LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Forsvar arbeidsmiljøloven

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. november 2014:

Vi må forvente at høringsforslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven blir fremmet som lovforslag. Spesielt Høyre og Frp, med støtte fra Venstre, ønsker å avregulere arbeidslivet for å styrke arbeidsgivernes stilling på bekostning av de ansatte. Både sittende regjering og toneangivende arbeidsgiverforeninger ønsker at arbeidsfolk skal føle økt usikkerhet for arbeid og inntekt, ved at man skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår.
Dersom regjeringa fremmer forslag til forverring av arbeidsmiljøloven, skjer det uten forutgående utredning og trepartssamarbeid. NHO støtter både forslagene og framgangsmåten.
I sum er dette å si opp den norske modellen og klassekompromisset. Dette skjer selv om det også rammer arbeidsgivere som ønsker å drive seriøst og fører til lavere produktivitet.

Fagbevegelsen står i en ny situasjon der kampen for å bevare arbeidsmiljøloven peker seg ut som den viktigste saken i tida som kommer. LO i Oslo støtter kravet om en brei landsomfattende streik (generalstreik) rettet mot eventuelle forslag til forverringer. Som et ledd i forberedelsene tas initiativ til en fanemarkering foran Stortinget så snart eventuelle forverringsforslag er kjent. Vi oppfordrer allerede nå til å starte mobiliseringen ved å videreføre arbeidet som ble gjort ved mobiliseringen til aksjonen 23. september;
• Forsterk diskusjonene på jobben
• Sett saken på dagsorden i fagforeningsmøter
• Vedta støtte til en landsomfattende markering (generalstreik) og planlegg hvordan dere selv skal delta
• Eventuelle forverringer må reverseres, enten av et annet politiske flertall og/eller ved krav i tariffoppgjør

Vi nekter å stå med lua i handa – eller å gå baklengs inn i framtida!