LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

30. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

15. november:

Politisk streik for forbud mot bemanningsbransjen. Markering foran Stortinget kl. 14:00.

24. november:

Teaterforestillingen 1984 - to pluss to er fem. Torshovteatret kl. 19:30. Påmeldingsfristen var 13. september.

27. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

Politisk streik onsdag 15. november - Markering foran Stortinget kl. 14:

Forby bemanningsbransjen

Bilde av streikeplakat

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Bemanningsbransjen har blitt største arbeidsgiveren på mange byggeplasser og fortrenger faste ansatte. Dette gir usikre arbeidsforhold uten garanti for inntekt. Fagforeningene innen byggebransjen går til politisk streik for å få til et forbud imot innleie i Oslofjord-området. Møt opp, gjerne med fagforeningsfaner, foran Stortinget kl. 14 onsdag 15. november og still deg bak kravet om at ansatte skal ha faste og hele stillinger!

Konferanse på Jaeger kl. 16: Etter markeringen foran Stortinget blir det konferanse på Jaeger i Grensen 9 om det videre arbeidet med forbud mot bemanningsbransjen og konsekvensene av fortsatt frislipp.

Last ned løpeseddel her med mer informasjon.

Streiken vunnet: Tariffavtale i Norse Production undertegnet

Arbeidere ved fiskeriforedlingsbedriften Norse Production i streik.

Etter 33 dager med streik vant de streikende fram med sitt krav om tariffavtale. Fiskeforedlingsselskapet Norse Production og NNN undertegnet tariffavtalen onsdag ettermiddag 11. oktober. Les mer om saken på FriFagbevegelse.no. Vi gratulerer de streikende med en vel gjennomført streik!


Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestilling på Torshovteatret fredag 24. november kl. 19:30:

1984 – To pluss to er fem

Plakat for teaterkveld.

Billettpris gjennom LO i Oslo er kr. 250,- og frist for påmelding og betaling er onsdag 13. september. Påmelding til post@lo-oslo.no og betaling av billettene gjøres til LO i Oslo på konto nr. 9001 19 16081. Grunnen til den korte påmeldingsfristen er stor interesse for å se teaterstykket.

George Orwells «1984», skrevet i skyggen av andre verdenskrig, står i dag som en av de store science fiction-klassikerne og har lenge blitt brukt til å peke på farene ved det høyteknologiske informasjonssamfunnet. Stykket forteller oss om manipulasjon, individets stilling i fellesskapet og om viktigheten av å bevare selvet. George Orwell er fortsatt like aktuell og 1984 gikk til topps på bestselgerlistene i januar i år da USA fikk ny president. Last ned invitasjon til teaterkvelden her.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister andre halvår 2017 og første halvår 2018

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 2. oktober 2017

• Mandag 30. oktober 2017

• Mandag 27. november 2017

• Mandag 29. januar 2018

• Mandag 26. februar 2018

• Mandag 19. mars 2018 (årsmøte)

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Frist for å sende inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 23. november 2017

Frist for å sende inn forslag på sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 23. november 2017

Forslag til 1. mai: Torsdag 1. februar 2018

Forslag til årsmøte: Torsdag 1. mars 2018

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.