LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

26. februar:

Konferanse om pensjon og AFP. Kl. 11:00 - 13:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

27. februar:

Markering for å utsette sak om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER og dermed blir en del av EUs energiunion. Kl. 14:00 på Eidsvolls plass foran Stortinget.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

6. mars:

Politisk streik imot bemanningsbransjen. Markering foran Stortinget.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Forsvar rettferdige pensjoner: Aksjonsdag 26. februar

Årets forhandlinger og tariffoppgjør handler om å forsvare prinsippene i dagens offentlige pensjon og en forbedret AFP i privat sektor. Det kan ende med konflikt og streik. Nå gjelder både skolering og markering for å vise at vi mener alvor. Kryss av og delta på aksjonsdagen mandag 26. februar:

Vi starter med konferanse på Kulturhuset i Youngs gate 6 fra 11:00 til 13:00. Her innleder Jorunn Folkvord og Åsne Skjelbred Refsdal fra initiativet "Forsvar offentlig pensjon" sammen med Arne Byrkjeflot og Eystein Garberg fra initiativet "Gjenreis AFP - Rettferdig pensjon". Seinere på dagen kl. 14:00 blir det fanemarkering foran Stortinget. Her holdes det appeller fra Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet, Jan-Egil Pedersen, leder NNN, Fredrik Oftebro, nestleder NTL, Sonia Tangen, leder Fagforbundet Trondheim avdeling 069, Hans Lieng Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Karl Ruben Gaasø, leder Ungdomsutvalget IndustriEnergi og Jorunn Folkvord, "Forsvar offentlig pensjon".

Fanemarkering for å forsvare AFP og offentlige pensjoner. Foto.

Møt fram og ta med fana på pensjonsmarkeringen mandag 26. februar kl. 14:00 foran Stortinget!

Arrangører er "Forsvar offentlig pensjon" og "Gjenreis AFP - Rettferdig pensjon" i samarbeid med LO i Oslo og LO i Trondheim.

Bli med og si nei til å gi bort makta over vannkrafta til EU

Fanemarkering tirsdag 27. februar kl. 14:00 foran Stortinget

Fanemarkering imot at Norge skal slutte seg til EUs energiunion. Foto.

Stortinget behandler om kort tid om Norge skal slutte seg til EUs energibyrå ACER og inngå i EUs energiunion. Norsk tilslutning betyr at EU skal bestemme over og legge føringer for norsk energi- og kraftpolitikk. – Her må paragraf 115 i Grunnloven om suverenitetsavståelse anvendes, sier professor i jus Eivind Smith.

Vi krever at Norge skal ha nasjonal kontroll over vannkrafta, vår viktigste evigvarende energiressurs. En eventuell tilslutning vil etter vår mening måtte vedtas med minst tre fjerdedels flertall, i henhold til Grunnlovens krav om suverenitetsavståelse.

Våre statsledere for hundre år siden forsto viktigheten av nasjonal kontroll med vannkrafta og innførte konsesjonslovene i 1911. Nå er det vår tur å si ifra til Stortinget at vi skal beholde makta over vannkrafta av hensyn til natur, miljø, strømpriser og rammevilkår for industrien.

Møt opp med faner! Se program og mer informasjon på facebook.

Politisk pub onsdag 28. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Opprydding i serveringsbransjen

Plakat for politisk pub.

Hva betyr allmenngjøring for lønna innen hotell og restaurant?

91.000 arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen har fra 1. januar i år rett til tarifflønn etter at fagbevegelsen kjempet fram allmenngjøring av tariffavtalen. Men hva betyr seieren egentlig og hva må gjøres for at alle skal få den lønna de har krav på? Hvordan er arbeidsforholdene i restaurantene, barene, hotellene og i cateringbyråene, og hvem jobber for å gjøre dem bedre? Politisk pub inviterer til debatt om en stor og uoversiktlig bransje hvor det er langt mellom tillitsvalgte og tariffavtaler.

Petter Vellesen i Oslo Bygningsarbeiderforening innleder om allmenngjøringens historiske rolle og betydning. I panelet treffer du T. L. Klevengen, tillitsvalgt i Stockfleths, Merethe Solberg, tillitsvalgt på IKEA Slependen og nestleder i Fellesforbundet avdeling 10, og Kristian Mork, leder Fellesforbundet avdeling 10. Møteleder er Helene Bank, For Velferdsstaten.


Broen til framtiden - folkets klimakonferanse

Fredag 9. mars kl. 09:00 – 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget

Broen til framtiden er en konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Gjennom rapporten 100.000 klimajobber har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, og med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen! Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: En politisk styrt omstilling som skaper 100.000 klimajobber – og som gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er åpen for alle, det er gratis inngang og det blir enkel matservering. Meld deg på her. Se også mer om konferansen på Facebook.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister andre halvår 2017 og første halvår 2018

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 27. november 2017

• Mandag 29. januar 2018

• Mandag 26. februar 2018

• Mandag 19. mars 2018 (årsmøte)

Fra og med 29. januar 2018 holdes møtene i Norges Røde Kors sitt konferansesenter i Hausmanns gate 7.

Forslagsfrister:

Frist for å sende inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 23. november 2017

Frist for å sende inn forslag på sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 23. november 2017

Forslag til 1. mai: Torsdag 1. februar 2018

Forslag til årsmøte: Torsdag 1. mars 2018

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.