LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. februar:

Åpent møte om EU og EØS foran Stortingsvalget kl. 17:30 på Dattera til Hagen, Grønland 10.

27. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

16. mars:

Samarbeid mellom fagforeningene og Norsk Folkehjelp. Møte kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

20. mars

Markering for faglige retigheter foran Stortinget kl. 14:00.

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

Beretninger | LO i Oslos styre | Vedtekter

Hva LO i Oslo gjør


Organisasjonsmessig struktur

Alle avdelinger i Oslo tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge skal være medlemmer i LO i Oslo. Medlemstallet er ca. 105.000.

Det overordnede organet er representantskapet som er sammensatt av representanter fra alle LOs forbundsområder forholdsvis etter forbundenes størrelse i Oslo. Representantskapet velger styre som iverksetter representantskapets vedtak og selv tar initiativ og fatter og iverksetter vedtak innenfor vedtektenes rammer.

LO i Oslo er landets eneste LO-avdeling, vedtatt opprettet på LO-kongressen i 1997. Det er LOs sekretariat som, etter fullmakt fra kongressen, fastsetter vedtektene.


Arbeidsoppgaver

I henhold til vedtektene og vedtak i representantskapet og styret skal LO i Oslo: