Røde flagg 1. mai.
LO i Oslos logo.

Her er appellene i videoen med 1. mai-arrangementet i Oslo 2020

Hvis du vil se videoen med hele 1. mai-arrangementet i Oslo klikk her: www.lo-oslo.no/1mai/video.

Ungdomsappellene ved Pionerstatuen

Andreas Alexander Fosby, leder for Oslo Nei til Atomvåpen

Arbeidsmedisiner og forfatter Ebba Wergeland

Fagforbundets AU-medlem Iren Luther om Palestinasaken

Leder av AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen

Leonidas Izas Folkebevegelsesleder fra MICC Ecuador

Klimaaktivist fra student og skolestreikerne, Aurora Kobernus

LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen