LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forverringene

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015:

LO, Unio og YS´ vellykkede streik 28.januar viser at en annen utvikling er mulig.


Årsmøte i LO i Oslo krever at våre politiske venner praktiserer faste ansettelser i Oslo kommune, selv om det borgerlige stortingsflertallets endringer av arbeidsmiljøloven åpner opp for økt midlertidighet. Kommende tariffoppgjør og et nytt stortingsflertall i 2017 må reversere forverringene av arbeidsmiljøloven og eventuelle forverringer av tjenestemannsloven.


De vedtatte forverringene vil styrke sjefenes innflytelse over de ansatte som får mindre frihet og økt usikkerhet. Det undergraver samtidig tariffavtalene.


H/Frp-regjerninga med støtte fra KrF og Venstre vil at ansatte skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår og har støtte fra aggressive arbeidsgivere og toneangivende arbeidsgiverorganisasjoner. Den norske modellen angripes fra toppen.


Sosial dumping øker i omfang og brer seg til stadig flere bransjer. Arbeidslivskriminaliteten øker. Det er mer krevende å få til tariffavtaler og de allerede inngåtte presses og undergraves. I ly av EØS-avtalen kan leiefirma formidle tusenvis som billig arbeidskraft til næringslivet. Utenlandske arbeidsinnvandrere sendes tilbake til hjemlandet når det passer arbeidsgiverne og uten rett til ledighetstrygd hvis de blir arbeidsløse. Den norske modellen forvitrer i bånn.


Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting fra arbeidsgiver og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Både lovbrudd og forverringer vil føre til flere ledige, økt sykefravær, flere uføretrygdede, økte forskjeller og lavere produktivitet – stikk i strid med uttalte politiske målsettinger og et mer sosialt og rettferdig samfunn.


Streiken i Norwegian var en prinsippkamp for faste ansettelser i virksomheten der man faktisk arbeider. Arbeidsrettsdommen om innleides tarifferte rettigheter i firma Brødrene Langseth AS, viser at tariffavtalene må forbedres og at rettssystemet ikke garanterer faglige rettigheter. LO og forbund må innse at den norske modellen ikke overlever uten en ny strategi basert på organisering, skolering, aktivisering og ledelse. Et første skritt er å videreføre den vellykkede markeringen til forsvar av arbeidsmiljøloven, med konkrete krav til reversering av forverringene.


Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til et bredt samarbeid for å sikret en ny politikk som bryter med den nyliberale frammarsjen. H/Frp-regjeringen må gjerne være midlertidig og sammen med det borgerlige flertallet forsvinne, seinest ved valget i 2017.