LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

21. februar:

Fanemarkering kl. 15:00 i forbindelse med streiken ved Godt Brød Nydalen, Torgbygget, Nydalsveien 33.

25. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

26. februar:

Politisk pub om prestasjonsopptak i skolen kl. 18:00 på Kultuhuset, Youngs gate 6.

6. mars:

Aksjonsdag for faste ansettelser – Slå tilbake bemanningsbransjens undergraving! Markering foran Stortinget kl. 14:00 og formøte kl. 12:00 på Håndverkeren.

18. mars:

Pensjon for alle - pensjonskonferanse kl. 10 – 16 i Røde Kors konferansesenter.

22. mars:

Broen til framtiden – Folkets klimakonferanse kl. 09:00 til 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

Streiken for tariffavtale ved Godt Brød Nydalen fortsetter:

Ny fanemarkering torsdag 21. februar kl. 15:00 utenfor Godt Brød Nydalen

Bilde fra fanemarkeringen under streiken ved Godt Brød Nydalen, Oslo.

Mange møtte opp på fanemarkeringen 15. februar da Fellesforbundets medlemmer i Godt Brød Nydalen gikk ut i streik. Ta med fane og møt opp på ny markering torsdag 21. februar kl. 15:00!


Fanemarkering torsdag 21. februar kl. 15:00: Det er viktig at vi viser arbeidsgiver at vi er en samlet fagbevegelse som støtter kravet om tariffavtale og at vi er veldig mange flere enn de ansatte ved Godt Brød Nydalen som tar denne kampen. Vi ber derfor alle fagforeninger som kan om å stille opp med sine faner på fanemarkeringen torsdag 21. februar kl. 15:00! Det blir flere appeller. Adressen er Torgbygget i Nydalen, Nydalsveien 33, 0484 Oslo. Se kart her.


Bilder fra streiken ved Godt Brød Nydalen, Oslo.

Streikevakter: Meld deg som streikevakt til leder av Fellesforbundet avd. 10 Merethe Solberg på e-post merethe.solberg@fellesforbundet.org eller telefon 458 08 634.

Politisk pub tirsdag 26. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Prestasjonsopptak – hva gjør det med skolen?

Det karakterbaserte opptakssystemet skaper store forskjeller mellom skolene i Oslo, og kombinert med stykkprisfinansiering forsterkes segregeringen i skolen. Konkurransen om elevene begrenser den faglige debatten om hvordan vi kan skape en bedre skole.

Vi spør om karakterbasert opptak skaper A-, B- og C-skoler og hva er alternativene, hvordan kan alle elever få et godt og trygt skoletilbud, hindrer konkurranse mellom skolene reell ytringsfrihet og hvordan skaper vi en skole med åpenhet og tillit om faglig utvikling og reduksjon av sosiale forskjeller? Hør hva de i panelet mener: Inga Marte Thorkildsen, byråd for skole og oppvekst, Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo, Roger Vinje, Skolenes landsforbund Oslo, Edvard Botterli Udnæs, Leder av Elevorganisasjonen i Oslo, og Marianne Nordli Hansen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang.

Last ned plakaten for politisk pub her.

Studietur til Spania 30. mai – 6. juni:

Arven etter Franco

Bli kjent med dagens Spania, sporene etter fascismen og kampen om det historiske minnet i møter med representanter for spansk fagbevegelse, politikere, forskere og aktivister. Vi ønsker tillitsvalgte og andre interesserte velkommen til å melde seg på studietur til Spania Mer informasjon og program finner du på https://arvenetterfranco.com og i beskrivelsen her.

Praktisk: Reisen blir lagt opp som felles reise tur/retur Gardermoen – Madrid, med avreise 30. mai 2019. Prisen som vil komme på omtrent 16.000 kroner inkluderer reise til/fra Madrid, transport underveis, overnatting (fem netter) og to måltider per dag. Møtene vil bli gjennomført på engelsk og/eller med tolkning spansk - norsk.

Påmelding: Frist for påmelding 28. februar. Alle er velkommen til å melde seg på, om du gjør det på eget initiativ eller du reiser som representant for klubb eller fagforening.

Arrangører: Vi er en gruppe faglige tillitsvalgte fra/som representerer Rogaland Elektromontørforening, EL & IT Forbundet, Handel og Kontor, avdeling Oslo – Akershus, LO i Oslo, kulturutvalget, i samarbeid med Henning Solhaug, som står for den praktiske gjennomføringen av turen. Med turen ønsker vi å synliggjøre fascismens forbrytelser i Spania, for å utvikle forståelsen av hva fascisme er, og for å få i gang en debatt om hvordan den kan bekjempes og vi ønsker å vise solidaritet med spanske fagforeningskamerater og andre som fortsatt står på i et oppgjør med arven etter Franco.

For spørsmål send e-post til faglig.studietur@gmail.com.

Bli med å kreve flere faste jobber!

Aksjonsdag for faste ansettelser – Slå tilbake bemanningsbransjens undergraving: 6. mars kl. 14:00 foran Stortinget

Bemanningsbransjen omgår de nye reglene om lønn mellom oppdrag og opprettholder løsarbeidersystemet ved å tilby deltidsstillinger i stedet for heltid og ikke oppgi når man skal jobbe. Bemanningsbransjen viser ved egen opptreden at de ikke vil ha et organisert arbeidsliv. Vårt hovedkrav er fortsatt et forbud imot bemanningsbransjen og at vi begynner med byggeplassene i oslofjordområdet.

Før markeringen foran Stortinget er det møte i Håndverkersalen på Håndverkeren kl. 12:00 med panelsamtale med Arild Grande (Ap), Per Olaf Lundteigen (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (R). Enkel servering.

Last ned løpeseddel om aksjonsdagen og se omtale på facebook.

Pensjonskonferanse 18. mars kl. 10 – 16 i Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7

«Pensjon for alle» er fagbevegelsens nye pensjonsnettverk. Privat og offentlig sektor slutter rekkene og samler seg for å ta den lange kampen for en folketrygd uten levealdersjustering som gir alle trygghet og gode tjenestepensjonsordninger. Nettverket arrangerer stiftelseskonferanse 18. mars kl. 10 – 16 i Norges Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 7. Påmelding til post@forsvarpensjon.no innen 11. mars. Konferansen er åpen for alle. Deltakeravgift kr. 500,- som inkluderer enkel lunsj. Last ned programmet her og se mer informasjon på Facebook.

Bli med på Broen til framtiden 2019 – folkets klimakonferanse

Fredag 22. mars kl. 9 – 16 i Oslo Kongressenter Folkets Hus

Hva skjer når Oslo i 2019 er europeisk miljøhovedstad, hvordan kan Norge håndtere klimarisiko, hør siste nytt om utviklingen innen fornybar energi, og hvordan gikk det egentlig med oljearbeideren etter oljekrisa i 2014? Det blir også fire parallellsesjoner med temaer som arbeidsplasser, teknologi og industri, lokale klimaløsninger, det grønne skiftet og Oslo som europeisk miljøhovedstad.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS

Troms Kjøkken AS nekter å undertegne tariffavtale med Handel og Kontor og de ansatte har dermed gått ut i streik. LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Troms Kjøkken AS.

Stadig oftere ser vi at arbeidsgiverorganisasjoner bidrar til å undergrave lov- og avtaleverk og at aggressive arbeidsgivere motsetter seg tariffavtale. Uten fagorganisering, tariffavtaler og en aktiv fagbevegelse blir det økte forskjeller og dårligere velferdsordninger. Vi oppfordrer LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger til å gi sin støtte til denne rettferdige streiken. Støtteuttalelser kan sendes til HK region Nord-Norge nord.norge@hkinorge.no. Les mer om saken i HK-Nytt.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2019 har LO i Oslos representantskap møter 25. februar, 25. mars (årsmøte), 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.