LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

Arrangementer og møter er utsatt eller avlyst

LO i Oslos årsmøte samt flere andre arrangementer er utsatt eller avlyst for å redusere smitte.

Velkommen til 1. mai 2019 i Oslo!

Bilder fra 1. mai på Youngstorget 2016.

Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

1. mai-arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:20 og demonstrasjonstoget går kl. 12:50

1. mai-arrangementet på Youngstorget begynner kl. 11:20 med janitsjarmusikk og appeller ved Pionerstatuen og Fredsmonumentet. Talene fra balustraden starter kl. 11:50. Demonstrasjonstoget begynner å gå ut fra Youngstorget kl. 12:50. Se hele programmet for 1. mai på Youngstorget her.


Kart over togoppstillingen på Youngstorget.

Oppstillingsplan for 1. maitoget på Youngstorget
Finn ut hvor du skal møte opp på Youngstorget for å gå i tog: Last ned kart over togoppstillingen på Youngstorget her eller klikk på bildet til venstre.


Minnemarkeringer:

Det blir minnemarkering ved Spaniamonumentet i Birkelunden kl. 10:00, minnemarkering ved monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved Østbanehallen kl. 14:30 og markering ved minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge kl. 15:45.


LO i Oslos 1. mai-paroler 2019:

• Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

• Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber

• Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS

• Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie

• Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen

• Stans ny kald krig – Forby atomvåpen

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

• Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

• Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

• Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

• Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle


Les det politiske grunnlaget for 1. mai i Oslo 2019