LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. august:

Politisk pub om velferd uten profitt. Kulturhuset, Youngs gate 6, kl. 18:00.

24. august:

Byvandring og omvisning på Steinhoggermuseet på Grorud kl. 18:00.

26. august:

Debattmøte om sosial dumping - hvem har skylda? Litteraurhuset kl. 11:00.

28. august:

Representantskapsmøte i LO i Oslo om stortingsvalget. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

31. august:

Valgpub med Ap, SV, Rødt og Sp på Jaeger i Grensen 9 kl. 18:00.

2. september

Klimamarsj for et vendepunkt i klimapolitikken. Marsj fra Jernbanetorget kl. 13:00 til Stortinget.

20. september:

Politisk pub med oppsummering av stortingsvalget. Kulturhuset, Youngs gate 6, kl. 18:00.

2. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

30. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

27. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

Politisk pub onsdag 23. august kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Valgdebatt om velferdsprofitt

Plakat for valgdebatt 23. august.

Et stort flertall av befolkningen vil begrense profitten på velferdstjenester, men de store kommersielle eierne henter mye mer profitt enn det som er vanlig ellers næringslivet. Hva betyr det for oss som samfunn og hvordan opplever hjelpe- og omsorgsarbeiderne å jobbe for velferdsprofitørene?

I panelet sitter Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo, Christer Solheim Ryen, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune for Fellesorganisasjonen (FO), og Linn Herning, For Velferdsstaten og forfatter av boka «Velferdsprofitørene». De politiske partiene er invitert til å kommentere debatten. Christian Tybring-Gjedde (Frp), Fredrik Mellem (Arbeiderpartiet), Saida Begum (Høyre), Hulda Holdvedt (MdG) og Mari Eifring (Rødt) er hittil bekreftet. Ordstyrer er Ida Søraunet Wangberg, Manifest. Gratis inngang. Kulturhuset holder nå til i Youngs gate 6, mellom Youngstorget og Storgata.

Byvandring på Steinhoggermuseet på Grorud 24. august

Plakat for omvisning på Steinhoggermuseet.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til byvandring torsdag 24. august kl. 18:00 på Steinhoggermuseet på Grorud. Overingeniør Kirsten Berrum viser rundt og forteller om steinhoggervirksomheten i Groruddalen. Granitten fra Grorud var i sin tid verdenskjent og byggeprosjekter i Norge og utlandet krevde at mange steinhoggere kom reisende til Groruddalen. Vi får blant annet høre om hva steinen ble brukt til, om de svenske steinhoggerne som var blant de første arbeidsinnvandrerne, om fagforeningsvirksomheten og boligkrisa.

Last ned invitasjon med mer informasjon om byvandringen her. Ta gjerne med deg fagforeningskamerater og møt opp til et par interessante timer i Steinhoggermuseet. Gratis inngang. Adkomst: Buss 31 til Grorud eller T-bane 5 (Vestli) til Grorud. Museet ligger to minutter fra Grorud bussterminal og T-banestasjon, se kart her. Velkommen!

Åpent møte om sosial dumping – hvem har skylda?

Lørdag 26. august kl. 11:00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Oslo og Akershus Nei til EU inviterer til åpent møte om sosial dumping - hvem har skylda? Det blir innledninger ved Silas Grage, faglig sekretær i danske Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, John Näsman, tillitsvalgt i svenske IF Metall Volvo og Nikos Papageorgiou, leder for hotellarbeiderforbundet i Aten. I panelet sitter Boye Ullmann, Nei til EU, Jonas Bals, Arbeiderpartiet, og Andreas Brännström, Fremskrittspartiets ungdom. Last ned invitasjonen her.

Valgpub 31. august kl. 18 på Jaeger i Grensen 9

I samarbeid med Fellesforbundets fagforeninger i Oslo inviterer vi til valgpub med Jonas Bals fra Arbeiderpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV, Bjørnar Moxnes fra Rødt og Aisha Naz Bhatti fra Senterpartiet. Historiker Knut Kjeldstadli innleder om fagbevegelsens politiske rolle og Gunnar Kagge, journalist i Aftenposten, styrer politikerpanelet.

Hva er politikernes svar på sosial dumping, økt midlertidighet, privatisering og økte forskjeller? Møt opp og finn ut på valgpuben torsdag 31. august kl. 18:00 på Jaeger i Grensen 9. Velkommen!

Bilde av Roy Pedersen som holder appell under Sykepleierforbundets streikemarkering.

LO i Oslo støtter sykepleiernes streik i Kreftforeningen

Sykepleiernes streik i Kreftforeningen startet 22. mai da det ikke ble enighet om ny tariffavtale. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte de at det ikke skulle bli dårligere lønns- eller arbeidsvilkår, men da løftet ikke ble holdt gikk sykepleierne ut i streik. LO i Oslos leder Roy Pedersen holdt appell på markering for de streikende foran Stortinget 10. august. Her kan du lese appellen.

1. maitoget økte fra 5.600 i 2011 til 9.200 i 2017

Hvert år telles antall personer som er med å gå i 1. maitoget i Oslo. I løpet av de siste sju årene var det lavest deltakerantall i 2011 med 5.600 deltakere og toppen var i 2015 med 9.500 deltakere. I 2017 var det 9.200 deltakere i 1. maitoget. Tellekorpset har laget en detaljert oversikt over hvor mange som gikk i de forskjellige seksjonene. Disse inkluderer faglig seksjon hvor forbundene og fagforeningene går, de politiske partiene, en internasjonal seksjon, en for miljø- og klima og en for andre grupper og organisasjoner.

Se hele oversikten over oppslutningen om 1. maitoget de siste sju årene her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister første halvår 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.