LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Ja til politiets beredskapssenter - men ikke på Alnabru

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

Årsmøte i LO i Oslo er enige i at et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet er viktig, men går imot forslaget om å legge dette på jernbaneområdet ved Grorud og Alnabru.

Ved tidligere diskusjoner om politiets beredskapssenter ble det hevdet at det kun var behov for deler av tomteområdet. Nå er arealbehovet økt dramatisk, fra 5 dekar i 2010, til 18 og seinere 30 dekar i 2012 og til 44 dekar høsten 2013. Et av problemene med planene og debatten er at så få detaljer blir kjent, spesielt for beboerne i Groruddalen.

Jernbaneverket har i et tilsvar påpekt at den nye arealkravet ikke er akseptabelt for jernbanen. LO i Oslo støtter dette synet. Liknende synspunkter kommer fra godstransportører og samlastere.

Det planlagte beredskapssenteret vil være til skade for jernbaneverkstedet på Grorud og for den høyst påkrevde modernisering og videreutvikling av Alnabruterminalens kapasitet. Sistnevnte er helt nødvendig for å få mer gods fra vei til bane. I tillegg vil det være en trussel mot jernbanenes egen beredskap som i dag er avhengig av dette område og som ikke kan flyttes lengre ut fra sentrum.

Beredskapssenteret vil også inneholde en helikopterbase. Det har som ringvirkning økte støyplager for beboerne i området, og spesielt for Veitvets nye barneskole som ligger noen få hundre meter unna.

Vi er kjent med at andre tomtealternativer er utredet, men informasjon om disse alternativene er hemmeligholdt. Akershus Arbeiderparti går inn for å legge beredskapssenteret til Lahaugmoen som de hevder både er ferdig regulert og tilgjengelig. Årsmøte i LO i Oslo er enig i at dette er en mer egnet plassering og oppfordrer Høyre/Frp-regjeringen til å holde løftene om økt jernbanesatsing, også i Groruddalen, og ikke ødelegge det nasjonale navet for godstrafikken på Alnabru.