LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

11. april:

Konferanse om AFP og tjenestepensjon foran tariffoppgjøret. Kl. 11:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

18. april:

Politisk pub om big data og overvåkning på arbeidsplassen. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

30. april:

Allsangkveld sammen med Sosialistisk kor i Oslo. Syng med på arbeiderbevegelsens sanger på Kulturhuset kl. 18:30.

1. mai:

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går kl. 12:45

Høyre bidrar til flere løsarbeidere

Innlegget sto på trykk i Akers Avis Groruddalen 6. september 2017


Bilde av Vidar Evje, AU-medlem i LO i Oslo.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Den skal hindre at man utnyttes som ansatt og sikre at den enkelte kan ta vare på seg sjøl.


Regjeringa med Høyre og Frp har fått med seg KrF og Venstre på å svekke loven. Arbeidsgivere kan nå ansette flere midlertidig. Arbeidsgivere kan også pålegge å jobbe lengre dager og uker, og uten overtidsbetaling. De innleide har fått enda mindre de skulle ha sagt.


Tiltakene er gjennomført med begrunnelse «modernisering» og at unge skal få et «springbrett inn i arbeidslivet». Hva er moderne ved å skru klokka mer enn femti år tilbake? Hvorfor er det så viktig at nyansatte i praksis mister oppsigelsesvernet og retten til boliglån?


Den såkalte modernisering av arbeidslivet endrer styrkeforholdet i arbeidslivet til arbeidsgivers fordel. Økt arbeidsløshet, sosial dumping og annen arbeidslivkriminalitet følger med. Flere løsarbeidere gir økt usikkerhet og økte forskjeller.


Denne utviklingen både kan og må snus! «Moderniseringa» av arbeidsmiljøloven, som reelt sett var en reversering, må endres tilbake. Da trengs en oppgående fagbevegelse og et nytt stortingsflertall. Vi oppfordrer til å stemme på enten Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet.


Vidar Evje,

AU-medlem LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg