LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. april:

Ta sangen tilbake, allsang kveden før 1. mai på Kulturhuset, Youngs gate 6 (OBS! nytt sted) kl. 18:30.

1. mai

Arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:25. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45. Velkommen!

4. mai:

Politisk pub: EØS bestemmer over arbeidslivet. Kulturhuset, Youngs gate 6, kl. 18:00.

Allsangkveld søndag 30. april kl. 18:30 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Allsangkveld kvelden før 1. mai. Plakat.

Ta sangen tilbake

LO i Oslo og Sosialistisk kor i Oslo inviterer til allsang kvelden før 1. mai med nye og gamle sanger knyttet til arbeiderbevegelsen og internasjonal solidaritet. Historieprofessor Knut Kjeldstadli forteller om sangenes historiske og politiske bakgrunn og Ingunn Gjerstad, leder for Handel og Kontor Region Øst, holder appell. Allsangen starter kl. 18:30 presis og er på Kulturhuset som da har flyttet fra Youngstorget til Youngs gate 6, altså mellom Youngstorget og Storgata. Arrangementet er åpent for alle og det er gratis entré. Arrangementet avsluttes ca. kl. 20:30. Ta gjerne med deg fagforeningskamerater, venner og familie!

Last ned plakat her.

1. mai: Reduser forskjellene – H og Frp ut av regjering – Stopp velferdsprofitørene

1. mai 2017 på Youngstorget. Plakat.

1. maiarrangementet på Youngstorget starter med janitsjarmusikk kl. 11:25 etterfulgt av appeller kl. 11:30. Hovedtalene begynner kl. 11:55 som i år er ved Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet, Audun Lysbakken, leder av SV, og Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Demonstrasjonstoget går ut fra Youngstorget kl. 12:45.

Se hele programmet for 1. mai på Youngstorget her. LO i Oslos representantskap har vedtatt parolene og det politiske grunnlaget for 1. mai-feiringen i Oslo. Last ned og les parolene og grunnlaget her.

Politisk pub torsdag 4. mai kl. 18 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Invitasjon til politisk pub om EØS og arbeidslivet. Plakat.

EØS bestemmer over arbeidslivet

EØS-avtalen bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover. Kommer årets LO-kongress til å ta konsekvensene av at EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv? Finn ut mer på politisk pub! I panelet sitter: • Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund • Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby • Boye Ullmann, organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo.

Politisk pub er åpen for alle og det er gratis inngang. OBS! Kulturhuset har flyttet til Youngs gate 6, mellom Youngstorget og Storgata. Last ned plakat her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister første halvår 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.