LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

15. januar:

Markering av 100-årsdagen for mordet på Rosa Luxemburg. Foredrag og boklansering av biografien over Rosa Luxemburg. Kl. 19:00 på Internasjonalen, Youngstorget.

28. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

30. januar:

Politisk pub om kommunen som arbeidsgiver kl. 18:00 på Kultuhuset, Youngs gate 6.

5. februar:

Kulturutvalget i LO i Oslo arrangerer kurs i arkivering med Tor Are Johansen og Martin Ellingsrud, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kl. 16:30 - 18:30.

25. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

26. februar:

Politisk pub kl. 18:00 på Kultuhuset, Youngs gate 6.

Markering av 100-årsdagen for mordet på Rosa Luxemburg

Kulturutvalget i LO i Oslo i samarbeid med Manifest, Arbeidermuseet og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inviterer til markering av hundreårsdagen for mordet på Rosa Luxemburg tirsdag 15. januar 2019 kl. 19:00 på Internasjonalen i andre etasje, Youngstorget.

For hundre år siden, den 15. januar 1919, ble Rosa Luxemburg, en av sosialismens store pionerer, myrdet og dumpet i Landwehrkanalen i Berlin. Hun var en ledende fredsaktivist og motstander av første verdenskrig. Rosa Luxemburg kjempet for kvinners rettigheter og demokratisk sosialisme og var en viktig bidragsyter i diskusjonene om sosiale reformer eller revolusjon.

På møtet lanserer Manifest boken «Rosa Luxemburg. En biografi» av Ellen Engelstad og Mímir Kristjánsson. De vil delta i en panelsamtale om Rosa Luxemburg sammen med professor emeritus i historie Einhart Lorenz og leder av kulturutvalget i LO i Oslo, Bjørg Spillum. Samtalen ledes av Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. Skuespiller Gjertrud Jynge deltar med kunstnerisk innslag. Du kan lese mer om arrangementet og boken på facebook. Og her kan du laste ned plakaten for arrangementet.

Vel møtt til to interessante timer sammen med fagforeningskamerater og annet godtfolk på Internasjonalen kl. 19:00 tirsdag 15. januar! Fri entré.

Politisk pub onsdag 30. januar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo kommune som arbeidsgiver - hva gjør byrådet og hva vil fagbevegelsen?

Tema er samarbeid og medbestemmelse for ansatte i Oslo kommune og kommunens ansvar for trygge arbeidsbetingelser og bedre tjenester til byens befolkning. – Hvordan få flere på heltid og i faste ansettelser? – Hvordan hindre sosial dumping i helsetjenestene? – Hvordan stanse leverandører i å bruke falske oppdragstakere i stedet for fast ansatte? – Hvordan jobbes det med tillitsreformen, en viktig reform for ansatte og for å sikre at de som mottar tjenester får en bedre kvalitet?

I panelet sitter Ellen Rønning Arnesen, byrådssekretær for eldre, helse og arbeid, Siri Follerås, leder, Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Stein Olav Ringen, sekretær Fagforbundet Oslo, Marit Eek, hovedtillitsvalgt Vestre Aker Norsk sykepleierforbund, og Rita Einarsen, hjemmesykepleien i bydel Bjerke. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten.

Last ned plakaten for politisk pub her.

Lynkurs i arkivering

Tirsdag 5. februar kl. 16:30 – 18:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Kulturutvalget i LO i Oslo og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inviterer til lynkurs i arkivering. For våre etterkommere er det viktig å ta vare på relevante dokumenter fra vår samtid. På kurset lærer du hva som er relevant å arkivere for ettertiden og hvordan det skal gjøres. Har din klubb, fagforening eller organisasjon kasser med gamle papirer liggende eller et hav av dokumenter på datamaskinen? Lurer dere på om alt bare kan kastes eller slettes eller om noe er verdt å ta vare på?

Tor Are Johansen og Martin Ellingsrud fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kommer til LO i Oslo og forteller om deres virksomhet og hva som bør arkiveres og hvordan.

Det blir en enkel matservering. Av hensyn til matinnkjøp er det påmelding til post@lo-oslo.no senest 4. februar. Ta gjerne med materiale dere lurer på om dere skal kaste eller arkivere og forbered gjerne spørsmål til de to innlederne. Kurset et gratis.

Fakkeltog tirsdag 12. februar kl. 17:00 fra Jernbanetorget, markering foran Stortinget

Utred Ullevål sykehus – Stopp Gaustad-utbyggingen – Bygg Aker sykehus for Groruddalen

Tirsdag 12. februar arrangerer LO i Oslo sammen med flere fagforeninger og organisasjoner fakkeltog fra Jernbanetorget kl. 17:00 opp til Stortinget hvor det blir en markering med korte appeller hvor samtlige partier på Stortinget er invitert. Vi oppfordrer fagforeningene til å møte opp! Program blir sendt ut senere.

LO i Oslo mener at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og dagens planlagte utbygging av et mastodontsykehus på Gaustad og mulig salg av tomta til Ullevål sykehus må stanses. LO i Oslo støtter forslaget fra Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget hvor de ber regjeringen prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Les LO i Oslos uttalelse om sykehus her.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av første halvår 2019 har LO i Oslos representantskap møter 28. januar, 25. februar og 25. mars (årsmøte). Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00. Møtedatoer for andre halvår 2019 legges ut senere.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.