LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

24. oktober:

Politisk pub om sosial dumping i regi av offentlig sektor, kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

27. oktober:

Demonstrasjon imot NATO-øvelsen Trident Juncture. Demonstrasjonstog fra Jernbanetorget kl. 13:00.

29. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

30. oktober:

Sannheten om statsbudsjettet. Kurs om statsbudsjettet 2019 i samarbeid med De Facto. Hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 10:00 - 15:00.

8. november:

LO-markering: Pensjon fra første krone. Kl. 14:30 foran Stortinget.

8. - 9. november:

Konferanse EU strammer grepet. Kulturhuset, Youngs gate 6.

21. november:

Politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Politisk pub onsdag 24. oktober kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Sosial dumping i regi av offentlig sektor

Plakat for politisk pub om soial dumping i offentlig regi.

Aleris-saken viser mange sider av velferdsprofittdebatten; kvalitet på tjenestene, arbeidsmiljø, arbeidstid, lønn, skatteunndragelser, dokumentfalsk, bevisst underbemanning og fryktkultur. Stadig nye saker om sosial dumping og andre forhold krever opprydding fra kommuner, fagforeninger, etater, rettssystemet og Stortinget. Fagforbundets massesøksmål mot Aleris-konsernet er et eksempel for å rydde opp i bruken av selvstendig næringsdrivende framfor ordinære ansettelser. Det ligger en anmeldelse hos økokrim og varsler til skatteetaten, arbeidstilsynet og fylkesmannen. Hva skjer, hva kan fagforeninger og tillitsvalgte gjøre og hvordan kan det ryddes opp?

I panelet er Kim Pilgaard, konsulent i Aleris og en av 26 saksøkere, og Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo. Ordstyrer er Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie.

Last ned invitasjonen her. Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Manifest og De Facto.

Demonstrasjonstog imot NATO-øvelsen Trident Juncture lørdag 27. oktober kl. 13:00 fra Jernbanetorget

Bilde av soldater.

I Oslo blir det demonstrasjonstog lørdag 27. oktober kl. 13:00 fra Jernbanetorget imot NATOs militærøvelse i Norge, Trident Juncture. Det blir kultur og appeller i Spikersuppa etter toget. Liknende demonstrasjoner arrangeres også i andre byer. Vi oppfordrer fagforeningene til å stille opp med sine faner og alle andre til å delta i demonstrasjonstoget!
Paroler for demonstrasjonen:
• Stopp NATOs krigsøvelse Trident Juncture!
• Øvelsen øker spenningsnivået!
• Norge skal ikke være en krigsskueplass!
• Nei til utenlandske tropper og baser i Norge
• Norge må tilslutte seg forbudet mot atomvåpen!
NATO-øvelsen Trident Juncture er den største NATO-øvelsen som noen gang er avholdt i Norge hvor 40.000 soldater skal øve på krig. Dette kan bidra til å øke spenningsnivået i nord-områdene og krigsfaren. Se også facebooksiden Aksjon mot NATO-øvelsen Trident Juncture. Plakat for demonstrasjonen kan lastes ned her.

Kurs tirsdag 30. oktober kl. 10:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Sannheten om statsbudsjettet 2019

• Hvordan påvirker statsbudsjettet livene våre og hvordan endrer det samfunnet i en mer markedsliberalistisk retning?

• Hva er forskjellene mellom et høyrebudsjett og et rødgrønt budsjett?

Plakat for kurs om statsbudsjettet 2019.

Foredragsholdere er Roar Eilertsen, De Facto, og Roger Bjørnstad, LOs sjeføkonom.

Forskjellene øker og velferdsordninger kuttes etter ostehøvelprinsippet. Hvordan fremmes markedsliberale løsninger? Bidrar statsbudsjettet til å styrke arbeidsgivernes makt? Støtter høyreregjeringen angrep på den norske modellen og er arbeidsgiverforeningene regjeringens støttespillere?

Ville arbeidsfolk og fagforeninger fått mer å si med det rødgrønne budsjettforslaget? Ville velferdsordningene ha blitt styrket? Ville arbeidsløsheten blitt lavere med de rødgrønne partienes forslag?

Kursavgift kr. 200,- inkluderer lunsj og betales til LO i Oslos bankkonto nr. 9001 07 26688. Innbetalingen merkes «Statsbudsjett» og navn på deltaker(e).

Påmelding senest fredag 26. oktober:

Meld deg på - gå til påmeldingsskjema

Eller meld deg på til post@lo-oslo.no senest fredag 26. oktober på grunn av matbestilling. Seminaret holdes hos LO i Oslo, Møllergata 24, tirsdag 30. oktober kl. 10:00 – 15:00. Last ned plakat for kurset her.

Pensjon fra første krone – politisk markering torsdag 8. november kl. 14:30 foran Stortinget

På LOs markering for pensjon fra første krone blir det appeller ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsledere med flere, og kulturelt innslag ved Tove Bøygard.

Bilde av Stortinget og et kronestykke.

Før markeringen blir det samling i Samfunnssalen kl. 13:00 med politiske appeller, underholdning og en matbit.

Pensjon fra første krone betyr å tette et av mange hull i en usosial pensjonsreform. Lavlønte, midlertidige ansatte og de på deltid taper mest på dagens urettferdige ordning og kvinner, ungdom og arbeidsinnvandrere i bemanningsbransjen er de som oftest rammes. Saken kommer opp i Stortinget i slutten av januar etter et forslag fra Ap og SV. Høyreregjeringen er imot og per dato har ikke Sp og KrF tatt endelig standpunkt.

Anslagsvis koster kravet rundt 3,5 milliarder. For hver ansatt utgjør dette i underkant av 2000 kroner i året – under ei krone i et generelt tillegg ved tariffoppgjør. NHO avviser kravet med at dette er politikerinnblanding i tariffoppgjør. Da kravet ble fremmet ved vårens oppgjør ble det avvist med begrunnelsen at «tjenestepensjon er det politikerne som bestemmer og sånn skal det være». NHO hevder også at dette er brudd på trepartssamarbeidet. NHO hadde ikke slike tanker da gikk imot allmenngjøring av tariffavtaler, er imot regulering av bemanningsbransjen, er for midlertidige ansettelser og vil utrede lovbestemt minstelønn – alt sammen tiltak som bidrar til et arbeidsliv utenfor landsomfattende tariffavtaler.

Vi ber fagforeningene møte opp med sine faner når LO demonstrerer for pensjon fra første krone torsdag 8. november kl. 14:30 foran Stortinget!

Se mer om samlingen og markeringen på facebook. Arrangører er LO og forbundene.

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap har møter 29. oktober og 26. november 2018, og 28. januar, 25. februar og 25. mars (årsmøte) 2019. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.