LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

22. februar:

Åpent møte om EU og EØS foran Stortingsvalget kl. 17:30 på Dattera til Hagen, Grønland 10.

27. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

16. mars:

Samarbeid mellom fagforeningene og Norsk Folkehjelp. Møte kl. 17:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

20. mars

Markering for faglige retigheter foran Stortinget kl. 14:00.

27. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Anker Hotel.

Åpent møte 22. februar kl. 17:30 på Dattera til Hagen:

EU og EØS foran stortingsvalget

Alle partiene er invitert til å svare på om hva de mener om EU-medlemskap og EØS-avtalen, om EØS og arbeidsliv og om EU/EØS blir en viktig sak for partiene i valgkampen. Møteleder er Eva Nordlund, kommentator i avisa Nationen. Arrangører er Oslo Nei til EU og LO i Oslo. Møtet er åpent for alle og avholdes på Dattera til Hagen, Grønland 10, kl. 17:30. Gratis inngang. Last ned invitasjon her.

Markering for faglige rettigheter 20. mars kl. 14.00 til 15.30 foran stortinget!

Bilde fra tidligere demonstrasjon.

Bemanningsbyråene som var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner har i mange år hatt fullt frislipp. NSB er i fare for å bli et bemanningsbyrå. EUs vikarbyrådirektiv gjør vondt verre. Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre tjenestemannsloven må avvises.

Vi vil ha: Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon. Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping

Vi krever: Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene

Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling

Delta i markeringen mot Høyre/Frp-regjeringas undergraving av faglige rettigheter som gir sjefene økt makt. Ta med faner og møt opp foran Stortinget 20. mars kl. 14.00 Appeller fra forbundsledere, tillitsvalgte og andre. Kunstnerisk innslag v/Rolf Raddis Band. Det er konferanse på Kulturhuset (Youngstorget) 20.3 kl. 11.30 og 13.30 om forverringene av Arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen.

Initiativtakere:

LO i Asker og Bærum, LO i Fredrikstad, LO i Larvik og Lardal, LO i Oslo, LO i Stavanger og LO i Trondheim

Link til løpesedler: Løpesedel og her to løpesedler på et ark som egener seg til kopiering på A4-ark.

Link til Facebookarrangement: markering.

Link til Facebookarrangement: Konferanse på Kulturhuset for faglige rettigheter.

Les om markeringen på Fri Fagbevegelse: LO-avdelinger mobiliserer for et bedre arbeidsliv.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister første halvår 2017

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 30. januar 2017

• Mandag 27. februar 2017

• Mandag 27. mars 2017 Årsmøte

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Forslag til 1. mai: Torsdag 2. februar 2017

Forslag til årsmøte: Torsdag 2. mars 2017

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post lo-oslo.no.