LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. april:

Ta sangen tilbake, allsang kveden før 1. mai på Kulturhuset, Youngs gate 6 (OBS! nytt sted) kl. 18:30.

1. mai

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45. Velkommen!

4. mai:

Politisk pub: EØS bestemmer over arbeidslivet. Kulturhuset, Youngs gate 6, kl. 18:00.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

LO i Oslos styre 2016 - 2017:


Arbeidsutvalg:
 • Leder: Roy Pedersen, medlem av Fellesforbundet
 • Nestleder: Natalia Zubillaga, medlem av NTL
 • Økonomiansvarlig: Vidar Evje, medlem av Fagforbundet

 • Styremedlemmmer:
 • Anna Elisabeth Uran, medlem av Fagforbundet
 • Iben Christine Høy, medlem av Norsk Jernbaneforbund
 • Kim Helene Olsen, medlem av FO
 • Bjørn Halvorsen, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Erik Hagen, medlem av NNN
 • Janne Hegna, medlem av Handel og Kontor
 • Per Ivar Nilsen, medlem av Fellesforbundet
 • Bjørgunn Måge, medlem av Postkom

 • Varamedlemmer:
 • Vidar Holm, medlem av EL & IT-forbundet
 • Fawsi Adem, medlem av Handel og Kontor
 • Ulrich Vollmerhaus, medlem av Skolenes Landsforbund
 • Gudrun Høverstad, medlem av Norsk Tjenestemannslag
 • Tore Solvang, medlem av Fellesforbundet

 • Tiltredende utvalgsledere og andre:
 • Internasjonalt utvalg: Øystein Bjarne Ekevik
 • Kulturutvalget: Børg Spillum
 • Familie- og likestillingspolitisk utvalg: Inger Helene Vaaten
 • Ungdomsutvalget: Ubesatt
 • LOs distriktskontor Oslo/Akershus: Kari Hauge, distriktssekretær
 • LOs ungdomssekretær i Oslo: Julia Sofie Rosseland Hansen / Mandana Yousefi
 • AOF Oslo: Ulrika Herlofsen

 • Funksjonærer:
 • Ingunn Gjerstad, sekretær
 • Alexander Kvedalen, sekretær
 • Lill Sæther, møtesekretær