LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Nei til salg av Oslo - støtt barnehageforeldrene

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

LO i Oslo er imot konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager. Byrådet og Frp ble i 2012 enige om å selge ti kommunale barnehager og konkurranseutsette sju. Dette iverksettes selv om en rapport fra De Facto påviser at en storstilt konkurranseutsetting gir et tap for kommunen på minst 700 millioner over 20 år.

Foreldre i de sju barnehagene som skal konkurranseutsettes protesterer mot det borgerlige byrådets vedtak. Ansattes lønns- og arbeidsvilkår forverres og flere truer med å slutte. Både foreldre og ansatte har fått klar støtte fra den politiske opposisjonen og fra Oslos fagbevegelse. Det borgerlige byrådet og Frp har gjort det klart, at de private verken må ta hensyn til den kommunale bemanningsnormen eller tenke på profittbegrensninger.

De mange mediaoppslagene og protestene har skapt en allianse mellom barnehageforeldre, ansatte, politiske partier og fagbevegelse. Dette har ført til at flere virksomheter har trukket tilbake interessen for konkurranseutsettingen.

Årsmøte i LO i Oslo krever som et minimum at kommunen stanser konkurranseutsetting av barnehager der det ikke er kommet inn anbud og at disse senere heller ikke privatiseres.

Vi støtter barnehageforeldrene i deres kamp mot konkurranseutsetting og forverring av barnehagetilbudet. Vi oppfordrer andre til å hente inspirasjon fra barnehageaksjonene, spesielt foreldrene i osloskolen.

Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til en størst mulig dugnad for en ny politikk og et nytt flertall i 2015.