LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. februar:

Åpent møte om EU og EØS foran Stortingsvalget kl. 17:30 på Dattera til Hagen, Grønland 10.

27. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

16. mars:

Samarbeid mellom fagforeningene og Norsk Folkehjelp. Møte kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

20. mars

Markering for faglige retigheter foran Stortinget kl. 14:00.

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

Advokathjelp

LO i Oslo har inngått avtale med advokatfirmaet Lyngtveit & Co om å bistå LO-medlemmer i Oslo med juridisk rådgivning.

Timeavtale gjøres ved direkte henvendelse til advokatfirmaet ved advokat Knut Lyngtveit på telefon 90 19 63 84 eller til kontoret på telefon 22 00 79 30.

Advokatkontorets hjemmeside: lyngtveitco.no.

Advokatkontorets e-postadresse: post@lyngtveitco.no

Post-og besøksadresse er Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo.
Fordelsprogrammet LOfavør

Gjennom fordelsprogrammet LOfavør har medlemmer i et LO-forbund flere fordeler på juridisk bistand i privatlivet både som forsikring, individuelt og øyeblikkelig.

Les mer på LOfavør sin hjemmeside: www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Juridisk