LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

19. februar

Politisk lunsj kl. 12:00 om arbeidstilknytning, arbeidstid, utdanning og læring. Se politisk lunsj her på direkten hvor du også kan sende inn spørsmål og kommentarer i løpet av sendingen.

1. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

16. mars

Webinar kl. 18:00 om EUs arbeidslivspolitikk – trenger vi EØS-avtalen? Se webinaret her.

22. mars

Årsmøte i LO i Oslo på nett kl. 17:00.

Flere av LO i Oslos arrangementer er inntil videre utsatt for å redusere smitte.

Oslo Sportslager har meldt seg inn i NHO

Handel og Kontors krav om tariffavtale ved Oslo Sportslager i Torggata ser ut til å bli innfridd da butikken har meldt seg inn i NHO. Det blir dermed ingen streik slik det lå an til. Vi gratulerer medlemmene ved sportslageret med kommende tariffavtale!

Politisk lunsj fredag 19. februar kl. 12:00 om arbeidstilknytning, arbeidstid, utdanning og læring

Kampen for fast arbeid og mot bemanningsbransjen har lenge vært en viktig sak. Hør Fawsi Adem, leder for Handel og Kontor Region Øst, Kai-Otto Helmersen, leder for Elektromontørenes forening, og Jan Koop, regionlagsleder i Creo Oslo og klubbleder i Den Norske Opera & Ballett, i samtale med LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad. Se politisk lunsj på direkten på www.lo-oslo.no/politiskpub med mulighet for å sende inn spørsmål og kommentarer fredag 19. februar kl. 12:00. Her finner du også opptak av tidligere politisk lunsj og politisk pub.

Webinar tirsdag 16. mars kl. 18:00 på Teams:

EUs arbeidslivspolitikk – Trenger vi EØS-avtalen?

Første del av webinaret handler om ELA og EUs minstelønnsdirektiv hvor Henrik Munthe, NHO, og Roy Pedersen, leder i Nei til EU, innleder og debatterer.

Andre del som skal begynne omkring kl. 19 handler om alternativer til EØS - får vi solgt varene våre? Her er innledere Sigbjørn Gjelsvik, Sp og Stortingets EØS og EU-komité, Hege Skarrud, Attac, og Atle Forfang Rostad, Faglig utvalg Oslo Nei til EU og Fellesforbundet. Brexit-avtalen og andre områder av norsk arbeidsliv som er berørt av EØS-avtalen vil også bli tatt opp.

Se webinaret her 16. mars kl. 18:00. Arrangører er Oslo Nei til EU, LO i Oslo og Faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

LO i Oslo 101 år: Les jubileumsboka og se bokbad på nett

LO i Oslo ble stiftet 9. februar 1920 av 46 fagforeninger under navnet Kristiania Faglige Samorganisasjon. I dag er det mer enn hundre tusen medlemmer i de over hundre foreningene som utgjør LO i Oslo. Vår hundreårsdag ble feiret i fjor med en byvandring, men flere av jubileumsarrangementene måtte utsettes på ubestemt tid eller fikke en annen form etter at Norge stengte ned 12. mars. Du kan lese jubileumsboka her på nett og se opptak av bokbad.

LO i Oslo heier på våre kamerater i streik på NHO 481 for rettferdig lønn!

LO i Oslo støtter de streikende i Fagforbundet Pleie og Omsorg fullt ut! Selvsagt skal det være lik lønn for likt arbeid. Ansatte i private virksomheter som driver velferdsoppgaver for det offentlige må få samme lønn som offentlige ansatte som gjør den samme jobben når de er ansatt i kommunen.

Dere er i kritiske yrker for vårt samfunn og springer beina av dere for å hjelpe og støtte de som trenger det. Det er verdt rettferdig lønn og skikkelig pensjon!

Streiken i private omsorgsbedrifter har pågått siden 9. januar, NHO har så langt avvist alle forslag fra fagorganisasjonene, og NHO har også ved å ikke ville samarbeide om dispensasjoner, sørget for at regjeringen avsluttet streiken på NHO 453 med tvungen lønnsnemnd nylig.

Vi ser med uro på denne utviklingen. Når NHO nekter å komme fagorganisasjonene i møte på dette, viser det tydelig hvorfor og hvordan private kan drifte billigere enn det offentlige: Det er de ansatte i privat helse og omsorg som betaler prisen!

Denne kampen er viktig, ikke bare for deres arbeids- og lønnsvilkår, men for alle som kjemper for rettferdig lønn og ikke minst for å demme opp for at private virksomheter skal «tariffhoppe» – bytte avtale – for å spare inn penger på lønna deres. I Oslo har vi kommet et godt stykke på vei i redusere profitt i velferden med de rødgrønne partiene som har tatt tilbake og rekommunalisert en god del siden 2015. Dette arbeidet fortsetter. Men nå gjelder det å presse NHO til å komme dere i møte!

Stå på, kamerater – vi i LO i Oslo støtter solidarisk opp og er med dere! Vi oppfordrer klubber og foreninger om å heie på dere og sende støtteuttalelser til foreningen ved siri.folleras@fagforbundet.no.

LO i Oslo-podden om sekstimersdagen

Vi starter opp med podkast; LO i Oslo-podden! I spilleren over kan du høre første episode hvor LO i Oslos Marit Halse snakker med Magnhild Folkvord om sekstimersdagen. Du kan også høre LO i Oslo-podden på nett.

Frist for å foreslå kandidater til LO i Oslos utvalg og valgkomiteen er mandag 7. desember

LO i Oslo har fem utvalg: Faglig Solidaritetsutvalg, Internasjonalt utvalg, Kulturutvalget, Næringspolitisk utvalg og Ungdomsutvalget som oppnevnes av LO i Oslos styre for ett år av gangen. Vi ber fagforeningene om å foreslå kandidater til utvalgene. Hvis det er ønskelig at noen av dagens utvalgsmedlemmer skal fortsette i utvalget i 2021 må også disse foreslås på nytt da alle er på valg. Se sammensetningen av LO i Oslos utvalg i 2020 her. Her kan du lese litt om utvalgenes arbeid og mandater: Faglig Solidaritetsutvalg, Internasjonalt utvalg, Kulturutvalget, Næringspolitisk utvalg og Ungdomsutvalget.

Fagforeningene inviteres også til å foreslå hvem som skal sitte i valgkomiteen som skal jobbe fram til LO i Oslos årsmøte mandag 22. mars 2021.

Forslagsfristen er mandag 7. desember 2020. Rekker dere ikke fristen kontakt oss på e-post post@lo-oslo.no.


Gå til forslagsskjema


Forslag kan også sendes inn på e-post til post@lo-oslo.no.

Utdanningsløftet: Permitterte og arbeidsløse kan gjøre ferdig videregående opplæring gratis

Permitterte og ledige som ikke har opplæringsrett kan nå få gratis kurs på heltid eller deltid, fjernundervisning, intensivundervisning og eksamenskurs for å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer på Oslo kommunes hjemmeside.

LO i Oslo støtter vekterstreiken fullt ut!

LO i Oslos representantskap gir sin fulle støtte til vekterne som streiker for anstendig lønn, gode forhold for lærlinger og faste stillinger. Ikke bare nekter arbeidsgiversida å gi noe som helst, men i forrige uke gikk Securitas og Avarn til det skritt å delvis permittere vekternes hovedtillitsvalgte. Fagforeningsknusing angår oss alle, og det må opphøre!

Les hele uttalelsen her.

Hør podkasten OSA på linja:

De som bygger landet, sosial dumping og seriøsitetsbestemmelser

Petter Vellesen nestleder i LO i Oslo snakker med Einar Fygle om blant annet seriøsitetsbestemmelser, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet og ESA.

Hør podkasten på iTunes

Hør podkasten på Spotify

Hør podkasten på Buzzsprout.

Stadig vanskeligere å skaffe seg bolig i Oslo

«Sykepleierindeksen» viser at det blir stadig vanskeligere for vanlige folk å skaffe seg bolig i Oslo. I dag 7. september arrangerte Eiendom Norge morgenmøte med paneldebatt om dette problemet. Nestleder i LO i Oslo, Petter Vellesen, deltok i debatten som du kan se her.

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.

Energieffektivisering av både private og offentlige bygg.

Satsing på havvind i egnede områder.


Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.


Oppropet er undertegnet av:

- Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet

- Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT forbundet

- Ragnhild Lied, leder Unio

- Kjersti Barsok, forbundsleder NTL

- Christoper Beckham, forbundsleder Handel og Kontor

- Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo

- Merete Nilsson, forbundsleder Samfunnsviterne

- Dagfinn Hatløy, forbundsleder Naturviterne

- Kjersti Hoff, leder Norsk bonde og småbrukarlag

- Andreas Ytterstad, leder Concerned Scientists Norway

- Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender

- Silje Lundberg, leder Naturvernforbundet

- Frode Pleym, leder Greenpeace

- Steinar Winther Christensen, leder Besteforeldrenes Klimaaksjon

- Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og ungdom

– Tenk deg om Raymond, ikke innfør kuttpolitikk!

– Velger byrådet en klassisk innstrammingspolitikk som ligner høyrepolitikk, vil det rødgrønne bystyreflertallet være tapt, advarer LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad og tidligere leder Roy Pedersen.

Byrådslederen varsler kutt for barnehager, skoler, eldreomsorg og sosiale tjenester som følge av uforutsette utgifter og manglende inntekter under koronakrisen. Men hvis det rødgrønne byrådet begynner med noe som ligner høyrepolitikk vil det ikke være flertall for de rødgrønne lenger. Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen ber Raymond Johansen gjøre virkningene mindre ille for folk ved å skaffe økte inntekter og utsette noen av valgløftene. Les hele debatinnlegget: – Tenk deg om Raymond! Vi har arbeidet hardt for det skiftet i byen som dere representerer.

Årets 1. mai ble digital med virtuelt tog og video av taler og musikk på internett

Bilde av LO i Oslos logo.

Du kan fremdeles se LO i Oslos 1. mai-arrangement med taler og musikk her. Her finner du også videoopptak av avsløringen av LO i Oslos nye fane, Byggbands 1. mai-frokost-konsert og minnemarkeringene.

Det røde flaggets historie

Allerede i oldtida så man rødt som en spesiell farge, som ildens, blodets og kampens farge. Men det er under den store franske revolusjonen fra 1789 at det røde flagget får sin moderne betydning som det arbeidende folkets samlingsmerke.

Les om det røde flaggets historie her.

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Koronakrisa viser med all tydelighet at samfunnet trenger fellesskapsløsninger, markedet klarer ikke å sikre gode ordninger. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisa, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kreves er solidariske. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

LO i Oslo tar til orde for nødvendigheten av heltid i helse- og omsorgssektoren og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Kampen for hele faste stillinger er aktualisert fordi deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren øker faren for spredning av smitte. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Årsmøtet og andre arrangementer er utsatt for å redusere spredning av koronaviruset

For å redusere smitte av koronaviruset er LO i Oslos årsmøte, jubileumsarrangement og andre arrangementer som politisk pub og temamøter utsatt.


LO i Oslos kontor er delvis stengt, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset er kontoret delvis stengt, men ta gjerne kontakt med oss på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 00.


Her kan du finne informasjon relatert til koronaviruset:

Labourstart har en samleside med nyheter fra fagbevegelsen

LO har viktig informasjon om koronakrisen:

Hva den økonomiske krisepakken betyr for arbeidstakere

Svar på arbeidsrettslige spørsmål

Rettigheter, juridisk bistand, økonomisk hjelp

Oslo kommune har en samleside her

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Seks arbeidsgrupper i LO i Oslo skal lage forslag og krav til LO-kongressen og stortingsvalget i 2021. Politikkområdene gruppene skal arbeide med er arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, rasisme og høyreekstremisme, og utdanning. Arbeidsgruppenes forslag vil danne grunnlaget for LO i Oslos krav til de politiske partiene foran stortingsvalget og forslag til LO-kongressen

Les mer om arbeidsgruppene og meld deg på her:


Meld deg på arbeidsgruppene her

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2020 har LO i Oslos representantskap møter 27. januar, 24. februar, 30. mars (årsmøte), 31. august, 5. oktober, 26. oktober og 30. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.