LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

18. desember:

Jernbaneaksjonen: Infomøte kl. 15:00 i Møllergata 10 og løpeseddelutdeling på Oslo S kl. 17:00.

18. desember:

Fagorganisering og tariffavtaler i utelivsbransjen. Debattmøte kl. 18:30 på Café Mono ved Youngstorget.

28. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

All we want for Christmas is

RÅDERETT OVER EGEN JERNBANE!

Aksjonsdag tirsdag 18. desember

Bli med på aksjonsdagen:

Kl. 15:00 Informasjonsmøte om kampen imot jernbanepakke 4 i Statstilsattes Hus i Møllergata 10

Kl. 17:00 Løpeseddelaksjon på Oslo S sammen med Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon Veto mot Jernbanepakke IV

Norske folkevalgte mister kontrollen over norsk jernbane dersom Stortinget sier ja til jernbanepakke 4 når den skal stemmes over før sommeren. Jernbanepakke 4 tvinger norske myndigheter til å konkurranseutsette innenlands persontogtransport som drives med offentlige tilskudd og nasjonal beslutningsmyndighet over organisering og sikkerhet flyttes til det overnasjonale jernbanebyrået ERA, European Union Agency for Railways. Jernbanepakke 4 gjør det enklere for investorer og næringsliv å tjene penger på offentlige midler brukt til jernbane. Samfunnsansvar byttes ut med profittmaksimering og stordriftsfordeler og samarbeid erstattes med oppstykking og konkurranse.

Sammen med Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sier vi nei til Jernbanepakke 4 fordi:

• Norsk jernbane må styres fra Norge, ikke fra Brussel – folk i Norge og norske folkevalgte skal ha råderett over egen jernbane

• Vi ønsker ikke å overlate sikkerheten og kvaliteten for våre tog og vår jernbane til byråkratiet i EU

• Vi ønsker at kommende generasjoner skal ha muligheten til å skape en god jernbane i Norge – uten tvangstrøyer fra EU

Bli med på informasjonsmøtet kl. 15:00 tirsdag 18. desember i Møllergata 10 for å få en gjennomgang av hva Jernbanepakke 4 innebærer, hva som har vært gjort for å stoppe pakka og hvordan kampen videre ser ut. Kl. 16:45 går vi til Oslo S for å dele ut løpesedler og slutte oss til Ungdom mot EU og Sosialistisk Ungdoms jernbaneaksjon Veto mot Jernbanepakke IV. Last ned invitasjon her.

Fagorganisering og tariffavtaler i utelivsbransjen

Debattmøte tirsdag 18. desember kl. 18:30 på Café Mono ved Youngstorget

Få utesteder i Oslo har tariffavtale. Vi tar debatten om hvordan vi kan fagorganisere flere ansatte og få opprettet flere tariffavtaler i utelivsbransjen. Møtet er et samarbeid mellom LO i Oslo, Fellesforbundet avd. 10, Café Mono og Virke. Bli med på pubmøtet på Café Mono kl. 18:30 tirsdag 18. desember! Oppdatert program blir lagt ut her når det blir klart.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap har møter 26. november 2018 og 28. januar, 25. februar og 25. mars (årsmøte) 2019. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00. Møtedatoer for andre halvår 2019 legges ut senere.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.