LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

1. mai

1. mai flyttes til internett hvor det blir virtuelt 1. mai-tog og taler og musikk som kan sees på video. Se mer på Facebook.

Arrangementer og møter er utsatt eller avlyst

LO i Oslos årsmøte samt flere andre arrangementer er utsatt eller avlyst for å redusere smitte.

Velkommen til 1. mai 2019 i Oslo!

Bilder fra 1. mai på Youngstorget 2016.

Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

1. mai-arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:20 og demonstrasjonstoget går kl. 12:50

1. mai-arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:20 med janitsjarmusikk og appeller ved Pionerstatuen og Fredsmonumentet. Talene fra balustraden starter kl. 11:50. Demonstrasjonstoget begynner å gå ut fra Youngstorget kl. 12:50. Se hele programmet for 1. mai på Youngstorget her.


Kart over togoppstillingen på Youngstorget.

Oppstillingsplan for 1. maitoget på Youngstorget
Finn ut hvor du skal møte opp på Youngstorget for å gå i tog: Last ned kart over togoppstillingen på Youngstorget her eller klikk på bildet til venstre.


Minnemarkeringer:

Det blir minnemarkering ved Spaniamonumentet i Birkelunden kl. 10:00, minnemarkering ved monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved Østbanehallen kl. 14:30 og markering ved minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge kl. 15:45.


LO i Oslos 1. mai-paroler 2019:

• Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

• Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber

• Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS

• Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie

• Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen

• Stans ny kald krig – Forby atomvåpen

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

• Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

• Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

• Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

• Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle


Les det politiske grunnlaget for 1. mai i Oslo 2019