LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. juni:

Popvenstre, en politisk festival for grasrota med debatter, bokbad, konserter og mat. Programmet starter kl. 11:00 og holdes i Cubaparken. Billett må kjøpes.

27. august:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

LO i Oslos styre 2018 – 2019:


Arbeidsutvalg:
 • Leder: Roy Pedersen, medlem av Fellesforbundet
 • Nestleder: Natalia Zubillaga, medlem av NTL
 • Økonomiansvarlig: Lasse Kristiansen, medlem av Fagforbundet

 • Styremedlemmmer:
 • Anna Elisabeth Uran, medlem av Fagforbundet
 • Anita Lie, medlem av Norsk Jernbaneforbund
 • Kim Helene Olsen, medlem av FO
 • Bjørn Halvorsen, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Erik Hagen, medlem av NNN
 • Janne Hegna, medlem av Handel og Kontor
 • Petter Vellesen, medlem av Fellesforbundet
 • Bjørgunn Måge, medlem av Postkom

 • Varamedlemmer:
 • Vidar Holm, medlem av EL og IT Forbundet
 • Fawsi Adem, medlem av Handel og Kontor
 • Gudrun Høverstad, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Thomas A. N. Jørgensen, medlem av Norsk Transportarbeiderforbund
 • Ellen Møller, medlem av Skolenes Landsforbund

 • Tiltredende utvalgsledere og andre:
 • Internasjonalt utvalg: Arne Larsen
 • Kulturutvalget: Børg Spillum
 • Familie- og likestillingspolitisk utvalg: Inger Helene Vaaten
 • Ungdomsutvalget: Ubesatt
 • LOs distriktskontor Oslo/Akershus: Kari Hauge, distriktssekretær
 • LOs ungdomssekretær i Oslo: Julia Sofie Rosseland Hansen / Mandana Yousefi
 • AOF Oslo: Ubesatt

 • Funksjonærer:
 • Ingunn Gjerstad, sekretær
 • Alexander Kvedalen, sekretær
 • Lill Sæther, møtesekretær