LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. juni:

Popvenstre, en politisk festival for grasrota med debatter, bokbad, konserter og mat. Programmet starter kl. 11:00 og holdes i Cubaparken. Billett må kjøpes.

27. august:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Bli med på solidaritetsdagen fredag 4. desember:

Støtt havnearbeiderne i Oslo!

Oslo Bryggearbeideres Forening (OBF) inviterer til solidaritetsdag fredag 4. desember. Solidaritetsdagen begynner med et arrangement kl. 10:00 ved hovedkontoret til Oslo Havn KF, Akershusstranda 19, skur 38, se kart her. Kl. 12 blir det kaffe- og bolleservering utenfor OBF, Utstikker 2 på Vippetangen, se kart her. Derfra går vi til Rådhuset og Jernbanetorget hvor det blir arrangementer begge steder. Solidaritetsdagen avsluttes på Horgan’s Bar og Restaurant, Hegdehaugsveien 24. Se fullstendig program nederst på siden.


Vi oppfordrer fagforeningene til å ta med sine faner. Vi håper dere også kan spre denne invitasjonen til klubber, medlemmer og andre som kan være interessert i å delta.


Bryggearbeiderne i Oslo har vært utestengt fra arbeidet i konteinerhavna siden 1. februar da det tyrkiske selskapet Yilport overtok drifta. Yilport nektet å forhandle om tariffavtale, heller ikke ville de delta i mekling.


Yilport har satt til side bryggearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, en rett bryggearbeiderne har gjennom ILO-konvensjon 137 som ble ratifisert i 1974 og fortsatt gjelder i Norge. Yilport bruker i dag innleide fra bemanningsbyråer og noen egne ansatte for å gjøre jobben som bryggearbeiderne har rett til og krav på.


I mai i år ble situasjonen ytterligere forverret for bryggearbeiderne da bedriften de er ansatt i, Oslo Losse og Lastekontor, ble nedlagt. Arbeidsgiverne i Oslo havn og NHO hadde lenge planlagt å slå bedriften konkurs, på tross av at det i tariffavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og NHO slås fast at det skal være en slik bedrift i havna. Alle bedriftene/meglerne/rederiene som er medlem i NHO sluttet å bruke bryggearbeidere i mai. Dette er et grovt tariffbrudd, i tillegg til at ILO-konvensjon 137 blir satt til side.


Kun tre bedrifter bruker i dag bryggearbeiderne i Oslo til å losse og laste båter. Dette betyr at bryggearbeiderne er ulovlig utestengt fra mellom 90 og 95 prosent av arbeidet i Oslo havn.


Både Yilport og NHOs medlemsbedrifter i Oslo havn undergraver den norske modellen, og bruker uakseptable og fagforeningsfiendtlige metoder for å kvitte seg med bryggearbeiderne.
– Bryggearbeiderne i Oslo kjemper for tariffavtale og faglige rettigheter.
– Bryggearbeiderne kjemper mot at et løsarbeidersystem skal erstatte tariffavtale og trygge arbeidsplasser.
– Bryggearbeiderne kjemper mot sosial dumping i Oslo havn.
– Bryggearbeiderne kjemper en kamp som angår hele LO og resten av norsk fagbevegelse.


Oslo havn KF har spilt på lag med Yilport for å unngå tariffavtale. Oslo havn KF støtter også NHO og sju medlemsbedrifter i havna som ikke bruker havnearbeiderne på tross av at tariffavtalen gjelder fram til 1. april 2016.


Havnesjefen og styrelederen i Oslo havn KF gjør alt de kan for å undergrave ILO-konvensjon 137 som gir fortrinnsrett til havnearbeiderne ved lossing og lasting av skip. ILO-konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1974 etter at den ble vedtatt av «Den internasjonale arbeidsorganisasjon», som er et FN-organ, året før. I konvensjonens artikkel 3, punkt 2 heter det: «Registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.»


Oslo havn KF er eid av kommunen, og alle regler og instrukser som vedtas av bystyret er gjeldende for Oslo havn. Kommunevalget i september førte til et politisk skifte i Oslo, og vi er glade for at det nye flertallet av Ap, SV, MDG og Rødt har avtalt at Oslo havn skal driftes etter ILO-konvensjon 137. Vi forventer at Oslo havn KF raskt får en sammensetning som gjenspeiler dette.


Oslo Bryggearbeideres Forening (OBF) inviterer til solidaritetsdag fredag 4. desember! Vi oppfordrer fagforeningene til å ta med fane.


Følgende program er planlagt:
kl. 10:00-12:00: Arrangement ved Havnevesenet - skur 38. Appeller og kultur.
kl. 12:00-13:00: Kaffe- og bolleservering utafor OBF, Utstikker 2 (ved Vippetangen).
kl. 13:00-16:00: Demonstrasjon fra OBF til Rådhuset. Etter et kort arrangement der går vi videre til Jernbanetorget der vi også har et kort arrangement. Utdeling av løpesedler.
kl. 18:00-24:00: Sosial samling på Horgan’s Bar og Restaurant, Hegdehaugsveien 24.