LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. november:

Politisk pub om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

24. november:

Teaterforestillingen 1984 - to pluss to er fem. Torshovteatret kl. 19:30. Påmeldingsfristen var 13. september.

27. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

28. november:

Internasjonalt forum: Hellas - en glemt krise. Blant annet med innledere fra gresk fagbevegelse. LO i Oslos møtelokale, Møllergata 24, kl. 17:00.

29. november:

Fakkelmarkering foran Stortinget kl. 18:00 i forbindelse med FNs solidaritetsdag for det palestinske folk.

Politisk pub onsdag 22. november kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv

Hva er HR? Er det bare et fint navn på personalavdelinga, eller er det i praksis sofistikert fagforeningsknusing? Stein Stugu hevder i den aktuelle boka Du har sparken! Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv, at systemene som brukes innenfor Human Resources Management (HR/HRM) er en alvorlig trussel mot norsk fagbevegelse og et godt arbeidsliv. Det samme kan sies om det beslektede New Public Management, som også fremmer styring ovenfra framfor tillit og medbestemmelse.

På politisk pub innleder Stein Stugu med utgangspunkt i boka. Panelet diskuterer hvordan HR har inntatt norsk arbeidsliv og hvordan det merkes på arbeidsplassene. I panelet er Natalia Zubillaga, nestleder i LO i Oslo, John Thomas Suhr, leder i Oslo/Akershus Handel og Kontor, og Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo. Se arrangementet på Facebook her.

Internasjonalt forum tirsdag 28. november kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Plakat Internasjonalt forum om Hellas, en glemt krise.

Hellas – en glemt krise

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum om Hellas hvor du får høre Christina Theochari fra EKA (Athens Labor Union), Lena Kougea fra Solidarity4All, Athina Samara som er gresk-norsk helsearbeider og Kjetil Grønvold fra Solidaritet med Hellas. Etter innledningene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

Møtet er åpent for alle interesserte og finner sted hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, tirsdag 28. november kl. 17:00 med matservering fra kl. 16:00. Gratis inngang. Påmelding på grunn av matservering til lill.fanny.saether@lo-oslo.no senest fredag 24. november. Velkommen! Last ned plakat for møtet her.


FNs solidaritetsdag for det palestinske folk onsdag 29. november:

Bli med på fakkelmarkering foran Stortinget

Palestinas flagg

Palestinakomiteen i Oslo inviterer til fakkelmarkering kl. 18:00 onsdag 29. november foran Stortinget med følgende krav: • At regjeringen trekker Oljefondets investeringer ut av virksomheter som støtter opp om Israels ulovlige okkupasjonspolitikk • At regjeringen anerkjenner Palestina som stat • At regjeringen forsvarer retten til å fremme BDS-kampanjen (boikott, desinvesteringer og sanksjoner).

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestilling på Torshovteatret fredag 24. november kl. 19:30:

1984 – To pluss to er fem

Plakat for teaterkveld.

Billettpris gjennom LO i Oslo er kr. 250,- og frist for påmelding og betaling er onsdag 13. september. Påmelding til post@lo-oslo.no og betaling av billettene gjøres til LO i Oslo på konto nr. 9001 19 16081. Grunnen til den korte påmeldingsfristen er stor interesse for å se teaterstykket.

George Orwells «1984», skrevet i skyggen av andre verdenskrig, står i dag som en av de store science fiction-klassikerne og har lenge blitt brukt til å peke på farene ved det høyteknologiske informasjonssamfunnet. Stykket forteller oss om manipulasjon, individets stilling i fellesskapet og om viktigheten av å bevare selvet. George Orwell er fortsatt like aktuell og 1984 gikk til topps på bestselgerlistene i januar i år da USA fikk ny president. Last ned invitasjon til teaterkvelden her.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister andre halvår 2017 og første halvår 2018

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 27. november 2017

• Mandag 29. januar 2018

• Mandag 26. februar 2018

• Mandag 19. mars 2018 (årsmøte)

Fra og med 29. januar 2018 holdes møtene i Norges Røde Kors sitt konferansesenter i Hausmanns gate 7.

Forslagsfrister:

Frist for å sende inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 23. november 2017

Frist for å sende inn forslag på sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 23. november 2017

Forslag til 1. mai: Torsdag 1. februar 2018

Forslag til årsmøte: Torsdag 1. mars 2018

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.