LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

19. oktober:

Demonstrasjon fra Jernbanetorget kl. 15:00 imot Tyrkias overgrep mot det Kurdiske folk i Syria.

21. oktober:

Politisk pub om hvordan få tariffavtale. På Kulturhuset kl. 18:00.

26. oktober:

Konferanse Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen i Samfunnssalen kl. 12 til 16.

28. oktober:

Representantskapsmøte kl. 17:00 i Norges Røde Kors konferansesenter.

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria:

Bli med i demonstrasjonen fra Jernbanetorget lørdag 19. oktober kl. 15:00

Tyrkias krigføring føyer seg inn i rekken av overgrep mot det kurdiske folk hvor over 100 000 mennesker allerede er på flukt fra krigshandlingene og den tyrkiske krigføringen kan destabilisere regionen og svekke kurdernes heltemodige innsats mot IS. I uttalelsen LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria krever LO i Oslo at den norske regjeringen utvetydig sier ifra at Tyrkias aggresjon mot kurderne må opphøre. NATOs manglende evne til å tydelig fordømme angrepene er svært urovekkende og Norge må også oppfordre andre NATO-land til å kreve full stans i kamphandlingene. At NATO aksepterer at et medlemsland går til krig og begår brudd på folkeretten viser at demokratiet i organisasjonen er svakt og at det er USA som har den reelle makten. Norge må i tillegg ta et internasjonalt initiativ til å få inn nødhjelp til de som er rammet av krigshandlingene og som er drevet på flukt.

Blant appellantene på demonstrasjonen er Arne Larsen, leder av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo. Les mer om arrangementet på Facebook.

LO i Oslo oppfordrer til å bli med i demonstrasjonen lørdag 19. oktober kl. 15:00 fra Jernbanetorget i Oslo og fagforeninger til å delta med faner for å vise vår solidaritet med våre kurdiske kamerater.

Politisk pub mandag 21. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Hvordan få til tariffavtale?

I Norge er færre enn halvparten av de yrkesaktive med i en fagforening, mens omkring 70 prosent er i virksomheter som har inngått tariffavtale.

Kveldens pub handler om temaet; Hvordan få tariffavtale! Vi har sett flere streiker for dette nylig. Der er ikke alle som kjenner til forskjellen på å jobbe «på tariff» eller lovbestemt minstelønn og å ha en tariffavtale. Det siste betyr at en kollektivt har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med arbeidsgiver i et partsforhold som har regulerte styringsverktøy i form av overenskomst/tariffavtale og Hovedavtale. Mange tenker ikke på at ved siden av regulert lønn og arbeidstid innebærer tariffavtale både medvirkning og medbestemmelse på jobben.

Denne kvelden treffer vi folk som har vært gjennom verving, organisering og tariffavtalekrav på arbeidsplassen og i fagforeningen: Espen Utne Landgraff, klubbleder i Foodora, Kim Thomas L. Klevengen, tillitsvalgt Stockfleths, José Luis Rodríguez Anguita, hovedtillitsvalgt i Cutters, Frisørenes Fagforening, og Ingrid Berg-Buan, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 10. Møteleder er Ingunn Gjerstad, LO i Oslo.

Last ned invitasjonen til politisk pub her. Lik og del eventet på Facebook.

Hundre år siden vi vant kampen om åttetimersdagen – hva nå?

Konferanse lørdag 26. oktober 2019 kl. 12:00 til 16:00 i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass

Det er hundre år siden åttetimersdagen ble vedtatt av Stortinget og vi markerer dette med en spennende konferanse. Det blir foredrag og paneldebatt om de krav og strategier fagbevegelsen har til forbedringer av dagens arbeidstid. Reserver datoen allerede nå. Endelig program kommer senere. Konferansen finner sted i Samfunnssalen ved Arbeidersamfunnets plass lørdag 26. oktober fra kl. 12:00 til 16:00. Av hensyn til matservering ber vi om påmelding, og du kan melde deg på her. Last ned invitasjon her. Gratis deltakelse.


Videre satsing på ombruk, resirkulering og gjenvinning kan avgjøres i kommunevalget:

Skal Renovasjonsetaten være en verdiskaper for samfunnet eller profitt til spekulanter?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

– Renovasjon er mye mer enn søppelhenting. Vi gjenvinner alt fra gull og platina til bygningsmaterialer og plast, sier Geir Edvardsen, Anne Kristine Sandborg og Emil Gasparovic i Renovasjonsetaten. – Av søpla skapes nye råmaterialer, biogass, elektrisitet og varme. Vi er en grønn og framtidsrettet arbeidsplass som er i stadig teknologisk utvikling.

Men om det blir blått byråd etter høstens kommunevalg frykter de tre at samfunnsoppdraget erstattes med kortsiktige profittmotiv.

Les hele saken her.

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale ved Foodora

LO i Oslo gir sin fulle støtte til kampen for tariffavtale i Foodora og står bak sykkelbudene som gikk ut i streik tirsdag 20. august. Sykkelbudene i Foodora har jobbet for tariffavtale i tre år, og på meklingsmøtet mandag 19. august ble det klart at arbeidsgiver nekter å inngå en tariffavtale med de ansatte om ordnede lønns- og arbeidsforhold. I første omgang er 102 sykkelbud ute i streik.

Les hele uttalelsen her.

Rekordhøy deltakelse i 1. maitoget i Oslo

Bilde av 1. maitoget i Oslo 2019.

10.600 gikk i årets 1. maitog i Oslo. Det har ikke vært registrert så mange deltakere på flere tiår. I fjor gikk 8.300 personer i 1.maitoget i Oslo, 9.200 i 2017 og 7.250 i 2016.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2019 har LO i Oslos representantskap møter 25. februar, 25. mars (årsmøte), 26. august, 30. september, 28. oktober og 25. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.