilsluttede fagforeningene i Oslo tilbyr LO i Oslo en halv time med gratis juridisk rådgivning i privatrettslige saker gjenom Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA. Den juridiske rådgivningen omfatter ikke juridisk bistand i arbeidsforhold, det skal tas gjennom forbundet du er medlem av.

For å bestille gratis juridisk rådgivning ta kontakt med advokat Knut Lyngtveit på E-post: knut.lyngtveit@lyngtveitco.no eller telefon 22 00 79 30 eller 901 96 384.