LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

28. mai:

Kinokveld med visning av dokumentarfilmen Hatets vugge og paneldebatt på Klingenberg kino kl. 18:00.

29. mai:

Demonstrasjon foran Stortinget kl. 11:00 i forbindelse med politisk streik for retten til virksomhetsoverdragelse ved anbudsutsettelse på jernbanen

5. juni:

Internasjonalt forum om Cuba. Hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 17:00 med enkel matservering fra kl. 16:30

7. juni:

Halvdagsseminar ACER – hva skjedde og hva skjer framover? hos LO i Oslo, Møllergata 24, kl. 11:30

Plakat for politisk pub.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til kinokveld og debatt:

«Hatets vugge» 28. mai på Klingenberg

«Hatets vugge» er en norsk dokumentarfilm som undersøker veksten til det greske nasjonalist- og ekstremhøyre partiet Golden Dawn. Vi møter høyreekstreme kvinner bak fasaden på den greske krisen. I Hellas sitter det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry i nasjonalforsamlingen. Partiet står nynazismen nær og var som de fleste slike partier, en sekt inntil flyktningstrømmen ga dem et opprørt vann de kunne fiske i.

Kulturutvalget i LO i Oslos inviterer til kinokveld med etterfølgende paneldebatt mandag 28. mai kl. 18:00 på Klingenberg kino, sal 2. Klikk her for å kjøpe billetter og her kan du laste ned invitasjonen.


Fanemarkering tirsdag 29. mai kl. 11:00 foran Stortinget:

Verkstedarbeidere og renholdere på jernbanen går ut i politisk streik for å beholde jobbene

Verkstedarbeidere og renholdere på jernbanen går til politisk streik 29. mai 2018 for å sikre at de beholder jobbene sine når virksomhetene settes ut på anbud som en del av jernbanereformen.

Møt opp på fanemarkeringen foran Stortinget tirsdag 29. mai kl. 11:00. Ta med faner!

Plakat for politisk pub.

Internasjonalt forum tirsdag 5. juni kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Cuba – hvor går Cuba etter Castro

Vegard Bye innleder hvor Cuba går etter Castro og Cubas ambassadør til Norge, Oscar de los Reyes Ramos, snakker om situasjonen på Cuba etter at de fikk ny president. Det blir enkel matservering fra kl. 16:30. Påmelding senest fredag 1. juni til lill.fanny.saether@lo-oslo.no. Last ned invitasjonen her.


Åpent møte om ACER torsdag 7. juni kl. 11:30 – 15:00 hos LO i Oslo

ACER – hva skjedde og hva skjer framover?

Innledere er Geir Vollsæter, Industri Energi, Roar Eilertsen, De Facto, og Arne Byrkjeflot, leder Trondheim Kjemiske IE og Faglig Utvalg Nei til EU. Møt opp og lær mer om EUs energibyrå ACER torsdag 7. juni kl. 11:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.