LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. februar:

Åpent møte om EU og EØS foran Stortingsvalget kl. 17:30 på Dattera til Hagen, Grønland 10.

27. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

16. mars:

Samarbeid mellom fagforeningene og Norsk Folkehjelp. Møte kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

20. mars

Markering for faglige retigheter foran Stortinget kl. 14:00.

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

Kontakt LO i Oslo

Telefon: 22 96 01 00

Telefaks: 22 96 01 01

Postadresse: Møllergata 24, 0179 Oslo

E-post: post@lo-oslo.noTa gjerne kontakt med oss: