LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

18. januar:

Politisk pub om arbeidsmiljøloven kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngstorget.

30. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

17. februar:

Klimakonferansen Broen til framtiden kl. 10:00 i Oslo Kongressenter.

Politisk pub 18. januar om arbeidsmiljøloven

Onsdag 18. januar inviterer vi til politisk pub kl. 18:00 på Kulturhuset på Youngstorget. Temaet denne kvelden er arbeidsmiljøloven med fokus på arbeidstid.

Representantskapsmøte 30. januar om HR

Visste du at som LO-medlem kan du være tilstede på LO i Oslos representantskapsmøter som tilhører? På møtet mandag 30. januar er hovedtemaet HR – Human Resources (menneskelige ressurser). I tillegg blir det orientert om aksjon for å stoppe regjeringas forverring av faglige rettigheter og innsamlingsaksjon for Hellas som er i ferd med å settes i gang. Møtet begynner kl. 17:00 og holdes på Anker Hotell i Storgata 55. Kun de valgte representantene har tale-, forslags- og stemmerett. Alle andre LO-medlemmer er velkomne som tilhørere så langt plassen tillater.

Broen til framtiden 17. februar 2017

Bli med på Broen til framtiden 2017, folkets klimakonferanse, på Folkets hus i Oslo fredag 17. februar 2017. Meld deg på her før det blir fullt! Se også mer om konferansen på Facebook. Konferanse blir som vanlig gratis. Bak Broen til framtiden står en allianse av fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn, forskere og engasjerte folk som vil bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber. Nå etterlyser vi oppfølging av Paris-avtalen og ser fram mot stortingsvalget i 2017. På konferansen i februar kommer blant annet den britiske forfatteren og miljøverneren Tony Juniper og leder i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit. Det blir sesjoner om arbeidsliv, fritid og forbruk, bioøkonomi, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og reiseliv og matproduksjon. På Kulturhuset blir det frokostmøte før og fest etter konferansen. Så gjør deg klar for en inspirerende dag!

Møteplan og forslagsfrister 2016 – 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.