LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. mai:

Politisk pub om boligpolitikk på Kulturhuset kl. 18:00.

27. mai:

Representantskapsmøte i LO i Oslo.

Markering av nakba i solidaritet med det palestinske folk 15. mai kl. 17:30 foran Stortinget

15. mai at det er 71 år siden opprettelsen av Israel og fordrivelsen, nakba, av 750.000 palestinere fra sitt hjemland. De og deres etterkommere har aldri fått returnere. To tredjedeler av palestinerne på Gazastripen har flyktningstatus og den israelske blokaden har gjort Gazastripen nærmest ulevelig. Blokaden må opphøre. Denne markeringen er også en protest mot at årets Eurovision som avholdes i Israel. Paroler: • Palestinske flyktningers rett til retur må respekteres • Opphev blokaden av Gazastripen • Boikott Eurovision i Israel • Norge må innføre sanksjoner mot Israel. Les mer om markeringen på Facebook.

Plakat for solidaritetskonserten for det palestinske folk.

Solidaritetskonsert for det palestinske folk lørdag 18. mai kl. 17:00 på SALT, Langkaia 1

Solidaritetskonserten er samtidig med Eurovision-finalen (Melodi Grand Prix) i Israel og en mulighet til å boikotte denne. Artister og band på solidaritetskonserten er Tove Bøygard, Gatas Parlament, Valentourettes, Salongorkesteret, Lucky Malice og Danger!Man. Det blir også appeller. Les mer om konserten på Facebook.


Politisk pub torsdag 23. mai kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

For en inkluderende boligpolitikk – gode boliger til alle

Oslos boligmarked blir stadig mer klassedelt. Forskjellene mellom øst og vest øker. Kjøp av nye boliger er umulig selv med helt vanlige inntekter. Leiemarkedet er dyrt og dårlig. Bruk av markedsbasert leie (gjengs leie) gjør at til og med i kommunale boliger er husleia uoverkommelig for de fleste.

Vi må ha en inkluderende boligpolitikk for hele byen. Skal vi klare det må vi gjenreise en sosial boligbygging med priser under dagens markedspriser. Hvordan kan det gjøres? Hvordan skal vi få et leiemarked med priser det er mulig å betale med vanlige inntekter? Hvordan skal vi unngå at kommunale boliger blir så dyre at mange av beboerne har behov for både bostøtte og sosialhjelp?

Deltakere i panelet er Rasmus Reinvang, byrådssekretær for boligområdet i Oslo, Maren Oddvang, Fagforbundet Ung, Petter Vellesen, Oslo Bygningsarbeiderforening, Lars Aasen, Leieboerforeningen, og Cathrine A. A. Skårn, talskvinne for Boligopprøret. Møteleder er Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo. Politisk pub arrangeres av LO i Oslo, For velferdsstaten og De Facto. Les også om politisk pub på facebook.

Rekordhøy deltakelse i 1. maitoget i Oslo

Bilde av 1. maitoget i Oslo 2019.

10.600 gikk i årets 1. maitog i Oslo. Det har ikke vært registrert så mange deltakere på flere tiår. I fjor gikk 8.300 personer i 1.maitoget i Oslo, 9.200 i 2017 og 7.250 i 2016.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2019 har LO i Oslos representantskap møter 25. februar, 25. mars (årsmøte), 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.