LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

24. oktober:

Representantsapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

3. november:

Foredrag om streiken ved Holstad teglverk ved Petter Vellesen, leder av Oslo Bygningsarbeiderforening. Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28, kl. 19:00.

10. november:

Kursdag med Gerd-Liv Valla og Idar Helle. Kl. 10 - 15 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

21. november:

Representantsapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

23. november:

Politisk pub på Kulturhuset på Youngstorget kl. 18:00.

Foredrag på Arbeidermuseet torsdag 3. november kl. 19:00

Historisk foredrag om Holstad teglverk. Plakat.

Streiken ved Holstad teglverk

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til foredrag på Arbeidermuseet i Sagveien 28 hvor Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening, forteller om streiken og veien til tariffavtale på Holstad teglverk i årene 1929 - 1937. Et historisk tema, like aktuelt i vår tid, hvor folk fortsatt må slåss for å få eller beholde sine tariffavtaler. Etter foredraget inviteres alle til å bli med på sosialt samvær i Oslo Grafiske Fagforenings lokaler i Sagveien 24. Se plakat her.

Invitasjon utstilling om Spaniahjelpen. Plakat.

Utstilling om den norske Spaniahjelpen 1936 - 1939

10. oktober - 4. november på Blindern

På sommeren for 80 år siden startet den spanske borgerkrigen. Et mislykket kupp mot den demokratiske valgte regjeringen førte til tre års blodig krig med flere hundretusener døde. Nordmenn og svensker samlet inn store beløp og etablerte barnekolonier og sykehus under borgerkrigen i Spania. En utstilling på Blindern minnes innsatsen i provinsene Valencia og Alicante. Utstilling åpner 10. oktober og kan sees i Galleri Sverdrup, universitetsbiblioteket på Blindern. Last ned plakat for utstillimgen her. Les mer om «Spaniahjelpen» og utstillingen her. Les også mer om utstillingen på universitetets hjemmeisde.

LO i Oslo støtter lokomotivførernes streik

LO i Oslo støtter tariffkampen for en felles nasjonal toårig utdanning som tilsvarer nivået ved Norsk Jernbaneskole. Det kan ikke aksepteres at krav til sikkerhet svekkes for å spare penger og at nivået på utdanning skal være en konkurransefaktor mellom togselskapene. En nasjonal utdanning vil også sikre at lokførere kan kjøre tog i hele landet, uavhengig av hvilke togselskap man er ansatt i. Jernbaneprivatiseringen forsterker behovet for et nasjonalt utdanningsnivå og viser at nyliberale løsninger er i strid med den norske modellen. Se pressemeldingen her.

Vi oppfordrer fagorganiserte til å stille opp som streikevakter.

Streik i NSB og CargoNet: Lokomotivførerne streiker for kompetanse

Hjelp til som streikevakt

Lokomotivpersonalets Forening Oslo håper de som har mulighet til å stå streikevakt sammen med lokomotivførerne tar en økt. Møt opp i Schweigaards gate 12, tredje etasje inne i Bussterminalen eller kontakt foreningens leder Line Steinseth på e-post leder@oslo.lokmann.no eller ring 23 62 17 27 for å avtale tid.

Les mer om streiken på Norsk Lokomotivmannsforbunds hjemmeside og på FriFagbevegelse.no: Massiv støtte til lokførernes streikTrappar opp togstreikenFlytog-kolleger bruker fritiden på streikevaktDerfor streiker lokførerne71 lokførere tatt ut i streik – 150 tog er innstiltStreik i NSB: – Kompetanse er verdt å streike forLokførarane har Noregs sterkaste streikevåpen.

Kapital og arbeidsgivere fra sosial dialog til en nyliberal motoffensiv:

Kurs med Gerd-Liv Valla og Idar Helle 10. november kl. 10 - 15

LO i Oslo arrangerer kurs torsdag 10. november: Den norske modellen forvitrer i bånn – hvorfor og hva gjør vi? Innledere er Gerd-Liv Valla og Idar Helle. Etter planen skal det bli en kursdag til på nyåret 2017 med temaet Fra Kåre Willoch i 1981 til Erna Solberg i 2015 – hva har vi lært? med innledninger fra Yngve Hågensen og Harald Berntsen. Deltakeravgift er kr. 200,- per dag og inkluderer varm lunsj. Påmelding til post@lo-oslo.no.

Møteplan og forslagsfrister 2016 – 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 24. oktober 2016.

• Mandag 21. november 2016

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 26. november 2016

Sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 26. november 2016

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.