LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

27. august:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

19. september:

Boligpolitisk seminar om inkluderende og sosial boligpolitikk, internasjonale erfaringer og norske muligheter. Foredrag på engelsk og norsk. Kl. 10:00 - 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

19. september:

Politisk pub om boligpolitikk. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

1. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Boligpolitisk seminar onsdag 19. september kl. 10:00

Plakat om boligpolitisk seminar 19. september.

Seminar om inkluderende og sosial boligpolitikk, internasjonale erfaringer og norske muligheter

Boligseminaret er hos LO i Oslo i Møllergata 24 fra kl. 10:00 til 16:00. Flere av innledningene holdes på engelsk. I seminarets første halvdel hører vi blant annet om erfaringer fra Amerika, Europa og Kina. I andre halvdel ser vi nærmere på den sosiale boligbyggingen i Oslo, både historie og muligheter, hvordan en inkluderende boligpolitikk kan utvikles og finansieres, og mål og muligheter for en tredje boligsektor i Oslo. Seminaret avsluttes med en diskusjon om hva som kan gjøres. Seminaret er et samarbeid mellom Evolution Institute, De Facto og LO i Oslo.

Påmelding til post@lo-oslo.no senest mandag 17. september på grunn av matbestilling. Deltakelse er gratis. Seminaret holdes hos LO i Oslo, Møllergata 24, onsdag 19. september kl. 10:00 – 16:00. Last ned invitasjon her.

Samme dag etter seminaret er det politisk pub om boligpolitikk kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap har møter 27. august, 1. og 29. oktober og 26. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.