LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Juridisk rådgivning i private saker utenom arbeidsforhold

For de som er medlem i en av de tilsluttede fagforeningene i Oslo tilbyr LO i Oslo en halv time med gratis juridisk rådgivning i privatrettslige saker gjenom Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA. Den juridiske rådgivningen omfatter ikke juridisk bistand i arbeidsforhold, det skal tas gjennom forbundet du er medlem av.

For å bestille gratis juridisk rådgivning ta kontakt med advokat Knut Lyngtveit på E-post: knut.lyngtveit@lyngtveitco.no eller telefon 22 00 79 30 eller 901 96 384.